Test 40 pytań E.12

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie całej części pisemnej otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. W celu wymiany uszkodzonego modułu pamięci RAM w pierwszej kolejności należy
A. zdemontować uszkodzony moduł pamięci
B. otworzyć obudowę komputera
C. odłączyć zasilanie komputera
D. wyłączyć monitor ekranowy
2. Program, który dostarcza informacji o wydajności zestawu komputerowego to
A. sniffer
B. debugger
C. kompilator
D. benchmark
3. Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?
A. RAID-0
B. RAID-1
C. RAID-2
D. RAID-5
4. Liczba 257 dziesiętnie to
A. 1 0000 0001 dwójkowo
B. 1000 0000 dwójkowo
C. FF szesnastkowo
D. F0 szesnastkowo
5. Jaki pierwszy znak w nazwie pliku w systemie Windows oznacza plik tymczasowy?
A. #
B. *
C. ~
D. &
6. Licencja OEM to
A. dokument, który zezwala na używanie oprogramowania na dowolnym sprzęcie komputerowym w określonej w niej ilości stanowisk, bez instalacyjnych dyskietek, czy krążków CD
B. licencja czyniąca z oprogramowania własność ogółu, w myśl której autor lub autorzy oprogramowania zrzekają się praw do upowszechniania oprogramowania na rzecz ogółu użytkowników
C. licencja oprogramowania wyłącznie na system komputerowy, na którym zostało oryginalnie zainstalowane, dotyczy oprogramowania sprzedawanego z nowymi komputerami lub odpowiednimi częściami
D. licencja uprawniająca użytkownika do zainstalowania nabytego oprogramowania tylko w jednym komputerze, obejmująca zakaz udostępniania takiego oprogramowania w sieci oraz na innych wolnostojących komputerach
7. System operacyjny działający w trybie tekstowym z możliwością uruchomienia środowiska graficznego KDE, to
A. DOS
B. Linux
C. Windows 95
D. Windows XP
8. Jakie oznaczenie zgodnie z Dyrektywami Rady Europy musi posiadać komputer, by mógł być dopuszczony do sprzedaży na terenie Polski?
A. A
B. B
C. C
D. D
9. W tabeli zamieszczono podstawowe dane techniczne dwóch interfejsów. Wynika z nich, że SATA w porównaniu z ATA ma
A. mniejszą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu
B. większą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu
C. większą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu
D. mniejszą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu
10. Ile maksymalnie dysków twardych można podłączyć bezpośrednio do płyty głównej, której fragment specyfikacji przedstawiono w ramce?
A. 2
B. 4
C. 5
D. 8
11. W ramce umieszczono wyniki badania dysku twardego. Jakie działania należy podjąć po ich analizie, aby poprawić sprawność dysku?
A. Oczyścić dysk
B. Sformatować dysk
C. Zdefragmentować dysk
D. Podzielić dysk na partycje
12. W systemie operacyjnym Fedora katalogi domowe użytkowników umieszczone są w katalogu
A. /bin
B. /user
C. /users
D. /home
13. W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program
A. set
B. tar
C. sed
D. awk
14. Prefetching to
A. cecha systemu operacyjnego umożliwiająca równoczesne wykonanie kilku procesów
B. wykonanie przez procesor fazy pobrania następnego rozkazu w trakcie realizacji fazy wykonania rozkazu poprzedniego
C. sposób pracy procesora polegający na przejściu do tryby pracy procesora Intel 8086
D. właściwość procesorów umożliwiająca korzystanie ze wspólnych danych przez rdzenie, bez pośrednictwa pamięci umieszczonej na zewnątrz procesora
15. Na fotografii przedstawiono
A. tusz
B. tuner
C. kartridż
D. taśmę barwiącą
16. Który adres IP w systemie dziesiętnym odpowiada adresowi IP 10101010.00001111.10100000.11111100 zapisanemu w systemie binarnym?
A. 170.14.160.252
B. 170.15.160.252
C. 171.14.159.252
D. 171.15.159.252
17. Program firewall stosuje się w celu zabezpieczenia
A. dysku przed przepełnieniem
B. systemu przed błędnymi programami
C. sieci LAN i systemów przed intruzami
D. procesora przed przeciążeniem ze strony systemu
18. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach nakazuje
A. składowanie odpadów maksymalnie przez 1 rok
B. spalenie odpadów w jak najwyższej temperaturze
C. poddanie odpadów w pierwszej kolejności odzyskowi
D. neutralizację odpadów w dowolny sposób w jak najkrótszym czasie
19. Liczba 45(H) zapisana w systemie ósemkowym ma postać
A. 102
B. 105
C. 108
D. 110
20. Który typ dysków jest podłączany do gniazda IDE płyty głównej komputera?
A. SSD
B. ATA
C. SCSI
D. FLASH
21. W systemie Linux polecenie chown umożliwia
A. przeniesienie pliku
B. zmianę właściciela pliku
C. naprawę systemu plików
D. zmianę parametrów pliku
22. Które polecenie należy wykonać w celu zamontowania pierwszej partycji logicznej dysku primary slave w systemie Linux?
A. mount/dev/hda2 /mnt/hdd
B. mount/dev/hdb3 /mnt/hdd
C. mount/dev/hda4 /mnt/hdd
D. mount/dev/hdb5 /mnt/hdd
23. Ile klawiszy funkcyjnych znajduje się na klawiaturze w standardzie QWERTY?
A. 8
B. 10
C. 12
D. 14
24. AC-72-89-17-6E-B2 to adres fizyczny karty sieciowej zapisany w postaci
A. binarnej
B. oktalnej
C. dziesiętnej
D. heksadecymalnej
25. Jakiego typu złącze należy użyć, aby podłączyć zasilanie do CD-ROM?
A. Berg
B. Molex
C. Mini-Molex
D. 20-pinowe ATX
26. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows należy wykonać
A. defragmentację dysku
B. czyszczenie rejestru
C. oczyszczanie dysku
D. kopię rejestru
27. Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjnym do zautomatyzowania najczęściej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie plików lub folderów?
A. Konfiguracyjny
B. Systemowy
C. Wsadowy
D. Inicjujący
28. Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać
A. aktualizację systemu
B. kopię zapasową danych programu
C. aktualizację systemu operacyjnego
D. bezpieczne zamknięcie systemu operacyjnego
29. Poleceniem służącym do aktualizowania systemu operacyjnego Linux z bazami RPM jest
A. upgrade
B. zypper
C. nm
D. chmode
30. Polecenie systemowe ipconfig umożliwia konfigurację
A. rejestru systemu
B. mapowania dysków sieciowych
C. interfejsów sieciowych
D. atrybutów uprawnień dostępu
31. Przy modyfikacji rejestru Windows dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w pierwszej kolejności należy
A. wykonać kopię zapasową ważnych dokumentów
B. wyeksportować klucze rejestru do pliku
C. sprawdzić czy nie ma błędów na dysku
D. sprawdzić czy na komputerze nie ma wirusów
32. Jeden terabajt jest równy
A. 10^12 bajtów
B. 10^10 bajtów
C. 10^8 bajtów
D. 10^14 bajtów
33. Liczba dziesiętna 512 w systemie binarnym ma postać
A. 100000
B. 1000000
C. 10000000
D. 1000000000
34. Aby zapisać dane na płycie pokazanej na rysunku, jest potrzebny napęd
A. DVD-R/RW
B. CD-R/RW
C. HD-DVD
D. Blu-ray
35. Który z wymienionych systemów operacyjnych nie jest obsługiwany przez system plików ext4?
A. Fedora
B. Gentoo
C. Mandriva
D. Windows
36. Aby udrożnić zatkane dysze kartridża drukarki atramentowej, należy
A. przemyć dyszę specjalnym środkiem chemicznym
B. oczyścić dysze za pomocą sprężonego powietrza
C. przeczyścić dysze drobnym papierem ściernym
D. oczyścić dysze za pomocą drucianych zmywaków
37. Autorskie prawo majątkowe twórcy do programu komputerowego
A. nie jest prawem zbywalnym
B. nie jest ograniczone w czasie
C. można przenosić na inną osobę
D. trwa 25 lat od daty pierwszej publikacji
38. Do sprawdzenia wartości napięcia w zasilaczu służy
A. amperomierz
B. impulsator
C. multimetr
D. pirometr
39. Programem nie służącym do diagnostyki podzespołów komputera jest
A. CPU-Z
B. Everest
C. HD Tune
D. Cryptic Disk
40. Pamięć podręczna Intel Smart Cache wbudowana w procesory wielordzeniowe np. Intel Core Duo to pamięć
A. Cache L1 podzielona równo pomiędzy rdzenie
B. Cache L1 współdzielona przez wszystkie rdzenie
C. Cache L2 lub Cache L3, podzielona równo pomiędzy rdzenie
D. Cache L2 lub Cache L3, współdzielona przez wszystkie rdzenie
Sprawdź odpowiedzi!
Facebook
Pasja informatyki