Test 40 pytań EE.08

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. W celu odzyskania danych usuniętych przy pomocy kombinacji klawiszy Shift + Delete, należy
A. odzyskać je z kosza systemowego
B. użyć kombinacji klawiszy Shift+Insert
C. odzyskać je z katalogu plików tymczasowych
D. skorzystać z oprogramowania do odzyskiwania danych
2. Które cyfry należy wprowadzić na klawiaturze telefonu podłączonego do bramki VoIP po uprzednim wpisaniu *** by wprowadzić adres bramy domyślnej sieci?
A. 01
B. 02
C. 03
D. 04
3. Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem
A. ping
B. tracert
C. netstat
D. ipconfig
4. Serwer obsługujący żądania protokołu komunikacyjnego HTTP to serwer
A. DNS
B. DHCP
C. FTP
D. WWW
5. Przy wymianie którego podzespołów komputera nie wymaga się wyłączenia źródła zasilania?
A. zasilacza
B. płyty głównej
C. pamięci RAM
D. urządzenia typu hot-swap
6. Niezależną strukturą sieci WLAN jest
A. BSS
B. ESS
C. IBSS
D. BSS1
7. Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać
A. aktualizację systemu
B. kopię zapasową danych programu
C. aktualizację systemu operacyjnego
D. bezpieczne zamknięcie systemu operacyjnego
8. Wskaż prawidłową postać maski podsieci
A. 255.255.255.255
B. 255.252.252.255
C. 255.255.0.128
D. 0.0.0.0
9. Schemat układu połączeń bramek logicznych przedstawia
A. kontroler przerwań
B. muliplekser
C. przerzutnik
D. sumator
10. Który zapis w systemie binarnym odpowiada liczbie 111 zapisanej w systemie dziesiętnym?
A. 1101111
B. 1110111
C. 1111110
D. 1111111
11. Komputer o adresie IP 192.168.5.165 z maską podsieci 255.255.255.192 pracuje w sieci o adresie
A. 192.168.5.0
B. 192.168.5.64
C. 192.168.5.128
D. 192.168.5.192
12. ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzrowanie adresu IP na
A. adres poczty e-mail
B. nazwę domenową
C. nazwę komputera
D. adres sprzętowy.
13. Ile maksymalnie komputerów może być zaadresowanych w podsieci o adresie 192.168.1.0/25?
A. 62
B. 126
C. 254
D. 510
14. Urządzenie peryferyjne przedstawione na rysunku to skaner biometryczny, wykorzystujący do autoryzacji
A. rysy twarzy
B. kształt dłoni
C. linie papilarne
D. brzmienie głosu
15. W tabeli zamieszczono dane katalogowe procesora AMD Athlon 1333 Model 4 Thunderbird. Z jaką częstotliwością realizowane są przesłania międzyrejestrowe?
A. 133 MHz
B. 266 MHz
C. 1333 MHz
D. 2666 MHz
16. Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest
A. router
B. sterownik
C. przełącznik
D. koncentrator
17. W systemie Windows domyślne konto administratora po jego wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera
A. nie pozwala na zmianę hasła dostępu do konta
B. umożliwia uruchamianie niektórych usług z tego konta
C. jest niedostępne, gdy system uruchomi się w trybie awaryjnym
D. pozostaje dostępne po uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym
18. GRUB, LILO, NTLDR to
A. wersje głównego interfejsu sieciowego
B. aplikacje do aktualizacji BIOS-u
C. firmware dla dysku twardego
D. programy rozruchowe
19. Do pomiaru wartości rezystancji służy
A. omomierz
B. watomierz
C. woltomierz
D. amperomierz
20. Technika ADSL umożliwia uzyskanie połączenia DSL
A. z różnymi szybkościami w kierunku od i do abonenta
B. o takiej samej szybkości w kierunku od i do abonenta
C. o bardzo dużej szybkości, powyżej 13 Mb/s
D. za pośrednictwem linii ISDN
21. Warunkiem niezbędnym przy archiwizacji danych jest
A. kompresja danych
B. kopiowanie danych
C. kompresja i kopiowanie danych
D. kompresja i kopiowanie danych z jednoczesnym ich szyfrowaniem
22. Serwerem poczty e-mail jest
A. Postfix
B. MySQL
C. Firebird
D. PostgreSQL
23. Aby nadpisać błędne wpisy w pliku boot.ini w konsoli odzyskiwania systemu Windows, należy użyć polecenia
A. fixmbr
B. fixboot
C. diskpart /add
D. bootcfg /rebuild
24. Za pomocą narzędzia diagnostycznego Tracert można ustalić trasę do punktu docelowego. Przez ile routerów przeszedł pakiet wysłany do hosta 172.16.0.99?
A. 2
B. 4
C. 5
D. 24
25. Serwer Windows z zainstalowaną usługą Active Directory nazywa się
A. serwerem DHCP
B. serwerem WWW
C. serwerem plików
D. kontrolerem domeny
26. W budynku biurowym należy podłączyć komputer do routera ADSL przy użyciu przewodu UTP Cat 5e. Maksymalna odległość pomiędzy komputerem, a routerem powinna wynosić
A. 50 m
B. 100 m
C. 185 m
D. 500 m
27. Do zabezpieczenia systemów sieciowych przed atakami z zewnątrz należy użyć
A. protokołu SSH
B. menadżera połączeń
C. zapory sieciowej
D. serwera DHCP
28. Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP
A. może przydzielić maksymalnie 10 adresów IP
B. może przydzielić maksymalnie 154 adresy IP
C. przydziela adresy IP z zakresu 192.168.1.1 - 192.168.1.10
D. przydziela adresy IP z zakresu 192.168.1.1 - 192.168.1.100
29. System operacyjny działający w trybie tekstowym z możliwością uruchomienia środowiska graficznego KDE, to
A. DOS
B. Linux
C. Windows 95
D. Windows XP
30. Materiałem eksploatacyjnym dla kolorowej drukarki laserowej jest
A. przetwornik CMOS
B. podajnik papieru
C. kartridż z tonerem
D. pamięć wydruku
31. Klawiatura QWERTY umożliwiająca wprowadzenie znaków charakterystycznych dla języka polskiego nazywana jest również klawiaturą
A. polską
B. maszynistki
C. programisty
D. diakrytyczną
32. W dokumentacji powykonawczej fizycznej i logicznej struktury sieci lokalnej musi znajdować się
A. harmonogram prac wykonawczych
B. umowa zlecającego pracę z wykonawcą
C. wstępny kosztorys materiałów i robocizny
D. schemat sieci z oznaczonymi punktami dystrybucyjnymi i gniazdami
33. Fast Ethernet to standard sieci przewodowej, umożliwiający transmisję danych z maksymalną prędkością
A. 54 Mbps
B. 100 Mbps
C. 108 Mbps
D. 1000 Mbps
34. Układ RAMDAC
A. zawiera konwerter analogowo-cyfrowy
B. stanowi stopień wyjściowy karty graficznej
C. jest charakterystyczny dla standardu ATA
D. jest charakterystyczny dla standardu S-ATA
35. Jeżeli podczas podłączenia stacji dysków elastycznych 1,44 MB kabel danych zostanie podłączony odwrotnie, to
A. BIOS komputera zgłosi błąd podłączenia stacji dysków
B. BIOS komputera poprawnie wykryje stację dysków
C. BIOS komputera wykryje stację dysków jako 2,88 MB
D. stacja dysków ulegnie uszkodzeniu
36. W trybie wielozadaniowości z wywłaszczeniem zawieszony program
A. może zawiesić cały system operacyjny
B. nie może zawiesić systemu operacyjnego
C. zablokuje pracę wszystkich innych programów
D. nie pozwoli usunąć się z pamięci operacyjnej
37. Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
A. ICMP
B. RDP
C. LDAP
D. FTP
38. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o członkostwie w danej grupie rozgłoszeniowej?
A. RIP
B. UDP
C. IGMP
D. OSPF
39. Narzędzie iptables w systemie Linux służy do
A. konfiguracji karty sieciowej
B. konfiguracji zapory sieciowej
C. konfiguracji serwera pocztowego
D. konfiguracji zdalnego dostępu do serwera
40. Program typu firewall nie chroni przed
A. Wirusami rozprzestrzeniającymi się pocztą e-mail
B. Atakami generującymi wzmożony ruch w sieci
C. Uzyskaniem dostępu do komputera przez hakerów
D. Szpiegowaniem i wykradaniem poufnych danych użytkownika
Sprawdź odpowiedzi!