Egzamin = test 40 pytań z kwalifikacji E.12sprawdź się w takim samym trybie jak podczas rzeczywistego egzaminu; na rozwiązanie masz 60 minut. Powodzenia!
1. W przedstawionej na schemacie płycie głównej złącze PCI oznaczone jest numerem
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
2. Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach katalogowych skanerów i drukarek?
A. Punkty na cal
B. Gęstość optyczną
C. Punkty na milimetr
D. Punkty na centymetr
3. Specyfika pracy firmy wymaga posługiwania się systemami plików charakteryzujących się dużym bezpieczeństwem i możliwością szyfrowania danych. W tym celu należy zastosować system operacyjny Windows
A. 2000/7/XP
B. NC
C. NTSC
D. Server
4. Przy pomocy taśmy 60-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera
A. tylko dyski SCSI
B. tylko dyski EIDE
C. napędy ATAPI
D. wszystkie powyższe urządzenia
5. Na zdjęciu przedstawiono kartę
A. graficzną AGP
B. graficzną PCI
C. telewizyjną PCI Express
D. telewizyjną EISA
6. Jak należy wpisać w formule arkusza kalkulacyjnego adres komórki B3, żeby przy kopiowaniu tej formuły w dowolne miejsce arkusza adres komórki B3 pozostał niezmieniony?
A. B3
B. $B3
C. B$3
D. $B$3
7. Zerowanie rejestrów procesora odbywa się poprzez
A. użycie sygnału RESET
B. wyzerowanie bitów rejestru flag
C. ustawienie parametru w BIOS-ie
D. ustawienie licznika rozkazów na adresie zerowym
8. Zdjęcie przedstawia
A. wentylator procesora
B. wentylator karty graficznej
C. chłodzenie aktywne chipsetu
D. chłodzenie pasywne chipsetu
9. Sumą dwóch liczb binarnych 1101011 i 1001001 jest liczba dziesiętna
A. 402
B. 201
C. 180
D. 170
10. Rezydentna część programu antywirusowego jako podstawowa forma ochrony antywirusowej, odpowiedzialna za ciągłe nadzorowanie chronionego systemu komputerowego, to
A. skaner skryptowy
B. zapora systemowa
C. monitor antywirusowy
D. moduł antyspywarowy
11. Które zadanie spełnia system informatyczny?
A. Przetwarzanie danych
B. Sterowanie monitorem CRT
C. Zabezpieczanie przed wirusami
D. Kontrola pracy oprogramowania diagnostycznego
12. Jaką funkcję pełni układ zaznaczony strzałką na schemacie karty graficznej?
A. Oblicza kolory każdego wyświetlanego piksela
B. Ustala widoczność i przesłanianie się obiektów na ekranie
C. Wykonuje kalkulacje oświetlenia, uwzględniając położenie światła
D. Oblicza wygląd i położenie wielokątów, z których zbudowany jest obiekt
13. Zapisywanie kluczy rejestru do pliku nazywamy
A. eksportowaniem rejestru
B. kopiowaniem rejestru
C. modyfikacją rejestru
D. edycją rejestru
14. Polecenie "mmc" systemu Windows 2OOO/Windows XP uruchamia narzędzie do tworzenia, zapisywania oraz otwierania
A. plików multimedialnych, przechowujących filmy
B. pliku dziennika operacji dyskowych w systemie plików NTFS
C. katalogu wraz z jego podkatalogami na partycji sformatowanej w systemie plików NTFS
D. zestawu narzędzi administracyjnych zwanych konsolami, służących do zarządzania sprzętem i oprogramowaniem
15. Suma liczb szesnastkowych: 4C + C4 zapisana w systemie dziesiętnym wynosi
A. 270
B. 271
C. 272
D. 273
16. Liczbie 16 bitowej 0011110010101110 zapisanej w systemie dwójkowym odpowiada w systemie szesnastkowym liczba
A. 3CAE
B. 3CBE
C. 3DAE
D. 3DFE
17. Do sporządzenia projektu sieci komputerowej dla budynku szkoły najlepiej wykorzystać edytor grafiki wektorowej, którym jest program
A. AutoCad
B. MS Excel
C. MS Publisher
D. Adobe Photoshop
18. Program WinRaR wyświetlił okienko informacyjne pokazane na rysunku. Z jakiego typu licencji na program korzystał do tej pory użytkownik?
A. adware
B. freeware
C. shareware
D. public domain
19. Element oznaczony cyfrą 1 na schemacie karty dźwiękowej
A. zamienia sygnał audio na sygnał wideo
B. usuwa dźwięk pochodzący z kilku źródeł
C. eliminuje szumy na linii, wykorzystując krótkie próbki szumu.
D. tworzy dźwięk o odpowiednim czasie trwania, wykorzystując krótkie próbki dźwięku
20. Główny rekord rozruchowy dysku twardego to
A. MBR
B. BOOT
C. FDISK
D. NTLDR
21. Ile maksymalnie partycji podstawowych możemy utworzyć na dysku twardym z MBR?
A. 4
B. 8
C. 24
D. 26
22. Który adres IP w systemie dziesiętnym odpowiada adresowi IP 10101010.00001111.10100000.11111100 zapisanemu w systemie binarnym?
A. 170.14.160.252
B. 170.15.160.252
C. 171.14.159.252
D. 171.15.159.252
23. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
A. aktywne
B. pasywne
C. wymuszone
D. symetryczne
24. W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
A. nie może należeć do żadnej grupy
B. może należeć tylko do grupy globalnej
C. może należeć tylko do grupy o nazwie Goście
D. może należeć do grup lokalnych i do grup globalnych
25. Która macierz RAID jest zbudowana w oparciu o replikację dwóch lub więcej dysków fizycznych?
A. RAID 0
B. RAID 1
C. RAID 3
D. RAID 5
26. Pokazany na rysunku symbol graficzny oznacza złącze
A. DVI
B. COM
C. HDMI
D. FIRE WIRE
27. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik
A. modyfikować
B. tylko wykonać
C. odczytać i wykonać
D. odczytać, zapisać i wykonać
28. Przedstawioną na rysunku kartę rozszerzeń można zainstalować w komputerze, w którym na płycie głównej jest co najmniej jeden wolny slot
A. ISA
B. PCI
C. AGP
D. PCIe
29. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
A. aktywne
B. pasywne
C. wymuszone
D. symetryczne
30. Przedstawiona na zdjęciu wtyczka jest częścią obwodu elektrycznego zasilającego
A. stację dyskietek
B. napędy CD-ROM
C. procesor ATX12V
D. dyski wewnętrzne SATA
31. W celu ochrony systemu przed programem posiadającym zdolność replikacji należy zainstalować
A. program szpiegowski
B. program narzędziowy
C. program antywirusowy
D. program diagnostyczny
32. Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany należy skorzystać z programu typu
A. irc
B. p2p
C. sniffer
D. recovery
33. Przedstawiony wydruk w systemie rodziny Linux pojawi się po wydaniu komendy
A. ps
B. pwd
C. ls -la
D. free
34. Liczba 100110011 zapisana w kodzie ósemkowym ma postać
A. 463
B. 383
C. 346
D. 333
35. W systemach operacyjnych Windows ograniczenie użytkownikom dostępu do poszczególnych katalogów, plików lub dysków umożliwia system plików
A. FAT16
B. FAT32
C. NTFS
D. Ext2
36. W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program:
A. set
B. tar
C. sed
D. awk
37. Zaletą systemu plików NTFS jest
A. możliwość sformatowana nośnika o małej pojemności (od 1.44 MB)
B. zapisywanie plików o nazwie dłuższej niż 255 znaków
C. przechowywanie tylko jednej kopi tabeli plików
D. możliwość szyfrowania folderów i plików
38. Okresowych kopii zapasowych dysków serwera nie można tworzyć na wymiennych nośnikach typu
A. karty SD
B. karty MMC
C. płyty CD-RW
D. płyty DVD-ROM
39. Taśma barwiąca jest podstawowym materiałem eksploatacyjnym drukarki
A. atramentowej
B. termicznej
C. laserowej
D. igłowej
40. Do montażu zestawu komputerowego z płytą główną zawierającą gniazdo procesora typu Socket AM3 można zastosować procesor
A. Core i7
B. Itanium
C. Pentium D
D. Phenom II
Sprawdź odpowiedzi i zobacz swój wynik punktowy
 egzamin-informatyk.pl
2013 - 2015 © Wszelkie prawa zastrzeżone
  Realizacja serwisu: miroslawzelent.pl
Jak korzystać E.12 E.13 E.14 Informacje Regulamin
Motto: Don’t compare yourself to others. The only person you   
should try to be better than is the person you were yesterday