Egzamin = test 40 pytań z kwalifikacji E.12sprawdź się w takim samym trybie jak podczas rzeczywistego egzaminu; na rozwiązanie masz 60 minut. Powodzenia!
1. Cechą charakterystyczną wirusów polimorficznych jest to, że
A. atakują tablicę FAT
B. atakują rekord startowy dysku
C. zarażają wszystkie komputery w sieci lokalnej
D. mają cechę polegającą na modyfikowaniu swojego kodu
2. W celu wymiany uszkodzonego modułu pamięci RAM w pierwszej kolejności należy
A. zdemontować uszkodzony moduł pamięci
B. otworzyć obudowę komputera
C. odłączyć zasilanie komputera
D. wyłączyć monitor ekranowy
3. Zdjęcie przedstawia płytę główną komputera. Strzałką oznaczono
A. gniazdo zasilania do płyty ATX
B. gniazdo zasilania do płyty AT
C. połączenie do dysku IDE
D. połączenie do dysku SCSI
4. Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?
A. CPU
B. RAM
C. ROM
D. I/O
5. MFT w systemie plików NTFS to
A. główny plik indeksowy partycji
B. główny rekord rozruchowy dysku
C. tablica partycji na dysku twardym
D. plik zawierający informacje dotyczące poszczególnych plików i folderów na danym woluminie
6. Systemy operacyjne z rodziny Linux rozprowadzane są na podstawie licencji
A. GNU
B. MOLP
C. shareware
D. komercyjnej
7. Manager bootowania, który pozwala na wybór systemu operacyjnego Linux do uruchomienia to
A. Ranish Partition Manager
B. Smart Boot Manager
C. Boot Magic
D. Grub
8. W którym miejscu znajduje się nagłówek i stopka w dokumencie tekstowym Word?
A. Nagłówek jest drukowany na górnym marginesie, natomiast stopka jest drukowana na dolnym marginesie
B. Nagłówek jest drukowany na dolnym marginesie, natomiast stopka jest drukowana na górnym marginesie
C. Nagłówek znajduje się na początku dokumentu, natomiast stopka na końcu dokumentu
D. Na parzystych stronach dokumentu
9. Ile dział elektronowych posiada matryca LCD?
A. 3
B. 2
C. 1
D. 0
10. Koprocesor (Floating Point Unit) w komputerze służy do wykonywania
A. podprogramów
B. operacji na liczbach całkowitych
C. operacji na liczbach naturalnych
D. operacji zmiennoprzecinkowych
11. Przedstawiony symbol odnosi się do urządzeń
A. USB
B. LPT
C. SCSI
D. IEEE-1394
12. Na rysunku przedstawiono symbol układu cyfrowego
A. dekodera priorytetu
B. kodera priorytetu
C. multipleksera priorytetu
D. demultipleksera priorytetu
13. Domyślnie, w systemie Linux, twardy dysk w standardzie SATA oznaczony jest
A. fda
B. sda
C. ida
D. ide
14. Komputer jest najprawdopodobniej zainfekowany boot wirusem. Jakie działanie spowoduje usunięcie wirusa w sposób najmniej inwazyjny dla systemu operacyjnego?
A. Restart systemu
B. Uruchomienie systemu w trybie awaryjnym
C. Ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego
D. Przeskanowanie programem antywirusowym z bootowalnego nośnika
15. W jednostce ALU do akumulatora została wpisana liczba dziesiętna 240. Jaka jest jej binarna reprezentacja?
A. 11110000
B. 11111000
C. 11111100
D. 11111110
16. Złącze IrDA do komunikacji bezprzewodowej jest
A. złączem pozwalającym transmitować dane na odległość 100m
B. rozwinięciem systemu BlueTooth
C. złączem szeregowym
D. złączem radiowym
17. Zgodnie z zamieszczonym cennikiem, średni koszt wyposażenia stanowiska komputerowego wynosi:
A. 2000,00 zł
B. 4350,00 zł
C. 5000,50 zł
D. 6700,00 zł
18. Przerzutnik bistabilny przechowuje bit informacji w pamięci
A. SRAM
B. DRAM
C. SDRAM
D. DDR SDRAM
19. W systemie Windows uruchomienie usługi dotyczącej wydajności komputera realizowane jest za pomocą polecenia
A. secpol.msc
B. services.msc
C. perform.msc
D. compmgmt.msc
20. Jeżeli rozdzielczość myszy wynosi 200 dpi a monitora Full HD, to przeciągnięcie kursora w poprzek ekranu wymaga przesunięcia myszy o
A. 480 i
B. 1080 px
C. około 25 cm
D. około 35 cm
21. Klawiatura QWERTY umożliwiająca wprowadzenie znaków charakterystycznych dla języka polskiego nazywana jest również klawiaturą
A. polską
B. maszynistki
C. programisty
D. diakrytyczną
22. W celu zwolnienia adresu IP dla danej karty sieciowej w systemie Windows, należy zastosować polecenie systemowe
A. ipconfig /renew
B. ipconfig /release
C. ipconfig /flushdns
D. ipconfig /displaydns
23. Liczba 3FC7 zapisana w systemie dwójkowym będzie miała postać:
A. 11111111000111
B. 00111110010111
C. 01111111100011
D. 10111011110111
24. Dodatkowa funkcja mikroprocesora Intel Turbo Boost pozwala na
A. wykonywanie większej liczby instrukcji w jednym cyklu zegara
B. automatyczną regulację częstotliwości pracy mikroprocesora w zależności od obciążenia
C. włączenie i wyłączenie elementów mikroprocesora w celu oszczędzania energii
D. dokonywanie rozległych obliczeń przez dwa niezależne rdzenie, przy czym każdy z nich wykonuje do czterech pełnych instrukcji jednocześnie
25. W komputerach wykonujących zadania serwerowe, wymagające dużej wydajności, należy zastosować dysk z interfejsem
A. SAS
B. ATA
C. USB
D. SATA
26. Który aplet panelu sterowania w systemie Windows 7 umożliwia ograniczenie czasu pracy użytkownika na komputerze?
A. Centrum akcji
B. Windows Defender
C. Konta użytkowników
D. Kontrola rodzicielska
27. Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
A. Automatycznie pobieranie aktualizacji bez jej instalacji
B. Zablokowanie każdego sposobu pobierania aktualizacji systemu
C. Zablokowanie samodzielnego pobierania uaktualnień przez system
D. Automatyczne sprawdzenie, czy jest dostępna aktualizacja i powiadomienie o niej użytkownika
28. Wskaż 24-pinowe lub 29-pinowe złącze żenskie, które może przesyłać skompresowany cyfrowy sygnał na monitor.
A. VGA
B. HDMI
C. RCA
D. DVI
29. Aby w systemie Windows przydzielić użytkownikowi prawo do zmiany czasu systemowego, należy użyć przystawki
A. secpol.msc
B. eventvwr.msc
C. certmgr.msc
D. services.msc
30. Na rysunku przedstawiono element, który jest częścią składową
A. HDD
B. Plotera
C. Drukarki igłowej
D. Napędu CD-ROM
31. Bęben światłoczuły jest niezbędnym elementem działania drukarki
A. Igłowej
B. Laserowej
C. Atramentowej
D. Sublimacyjnej
32. Co pozwala utrzymać równomierny rozkład ciepła między procesorem a radiatorem?
A. Mieszanka termiczna
B. Pasta grafitowa
C. Silikonowy spray
D. Klej
33. W systemie Linux narzędziem do monitorowania użycia procesora, pamięci, procesów oraz obciążenia systemu z poziomu powłoki jest
A. top
B. pwd
C. dxdiag
D. passwd
34. W celu ochrony systemu przed programem posiadającym zdolność replikacji należy zainstalować
A. program szpiegowski
B. program narzędziowy
C. program antywirusowy
D. program diagnostyczny
35. Na załączonym rysunku przedstawiono operację
A. fuzji danych
B. kompresji danych
C. kasowania danych
D. kompilacji danych
36. Złącze szeregowe na płycie głównej, służące do podłączania kart rozszerzeń o różnej, w zależności od wariantu, liczbie pinów nosi nazwę
A. ISA
B. PCI
C. AGP
D. PCI Express
37. Przy wymianie którego podzespołów komputera nie wymaga się wyłączenia źródła zasilania?
A. zasilacza
B. płyty głównej
C. pamięci RAM
D. urządzenia typu hot-swap
38. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
A. zmiany kodu programu
B. używania programu bezterminowo
C. kopiowania programu na nośniki zewnętrzne
D. korzystania z usług udostępnionych przez serwer
39. W dokumentacji płyty głównej jest informacja: Wsparcie dla S/PDIF Out. Oznacza to, że dana płyta główna zawiera
A. cyfrowe złącze sygnału video
B. cyfrowe złącze sygnału audio
C. analogowe złącze sygnału wyjścia video
D. analogowe złącze sygnału wyjścia audio
40. Wskaż nieprawidłowy podział dysku z tablicą partycji MBR 1 partycja
A. 1 partycja podstawowa i 1 rozszerzona
B. 2 partycje podstawowe i 1 rozszerzona
C. podstawowa i 2 rozszerzone
D. 3 partycje podstawowe i 1 rozszerzona
Sprawdź odpowiedzi i zobacz swój wynik punktowy
 egzamin-informatyk.pl
2013 - 2015 © Wszelkie prawa zastrzeżone
  Realizacja serwisu: miroslawzelent.pl
Jak korzystać E.12 E.13 E.14 Informacje Regulamin
Motto: Don’t compare yourself to others. The only person you   
should try to be better than is the person you were yesterday