Regulamin

 1. Definicje:
  • Serwis – strona internetowa egzamin-informatyk.pl
  • Operator – właściciel strony internetowej egzamin-informatyk.pl – "Pasja Informatyki" Spółka Cywilna REGON 365152365, NIP 9691619792
  • Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu egzamin-informatyk.pl
 2. Wszelkie treści oraz informacje zawarte w Serwisie, uwzględniając jego nazwę, oprawę graficzną oraz logo są własnością Operatora i podlegają ochronie prawnej.
 3. Użytkownicy korzystający z serwisu zobligowani są do przestrzegania prawa, w szczególności prawa autorskiego, ustawy prawo prasowe oraz przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 5. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie komentarzy.
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu komentarzy o charakterze niezwiązanym z komentowanymi treściami, naruszających dobrych obyczajów ani praw osób trzecich, w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych.
 7. Operator Serwisu lub osoby przez niego upoważnione mogą usuwać komentarze, jeżeli uznają, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami. Usunięcie komentarza nie wymaga uzasadnienia.
 8. Operator Serwisu nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Użytkownika treści obraźliwych lub niezgodnych z prawem zamieszczane przez tą osobę w Serwisie.
 9. Użytkownikowi, który narusza niniejszy Regulamin Operator ma prawo:
  • zablokować możliwości przekazywania do Serwisu komentarzy,
  • pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez blokadę adresu IP
 10. Zastosowanie blokady Użytkownika nie wymaga uzasadnienia.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach.
 12. Serwis jest dostarczony na zasadzie delivered as is, Użytkownik używa Serwisu na własną odpowiedzialność, pamiętając, że Serwis nie może i nie powinien zastąpić pomocy doświadczonego nauczyciela informatyki.
 13. Operator Serwisu będzie dokładał nieustannej staranności, aby prowadzony przez niego Serwis był wolny od błędów i usterek zagrażających Użytkownikom, jednak ze względu na specyfikę działalności jaką jest prowadzenie Serwisu nie gwarantuje, że takowe nigdy nie powstaną (np. wirusy komputerowe, trojany, wiadomości spam).
 14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe wskutek korzystania przez niego z Serwisu.
 15. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Serwisie.

Wesprzyj projekty!

Jak to możliwe, że wszystkie zasoby zgromadzone w serwisach pozostają darmowe i nieustannie się rozrastają? Stało się to realne za sprawą wyświetlanych reklam oraz dzięki Waszym dotacjom. Można nas wesprzeć za pośrednictwem profilu Patronite - za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!

Przekaż dotację
Facebook
Pasja informatyki