Test 40 pytań E.12

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie całej części pisemnej otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej?
A. 2 złącza ISA, 3 złącza PCI, 4 złącza pamięci DIMM
B. 2 złącza ISA, 4 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM
C. 3 złącza ISA, 4 złącza PCI, 2 złącza pamięci DIMM
D. 4 złącza ISA, 2 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM
2. Tabela przedstawia parametry trzech dysków twardych standardu Ultra320 SCSI. Dyski te mogą pracować z maksymalnym transferem wewnętrznym
A. 132 MB/s
B. 320MB/S
C. 200MB/S
D. 320 GB/s
3. Rejestr mikroprocesora zwany licznikiem rozkazów zawiera
A. liczbę rozkazów wykonanych przez procesor do danego momentu
B. liczbę rozkazów pozostałych do wykonania do końca programu
C. adres rozkazu przeznaczonego do wykonania jako następny
D. liczbę cykli zegara liczoną od początku pracy programu
4. Na podstawie informacji z "Właściwości systemu" można wywnioskować, że na komputerze jest zainstalowana fizycznie pamięć RAM o pojemności
A. 523 MB
B. 512 MB
C. 256 MB
D. 128 MB
5. Jaki pierwszy znak w nazwie pliku w systemie Windows oznacza plik tymczasowy?
A. #
B. *
C. ~
D. &
6. Koprocesor (Floating Point Unit) w komputerze służy do wykonywania
A. podprogramów
B. operacji na liczbach całkowitych
C. operacji na liczbach naturalnych
D. operacji zmiennoprzecinkowych
7. Numer przerwania przydzielony dla karty sieciowej został przedstawiony w postaci binarnej jako liczba 10101. Jaka to liczba dziesiętna?
A. 15
B. 20
C. 21
D. 41
8. Co należy zrobić z wiadomością pocztową od nieznanej osoby, zawierającą niepewny załącznik?
A. Nie otwierać wiadomości, natychmiast ją usunąć
B. Otworzyć załącznik, jeśli jest w nim wirus, natychmiast go zamknąć
C. Otworzyć wiadomość i odpowiedzieć na nią, pytając co zawiera załącznik
D. Otworzyć załącznik i zapisać go na dysku twardym, a następnie sprawdzić plik programem antywirusowym
9. Symbol graficzny odnosi się do standardu urządzeń
A. LPT
B. USB
C. SCSI-12
D. FireWire
10. Jednoczesne zwiększenie szybkości operacji (zapis/odczyt) i bezpieczeństwa przechowywania danych umożliwia macierz dyskowa
A. RAID 0
B. RAID 1
C. RAID 3
D. RAID 50
11. Jednym z zaleceń dotyczących ochrony antywirusowej jest skanowanie całego komputera. Zgodnie z tym zaleceniem komputer należy skanować
A. jedynie w sytuacji, gdy podejrzewamy zainfekowanie wirusem
B. tylko wtedy, gdy nie działa w systemie monitor antywirusowy
C. jedynie po aktualizacji baz programu antywirusowego
D. systematycznie, na przykład raz w tygodniu
12. Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorskie zostaną naruszone, gdy udostępni
A. otrzymany dokument urzędowy.
B. własne autorskie filmy z demonstracji ulicznych.
C. wykonane przez siebie zdjęcia obiektów wojskowych.
D. obraz płyty systemu operacyjnego Windows 7 Home
13. Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować przedstawioną na rysunku kartę graficzną?
A. AGP
B. PCI
C. PCIe x1
D. PCIe x16
14. Element oznaczony cyfrą 1 na schemacie karty dźwiękowej
A. zamienia sygnał audio na sygnał wideo
B. usuwa dźwięk pochodzący z kilku źródeł
C. eliminuje szumy na linii, wykorzystując krótkie próbki szumu.
D. tworzy dźwięk o odpowiednim czasie trwania, wykorzystując krótkie próbki dźwięku
15. Który zapis w systemie binarnym odpowiada liczbie 111 zapisanej w systemie dziesiętnym?
A. 1101111
B. 1110111
C. 1111110
D. 1111111
16. Jeśli jednostka alokacji ma 1024 bajty, to pliki zamieszczone w tabeli zajmą na dysku:
A. 3 klastry
B. 4 klastry
C. 5 klastrów
D. 6 klastrów
17. W systemie plików NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie
A. zapisu
B. odczytu
C. modyfikacji
D. odczytu i wykonania
18. Jaki wyraz należałoby wstawić w wykropkowanym miejscu na schemacie blokowym ilustrującym budowę systemu operacyjnego?
A. Sterowniki
B. Powłoka
C. Programy użytkowe
D. Benchmarki
19. W systemach Windows XP Pro/Windows Vista Business/Windows 7 Pro/Windows 8 Pro, opcją gwarantująca poufność danych dla użytkowników korzystających z tego samego komputera, których dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przez nich samych, jest
A. korzystanie z własnym kont z ograniczeniami
B. samodzielne przypisywanie plikom atrybutu: ukryty
C. samodzielnie przypisywanie plikom atrybutu: zaszyfrowany
D. korzystanie z własnych kont z uprawnieniami administratora
20. W systemie Linux polecenie chown umożliwia
A. przeniesienie pliku
B. zmianę właściciela pliku
C. naprawę systemu plików
D. zmianę parametrów pliku
21. Do pomiaru wartości rezystancji służy
A. omomierz
B. watomierz
C. woltomierz
D. amperomierz
22. Ile klawiszy funkcyjnych znajduje się na klawiaturze w standardzie QWERTY?
A. 8
B. 10
C. 12
D. 14
23. Wskaż najbardziej prawdopodobną przyczynę wystąpienia komunikatu: CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup przy uruchomieniu komputera
A. Usunięty plik setup
B. Uszkodzona karta graficzna
C. Skasowana zawartość pamięci CMOS
D. Rozładowana bateria podtrzymująca ustawienia BIOS-u
24. W systemie Windows 7, do modyfikacji konfiguracji rozruchowej komputera za pomocą linii poleceń, należy zastosować polecenie
A. bootcfg
B. bootfix
C. bcdedit
D. config
25. Które narzędzie należy użyć w systemie Windows do wyświetlenia informacji na temat problemów systemowych?
A. Zasady grupy
B. Podgląd zdarzeń
C. Foldery udostępnione
D. Harmonogram zadań
26. Koszt wydrukowania jednej strony tekstu wynosi 95 gr, natomiast koszt przygotowania jednej płyty CD to 1,54 zł. Jakie koszty poniesie firma, przygotowująca płytę z prezentacjami oraz 120 stronicowy poradnik?
A. 115,54 zł
B. 120,95 zł
C. 145,54 zł
D. 154,95 zł
27. Schemat układu połączeń bramek logicznych przedstawia
A. kontroler przerwań
B. muliplekser
C. przerzutnik
D. sumator
28. Przy uruchomieniu komputera pojawia się komunikat: CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup. Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
A. usunięcie pliku setup
B. wejście do BIOS-u komputera
C. skasowanie zawartości pamięci CMOS
D. przejście do konfiguracji systemu Windows
29. Która czynność doprowadzi do nieodwracalnej utraty danych, w przypadku uszkodzenia systemu plików?
A. formatowanie dysku
B. włączenie systemu operacyjnego
C. skanowanie programem antywirusowym
D. przeprowadzenie skanowania scandiskiem
30. Do naprawy uszkodzenia sektora rozruchowego dysku w systemie Windows 7 należy wykorzystać polecenie
A. fixmbr /all
B. fixboot /renew
C. bootrec /fixmbr
D. nircmd /standby
31. Aby zapisać 10 GB danych na jednej płycie DVD, należy użyć nośnika typu
A. DVD-5
B. DVD-9
C. DVD-10
D. DVD-18
32. Zrzut ekranu przedstawia program
A. antywirusowy
B. antyspamowy
C. typu recovery
D. typu firewall
33. Przyczyną problemu z wydrukiem z drukarki laserowej pokazanym na rysunku jest
A. zaschnięty tusz
B. uszkodzony podajnik papieru
C. uszkodzony bęben światłoczuły
D. brak tonera w kasecie kartridż
34. Do zarządzania przydziałami dyskowymi w systemach Windows 7 oraz Windows 8 służy narzędzie
A. fsutil
B. query
C. perfmon
D. dcpromo
35. Jaki rodzaj transmisji danych przesyłanych przez interfejs komputera osobistego został przedstawiony na rysunku?
A. Szeregowy synchroniczny
B. Równoległy synchroniczny
C. Szeregowy asynchroniczny
D. Równoległy asynchroniczny
36. Program df działający w systemach rodziny Linux umożliwia wyświetlenie
A. nazwy bieżącego katalogu
B. tekstu pasującego do wzorca
C. zawartości ukrytego katalogu
D. informacji o wolnej przestrzeni dyskowej
37. Spośród wymienionych płyt głównych najmniejsze rozmiary ma format
A. Micro BTX
B. Mini ATX
C. Flex ATX
D. Mini ITX
38. Złącze zasilacza ATX12V służy do zasilania
A. karty graficznej PCI-e 3.0
B. urządzeń SATA
C. stacji dyskietek
D. procesora
39. Użytkownik, który chce drukować dokumenty jednocześnie w oryginale i trzech kopiach na papierze samokopiującym, powinien do tego celu zakupić drukarkę
A. termotransferową
B. atramentową
C. laserową
D. igłową
40. Przy próbie zapisu danych na karcie SD pojawia się komunikat „usuń ochronę przed zapisem lub użyj innego dysku”. Przyczyną takiego komunikatu jest najczęściej
A. Ustawienie mechanicznego przełącznika blokady zapisu na karcie w pozycji ON
B. Posiadanie uprawnień 'tylko odczyt' do plików na karcie SD
C. Za duży rozmiar zapisywanego pliku
D. Brak miejsca na karcie pamięci
Sprawdź odpowiedzi!