Test 40 pytań E.12

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Jeśli masz ochotę zresetować test, czyli wylosować inny zestaw pytań, to użyj tego linku. Uwaga! - stracisz wszystkie swoje dotychczasowe udzielone odpowiedzi, otrzymasz nowy zestaw pytań i nowe 60 minut!

1. Procedura POST (Power-On Self Test) uruchamiana przez BIOS komputera odpowiada za
A. włączenie lub wyłączenie automatycznego rozpoznawania urządzeń pracujących w standardzie P&P
B. predefiniowane typy schematów zarządzania energią oraz daje możliwość zdefiniowania własnych ustawień
C. kolejność przeszukiwania zainstalowanych urządzeń w celu znalezienia sektora startowego podczas uruchamiania komputera
D. przeprowadzenie testu poprawności działania podstawowych podzespołów komputera, wykonywanego przy każdym uruchomieniu lub restarcie
2. Która czynność doprowadzi do nieodwracalnej utraty danych, w przypadku uszkodzenia systemu plików?
A. formatowanie dysku
B. włączenie systemu operacyjnego
C. skanowanie programem antywirusowym
D. przeprowadzenie skanowania scandiskiem
3. Na zdjęciu jest widoczny tylny panel komputera. Jak nazywa się wejście oznaczone strzałką?
A. LPT
B. USB
C. COM
D. FireWire
4. Zasilanie dostarczane przez płytę główną dla pamięci typu SDRAM DDR3 może mieć wartość
A. 1,2 V
B. 3,3 V
C. 1,5 V
D. 2,5 V
5. Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach dokumentu?
A. W polu tekstowym
B. W przypisach dolnych
C. W nagłówku lub stopce
D. W przypisach końcowych
6. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
A. tworzy partycje rozszerzoną.
B. tworzy partycję podstawową.
C. jest wykonywane przez producenta dysku.
D. umieszcza program rozruchowy w MBR.
7. Użytkownik zamierza zainstalowac 32-bitowy system operacyjny Windows 7. Ile minimalnie pamięci RAM musi posiadać komputer, aby była możlia praca systemu w trybie graficznym ?
A. 256 MB
B. 512 MB
C. 1 GB
D. 2 GB
8. Jeżeli w systemie operacyjnym komputera zainstaluje się program nazywany Trojanem, to spowoduje on
A. wykonywanie niepożądanych działań poza kontrolą użytkownika
B. ochronę systemu operacyjnego przed działaniem wirusów
C. optymalizację działania systemu operacyjnego
D. wspomaganie działania użytkownika
9. Jak nazywa się technologia umożliwiająca łączenie kart graficznych opracowana przez firmę NVIDIA?
A. SLI
B. ATI
C. RAMDAC
D. CROSSFIRE
10. Konwerter RAMDAC przetwarza sygnał
A. analogowy na cyfrowy
B. cyfrowy na analogowy
C. zmienny na stały
D. stały na zmienny
11. W dokumentacji opisano system plików
A. FAT32
B. NTFS
C. EXT4
D. FAT
12. Urządzenie peryferyjne przedstawione na rysunku to skaner biometryczny, wykorzystujący do autoryzacji
A. rysy twarzy
B. kształt dłoni
C. linie papilarne
D. brzmienie głosu
13. Jakim poleceniem w systemie Linux, można zmienić prawa dostępu do pliku bądź katalogu?
A. chmod
B. attrib
C. iptables
D. chattrib
14. W systemie Windows XP w celu utworzenia nowego użytkownika o nazwie egzamin z hasłem qwerty należy użyć polecenia
A. net user egzamin qwerty /add
B. useradd egzamin qwerty /add
C. adduser egzamin qwerty /add
D. user net egzamin qwerty /add
15. Napięcie dostarczane do poszczególnych elementów komputera w zasilaczu komputerowym w standardzie ATX jest zmniejszane z wartości 230 V między innymi do wartości
A. 130 V
B. 12 V
C. 4 V
D. 20 V
16. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to, klawiatura po uruchomieniu systemu w normalnym trybie, działa prawidłowo. Wskazuje to na:
A. uszkodzony kontroler klawiatury
B. niepoprawne ustawienia BIOS-u
C. uszkodzone porty USB
D. uszkodzony zasilacz
17. Po wydaniu polecenia: net user w wierszu poleceń systemu Windows, zostanie wyświetlona
A. lista kont użytkowników
B. pomoc dotycząca polecenia net
C. nazwa aktualnego użytkownika i jego hasło
D. informacja o parametrach konta zalogowanego użytkownika
18. Na rysunku przedstawiono oprogramowanie monitorujące
A. SAS
B. NCQ
C. IRDA
D. SMART
19. W systemie Linux ifconfig oznacza
A. nazwę karty sieciowej
B. narzędzie umożliwiające wyświetlenie stanu interfejsów sieciowych
C. narzędzie umożliwiające sprawdzanie znanych adresów MAC/IP
D. wykorzystanie pakietów TCP/IP do sprawdzenia stanu odległego hosta
20. Liczba 3FC7 zapisana w systemie dwójkowym będzie miała postać:
A. 11111111000111
B. 00111110010111
C. 01111111100011
D. 10111011110111
21. Elementem zestawu komputerowego przetwarzającym zarówno daje wejściowe, jak i wyjściowe jest
A. ploter
B. skaner
C. modem
D. głośnik
22. Odmianą pamięci tylko do odczytu, którą można wykasować za pomocą światła ultrafioletowego, jest pamięcią
A. ROM
B. PROM
C. EPROM
D. EEPROM
23. Usługa Windows XP Professional "Mostek sieciowy" pozwala na łączenie ze sobą
A. segmentów sieci LAN
B. dwóch komputerów
C. roboczych stacji bezdyskowych
D. klienta z serwerem
24. Suma liczb binarnych 1010 + 111 zapisana w systemie dziesiętnym wyniesie
A. 16
B. 17
C. 18
D. 19
25. Kopia różnicowa polega na
A. kopiowaniu tylko plików, które zostały utworzone od czasu ostatniej kopii pełnej
B. kopiowaniu tylko plików, które zostały zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej
C. kopiowaniu tylko plików, które zostały utworzone lub zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej
D. kopiowaniu tylko tej części plików, która została dopisana od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej
26. Funkcję S.M.A.R.T. dysku twardego odpowiadającą za aktywność mechanizmu monitoringu i wczesnego ostrzegania przed usterkami można aktywować poprzez
A. opcję polecenia chkdsk
B. rejestr systemu
C. panel sterowania
D. BIOS płyty głównej
27. Aby wstrzymać działanie programu zapisanego w pliku wsadowym Windows, do momentu naciśnięcia dowolnego klawisza należy użyć komendy
A. pause
B. echo off
C. echo on
D. stop
28. Taśma barwiąca jest podstawowym materiałem eksploatacyjnym drukarki
A. atramentowej
B. termicznej
C. laserowej
D. igłowej
29. W wyniku użycia narzędzia diagnostycznego chkdsk otrzymano informacje widoczne na zrzucie ekranu. Jaką wielkość posiada pojedynczy klaster dysku?
A. 1 972 kB
B. 2 140 kB
C. 4 kB
D. 8 kB
30. Liczby 1001 oraz 100 w wierszu pliku /etc/passwd oznaczają
A. liczbę udanych i nieudanych prób logowania
B. identyfikatory użytkownika i grupy w systemie
C. numer koloru czcionki i numer koloru tła w terminalu
D. liczbę dni od ostatniej zmiany hasła i liczbę dni do wygaśnięcia hasła
31. Które z wymienionych urządzeń jest elementem jednostki centralnej?
A. Klawiatura PS/2
B. Monitor LCD
C. Modem PCI
D. Mysz USB
32. W komunikacie o błędzie systemu informacja wyświetlana w postaci heksadecymalnej oznacza
A. kod błędu
B. definicję błędu
C. nazwę sterownika
D. odnośnik do systemu pomocy
33. Cookie nazywa się plik
A. graficzny przechowujący obraz witryny sieci Web
B. tekstowy, z którego korzystają wszystkie witryny sieci
C. graficzny, z którego korzystają wszystkie witryny sieci
D. tekstowy, przechowujący informacje dla danej witryny sieci Web
34. Co oznacza znajdujący się w dokumentacji technicznej płyty głównej parametr LGA 775?
A. Typ gniazda procesora
B. Typ chipsetu płyty
C. Rodzaj obsługiwanych pamięci
D. Rodzaj karty graficznej
35. Oprogramowanie regularnie przerywające działanie poprzez wyświetlenie komunikatu żądania uiszczenia zapłaty, która spowoduje usunięcie tego komunikatu, jest rozpowszechniane na bazie licencji
A. nagware
B. careware
C. greenware
D. crippleware
36. W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informację, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy
A. mikroprocesora.
B. karty sieciowej.
C. karty graficznej.
D. dysku twardego.
37. W dokumentacji technicznej płyty głównej jest zapis Supports up to Athlon XP 3000+ procesor. Oznacza on, że płyta główna obsługuję procesory Athlon.
A. zgodnie z mobile Athlon 64
B. nie nowsze niż Athlon XP 3000+
C. wszystkie o częstotliwości poniżej 3000 MHz
D. wszystkie o częstotliwości powyżej 3000 MHz
38. AC-72-89-17-6E-B2 to adres fizyczny karty sieciowej zapisany w postaci
A. binarnej
B. oktalnej
C. dziesiętnej
D. heksadecymalnej
39. W systemie Windows moduł odpowiedzialny za internetowe usługi informacyjne to
A. IIS
B. ISA
C. IIU
D. OSI
40. Ile urządzeń może być podłączonych do portu IEEE1394?
A. 1
B. 8
C. 55
D. 63
Sprawdź odpowiedzi!
Facebook
Pasja informatyki