Egzamin = test 40 pytań z kwalifikacji E.12sprawdź się w takim samym trybie jak podczas rzeczywistego egzaminu; na rozwiązanie masz 60 minut. Powodzenia!
1. Rysunek przedstawia pamięć
A. SIMM
B. DDR DIMM
C. SDRAM DIMM
D. Compact Flash
2. Najlepsze zabezpieczenie komputera przed wirusami stanowi zainstalowanie
A. zapory FireWall
B. hasła dla BIOS-u
C. skanera antywirusowego
D. licencjonowanego systemu operacyjnego
3. Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?
A. RAID-0
B. RAID-1
C. RAID-2
D. RAID-5
4. Rejestr mikroprocesora zwany licznikiem rozkazów zawiera
A. liczbę rozkazów wykonanych przez procesor do danego momentu
B. liczbę rozkazów pozostałych do wykonania do końca programu
C. adres rozkazu przeznaczonego do wykonania jako następny
D. liczbę cykli zegara liczoną od początku pracy programu
5. Manager bootowania, który pozwala na wybór systemu operacyjnego Linux do uruchomienia to
A. Ranish Partition Manager
B. Smart Boot Manager
C. Boot Magic
D. Grub
6. Jaki pierwszy znak w nazwie pliku w systemie Windows oznacza plik tymczasowy?
A. #
B. *
C. ~
D. &
7. Pamięci DDR2 zasilane są napięciem
A. 1,0 V
B. 1,4 V
C. 1,8 V
D. 2,5 V
8. Jeżeli w komórce arkusza kalkulacyjnego MS Excel, zamiast cyfr pojawiają się znaki ########, to należy przede wszystkim sprawdzić, czy
A. wpisana formuła zawiera błąd
B. pojawił się błąd w obliczeniach
C. wprowadzone zostały znaki tekstowe, a nie liczby
D. liczba nie mieści się w komórce i nie można jej prawidłowo wyświetlić
9. W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plików z FAT32 na NTFS należy wykorzystać program
A. convert.exe
B. replace.exe
C. subst.exe
D. attrib.exe
10. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready". Przyczyną może być
A. brak pliku ntldr
B. uszkodzony kontroler DMA
C. skasowany BIOS komputera
D. dyskietka włożona do napędu
11. W drukarce laserowej do utrwalania wydruku wykorzystuje się
A. rozgrzane wałki
B. promienie lasera
C. taśmy transmisyjne
D. głowice piezoelektryczne
12. Adres MAC karty sieciowej zapisany w postaci binarnej wynosi 00000000-00010100-10000101-10001011-01101011-10001010. Który z zapisów jest postacią heksadecymalną tego adresu?
A. 00-12-85-8B-6B-8A
B. 00-14-85-8B-6B-8A
C. 00-14-85-8C-6C-8B
D. 00-16-83-8C-6B-8B
13. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik:
A. modyfikować
B. tylko wykonać
C. odczytać i wykonać
D. odczytać, zapisać i wykonać
14. Licencja wolnego i otwartego oprogramowania, to licencja
A. Trial
B. OEM
C. Adware
D. GNU GPL
15. Jaki wyraz należałoby wstawić w wykropkowanym miejscu na schemacie blokowym ilustrującym budowę systemu operacyjnego?
A. Sterowniki
B. Powłoka
C. Programy użytkowe
D. Benchmarki
16. Ile maksymalnie partycji podstawowych możemy utworzyć na dysku twardym z MBR?
A. 4
B. 8
C. 24
D. 26
17. Na dysku należy zapisać 100 tysięcy pojedynczych plików, każdy o rozmiarze 2570 bajtów. Zapisane pliki zajmą najmniej miejsca na dysku o jednostce alokacji wynoszącej
A. 8192 bajty
B. 4096 bajtów
C. 3072 bajty
D. 2048 bajtów
18. W systemie Windows ustawienia bieżącego użytkownika komputera zapisane są w gałęzi rejestru o skróconej nazwie:
A. HKCC
B. HKCR
C. HKCU
D. HKLM
19. Po instalacji z domyślnymi ustawieniami system Windows XP nie obsługuje systemu plików
A. EXT
B. NTFS
C. FAT16
D. FAT32
20. Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
A. automatyczne pobieranie aktualizacji bez jej instalacji
B. zablokowanie każdego sposobu pobierania aktualizacji systemu
C. zablokowanie samodzielnego pobierania uaktualnień przez system
D. automatyczne sprawdzenie, czy jest dostępna aktualizacja i powiadomienie o niej użytkownika
21. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach nakazuje
A. składowanie odpadów maksymalnie przez 1 rok
B. spalenie odpadów w jak najwyższej temperaturze
C. poddanie odpadów w pierwszej kolejności odzyskowi
D. neutralizację odpadów w dowolny sposób w jak najkrótszym czasie
22. Obraz dysku tworzy się, aby
A. przyspieszyć pracę z wybranymi plikami na tym dysku
B. zabezpieczyć dane przed nieupoważnionymi użytkownikami
C. zabezpieczyć aplikacje przed nieupoważnionymi użytkownikami
D. zabezpieczyć system, aplikacje i dane przed poważną awarią komputera
23. Dodatkowe cechy wyniku operacji wykonywanej przez jednostkę arytmetyczno - logiczną ALU zawiera
A. akumulator
B. wskaźnik stosu
C. rejestr flagowy
D. licznik rozkazów
24. Oprogramowanie komputerowe, z którego można korzystać za darmo i bez ograniczeń czasowych, rozpowszechniane jest w ramach licencji typu
A. trial
B. shareware
C. donationware
D. public domain
25. Grupowa licencja oprogramowania Microsoft to licencja typu
A. GNU
B. OEM
C. MOLP
D. EULA
26. Jeżeli rozdzielczość myszy wynosi 200 dpi a monitora Full HD, to przeciągnięcie kursora w poprzek ekranu wymaga przesunięcia myszy o
A. 480 i
B. 1080 px
C. około 25 cm
D. około 35 cm
27. Dla zmiany zeskanowanego obrazu tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
A. DPI
B. DTP
C. OCR
D. OMR
28. Po instalacji z domyślnymi ustawieniami system Windows XP NIE OBSŁUGUJE systemu plików
A. EXT
B. NTFS
C. FAT16
D. FAT32
29. Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
A. debuger
B. emulator
C. interpreter
D. kompilator
30. W celu ochrony systemu przed programem posiadającym zdolność replikacji należy zainstalować
A. program szpiegowski
B. program narzędziowy
C. program antywirusowy
D. program diagnostyczny
31. Koszt wydrukowania jednej strony tekstu wynosi 95 gr, natomiast koszt przygotowania jednej płyty CD to 1,54 zł. Jakie koszty poniesie firma, przygotowująca płytę z prezentacjami oraz 120 stronicowy poradnik?
A. 115,54 zł
B. 120,95 zł
C. 145,54 zł
D. 154,95 zł
32. Partycja, na której zainstalowany jest system operacyjny, nazywana jest partycją
A. rozszerzoną
B. systemową
C. folderową
D. wymiany
33. Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować przedstawioną na rusynku kartę graficzną?
A. AGP
B. PCI
C. PCIe x1
D. PCIe x16
34. Interface USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do
A. 120 MB/s
B. 400 Mb/s
C. 4 GB/s
D. 5 Gb/s
35. Dla zamiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
A. DPI
B. DTP
C. OCR
D. OMR
36. W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informacje, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy
A. mikroprocesora
B. karty sieciowej
C. karty graficznej
D. dysku twardego
37. Jaki będzie koszt wymiany karty graficznej w komputerze, jeśli karta kosztuje 250 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 80 minut, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 50 zł?
A. 250 zł
B. 300 zł
C. 350 zł
D. 400 zł
38. Maksymalny transfer danych napędu CD dla prędkości przesyłu x42 wynosi
A. 6300 KiB/s
B. 3600 KiB/s
C. 6000 KiB/s
D. 2400 KiB/s
39. Widoczne na schemacie procesora rejestry pełnią funkcję przechowywania adresu do
A. następnej instrukcji programu
B. sterowania wykonywanym programem
C. przechowywania argumentów obliczeń
D. wykonywania działań arytmetycznych
40. Przed instalacją sterownika urządzenia peryferyjnego system operacyjny Windows powinien sprawdzać, czy sterownik posiada podpis
A. zaufany
B. cyfrowy
C. kryptograficzny
D. elektroniczny
Sprawdź odpowiedzi i zobacz swój wynik punktowy
 egzamin-informatyk.pl
2013 - 2015 © Wszelkie prawa zastrzeżone
  Realizacja serwisu: miroslawzelent.pl
Jak korzystać E.12 E.13 E.14 Informacje Regulamin
Motto: Don’t compare yourself to others. The only person you   
should try to be better than is the person you were yesterday