Test 40 pytań EE.08

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. W systemie Windows domyślne konto administratora po jego wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera
A. nie pozwala na zmianę hasła dostępu do konta
B. umożliwia uruchamianie niektórych usług z tego konta
C. jest niedostępne, gdy system uruchomi się w trybie awaryjnym
D. pozostaje dostępne po uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym
2. Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono
A. pamięć Cache
B. kontroler DMA
C. kontroler przerwań
D. pamięć stałą ROM
3. Do sprawdzania rozmiaru katalogu w systemie Linux służy polecenie
A. du
B. cp
C. ps
D. rm
4. Dziedziczenie uprawnień polega na:
A. przekazywaniu uprawnień jednego użytkownika drugiemu
B. nadawaniu uprawnień użytkownikowi przez administratora
C. przeniesieniu uprawnień z obiektu podrzędnego na obiekt nadrzędny
D. przeniesieniu uprawnień z obiektu nadrzędnego na obiekt podrzędny
5. Schemat blokowy przedstawia
A. streamer
B. dysk twardy
C. napęd dyskietek
D. napęd DVD-ROM
6. Grupowa licencja oprogramowania Microsoft to licencja typu
A. GNU
B. OEM
C. MOLP
D. EULA
7. Protokół pocztowy, za pomocą którego możemy odbierać pocztę z serwera, to
A. FTP
B. POP3
C. SMTP
D. HTTP
8. Na rysunku przedstawiono schemat zasady działania
A. karty dźwiękowej
B. kontrolera USB
C. karty graficznej
D. modemu
9. Numer IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami
A. oktetów
B. dekad
C. helów
D. bitów
10. Odpowiednikiem Linuksowego programu fsck w systemach rodziny Windows jest program
A. erase
B. icacls
C. tasklist
D. chkdsk
11. Który ze standardów wraz z odpowiednią kategorią skrętki są dopasowane tak, aby obsługiwały maksymalny transfer danych?
A. 10GBASE-T oraz Cat 5
B. 10GBASE-T oraz Cat 7
C. 1000BASE-T oraz Cat 3
D. 1000BASE-T oraz Cat 5
12. Polecenie dsadd umożliwia
A. przenoszenie obiektów w obrębie jednej domeny
B. usuwanie użytkowników, grup, komputerów, kontaktów i jednostek organizacyjnych do usługi Active Directory
C. dodawanie użytkowników, grup, komputerów, kontaktów i jednostek organizacyjnych do usługi Active Directory
D. zmianę właściwości obiektów w katalogu
13. Aby uruchomić tryb awaryjny w systemach rodziny Windows, należy podczas uruchamiania komputera wcisnąć klawisz
A. F1
B. F7
C. F8
D. F10
14. W budynku biurowym należy podłączyć komputer do routera ADSL przy użyciu przewodu UTP Cat 5e. Maksymalna odległość pomiędzy komputerem, a routerem powinna wynosić
A. 50 m
B. 100 m
C. 185 m
D. 500 m
15. W systemie Windows przypadkowo usunięto konto użytkownika bez usunięcia katalogu domowego. Odzyskanie niezaszyfrowanych danych z katalogu domowego użytkownika jest
A. możliwe wyłącznie przy użyciu programu typu recovery
B. niemożliwe, dane są bezpowrotnie utracone wraz z kontem
C. możliwe za pomocą konta o uprawnieniach administratorskich
D. niemożliwe, ponieważ zabezpieczenia systemowe blokują dane
16. Dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej jest zadaniem protokołu
A. FTP
B. DNS
C. HTTP
D. DHCP
17. Program typu firewall nie chroni przed
A. Wirusami rozprzestrzeniającymi się pocztą e-mail
B. Atakami generującymi wzmożony ruch w sieci
C. Uzyskaniem dostępu do komputera przez hakerów
D. Szpiegowaniem i wykradaniem poufnych danych użytkownika
18. Na rysunku podano podstawową informację o konfiguracji karty sieciowej. Do której klasy adresów IP należy adres przypisany tej karcie?
A. Klasy A
B. Klasy B
C. Klasy C
D. Klasy D
19. Zapis koloru RGB(255, 170, 129) odpowiada notacji
A. #FFAA81
B. #81AAFF
C. #18FAAF
D. #AA18FF
20. Który protokół obsługuje rozproszone wysyłanie i pobieranie plików?
A. BitTorrent
B. HTTPS
C. Radius
D. FTP
21. Jeśli podczas uruchamiania się systemu BIOS firmy AWARD komputer wydał długi sygnał i dwa krótkie, oznacza to, że wystąpił błąd
A. płyty głównej
B. karty graficznej
C. pamięci Flash - BIOS
D. kontrolera klawiatury
22. Podstawowy protokół używany do wyznaczenia trasy i wysyłania nią pakietu danych w sieci komputerowej to
A. RIP
B. PPP
C. SSL
D. POP3
23. Procesor Athlon 2800+ to
A. procesor firmy Intel taktowany częstotliwością 2,8 GB
B. procesor firmy AMD taktowany częstotliwością 2,8 GB
C. procesor firmy AMD o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością 2,8 GHz
D. procesor firmy Intel o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością 2,8 GHz
24. Standard podstawki procesora bez nóżek to
A. LGA
B. PGA
C. SPGA
D. CPGA
25. Zaletą systemu plików NTFS jest
A. możliwość sformatowana nośnika o małej pojemności (od 1.44 MB)
B. zapisywanie plików o nazwie dłuższej niż 255 znaków
C. przechowywanie tylko jednej kopi tabeli plików
D. możliwość szyfrowania folderów i plików
26. Do pomiaru wartości rezystancji służy
A. omomierz
B. watomierz
C. woltomierz
D. amperomierz
27. Na zdjęciu przedstawiono płytę główną komputera. Strzałką oznaczono
A. procesor z umocowanym radiatorem
B. chip wbudowanej karty graficznej
C. kontroler mostka północnego z umocowanym radiatorem
D. kontroler mostka południowego
28. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to, klawiatura po uruchomieniu systemu w normalnym trybie, działa prawidłowo. Wskazuje to na
A. Uszkodzony zasilacz
B. Niepoprawne ustawienia BIOS-u
C. Uszkodzone porty USB
D. Uszkodzony kontroler klawiatury
29. Instalowanie systemów Linux oraz Windows 7 przebiegało bez żadnych utrudnień. Systemy zainstalowały się poprawnie z domyślnymi ustawieniami. Na tym samym komputerze, przy identycznej konfiguracji, podczas instalowania systemu Windows XP wyświetlony został komunikat o braku dysków twardych, co może świadczyć o
A. złym ułożeniu zworek w dysku twardym.
B. uszkodzeniu logicznym dysku twardego.
C. źle ustawionym bootowaniu napędów.
D. braku sterowników.
30. W systemie Linux do monitorowania bieżących procesów służy polecenie
A. df
B. ps
C. free
D. watch
31. Jaka jest kolejność części adresu globalnego IPv6 typu unicast przedstawionego na rysunku?
A. 1 - identyfikator podsieci, 2 - globalny prefiks, 3 - identyfikator interfejsu
B. 1 - globalny prefiks, 2 - identyfikator interfejsu, 3 - identyfikator podsieci
C. 1 - identyfikator interfejsu, 2 - globalny prefiks, 3 - identyfikator podsieci
D. 1 - globalny prefiks, 2 - identyfikator podsieci, 3 - identyfikator interfejsu
32. Złącze zasilacza ATX12V służy do zasilania
A. karty graficznej PCI-e 3.0
B. urządzeń SATA
C. stacji dyskietek
D. procesora
33. Wskaż nieprawidłowy podział dysku z tablicą partycji MBR
A. 1 partycja podstawowa i 1 rozszerzona
B. 2 partycje podstawowe i 1 rozszerzona
C. 1 partycja podstawowa i 2 rozszerzone
D. 3 partycje podstawowe i 1 rozszerzona
34. Interfejs równoległy, którego magistrala składa się z 8 linii danych, 4 linii sterujących, 5 linii statusu, nie zawiera linii zasilających oraz który zapewnia transmisję na odległość do 5 metrów, jeśli przewody sygnałowe są skręcane z przewodami masy, w przeciwnym wypadku na odległość do 2 metrów, nosi nazwę
A. USB
B. LPT
C. EISA
D. AGP
35. W firmie zainstalowano pięć komputerów o adresach kart sieciowych podanych w tabeli. W związku z tym można wyróżnić
A. 1 sieć
B. 2 podsieci
C. 3 podsieci
D. 5 podsieci
36. Przesyłanie ruchu sieciowego poprzez router, które wiąże się ze zmianą źródłowych lub docelowych adresów IP, oznacza się skrótem
A. IIS
B. NAT
C. FTP
D. IANA
37. Które medium transmisyjne należy zastosować, aby połączyć dwa punkty dystrybucyjne odległe od siebie o 600m?
A. światłowód
B. skrętkę STP
C. skrętke UTP
D. przewód koncentryczny
38. Użycie komendy perfmon w wierszu poleceń systemu Windows spowoduje
A. wykonanie kopii zapasowej systemu
B. włączenie szyfrowania zawartości folderu bieżącego
C. uruchomienie narzędzia Monitor wydajności
D. aktualizację systemu operacyjnego za pomocą usługi Windows Update
39. Typem pamięci operacyjnej o możliwie najmniejszym poborze mocy jest
A. DDR
B. SDR
C. DDR3
D. DDR2
40. Jaką nazwę nosi rodzina procesorów firmy Intel, o niewielkich rozmiarach i małym poborze prądu, dedykowanych do zastosowań mobilnych?
A. Atom
B. Alpha
C. Athlon
D. Radeon
Sprawdź odpowiedzi!