Test 40 pytań EE.08

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Akronim określający usługi, których zadaniem jest między innymi nadawanie priorytetu przesyłanym pakietom oraz kształtowanie przepustowości w sieci, to
A. ARP
B. STP
C. PoE
D. QoS
2. Wyrównanie tekstu do prawego i lewego marginesu nazywa się
A. interlinią
B. wersalikiem
C. kapitalikiem
D. justowaniem
3. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?
A. LPT
B. PS/2
C. RS232
D. USB
4. Poniżej przedstawiono fragment pliku konfiguracyjnego usługi serwerowej w systemie Linux. Jest to usługa
A. TFTP
B. SSH2
C. DDNS
D. DHCP
5. Użytkownik zamierza zainstalować 32-bitowy system operacyjny Windows 7. Ile minimalnie pamięci RAM musi posiadać komputer, aby była możliwa praca systemu w trybie graficznym ?
A. 256 MB
B. 512 MB
C. 1 GB
D. 2 GB
6. Wskaż poprawną postać maski
A. 255.255.255.192
B. 255.255.255.228
C. 255.255.255.96
D. 255.255.255.64
7. Zapis koloru RGB(255, 170, 129) odpowiada notacji
A. #FFAA81
B. #81AAFF
C. #18FAAF
D. #AA18FF
8. Którą usługę należy zainstalować na serwerze, by było możliwe korzystanie z nazw domenowych?
A. AD
B. DNS
C. SNTP
D. DHCP
9. Liczba 356 zapisana w systemie dwójkowym to
A. 100001100
B. 110011010
C. 101100100
D. 110011000
10. Liczba szesnastkowa 29A zapisana w systemie binarnym będzie miała postać:
A. 1010011010
B. 1001011010
C. 1010010110
D. 1000011010
11. Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?
A. Gwiazdy
B. Pełnej siatki
C. Punkt-Punkt
D. Częściowej siatki
12. Który z protokołów przekształca logiczne adresy IP na fizyczne adresy MAC stosowane w sieci Ethernet?
A. IP
B. IRC
C. ARP
D. SNMP
13. Wskaż prawidłową postać maski podsieci
A. 255.255.255.255
B. 255.252.252.255
C. 255.255.0.128
D. 0.0.0.0
14. Polecenie uname -s w systemie Linux jest wykorzystywane do sprawdzania
A. ilości wolnej pamięci
B. nazwy jądra systemu operacyjnego
C. wolnego miejsca na dyskach twardych
D. statusu aktywnych interfejsów sieciowych
15. Liczba 45(H) zapisana w systemie ósemkowym ma postać
A. 102
B. 105
C. 108
D. 110
16. Po wydaniu polecenia net accounts /MINPWLEN:11 systemu Windows, wartość 11 zostanie ustawiona dla
A. maksymalnej liczby dni ważności konta
B. minimalnej liczby znaków w hasłach użytkowników
C. maksymalnej liczby dni między zmianami haseł użytkowników
D. minimalnej liczby minut, przez które użytkownik może być zalogowany
17. Który z wymienionych adresów IP v.4 jest adresem klasy C?
A. 10.0.2.0
B. 223.0.10.1
C. 191.11.0.10
D. 126.110.10.0
18. Rysunek przedstawia wejście typu
A. USB
B. LPT
C. COM
D. FireWire
19. Do porównywania liczb binarnych służą
A. sumatory
B. komparatory
C. multipleksery
D. demultipleksery
20. W firmie został zastosowany adres klasy B do podziału na 100 podsieci. Każda z podsieci ma dostępnych maksymalnie 510 adresów IP. Która maska została zastosowana do wyznaczenia podsieci?
A. 255.255.224.0
B. 255.255.240.0
C. 255.255.248.0
D. 255.255.254.0
21. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania skanera
A. bębnowego
B. ręcznego
C. płaskiego
D. 3D
22. Który parametr polecenia ipconfig w systemie Windows odnawia konfigurację adresów IP?
A. /renew
B. /release
C. /flushdns
D. /displaydns
23. Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany należy skorzystać z programu typu
A. irc
B. p2p
C. sniffer
D. recovery
24. Aby przywrócić ustawienia domyślne płyty głównej w przypadku, gdy nie ma możliwości uruchomienia programu BIOS Setup, należy
A. zaktualizować BIOS Setup
B. uruchomić ponownie system
C. przełożyć zworkę na płycie głównej
D. doładować baterię na płycie głównej
25. Aby utworzyć las w strukturze katalogowej AD DS (Active Directory Domain Services), należy utworzyć co najmniej
A. jedno drzewo domeny
B. dwa drzewa domeny
C. trzy drzewa domeny
D. cztery drzewa domeny
26. Liczba dziesiętna 512 w systemie binarnym ma postać
A. 100000
B. 1000000
C. 10000000
D. 1000000000
27. Rysunek przedstawia schemat blokowy karty dźwiękowej. Jaką funkcję pełni układ oznaczony cyfrą 1?
A. Wzmacnia sygnał wejściowy
B. Wzmacnia sygnał wyjściowy
C. Zamienia sygnał analogowy na cyfrowy
D. Zamienia sygnał cyfrowy na analogowy
28. Urządzenie ADSL służy do uzyskania połączenia
A. radiowego
B. satelitarnego
C. cyfrowego symetrycznego
D. cyfrowego asymetrycznego
29. Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zapewni szyfrowanie
A. WPA
B. WEP
C. WPA2
D. ROT13
30. Jaka jest kolejność we wtyku RJ-45 zgodnie z normą TIA/EIA-568 dla zakończenia typu T568B?
A. Biało-niebieski, niebieski, biało-brązowy, brązowy, biało-zielony, zielony, biało-pomarańczowy, pomarańczowy
B. Biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy, brązowy
C. Biało-brązowy, brązowy, biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony
D. Biało-zielony, zielony, biało-pomarańczowy, pomarańczowy, niebieski, biało-niebieski, biało-brązowy, brązowy
31. Aby połączyć komputer z siecią LAN, należy wykorzystać interfejs
A. LPT
B. S/PDIF
C. D-SUB
D. RJ-45
32. Programu CHKDSK używa się w celu
A. defragmentacji dysku
B. zmiany systemu plików
C. naprawy logicznej struktury dysku
D. naprawy fizycznej struktury dysku
33. W drukarce laserowej do utrwalenia na kartce wydruku wykorzystuje się
A. rozgrzane wałki
B. promienie lasera
C. taśmy transmisyjne
D. głowice piezoelektryczne
34. Dokument, którego celem jest przedstawienie inwestorowi oferty cenowej wykonania robót instalatorskich sieci komputerowej, to
A. kosztorys ślepy
B. przedmiar robót
C. kosztorys ofertowy
D. specyfikacja techniczna
35. Standard podstawki procesora bez nóżek to
A. LGA
B. PGA
C. SPGA
D. CPGA
36. Kod kontroli cyklicznej odpowiadający za korekcję błędów i weryfikację poprawności danych otrzymywanych przez stację docelową nosi nazwę:
A. CAT
B. CNC
C. IRC
D. CRC
37. Aby użytkownicy sieci lokalnej mogli przeglądać strony WWW protokołami HTTP i HTTPS, brama internetowa musi przepuszczać ruch na portach
A. 80 i 434
B. 80 i 443
C. 90 i 434
D. 90 i 443
38. Jaki będzie koszt wymiany karty graficznej w komputerze, jeśli karta kosztuje 250 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 80 min, a każda rozpoczęta roboczo godzina kosztuje 50 zł?
A. 250 zł
B. 300 zł
C. 350 zł
D. 400 zł
39. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?
A. LPT
B. USB
C. PS/2
D. RS232
40. Czynności samokontrolujące komputer po włączeniu zasilania oznaczone są skrótem
A. POST
B. BIOS
C. CPU
D. MBR
Sprawdź odpowiedzi!