Egzamin = test 40 pytań z kwalifikacji E.12sprawdź się w takim samym trybie jak podczas rzeczywistego egzaminu; na rozwiązanie masz 60 minut. Powodzenia!
1. Na rysunku procesor oznaczony jest numerem
A. 2
B. 3
C. 5
D. 8
2. Jeżeli podczas podłączenia stacji dysków elastycznych 1,44 MB kabel danych zostanie podłączony odwrotnie, to
A. BIOS komputera zgłosi błąd podłączenia stacji dysków
B. BIOS komputera poprawnie wykryje stację dysków
C. BIOS komputera wykryje stację dysków jako 2,88 MB
D. stacja dysków ulegnie uszkodzeniu
3. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym?
A. LPT
B. PS/2
C. RS232
D. USB
4. Pewną liczbę naturalną w systemie szesnastkowym zapisano następująco: 41. Wskaż tę liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym
A. 65
B. 75
C. 81
D. 91
5. Na płycie głównej wykorzystującej układ Intel 865G
A. nie można zainstalować karty graficznej
B. można zainstalować kartę graficzną ze złączem AGP
C. można zainstalować kartę graficzną ze złączem ISA
D. można zainstalować kartę graficzną ze złączem PCI-Express
6. W celu wymiany uszkodzonego modułu pamięci RAM w pierwszej kolejności należy
A. zdemontować uszkodzony moduł pamięci
B. otworzyć obudowę komputera
C. odłączyć zasilanie komputera
D. wyłączyć monitor ekranowy
7. Na zdjęciu przedstawiono kartę
A. graficzną AGP
B. graficzną PCI
C. telewizyjną PCI Express
D. telewizyjną EISA
8. Na podstawie nazw sygnałów sterujących określ funkcję podzespołu komputera oznaczonego na rysunku symbolem X
A. Układ generatorów programowalnych
B. Zegar czasu rzeczywistego
C. Kontroler przerwań
D. Kontroler DMA
9. Numer przerwania przydzielony dla karty sieciowej został przedstawiony w postaci binarnej jako liczba 10101. Jaka to liczba dziesiętna?
A. 15
B. 20
C. 21
D. 41
10. Firma potrzebuje drukarki służącej do drukowania trwałych kodów kreskowych oraz etykiet na folii i powierzchniach z tworzyw sztucznych. Jaką drukarkę musi zakupić?
A. Igłową
B. Termiczną
C. Mozaikową
D. Termotransferową
11. Znajdujący się w dokumentacji technicznej płyty głównej symbol: "LGA 775" oznacza typ gniazda dla procesorów:
A. których obudowa posiada piny
B. których obudowa posiada pola dotykowe
C. które współpracują z szyną systemową o częstotliwości taktowania maksymalnie do 1 333 MHz.
D. które zawiera mniej połączeń zasilających niż gniazdo dla procesorów w obudowie PGA.
12. Cecha systemu operacyjnego, pozwalająca uruchomić równocześnie kilka aplikacji w ramach podziału czasu, przy czym podział czasu realizowany jest przez same aplikacje nosi nazwę
A. wielodostępowości
B. wielozadaniowości kooperatywnej
C. wielozadaniowości z wywłaszczeniem
D. wieloprogramowości
13. Suma liczb szesnastkowych: 4C + C4 zapisana w systemie dziesiętnym wynosi
A. 270
B. 271
C. 272
D. 273
14. Zdjęcie przedstawia 168-stykową pamięć
A. SIPP
B. SIMM
C. RIMM
D. SDRAM
15. Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym procesora jest odpowiedzialny za
A. przechowywanie wyniku operacji
B. wykonywanie operacji na blokach danych
C. wykonywanie operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych
D. przechowywanie dodatkowych informacji o wykonywanej operacji
16. Główny księgowy musi mieć możliwość odzyskiwania zawartości folderów z kopii zapasowej plików. Do jakiej grupy użytkowników systemu MS Windows XP należy go przydzielić?
A. Użytkownicy z ograniczeniami
B. Użytkownicy pulpitu zdalnego
C. Operatorzy kopii zapasowych
D. Operatorzy konfiguracji sieci
17. GRUB, LILO, NTLDR to
A. wersje głównego interfejsu sieciowego
B. aplikacje do aktualizacji BIOS-u
C. firmware dla dysku twardego
D. programy rozruchowe
18. Instalowanie systemów Linux oraz Windows 7 przebiegło bez żadnych utrudnień. Systemy zainstalowały się poprawnie z domyślnymi ustawieniami. Na tym samym komputerze, przy identycznej konfiguracji, podczas instalowania systemu Windows XP wyświetlony został komunikat o braku dysków twardych co może świadczyć o
A. złym ułożeniu zworek w dysku twardym
B. uszkodzeniu logicznym dysku twardego
C. źle ustawionym bootowaniu napędów
D. braku sterowników
19. Interfejsem umożliwiającym przesyłanie danych pomiędzy pokazaną na rysunku płyta główna, a urządzeniem zewnętrznym, bez równoczesnego zasilania urządzenia zewnętrznego poprzez interfejs jest
A. PCI
B. USB
C. PCIe
D. SATA
20. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
A. tworzy partycje rozszerzoną.
B. tworzy partycję podstawową.
C. jest wykonywane przez producenta dysku.
D. umieszcza program rozruchowy w MBR.
21. Na rysunku przedstawiono gniazdo:
A. DisplayPort
B. HDMI
C. SATA
D. DVI
22. Podłączając drukarkę wyposażoną w złącze równoległe do komputera, który posiada tylko porty USB należy zainstalować adapter
A. USB na PS/2
B. USB na LPT
C. USB na COM
D. USB na RS-232
23. Na fotografii przedstawiono
A. tusz
B. tuner
C. kartridż
D. taśmę barwiącą
24. Wewnętrzny dysk twardy IDE zasilany jest poprzez złącze typu
A. Molex
B. SATA
C. PCIe
D. ATX
25. Ile maksymalnie partycji podstawowych możemy utworzyć na dysku twardym z MBR?
A. 4
B. 8
C. 24
D. 26
26. Przydzielaniem czasu procesora do określonych zadań zajmuje się
A. chipset
B. pamięć RAM
C. cache procesora
D. system operacyjny
27. Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
A. automatyczne pobieranie aktualizacji bez jej instalacji
B. zablokowanie każdego sposobu pobierania aktualizacji systemu
C. zablokowanie samodzielnego pobierania uaktualnień przez system
D. automatyczne sprawdzenie, czy jest dostępna aktualizacja i powiadomienie o niej użytkownika
28. Program firewall stosuje się w celu zabezpieczenia
A. dysku przed przepełnieniem
B. systemu przed błędnymi programami
C. sieci LAN i systemów przed intruzami
D. procesora przed przeciążeniem ze strony systemu
29. Urządzeniem wskazującym jest
A. skaner
B. drukarka
C. pamięć USB
D. ekran dotykowy
30. Programem służącym do diagnozowania połączeń między hostami w systemie Windows jest
A. ping
B. route
C. ipconfig
D. traceroute
31. Klawiatura QWERTY umożliwiająca wprowadzenie znaków charakterystycznych dla języka polskiego nazywana jest również klawiaturą
A. polską
B. maszynistki
C. programisty
D. diakrytyczną
32. Symulowanie stanów logicznych obwodów cyfrowych umożliwia
A. sonometr
B. kalibrator
C. impulsator
D. sonda logiczna
33. Które z wymienionych poleceń jest stosowane w celu naprawy głównego rekordu rozruchowego dysku twardego systemu z rodziny Windows?
A. fixmbr
B. fixboot
C. bcdedit
D. bootcfg
34. Koprocesor arytmetyczny, którego rolą w mikroprocesorze jest dokonywanie obliczeń na liczbach zmiennoprzecinkowych został na schemacie oznaczony cyfrą
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
35. Technologia Hot swap zapewnia
A. możliwość podłączenia urządzenia do włączonego komputera
B. możliwość automatycznego instalowania sterowników po podłączeniu urządzenia
C. jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych
D. przesyłanie danych tylko w jednym kierunku, lecz szybciej
36. Najczęstszą przyczyną rozmazywania się tonera na wydrukach z drukarki laserowej jest
A. Zbyt niska temperatura utrwalacza
B. Uszkodzenie rolek
C. Zacięcie papieru
D. Zanieczyszczenie wnętrza drukarki
37. Ile urządzeń może być podłączonych do portu IEEE1394?
A. 1
B. 8
C. 55
D. 63
38. Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać
A. aktualizację systemu
B. kopię zapasową danych programu
C. aktualizację systemu operacyjnego
D. bezpieczne zamknięcie systemu operacyjnego
39. Do naprawy uszkodzenia sektora rozruchowego dysku w systemie Windows 7 należy wykorzystać polecenie
A. fixmbr /all
B. fixboot /renew
C. bootrec /fixmbr
D. nircmd /standby
40. Komputer jest połączony z siecią Internet oraz nie ma zainstalowanego programu antywirusowego. Metodą na sprawdzenie, czy komputer ten jest zainfekowany wirusem, bez ingerowania w konfigurację systemu jest
A. uruchomienie programu chkdsk
B. zainstalowanie skanera pamięci
C. uruchomienie zapory sieciowej
D. wykorzystanie skanera on-line
Sprawdź odpowiedzi i zobacz swój wynik punktowy
 egzamin-informatyk.pl
2013 - 2015 © Wszelkie prawa zastrzeżone
  Realizacja serwisu: miroslawzelent.pl
Jak korzystać E.12 E.13 E.14 Informacje Regulamin
Motto: Don’t compare yourself to others. The only person you   
should try to be better than is the person you were yesterday