Egzamin = test 40 pytań z kwalifikacji E.12sprawdź się w takim samym trybie jak podczas rzeczywistego egzaminu; na rozwiązanie masz 60 minut. Powodzenia!
1. Najlepsze zabezpieczenie komputera przed wirusami stanowi zainstalowanie
A. zapory FireWall
B. hasła dla BIOS-u
C. skanera antywirusowego
D. licencjonowanego systemu operacyjnego
2. Jeżeli w systemie operacyjnym komputera zainstaluje się program nazywany Trojanem, to spowoduje on
A. wykonywanie niepożądanych działań poza kontrolą użytkownika
B. ochronę systemu operacyjnego przed działaniem wirusów
C. optymalizację działania systemu operacyjnego
D. wspomaganie działania użytkownika
3. W wyniku użycia narzędzia diagnostycznego chkdsk otrzymano informacje widoczne na zrzucie ekranu. Jaką wielkość posiada pojedynczy klaster dysku?
A. 1 972 kB
B. 2 140 kB
C. 4 kB
D. 8 kB
4. Liczba 257 dziesiętnie to
A. 1 0000 0001 dwójkowo
B. 1000 0000 dwójkowo
C. FF szesnastkowo
D. F0 szesnastkowo
5. Pamięć podręczna określana jest nazwą
A. Chipset
B. Cache
C. EIDE
D. VLB
6. Które ze złączy oznaczonych strzałkami na schemacie monitora jest wejściem cyfrowym?
A. Złącze 1
B. Złącze 2
C. Złącza 1 i 2
D. Żadne ze złączy
7. Rysunek przedstawia schemat blokowy karty dźwiękowej. Jaką funkcję pełni układ oznaczony cyfrą 1?
A. Wzmacnia sygnał wejściowy
B. Wzmacnia sygnał wyjściowy
C. Zamienia sygnał analogowy na cyfrowy
D. Zamienia sygnał cyfrowy na analogowy
8. Licencja OEM to
A. dokument, który zezwala na używanie oprogramowania na dowolnym sprzęcie komputerowym w określonej w niej ilości stanowisk, bez instalacyjnych dyskietek, czy krążków CD
B. licencja czyniąca z oprogramowania własność ogółu, w myśl której autor lub autorzy oprogramowania zrzekają się praw do upowszechniania oprogramowania na rzecz ogółu użytkowników
C. licencja oprogramowania wyłącznie na system komputerowy, na którym zostało oryginalnie zainstalowane, dotyczy oprogramowania sprzedawanego z nowymi komputerami lub odpowiednimi częściami
D. licencja uprawniająca użytkownika do zainstalowania nabytego oprogramowania tylko w jednym komputerze, obejmująca zakaz udostępniania takiego oprogramowania w sieci oraz na innych wolnostojących komputerach
9. W dokumentacji płyty głównej jest informacja „Wsparcie dla S/PDIF Out”. Oznacza to, że dana płyta główna zawiera
A. cyfrowe złącze sygnału video
B. cyfrowe złącze sygnału audio
C. analogowe złącze sygnału wyjścia video
D. analogowe złącze sygnału wejścia video
10. W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia
A. userdel student
B. del user student
C. net user student /del
D. user net student /del
11. Które konto nie jest wbudowanym w systemie Windows XP ?
A. gość
B. admin
C. pomocnik
D. administrator
12. W hurtowni materiałów budowlanych istnieje konieczność jednoczesnego drukowania faktur w kilku egzemplarzach. Należy użyć drukarki
A. igłowej
B. laserowej
C. atramentowej
D. termosublimacyjnej
13. Która z wymienionych pamięci RAM wykorzystuje do przesyłania danych wznoszące i opadające zbocze sygnału zegarowego?
A. SIMM
B. SDR
C. DDR
D. SIPP
14. Harmonogram zadań w systemie Windows pozwala przypisać
A. Więcej niż pięć terminów wykonania dla wskazanego programu
B. Nie więcej niż trzy terminy wykonania dla wskazanego programu
C. Nie więcej niż cztery terminy wykonania dla wskazanego programu
D. Nie więcej niż pięć terminów wykonania dla wskazanego programu
15. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat: Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready. Przyczyną może być
A. brak pliku NTLDR
B. uszkodzony kontroler DMA
C. skasowany BIOS komputera
D. dyskietka włożona do napędu
16. Przerywając pracę na komputerze zachowujemy możliwości szybkiego powrotu do pracy po wybraniu w systemie Windows opcji:
A. wylogowania
B. stanu wstrzymania
C. zamknięcia systemu
D. ponownego uruchomienia
17. Klawiatura QWERTY umożliwiająca wprowadzenie znaków charakterystycznych dla języka polskiego nazywana jest również klawiaturą
A. polską
B. maszynistki
C. programisty
D. diakrytyczną
18. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
A. dyszy
B. termorezystora
C. elektromagnesu
D. elektrody ładującej
19. Plik messages w systemie Linux przechowuje
A. kody błędów systemowych
B. dane dotyczące uwierzytelniania
C. komunikaty związane z inicjacją systemu
D. ogólne informacje o zdarzeniach systemowych
20. Które z wymienionych poleceń jest stosowane w celu naprawy głównego rekordu rozruchowego dysku twardego systemu z rodziny Windows?
A. fixmbr
B. fixboot
C. bcdedit
D. bootcfg
21. Wyjście słuchawek lub głośników minijack oznaczone jest na karcie dźwiękowej kolorem
A. różowym
B. zielonym
C. niebieskim
D. żółtym
22. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
A. FPU
B. ALU
C. RPU
D. AND
23. Aby uniknąć uszkodzenia układów scalonych, podczas naprawy sprzętu komputerowego należy stosować
A. okulary ochronne
B. gumowe rękawiczki
C. skórzane rękawiczki
D. opaskę antystatyczną
24. Wskaż najbardziej prawdopodobną przyczynę wystąpienia komunikatu: CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup przy uruchomieniu komputera
A. Usunięty plik setup
B. Uszkodzona karta graficzna
C. Skasowana zawartość pamięci CMOS
D. Rozładowana bateria podtrzymująca ustawienia BIOS-u
25. Która usługa umożliwia zdalną instalację systemu operacyjnego?
A. IIS
B. RIS
C. IRC
D. DNS
26. Przedstawiona na zdjęciu wtyczka jest częścią obwodu elektrycznego zasilającego
A. stację dyskietek
B. napędy CD-ROM
C. procesor ATX12V
D. dyski wewnętrzne SATA
27. Która licencja umożliwia bezpłatne wykorzystywanie programu, pod warunkiem, że użytkownik zatroszczy się o środowisko naturalne?
A. Donationware
B. Greenware
C. Adware
D. OEM
28. Materiałem eksploatacyjnym w drukarce laserowej jest
A. pojemnik z tuszem
B. kaseta z tonerem
C. taśma barwiąca
D. laser
29. Przy uruchamianiu się komputera pojawia się komunikat CMOS checksum error press F1 to coutinue press DEL to setup. Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
A. usunięcie pliku setup
B. skasowanie zawartości pamięci CMOS
C. wejście do ustawień BIOS-u komputera
D. przejście do konfiguracji systemu Windows
30. Na załączonym rysunku przedstawiono operację
A. fuzji danych
B. kompresji danych
C. kasowania danych
D. kompilacji danych
31. Jakie rozszerzenie posiadają pakiety instalacyjne systemu operacyjnego Linux?
A. ini, dll
B. zip, exe
C. tgz, dmg
D. rpm, deb
32. AC-72-89-17-6E-B2 to adres fizyczny karty sieciowej zapisany w postaci
A. binarnej
B. oktalnej
C. dziesiętnej
D. heksadecymalnej
33. Dla zamiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
A. DPI
B. DTP
C. OCR
D. OMR
34. Interface HDMI komputera pozwala na przesyłanie sygnału
A. wyłącznie cyfrowego video
B. wyłącznie cyfrowego audio
C. cyfrowego audio i video
D. analogowego audio i video
35. Materiałem eksploatacyjnym dla kolorowej drukarki laserowej jest
A. przetwornik CMOS
B. podajnik papieru
C. kartridż z tonem
D. pamięć wydruku
36. Adapter USB na LPT można wykorzystać przy niekompatybilności złączy w przypadku podłączenia starszych egzemplarzy
A. drukarki
B. myszy
C. klawiatury
D. monitora
37. W nowoczesnych ekranach dotykowych poprawność działania ekranu zapewnia mechanizm wykrywający zmianę
A. oporu między przezroczystymi diodami wtopionymi w ekran
B. położenia ręki dotykającej ekran poprzez zastosowanie kamery
C. pola elektrostatycznego
D. pola elektromagnetycznego
38. Do interfejsów równoległych zaliczany jest interfejs
A. FireWire
B. DVI
C. RS-232
D. AGP
39. Do prawidłowego działania procesora jest niezbędne podłączenie 4-stykowego lub 8-stykowego złącza zasilania o napięciu
A. 7 V
B. 12 V
C. 24 V
D. 3,3 V
40. Przydziały dyskowe w systemach rodziny Windows
A. przydzielają partycje na dyskach
B. przydzielają etykietę (np. C) dla danej partycji
C. zapewniają podstawową funkcje diagnostyczne, defragmentację i checkdisk
D. pozwalają na zdefiniowanie maksymalnej przestrzeni dyskowej dla kont użytkowników
Sprawdź odpowiedzi i zobacz swój wynik punktowy
 egzamin-informatyk.pl
2013 - 2015 © Wszelkie prawa zastrzeżone
  Realizacja serwisu: miroslawzelent.pl
Jak korzystać E.12 E.13 E.14 Informacje Regulamin
Motto: Don’t compare yourself to others. The only person you   
should try to be better than is the person you were yesterday