Egzamin = test 40 pytań z kwalifikacji E.12sprawdź się w takim samym trybie jak podczas rzeczywistego egzaminu; na rozwiązanie masz 60 minut. Powodzenia!
1. Do którego wyprowadzenia należy podłączyć głośniki aktywne w karcie dźwiękowej, której schemat funkcjonalny przedstawia rysunek?
A. Mic in
B. Line in
C. Line out
D. Speaker out
2. Zdjęcie przedstawia kartę
A. sieciową ze złączem ISA
B. dźwiękową ze złączem PCI
C. telewizyjną ze złączem ISA
D. telewizyjną ze złączem PCI
3. Pewną liczbę naturalną w systemie szesnastkowym zapisano następująco: 41. Wskaż tę liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym
A. 65
B. 75
C. 81
D. 91
4. Oprogramowanie antywirusowe może skutecznie chronić komputer. Ważne jest, aby wybrać opcję uruchamiania programu wraz z komputerem oraz opcję
A. skanowania ostatnio używanych programów
B. monitorowania w czasie rzeczywistym (skanowania w tle)
C. automatycznego kasowania zainfekowanych plików
D. automatycznego odłączenia od sieci w przypadku infekcji
5. W systemie Linux ifconfig oznacza
A. nazwę karty sieciowej
B. narzędzie umożliwiające wyświetlenie stanu interfejsów sieciowych
C. narzędzie umożliwiające sprawdzanie znanych adresów MAC/IP
D. wykorzystanie pakietów TCP/IP do sprawdzenia stanu odległego hosta
6. Rezydentna część programu antywirusowego jako podstawowa forma ochrony antywirusowej, odpowiedzialna za ciągłe nadzorowanie chronionego systemu komputerowego, to
A. skaner skryptowy
B. zapora systemowa
C. monitor antywirusowy
D. moduł antyspywarowy
7. Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?
A. RAID-0
B. RAID-1
C. RAID-2
D. RAID-5
8. Rysunek przedstawia wejście typu
A. USB
B. LPT
C. COM
D. FireWire
9. Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach dokumentu?
A. W polu tekstowym
B. W przypisach dolnych
C. W nagłówku lub stopce
D. W przypisach końcowych
10. Jeżeli w komórce arkusza kalkulacyjnego MS Excel, zamiast cyfr pojawiają się znaki ########, to należy przede wszystkim sprawdzić, czy
A. wpisana formuła zawiera błąd
B. pojawił się błąd w obliczeniach
C. wprowadzone zostały znaki tekstowe, a nie liczby
D. liczba nie mieści się w komórce i nie można jej prawidłowo wyświetlić
11. Jaką cyfrą został oznaczony procesor na schemacie płyty głównej komputera?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
12. Znajdujący się w dokumentacji technicznej płyty głównej symbol: "LGA 775" oznacza typ gniazda dla procesorów:
A. których obudowa posiada piny
B. których obudowa posiada pola dotykowe
C. które współpracują z szyną systemową o częstotliwości taktowania maksymalnie do 1 333 MHz.
D. które zawiera mniej połączeń zasilających niż gniazdo dla procesorów w obudowie PGA.
13. W tabeli zamieszczono dane katalogowe procesora AMD Athlon 1333 Model 4 Thunderbird. Z jaką częstotliwością realizowane są przesłania międzyrejestrowe?
A. 133 MHz
B. 266 MHz
C. 1333 MHz
D. 2666 MHz
14. W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informację, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy
A. mikroprocesora.
B. karty sieciowej.
C. karty graficznej.
D. dysku twardego.
15. Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
A. usunięcie pliku setup
B. wejście do BIOS-u komputera
C. skanowanie zawartości pamięci CMOS
D. przejście do konfiguracji systemu Windows
16. W czasie przeprowadzania procedury POST na ekranie pojawia się komunikat "CMOS Battery State Low". Co w takiej sytuacji należy zrobić, aby komunikat nie pojawił się w przyszłości
A. Podłączyć zasilanie sieciowe
B. Wymienić akumulatory laptopa na nowe
C. Wymienić baterię na płycie głównej komputera
D. Ustawić poprawnie opcje konfiguracyjne CMOS dotyczące zasilania
17. Prefetching to
A. cecha systemu operacyjnego umożliwiająca równoczesne wykonanie kilku procesów
B. wykonanie przez procesor fazy pobrania następnego rozkazu w trakcie realizacji fazy wykonania rozkazu poprzedniego
C. sposób pracy procesora polegający na przejściu do tryby pracy procesora Intel 8086
D. właściwość procesorów umożliwiająca korzystanie ze wspólnych danych przez rdzenie, bez pośrednictwa pamięci umieszczonej na zewnątrz procesora
18. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik:
A. modyfikować
B. tylko wykonać
C. odczytać i wykonać
D. odczytać, zapisać i wykonać
19. W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
A. nie może należeć do żadnej grupy
B. może należeć tylko do grupy globalnej
C. może należeć tylko do grupy o nazwie Goście
D. może należeć do grup lokalnych i do grup globalnych
20. W systemie Windows ustawienia bieżącego użytkownika komputera zapisane są w gałęzi rejestru o skróconej nazwie:
A. HKCC
B. HKCR
C. HKCU
D. HKLM
21. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
A. aktywne
B. pasywne
C. wymuszone
D. symetryczne
22. Oznakowanie CE informuje, że
A. wyrób jest zgodny z normami ISO
B. wyrób jest wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej
C. producent sprawdził produkt pod względem wydajności i ergonomii
D. wyrób spełnia wymagania pod względem bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska
23. Wielkość plamki monitora LCD jest równa
A. wielkości jednego piksela wyświetlanego na ekranie
B. wielkości obszaru na którym wyświetla się 1024 pikseli
C. odległości od początku jednego do początku następnego piksela
D. wielkości obszaru, na którym można wyświetlić wszystkie kolory obsługiwane przez monitor
24. Która macierz RAID jest zbudowana w oparciu o replikację dwóch lub więcej dysków fizycznych?
A. RAID 0
B. RAID 1
C. RAID 3
D. RAID 5
25. Który interfejs pozwala przesyłać dane w postaci cyfrowej i analogowej pomiędzy komputerem a monitorem?
A. HDMI
B. DVI-I
C. DFP
D. DISPLAY PORT
26. Obraz dysku tworzy się, aby
A. przyspieszyć pracę z wybranymi plikami na tym dysku
B. zabezpieczyć dane przed nieupoważnionymi użytkownikami
C. zabezpieczyć aplikacje przed nieupoważnionymi użytkownikami
D. zabezpieczyć system, aplikacje i dane przed poważną awarią komputera
27. Asynchronicznym interfejsem szeregowym zgodnym ze standardem RS-232 jest port
A. LPT
B. ECP
C. EPP
D. COM
28. System oświetlenia oparty o trójkolorowe diody LED wykorzystują skanery typu
A. CIS
B. CCD
C. CMOS
D. CMYK
29. Dla zmiany zeskanowanego obrazu tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
A. DPI
B. DTP
C. OCR
D. OMR
30. Określenie średni czas dostępu w dyskach twardych oznacza
A. czas potrzebny na ustawienie głowicy nad odpowiednim cylindrem
B. czas, w którym dane są przesyłane z talerza do elektroniki dysku
C. sumę czasu przeskoku pomiędzy dwoma cylindrami i czasu przesyłania danych z talerza do elektroniki dysku
D. sumę średniego czasu wyszukiwania i opóźnienia
31. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
A. FPU
B. ALU
C. RPU
D. AND
32. Najbardziej prawdopodobną przyczyną słabej jakości wydruku drukarki laserowej, charakteryzującego się widocznym rozmazywaniem tonera jest
A. zacięcie papieru
B. uszkodzenie rolek
C. zbyt niska temperatura utrwalacza
D. zanieczyszczenie wnętrza drukarki
33. Podstawowym mechanizmem ochrony danych znajdujących się na serwerze jest
A. włączenie ochrony systemu
B. tworzenie kopii bezpieczeństwa
C. tworzenie punktu przywracania systemu
D. automatyczne wykonywanie kompresji danych
34. Program, który umożliwia komunikację między kartą sieciową a systemem operacyjnym, to
A. sniffer
B. sterownik
C. middleware
D. komunikator
35. W systemie Windows wymagania co do złożoności hasła należy określić w
A. BIOS-ie
B. autostarcie
C. panelu sterowania
D. zasadach zabezpieczeń lokalnych
36. Materiałem eksploatacyjnym w drukarce laserowej jest
A. pojemnik z tuszem
B. kaseta z tonerem
C. taśma barwiąca
D. laser
37. Złącze szeregowe na płycie głównej, służące do podłączania kart rozszerzeń o różnej, w zależności od wariantu, liczbie pinów nosi nazwę
A. ISA
B. PCI
C. AGP
D. PCI Express
38. Wskaż program DTP
A. MS Visio
B. MS Word
C. MS Excel
D. MS Publisher
39. W systemie Windows konto użytkownika tworzy się poleceniem
A. users
B. net user
C. useradd
D. adduser
40. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania skanera
A. bębnowego
B. ręcznego
C. płaskiego
D. 3D
Sprawdź odpowiedzi i zobacz swój wynik punktowy
 egzamin-informatyk.pl
2013 - 2015 © Wszelkie prawa zastrzeżone
  Realizacja serwisu: miroslawzelent.pl
Jak korzystać E.12 E.13 E.14 Informacje Regulamin
Motto: Don’t compare yourself to others. The only person you   
should try to be better than is the person you were yesterday