Test 40 pytań E.12

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie całej części pisemnej otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?
A. CPU
B. RAM
C. ROM
D. I/O
2. Odwrotnością bezstratnej kompresji danych jest
A. archiwizacja
B. dekompresja
C. prekompresja
D. pakowanie danych
3. Licencja OEM to
A. dokument, który zezwala na używanie oprogramowania na dowolnym sprzęcie komputerowym w określonej w niej ilości stanowisk, bez instalacyjnych dyskietek, czy krążków CD
B. licencja czyniąca z oprogramowania własność ogółu, w myśl której autor lub autorzy oprogramowania zrzekają się praw do upowszechniania oprogramowania na rzecz ogółu użytkowników
C. licencja oprogramowania wyłącznie na system komputerowy, na którym zostało oryginalnie zainstalowane, dotyczy oprogramowania sprzedawanego z nowymi komputerami lub odpowiednimi częściami
D. licencja uprawniająca użytkownika do zainstalowania nabytego oprogramowania tylko w jednym komputerze, obejmująca zakaz udostępniania takiego oprogramowania w sieci oraz na innych wolnostojących komputerach
4. Jakie oznaczenie zgodnie z Dyrektywami Rady Europy musi posiadać komputer, by mógł być dopuszczony do sprzedaży na terenie Polski?
A. A
B. B
C. C
D. D
5. Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono
A. pamięć cache
B. kontroler DMA
C. kontroler przerwań
D. pamięć stałą ROM
6. Szkodliwe samoreplikujące się programy komputerowe wykorzystujące luki w systemie operacyjnym, które potrafią uzupełniać i zmieniać swoją funkcjonalność to
A. robaki
B. rootkity
C. trojany
D. wirusy
7. Jaką nazwę nosi niepożądane oprogramowanie komputerowe instalowane najczęściej bez wiedzy użytkownika?
A. Shareware
B. Slackware
C. Freeware
D. Malware
8. Przedstawione parametry katalogowe dotyczą routera posiadającego pamięć masową
A. 3 MB
B. 32 MB
C. 64 MB
D. 680 MB
9. Zaletą systemu plików NTFS jest
A. możliwość sformatowania nośnika o małej pojemności (od 1,44MiB)
B. zapisywanie plików o nazwie dłuższej niż 255 znaków
C. przechowywanie tylko jednej kopi tabeli plików
D. możliwość szyfrowania folderów i plików
10. Któremu zapisowi heksadecymalnemu odpowiada zapis binarny adresu komórki pamięci 0111 1100 1111 0110?
A. 5AF3
B. 7BF5
C. 7CF6
D. 5DF6
11. Na fotografii przedstawiono
A. tusz
B. tuner
C. kartridż
D. taśmę barwiącą
12. W celu powiększenia lub zmniejszania ikony na pulpicie należy kręcić kółkiem myszy, przytrzymując jednocześnie klawisz:
A. SHIFT
B. CTRL
C. ALT
D. TAB
13. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to, klawiatura po uruchomieniu systemu w normalnym trybie, działa prawidłowo. Wskazuje to na:
A. uszkodzony kontroler klawiatury
B. niepoprawne ustawienia BIOS-u
C. uszkodzone porty USB
D. uszkodzony zasilacz
14. Oprogramowanie OEM (Original Equipment Manufacturer) przypisane jest do
A. właściciela/nabywcy komputera
B. komputera (lub jego części), na którym jest zainstalowane
C. systemu operacyjnego zainstalowanego na danym komputerze
D. do wszystkich komputerów w danym gospodarstwie domowym
15. Przerzutnik bistabilny przechowuje bit informacji w pamięci
A. SRAM
B. DRAM
C. SDRAM
D. DDR SDRAM
16. Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?
A. 2 GB
B. 4 GB
C. 8 GB
D. 12 GB
17. Ile klawiszy funkcyjnych znajduje się na klawiaturze w standardzie QWERTY?
A. 8
B. 10
C. 12
D. 14
18. Wielkość plamki monitora LCD jest równa
A. wielkości jednego piksela wyświetlanego na ekranie
B. wielkości obszaru na którym wyświetla się 1024 pikseli
C. odległości od początku jednego do początku następnego piksela
D. wielkość obszaru, na którym można wyświetlić wszystkie kolory obsługiwane przez monitor
19. Wskaż 24-pinowe lub 29-pinowe złącze żenskie, które może przesyłać skompresowany cyfrowy sygnał na monitor.
A. VGA
B. HDMI
C. RCA
D. DVI
20. Program typu firewall nie chroni przed
A. Wirusami rozprzestrzeniającymi się pocztą e-mail
B. Atakami generującymi wzmożony ruch w sieci
C. Uzyskaniem dostępu do komputera przez hakerów
D. Szpiegowaniem i wykradaniem poufnych danych użytkownika
21. Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany należy skorzystać z programu typu
A. irc
B. p2p
C. sniffer
D. recovery
22. Schemat układu połączeń bramek logicznych przedstawia
A. kontroler przerwań
B. muliplekser
C. przerzutnik
D. sumator
23. Liczba dziesiętna 129 zostanie zapisana w postaci dwójkowej na
A. 5 bitach
B. 6 bitach
C. 7 bitach
D. 8 bitach
24. Wskaż tryb pracy, w którym komputer zużywa najmniejszą ilość energii
A. uśpienie
B. hibernacja
C. wstrzymanie
D. gotowość (pracy)
25. Urządzenie typu Plug and Play, podłączone do komputera po raz kolejny, jest rozpoznawane na podstawie
A. lokalizacji sterownika urządzenia
B. specjalnego sterownika programowego
C. unikalnego identyfikatora urządzenia
D. lokalizacji urządzenia
26. Na schemacie mikroprocesora wskazany strzałką blok jest odpowiedzialny za
A. przechowywanie obecnie przetwarzanej instrukcji
B. przechowywanie kolejnych adresów pamięci z rozkazami
C. wykonywanie operacji arytmetycznych i logicznych na liczbach
D. przetwarzanie wskaźnika na następną instrukcję programu
27. Wynik działania polecenia ls -l użytego w systemie Linux przedstawia rysunek
A. A
B. B
C. C
D. D
28. Zastosowanie polecenia net localgroup w systemie Windows spowoduje
A. skompresowanie wszystkich plików
B. wyświetlanie zdefiniowanych w systemie lokalnych grup użytkowników
C. utworzenie dowolnej grupy użytkowników
D. defragmentację plików
29. Transfer danych napędu DVD dla prędkości przesyłu x48 wynosi
A. 10800 KiB/s
B. 32400 KiB/s
C. 54000 KiB/s
D. 64800 KiB/s
30. Przydziały dyskowe w systemach rodziny Windows
A. przydzielają partycje na dyskach
B. przydzielają etykietę (np. C) dla danej partycji
C. zapewniają podstawową funkcje diagnostyczne, defragmentację i checkdisk
D. pozwalają na zdefiniowanie maksymalnej przestrzeni dyskowej dla kont użytkowników
31. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows należy wykonać
A. kopię rejestru
B. defragmentację dysku
C. czyszczenie rejestru
D. oczyszczanie dysku
32. Przyczyną problemu z wydrukiem z drukarki laserowej pokazanym na rysunku jest
A. zaschnięty tusz
B. uszkodzony podajnik papieru
C. uszkodzony bęben światłoczuły
D. brak tonera w kasecie kartridż
33. Aby połączyć komputer z siecią LAN, należy wykorzystać interfejs
A. LPT
B. S/PDIF
C. D-SUB
D. RJ-45
34. Programem nie służącym do diagnostyki podzespołów komputera jest
A. CPU-Z
B. Everest
C. HD Tune
D. Cryptic Disk
35. Program df działający w systemach rodziny Linux umożliwia wyświetlenie
A. nazwy bieżącego katalogu
B. tekstu pasującego do wzorca
C. zawartości ukrytego katalogu
D. informacji o wolnej przestrzeni dyskowej
36. Złącze zasilacza ATX12V służy do zasilania
A. karty graficznej PCI-e 3.0
B. urządzeń SATA
C. stacji dyskietek
D. procesora
37. Serwerowa płyta główna do poprawnego działania wymaga pamięci z rejestrem. Który z wymienionych modułów pamięci będzie kompatybilny z taką płytą
A. Kingston 4GB 1333 MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM
B. Kingston 4GB 1600 MHz DDR3 ECC CL11 DIMM 1,5V
C. Kingston 8GB 1333 MHz DDR3 ECC Reg CL9 DIMM 2Rx8
D. Kingston Hynix B 8GB 1600 MHz DDR3L CL11 ECC SODIMM 1,35V
38. Aby blokować i usuwać szkodliwe oprogramowanie typu exploit, robaki oraz trojany, należy zainstalować oprogramowanie
A. antymalware
B. antyspyware
C. antyspam
D. adblock
39. Po wydaniu polecenia: net user w wierszu poleceń systemu Windows, zostanie wyświetlona
A. lista kont użytkowników
B. pomoc dotycząca polecenia net
C. nazwa aktualnego użytkownika i jego hasło
D. informacja o parametrach konta zalogowanego użytkownika
40. W której technologii budowy projektorów wykorzystywany jest system mikroskopijnych luster, z których każde odpowiada 1 pikselowi wyświetlanego obrazu?
A. LCD
B. DLP
C. LED
D. LCOS
Sprawdź odpowiedzi!