Test 40 pytań E.12

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Blok funkcjonalny oznaczony DSP w zamieszczonym schemacie blokowym to
A. bufor RAM
B. mikroprocesor karty dźwiękowej
C. przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM
D. przetwornik analogowo-cyfrowy z pamięcią RAM
2. Umieszczany na urządzeniach symbol, będący certyfikatem zgodności urządzeń pod względem emisji promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii, przedstawiono na rysunku
A. A
B. B
C. C
D. D
3. Która czynność NIE służy do personalizacji systemu operacyjnego Windows?
A. Ustawienie koloru lub kilku przenikających się kolorów jako tła pulpitu
B. Ustawienie opcji wyświetlania pasków menu i pasków narzędziowych
C. Ustawienie domyślnej przeglądarki internetowej
D. Ustawienie wielkości partycji wymiany
4. W systemie Linux do monitorowania bieżących procesów służy polecenie
A. df
B. ps
C. free
D. watch
5. Najbardziej efektywnym sposobem sporządzania codziennej archiwizacji pojedynczego pliku o rozmiarze 4,8 GB, na pojedynczym stanowisku komputerowym bez dostępu do sieci jest
A. nagranie na płytę DVD-5 w standardzie ISO
B. użycie pamięci USB z systemem plików NTFS
C. użycie pamięci USB z systemem plików FAT32
D. spakowanie i przechowywanie w lokalizacji sieciowej
6. Przedstawione parametry katalogowe dotyczą routera posiadającego pamięć masową
A. 3 MB
B. 32 MB
C. 64 MB
D. 680 MB
7. Grupowa licencja oprogramowania Microsoft to licencja typu
A. GNU
B. OEM
C. MOLP
D. EULA
8. W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informację, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy
A. mikroprocesora.
B. karty sieciowej.
C. karty graficznej.
D. dysku twardego.
9. Certyfikatem potwierdzającym energooszczędność urządzenia jest
A. Energy TCO
B. Energy STAR
C. Energy IEEE
D. Energy ISO
10. Układ elektroniczny RAMDAC występuje w
A. karcie dźwiękowej
B. procesorze
C. karcie graficznej
D. zasilaczu
11. W przedstawionej na schemacie płycie głównej zasilanie należy podłączyć do złącza oznaczonego numerem
A. 3
B. 5
C. 6
D. 7
12. Który aplet panelu sterowania w systemie Windows 7 umożliwia ograniczenie czasu pracy użytkownika na komputerze?
A. Centrum akcji
B. Windows Defender
C. Konta użytkowników
D. Kontrola rodzicielska
13. W dokumentacji opisano system plików
A. FAT32
B. NTFS
C. EXT4
D. FAT
14. Do realizacji iloczynu logicznego z negacją należy użyć funktora
A. NOT
B. AND
C. NAND
D. EX-OR
15. Przedstawiony rysunek prezentuje złącze
A. D-SUB
B. DVI-D
C. DVI-A
D. HDMI
16. Liczba 110011(2) zapisana w systemie dziesiętnym ma postać
A. 50
B. 51
C. 52
D. 53
17. Zrzut ekranu przedstawia program
A. antywirusowy
B. antyspamowy
C. typu recovery
D. typu firewall
18. Do przywracania struktury kluczy rejestru z kopii zapasowej w systemie Windows stosowane jest polecenie
A. reg add
B. reg load
C. reg restore
D. reg import
19. Adware jest oprogramowaniem
A. płatnym na zasadzie dobrowolnej darowizny
B. płatnym po określonym czasie próbnym
C. darmowym bez zastrzeżeń
D. darmowym z dołączonymi reklamami
20. W trybie wielozadaniowości z wywłaszczeniem zawieszony program
A. może zawiesić cały system operacyjny
B. nie może zawiesić systemu operacyjnego
C. zablokuje pracę wszystkich innych programów
D. nie pozwoli usunąć się z pamięci operacyjnej
21. Przedstawiony na rysunku interfejs to
A. HDMI
B. S-Video
C. DisplayPort
D. D-Sub
22. Najbardziej prawdopodobną przyczyną słabej jakości wydruku drukarki laserowej, charakteryzującego się widocznym rozmazywaniem tonera jest
A. zacięcie papieru
B. uszkodzenie rolek
C. zbyt niska temperatura utrwalacza
D. zanieczyszczenie wnętrza drukarki
23. Manager bootowania, który pozwala na wybór systemu operacyjnego Linux do uruchomienia to
A. Ranish Partition Manager
B. Smart Boot Manager
C. Boot Magic
D. Grub
24. Aby zainstalować system openSUSE i skonfigurować jego ustawienia, można wykorzystać narzędzie
A. GEdit
B. YaST
C. Brasero
D. Evolution
25. Powodem niekontrolowanego zapełnienia dysku może być
A. wirus komputerowy
B. częsta defragmentacja
C. zbyt małe jednostki alokacji plików
D. źle skonfigurowana pamięć wirtualna
26. Aby poprawić wydajność komputera, można w nim zamontować procesor obsługujący technologię Hyper-Threading, umożliwiającą
A. zwiększenie szybkości pracy zegara
B. wykonywanie przez jeden rdzeń procesora dwóch niezależnych zadań jednocześnie
C. automatyczną regulację częstotliwości rdzeni procesora w zależności od jego obciążenia
D. wymianę danych pomiędzy procesorem a dyskiem twardym z prędkością pracy procesora
27. Bęben światłoczuły jest stosowany w drukarkach
A. igłowych
B. laserowych
C. atramentowych
D. termosublimacyjnych
28. Który z przedstawionych parametrów procesora AMD APU A10 5700 3400 nie wpływa w sposób bezpośredni na prędkość jego działania?
A. Ilość rdzeni
B. Częstotliwość
C. Pojemność pamięci
D. Proces technologiczny
29. Najlepsze zabezpieczenie komputera przed wirusami stanowi zainstalowanie
A. zapory FireWall
B. hasła dla BIOS-u
C. skanera antywirusowego
D. licencjonowanego systemu operacyjnego
30. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
A. zmiany kodu programu
B. używania programu bezterminowo
C. kopiowania programu na nośniki zewnętrzne
D. korzystania z usług udostępnionych przez serwer
31. Licencja OEM to
A. dokument, który zezwala na używanie oprogramowania na dowolnym sprzęcie komputerowym w określonej w niej ilości stanowisk, bez instalacyjnych dyskietek, czy krążków CD
B. licencja czyniąca z oprogramowania własność ogółu, w myśl której autor lub autorzy oprogramowania zrzekają się praw do upowszechniania oprogramowania na rzecz ogółu użytkowników
C. licencja oprogramowania wyłącznie na system komputerowy, na którym zostało oryginalnie zainstalowane, dotyczy oprogramowania sprzedawanego z nowymi komputerami lub odpowiednimi częściami
D. licencja uprawniająca użytkownika do zainstalowania nabytego oprogramowania tylko w jednym komputerze, obejmująca zakaz udostępniania takiego oprogramowania w sieci oraz na innych wolnostojących komputerach
32. Rysunek przedstawia wejście typu
A. USB
B. LPT
C. COM
D. FireWire
33. Poleceniem służącym do aktualizowania systemu operacyjnego Linux z bazami RPM jest
A. upgrade
B. zypper
C. nm
D. chmode
34. Jakim poleceniem w systemie Linux, można zmienić prawa dostępu do pliku bądź katalogu?
A. chmod
B. attrib
C. iptables
D. chattrib
35. Przy wymianie którego podzespołów komputera nie wymaga się wyłączenia źródła zasilania?
A. zasilacza
B. płyty głównej
C. pamięci RAM
D. urządzenia typu hot-swap
36. Komputer jest połączony z siecią Internet oraz nie ma zainstalowanego programu antywirusowego. Metodą na sprawdzenie, czy komputer ten jest zainfekowany wirusem, bez ingerowania w konfigurację systemu jest
A. uruchomienie programu chkdsk
B. zainstalowanie skanera pamięci
C. uruchomienie zapory sieciowej
D. wykorzystanie skanera on-line
37. Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?
A. RAID-0
B. RAID-1
C. RAID-2
D. RAID-5
38. Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja
A. OLP
B. OEM
C. MOLP
D. GNU GPL
39. Urządzeniem wskazującym jest
A. skaner
B. drukarka
C. pamięć USB
D. ekran dotykowy
40. Co oznacza skrót MBR, dotyczący urządzeń techniki komputerowej?
A. Główny rekord rozruchowy SO
B. Fizyczny adres karty sieciowej
C. Bloki pamięci górnej komputera IBM/PC
D. Usługę związaną z tłumaczeniem nazw domeny
Sprawdź odpowiedzi!