Systemy operacyjne - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna liczba pytań z działu "Systemy operacyjne" zgromadzonych w naszej bazie: 489

1. Aby dane pliku znajdującego się na dysku twardym, zapisane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, zostały ułożone tak, by zajmowały sąsiadujące klastry, należy uruchomić
A. program chkdsk
B. defragmentację dysku
C. program scandisk
D. oczyszczanie dysku
2. Polecenie msconfig uruchamia w systemie Windows:
A. menedżera zadań
B. panel sterowania
C. narzędzie konfiguracji systemu
D. menedżera plików
3. Do sporządzenia projektu sieci komputerowej dla budynku szkoły najlepiej wykorzystać edytor grafiki wektorowej, którym jest program
A. Adobe Photoshop
B. MS Excel
C. MS Publisher
D. AutoCad
4. Przedstawione wbudowane narzędzie systemów Windows w wersji Enterprise lub Ultimate służy do
A. kryptograficznej ochrony danych na dyskach
B. tworzenia kopii dysku
C. kompresji dysku
D. konsolidacji danych na dyskach
5. Wskaż nieprawidłowy podział dysku MBR na partycje
A. 1 partycja podstawowa i 2 rozszerzone
B. 3 partycje podstawowe i 1 rozszerzona
C. 2 partycje podstawowe i 1 rozszerzona
D. 1 partycja podstawowa i 1 rozszerzona
6. W wierszu poleceń systemu Windows do zarządzania ustawieniami konta użytkownika komputera, takimi jak okres ważności hasła, minimalna długość hasła, czas blokady konta i inne, służy polecenie
A. NET CONFIG
B. NET ACCOUNTS
C. NET USER
D. NET USE
7. W systemie Windows ustawienia bieżącego użytkownika komputera zapisane są w gałęzi rejestru o skróconej nazwie:
A. HKLM
B. HKCR
C. HKCC
D. HKCU
8. Program o nazwie dd, dla którego przedstawiono przykład zastosowania w systemie Linux, pozwala na
A. stworzenie obrazu nośnika danych
B. utworzenie dowiązania symbolicznego Linux.iso do katalogu
C. konwersję systemu plików z wersji ext3 na ext4
D. konfigurowanie interfejsu karty sieciowej
9. Menedżer urządzeń w systemie Windows pozwala na wykrycie
A. nieprawidłowej konfiguracji oprogramowania użytkowego.
B. błędów systemu operacyjnego podczas jego pracy.
C. niewłaściwej pracy urządzeń podłączonych do komputera.
D. . błędnej konfiguracji rozruchu systemu oraz wykonywanych usług.
10. Adware jest oprogramowaniem
A. płatnym na zasadzie dobrowolnej darowizny
B. darmowym z dołączonymi reklamami
C. darmowym bez zastrzeżeń
D. płatnym po określonym czasie próbnym
11. Która licencja umożliwia bezpłatne wykorzystywanie programu, pod warunkiem, że użytkownik zatroszczy się o środowisko naturalne?
A. Greenware
B. Adware
C. Donationware
D. OEM
12. Po instalacji z domyślnymi ustawieniami system Windows XP NIE OBSŁUGUJE systemu plików
A. FAT16
B. NTFS
C. EXT
D. FAT32
13. W systemie Linux poleceniem jednorazowo podnoszącym uprawnienia dla procesu uruchamianego z konsoli jest
A. sudo
B. users
C. passwd
D. uname
14. Program, który dostarcza informacji o wydajności zestawu komputerowego to
A. kompilator
B. sniffer
C. debugger
D. benchmark
15. Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usłg na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest
A. cleanmgr
B. resmon
C. dcomcnfg
D. credwiz
16. W systemie plików NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie
A. odczytu
B. odczytu i wykonania
C. modyfikacji
D. zapisu
17. Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usług na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest
A. dcomcnfg
B. credwiz
C. cleanmgr
D. resmon
18. W systemie Linux polecenie cd ~ służy do
A. wyszukania znaku ~ w zapisanych danych
B. utworzenia katalogu /~
C. przejścia do katalogu domowego użytkownika
D. przejścia do katalogu głównego
19. Serwerem DNS w systemie Linux jest
A. CUPS
B. APACHE
C. BIND
D. ProFTPD
20. Jakiego narzędzia wraz z parametrami, należy użyć w systemie Windows, aby wyświetlić przedstawione informacje o dysku twardym?
A. diskpart
B. DiskUtility
C. ScanDisc
D. hdparm
21. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows należy wykonać
A. oczyszczanie dysku
B. defragmentację dysku
C. kopię rejestru
D. czyszczenie rejestru
22. Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach dokumentu?
A. W przypisach końcowych
B. W nagłówku lub stopce
C. W przypisach dolnych
D. W polu tekstowym
23. Użytkownik systemu Windows wybrał opcję powrót do punktu przywracania. Które pliki powstałe po wybranym punkcie NIE zostaną naruszone przez tę akcję?
A. Pliki osobiste
B. Pliki aktualizacji
C. Pliki sterowników
D. Pliki aplikacji
24. Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usług na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest
A. cleanmgr
B. dcomcnfg
C. resmon
D. credwiz
25. Specjalny interfejs wizualny systemu Windows, którego cechą charakterystyczną jest przezroczystość przypominająca szkło oraz subtelne animacje okien, to
A. Royale
B. Gnome
C. Aero
D. Luna
26. Oprogramowanie, przypisane do jednego komputera lub jego części, uniemożliwiające ponowną instalację na nowszym sprzęcie zakupionym przez tego samego użytkownika, to
A. MPL
B. CPL
C. MOLP
D. OEM
27. Dysk z systemem plików FAT32, na którym często wykonywane są operacje kasowania starych plików oraz zapisu nowych plików, ulega:
A. fragmentacji
B. defragmentacji
C. relokacji
D. kolokacji
28. Narzędziem wiersza poleceń w systemie Windows, umożliwiającym zamianę tablicy partycji GPT na MBR, jest program
A. diskpart
B. gparted
C. cipher
D. bcdedit
29. W celu powiększenia lub zmniejszania ikony na pulpicie należy kręcić kółkiem myszy, przytrzymując jednocześnie klawisz:
A. ALT
B. SHIFT
C. CTRL
D. TAB
30. Aby w systemie Windows zmienić port zainstalowanej drukarki, należy wykorzystać funkcję
A. Właściwości drukarki.
B. Preferencje drukowani
C. Ostatnia znana dobra konfiguracja
D. Menedżer zadań.
31. Grupowa licencja oprogramowania Microsoft to licencja typu
A. GNU
B. MOLP
C. EULA
D. OEM
32. W systemie Linux polecenie ps spowoduje wyświetlenie
A. konfiguracji serwera drukarek Print Server
B. listy aktualnych procesów zalogowanego użytkownika
C. konfiguracji Proxy Server
D. listy aktualnych procesów drukowania
33. MFT w systemie plików NTFS to
A. główny rekord rozruchowy dysku
B. plik zawierający informacje dotyczące poszczególnych plików i folderów na danym woluminie
C. tablica partycji na dysku twardym
D. główny plik indeksowy partycji
34. Polecenie uname -s w systemie Linux jest wykorzystywane do sprawdzania
A. statusu aktywnych interfejsów sieciowych
B. nazwy jądra systemu operacyjnego
C. wolnego miejsca na dyskach twardych
D. ilości wolnej pamięci
35. Pliki specjalne urządzeń, tworzone podczas instalacji sterowników w systemie Linux, są zapisywane w katalogu
A. /var
B. /sbin
C. /dev
D. /proc
36. Która czynność doprowadzi do nieodwracalnej utraty danych, w przypadku uszkodzenia systemu plików?
A. skanowanie programem antywirusowym
B. formatowanie dysku
C. włączenie systemu operacyjnego
D. przeprowadzenie skanowania scandiskiem
37. Obraz dysku tworzy się, aby
A. przyspieszyć pracę z wybranymi plikami na tym dysku
B. zabezpieczyć system, aplikacje i dane przed poważną awarią komputera
C. zabezpieczyć aplikacje przed nieupoważnionymi użytkownikami
D. zabezpieczyć dane przed nieupoważnionymi użytkownikami
38. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku w systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko "Zarządzanie dokumentami". Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?
A. Dla grupy Pracownicy należy usunąć uprawnienia "Zarządzanie dokumentami"
B. Dla grupy Administratorzy należy usunąć uprawnienia "Zarządzanie drukarkami"
C. Dla grupy Administratorzy należy usunąć uprawnienia "Drukuj"
D. Dla grupy Pracownicy należy nadać uprawnienia "Drukuj"
39. Polecenie net accounts zastosowane w wierszu poleceń systemu Windows, powodujące ustawienie maksymalnej liczby dni ważności hasła, wymaga użycia opcji
A. /MAXPWAGE
B. /FORCELOGOFF
C. /EXPIRES
D. /TIMES
40. W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia
A. net user student /del
B. del user student
C. user net student /del
D. userdel student
Sprawdź odpowiedzi!