Test 40 pytań E.12

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie całej części pisemnej otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Który z elementów pokazanych na schemacie karty dźwiękowej na rysunku służy do cyfrowego przetwarzania sygnałów?
A. Przetwornik A/D
B. Procesor DSP
C. Syntezator
D. Mikser
2. Urządzenie komputerowe, które bezwzględnie powinno być podłączone do sieci za pośrednictwem UPS, to
A. dysk zewnętrzny
B. drukarka atramentowa
C. serwer sieciowy
D. ploter
3. Na komputerze podłączonym do Internetu, w programie antywirusowym bazę wirusów należy aktualizować co najmniej
A. raz dziennie
B. raz w tygodniu
C. raz w miesiącu
D. raz do roku
4. Schemat blokowy przedstawia
A. streamer
B. dysk twardy
C. napęd dyskietek
D. napęd DVD-ROM
5. Rejestr mikroprocesora zwany licznikiem rozkazów zawiera
A. liczbę rozkazów wykonanych przez procesor do danego momentu
B. liczbę rozkazów pozostałych do wykonania do końca programu
C. adres rozkazu przeznaczonego do wykonania jako następny
D. liczbę cykli zegara liczoną od początku pracy programu
6. W systemie Windows XP na komputerze klienckim, plik "hosts" jest plikiem tekstowym, który służy do mapowania
A. dysków twardych
B. nazw hostów na adresy IP
C. nazw hostów na adresy MAC
D. nazw hostów przez serwery DNS
7. Scandisk to program, który stosuje się do
A. defragmentacji dysku
B. formatowania dysku
C. oczyszczania dysku
D. sprawdzania dysku
8. Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?
A. CPU
B. RAM
C. ROM
D. I/O
9. W dokumentacji systemu operacyjnego Windows XP opisane są pliki z rozszerzeniem .dll. Rozszerzenie to dotyczy pliku
A. biblioteki
B. uruchamialnego
C. inicjalizacyjnego
D. dziennika zdarzeń
10. Najbardziej zaawansowany tryb pracy portu równoległego standardu IEEE-1284 tworzący dwukierunkową magistralę 8-bitową mogącą przesyłać zarówno dane, jak i adresy z maksymalną szybkością transmisji do 2,3 MB/s, pozwalający na podłączenie do 64 urządzeń, to
A. EPP Mode
B. Byte Mode
C. Nibble Mode
D. Compatilibility Mode
11. Co należy zrobić z wiadomością pocztową od nieznanej osoby, zawierającą niepewny załącznik?
A. Nie otwierać wiadomości, natychmiast ją usunąć
B. Otworzyć załącznik, jeśli jest w nim wirus, natychmiast go zamknąć
C. Otworzyć wiadomość i odpowiedzieć na nią, pytając co zawiera załącznik
D. Otworzyć załącznik i zapisać go na dysku twardym, a następnie sprawdzić plik programem antywirusowym
12. Program testujący wydajność sprzętu komputerowego to
A. benchmark
B. checkdisk
C. exploit
D. sniffer
13. Na zdjęciu przedstawiono złącza karty graficznej. Złącze cyfrowe to
A. wyłącznie złącze 1
B. wyłącznie złącze 2
C. wyłącznie złącze 3
D. złącze 1 i 2
14. Trzech użytkowników komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP Pro ma swoje foldery z dokumentami w katalogu głównym dysku C:. Na dysku jest zainstalowany system plików NTFS. Użytkownicy mają założone w systemie konta z ograniczeniami. W jaki sposób należy zabezpieczyć folder każdego z użytkowników, by pozostali nie mogli modyfikować zawartości folderu?
A. Nadać dokumentom atrybut Ukryty we właściwościach folderów
B. Każdemu z użytkowników zmienić typ konta na konto z ograniczeniami
C. Nie udostępniać dokumentów w zakładce Udostępnianie we właściwościach folderu
D. Przypisać uprawnienia NTFS do modyfikacji folderu tylko właściwemu użytkownikowi
15. Jakie oprogramowanie, zapobiegające włamaniu do sieci, należy zainstalować na serwerze udostępniającym połączenie z internetem?
A. DNS
B. DHCP
C. FireWall
D. Active Directory
16. W systemie Windows XP w celu utworzenia nowego użytkownika o nazwie egzamin z hasłem qwerty należy użyć polecenia
A. net user egzamin qwerty /add
B. useradd egzamin qwerty /add
C. adduser egzamin qwerty /add
D. user net egzamin qwerty /add
17. W modelu RGB, w systemie szesnastkowym, kolor jest zapisany następująco: ABCDEF. Natężenie koloru niebieskiego w tym zapisie ma wartość dziesiętną
A. 171
B. 186
C. 205
D. 239
18. Licencja wolnego i otwartego oprogramowania, to licencja
A. Trial
B. OEM
C. Adware
D. GNU GPL
19. Bezprzewodową transmisję danych zapewnia standard, którego elementem jest interfejs
A. LFH60
B. HDMI
C. IrDA
D. DVI
20. Po instalacji z domyślnymi ustawieniami system Windows XP nie obsługuje systemu plików
A. EXT
B. NTFS
C. FAT16
D. FAT32
21. Programem typu wirus, którego głównym celem jest rozprzestrzenianie się w sieci komputerowej, jest:
A. robak
B. trojan
C. backdoor
D. keylogger
22. W celu zwolnienia adresu IP dla danej karty sieciowej w systemie Windows, należy zastosować polecenie systemowe
A. ipconfig /renew
B. ipconfig /release
C. ipconfig /flushdns
D. ipconfig /displaydns
23. Które złącze karty graficznej NIE jest interfejsem cyfrowym?
A. DVI-D
B. HDMI
C. Display Port
D. D-SUB 15pin
24. Liczba 10011001100 zapisana w postaci heksadecymalnej ma postać
A. 4CC
B. 2E4
C. EF4
D. 998
25. Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest
A. automatycznie uruchamianie ostatnio otwartej gry
B. automatyczne tworzenie kopii danych na nowo podłączonym nośniku pamięci
C. wykrycie nowo podłączonego sprzętu i automatycznie przydzielenie mu zasobów
D. automatyczne odinstalowywanie sterowników, które przez dłuższy czas nie były używane
26. W przypadku zaschnięcia dyszy w drukarce atramentowej spowodowanych długimi przestojami należy w pierwszej kolejności
A. ustawić wydruk ekonomiczny
B. wymienić mechanizm drukujący
C. oczyścić dyszę wacikiem nasączonym olejem syntetycznym
D. dokonać oczyszczenia dyszy z poziomu odpowiedniego programu
27. Które urządzenie NIE powinno być naprawiane w trakcie używania urządzeń antystatycznych?
A. Modem
B. Pamięć
C. Zasilacz
D. Dysk twardy
28. W systemie Windows 7, do modyfikacji konfiguracji rozruchowej komputera za pomocą linii poleceń, należy zastosować polecenie
A. bootcfg
B. bootfix
C. bcdedit
D. config
29. Który typ pamięci należy umieścić na płycie głównej komputera w miejscu wskazanym strzałką?
A. SO-DIMM DDR2
B. SD-RAM DDR3
C. SIMM
D. FLASH
30. Materiałem eksploatacyjnym w drukarce laserowej jest
A. pojemnik z tuszem
B. kaseta z tonerem
C. taśma barwiąca
D. laser
31. Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować przedstawioną na rysunku kartę graficzną?
A. AGP
B. PCI
C. PCIe x1
D. PCIe x16
32. W dokumentacji płyty głównej jest informacja: Wsparcie dla S/PDIF Out. Oznacza to, że dana płyta główna zawiera
A. cyfrowe złącze sygnału video
B. cyfrowe złącze sygnału audio
C. analogowe złącze sygnału wyjścia video
D. analogowe złącze sygnału wyjścia audio
33. Taśma barwiąca jest podstawowym materiałem eksploatacyjnym drukarki
A. atramentowej
B. termicznej
C. laserowej
D. igłowej
34. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania skanera
A. bębnowego
B. ręcznego
C. płaskiego
D. 3D
35. Napięcie dostarczane do poszczególnych elementów komputera w zasilaczu komputerowym w standardzie ATX jest zmniejszane z wartości 230 V między innymi do wartości
A. 130 V
B. 12 V
C. 4 V
D. 20 V
36. Zastosowanie polecenia net localgroup w systemie Windows spowoduje
A. skompresowanie wszystkich plików
B. wyświetlanie zdefiniowanych w systemie lokalnych grup użytkowników
C. utworzenie dowolnej grupy użytkowników
D. defragmentację plików
37. Do serwisu komputerowego dostarczono laptopa z matrycą bardzo słabo wyświetlającą obraz. Ponadto obraz jest bardzo ciemny i widoczny tylko z bliska. Przyczyna usterki to
A. pęknięta matryca
B. uszkodzony inwerter
C. uszkodzone gniazdo HDMI
D. uszkodzone łącze między procesorem a matrycą
38. Partycją systemu Linux przechowującą tymczasowo dane w przypadku braku wolnej pamięci RAM jest
A. var
B. sys
C. tmp
D. swap
39. Odpowiednikiem Linuksowego programu fsck w systemach rodziny Windows jest program
A. erase
B. icacls
C. tasklist
D. chkdsk
40. W systemie Windows użytkownik oraz wszystkie grupy, do których on należy mają uprawnienia "odczyt" do folderu XYZ. Użytkownik ten będzie mógł wykonywać operacje
A. usunięcia folderu XYZ
B. zmiany nazwy folderu XYZ
C. kopiowania plików do folderu XYZ
D. odczytu uprawnień do folderu XYZ
Sprawdź odpowiedzi!