Test 40 pytań E.12

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Jeśli masz ochotę zresetować test, czyli wylosować inny zestaw pytań, to użyj tego linku. Uwaga! - stracisz wszystkie swoje dotychczasowe udzielone odpowiedzi, otrzymasz nowy zestaw pytań i nowe 60 minut!

1. W systemie operacyjnym wystąpił błąd sterownika TWAIN. Może być on powodem niepoprawnej pracy
A. plotera
B. skanera
C. drukarki
D. klawiatury
2. Główny rekord rozruchowy dysku twardego to
A. MBR
B. BOOT
C. FDISK
D. NTLDR
3. Proces, w wyniku którego pliki zgromadzone na dysku twardym są zapisywane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, jest nazywany
A. defragmentacją danych
B. kodowaniem danych
C. konsolidacją danych
D. fragmentacją danych
4. Przerzutnik bistabilny przechowuje bit informacji w pamięci
A. SRAM
B. DRAM
C. SDRAM
D. DDR SDRAM
5. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
A. tworzy partycje rozszerzoną.
B. tworzy partycję podstawową.
C. jest wykonywane przez producenta dysku.
D. umieszcza program rozruchowy w MBR.
6. Podczas przeglądania stron WWW, w celu podniesienia bezpieczeństwa prywatnych danych, jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki
A. monitów dotyczących uruchomienia skryptów
B. powiadamiania o wygasłych certyfikatach
C. blokady wyskakujących okienek
D. funkcji zapamiętywania haseł
7. podczas pracy z drukarką laserową blade wydruki lub nierównomierne nanoszenie medium drukującego mogą świadczyć o
A. uszkodzeniu przewodu łączącego drukarkę z komputerem
B. błędnie zainstalowanych sterownikach drukarki
C. zgięciu kartki papieru wewnątrz urządzenia.
D. wyczerpywaniu się tonera
8. Drukarkę zainstalowano w systemie z rodziny Windows. Aby ustawić między innymi domyślną orientację wydruku, liczbę stron na arkusz oraz dostosowanie kolorów, podczas jej konfiguracji należy wykorzystać opcję
A. prawa drukowania
B. udostępniania drukarki
C. preferencji drukowania
D. zabezpieczenia drukarki
9. Wskaż nieprawidłowy podział dysku z tablicą partycji MBR 1 partycja
A. 1 partycja podstawowa i 1 rozszerzona
B. 2 partycje podstawowe i 1 rozszerzona
C. podstawowa i 2 rozszerzone
D. 3 partycje podstawowe i 1 rozszerzona
10. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z przeprowadzonego testu
A. czasu oczekiwania pamięci
B. czasu dostępu do dysku twardego
C. czasu dostępu do napędu optycznego
D. czasu opróżniania buforu systemowego
11. W systemie Linux narzędziem do monitorowania użycia procesora, pamięci, procesów oraz obciążenia systemu z poziomu powłoki jest
A. top
B. pwd
C. dxdiag
D. passwd
12. Na schemacie mikroprocesora wskazany strzałką blok jest odpowiedzialny za
A. przechowywanie obecnie przetwarzanej instrukcji
B. przechowywanie kolejnych adresów pamięci z rozkazami
C. wykonywanie operacji arytmetycznych i logicznych na liczbach
D. przetwarzanie wskaźnika na następną instrukcję programu
13. Przy uruchamianiu się komputera pojawia się komunikat CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup. Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
A. usunięcie pliku setup
B. skasowanie zawartości pamięci CMOS
C. wejście do ustawień BIOS-u komputera
D. przejście do konfiguracji systemu Windows
14. Pliki, które znajdują się w koszu, można odzyskać poprzez zastosowanie polecenia
A. Wróć
B. Cofnij
C. Ponów
D. Przywróć
15. W celu zwolnienia adresu IP dla danej karty sieciowej w systemie Windows, należy zastosować polecenie systemowe
A. ipconfig /renew
B. ipconfig /release
C. ipconfig /flushdns
D. ipconfig /displaydns
16. Standardem komunikacji między skanerem a programem graficznym jest
A. USB
B. OPC
C. SCAN
D. TWAIN
17. Co oznacza skrót MBR, dotyczący urządzeń techniki komputerowej?
A. Główny rekord rozruchowy SO
B. Fizyczny adres karty sieciowej
C. Bloki pamięci górnej komputera IBM/PC
D. Usługę związaną z tłumaczeniem nazw domeny
18. Do interfejsów równoległych zaliczany jest interfejs
A. FireWire
B. DVI
C. RS-232
D. AGP
19. Domyślnie, w systemie Linux, twardy dysk w standardzie SATA oznaczony jest
A. fda
B. sda
C. ida
D. ide
20. Podstawowe znaczenie przy budowie stacji roboczej, na której będzie działać wiele wirtualnych maszyn ma:
A. Wysokiej klasy karta sieciowa
B. Zespół chłodzenia wodą
C. Silna karta graficzna
D. Liczba rdzeni procesora
21. Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?
A. CPU
B. RAM
C. ROM
D. I/O
22. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania skanera
A. bębnowego
B. ręcznego
C. płaskiego
D. 3D
23. Jednym z zaleceń dotyczących ochrony antywirusowej jest skanowanie całego komputera. Zgodnie z tym zaleceniem komputer należy skanować
A. jedynie w sytuacji, gdy podejrzewamy zainfekowanie wirusem
B. tylko wtedy, gdy nie działa w systemie monitor antywirusowy
C. jedynie po aktualizacji baz programu antywirusowego
D. systematycznie, na przykład raz w tygodniu
24. Powodem niekontrolowanego zapełnienia dysku może być
A. wirus komputerowy
B. częsta defragmentacja
C. zbyt małe jednostki alokacji plików
D. źle skonfigurowana pamięć wirtualna
25. W systemie Linux mamy następujące prawa dostępu do pewnego pliku rwxr--r-- . Jakim poleceniem zmienimy je na rwxrwx---?
A. chmod 221 nazwapliku
B. chmod 544 nazwapliku
C. chmod 770 nazwapliku
D. chmod 755 nazwapliku
26. Użytkownik, który chce drukować dokumenty jednocześnie w oryginale i trzech kopiach na papierze samokopiującym, powinien do tego celu zakupić drukarkę
A. termotransferową
B. atramentową
C. laserową
D. igłową
27. Program WinRaR wyświetlił okienko informacyjne pokazane na rysunku. Z jakiego typu licencji na program korzystał do tej pory użytkownik?
A. adware
B. freeware
C. shareware
D. public domain
28. Jak nazywa się klucz rejestru systemu Windows, w którym są zapisane powiązania typów plików z obsługującymi je aplikacjami?
A. HKEY_LOCAL_RELATIONS
B. HKEY_CURRENT_PROGS
C. HKEY_CLASSES_ROOT
D. HKEY_USERS
29. Wielkość plamki monitora LCD jest równa
A. wielkości jednego piksela wyświetlanego na ekranie
B. wielkości obszaru na którym wyświetla się 1024 pikseli
C. odległości od początku jednego do początku następnego piksela
D. wielkość obszaru, na którym można wyświetlić wszystkie kolory obsługiwane przez monitor
30. W trybie wielozadaniowości z wywłaszczeniem zawieszony program
A. może zawiesić cały system operacyjny
B. nie może zawiesić systemu operacyjnego
C. zablokuje pracę wszystkich innych programów
D. nie pozwoli usunąć się z pamięci operacyjnej
31. Która czynność doprowadzi do nieodwracalnej utraty danych, w przypadku uszkodzenia systemu plików?
A. Formatowanie dysku.
B. Włączenie systemu operacyjnego.
C. Skanowanie programem antywirusowym.
D. Przeprowadzenie skanowania scandiskiem.
32. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready". Przyczyną może być
A. brak pliku ntldr
B. uszkodzony kontroler DMA
C. skasowany BIOS komputera
D. dyskietka włożona do napędu
33. Notacja #102816 oznacza zapis w systemie
A. dziesiętnym
B. dwójkowym
C. ósemkowym
D. szesnastkowym
34. Przy dłuższych przestojach drukarki atramentowej używane w niej pojemniki z tuszem powinny
A. zostać wymontowane z drukarki i umieszczone w szafie, bez dodatkowych zabezpieczeń
B. zostać zabezpieczone w specjalnych pudełkach uniemożliwiających zasychanie dysz
C. pozostać w drukarce, bez wykonywania dodatkowych czynności
D. pozostać w drukarce, którą należy zabezpieczyć folią
35. W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plików z FAT32 na NTFS należy wykorzystać program
A. convert.exe
B. replace.exe
C. subst.exe
D. attrib.exe
36. Program Mozilla Firefox jest rozpowszechniany na podstawie licencji
A. OEM
B. MOLP
C. Liteware
D. GNU MPL
37. Dodatkowa funkcja mikroprocesora Intel Turbo Boost pozwala na
A. wykonywanie większej liczby instrukcji w jednym cyklu zegara
B. automatyczną regulację częstotliwości pracy mikroprocesora w zależności od obciążenia
C. włączenie i wyłączenie elementów mikroprocesora w celu oszczędzania energii
D. dokonywanie rozległych obliczeń przez dwa niezależne rdzenie, przy czym każdy z nich wykonuje do czterech pełnych instrukcji jednocześnie
38. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
A. aktywne
B. pasywne
C. wymuszone
D. symetryczne
39. Wynikiem dodawania liczb 33(8) oraz 71(8) jest liczba
A. 1010101(2)
B. 1100101(2)
C. 1001100(2)
D. 1010100(2)
40. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?
A. LPT
B. PS/2
C. RS232
D. USB
Sprawdź odpowiedzi!
Facebook
Pasja informatyki