Sprzęt komputerowy - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna ilość pytań z działu "Sprzęt komputerowy" zgromadzonych w naszej bazie: 668

1. Serwisant wykonał w ramach zlecenia czynności wymienione w tabeli. Koszt zlecenia obejmuje cenę usług zawartych w tabeli oraz koszt pracy serwisanta, którego stawka godzinowa wynosi 60,00 zł netto. Ustal całkowity koszt zlecenia brutto. Stawka podatku VAT na usługi wynosi 23%.
A. 400,00 zł
B. 455,20 zł
C. 492,00 zł
D. 436,80 zł
2. Komputer, którego naprawa ma zostać przeprowadzona u klienta, nie reaguje na wciśnięcie przycisku POWER. Pierwszą czynnością harmonogramu prac związanych z lokalizacją i usunięciem tej usterki powinno być
A. sprawdzenie zasilania w gniazdku sieciowym
B. sporządzenie kosztorysu naprawy
C. sporządzenie rewersu serwisowego
D. odłączenie wszystkich podzespołów, zbędnych do działania komputera
3. Wskaż rysunek przedstawiający kondensator stały
A. A
B. B
C. C
D. D
4. Procedura POST (Power-On Self Test) uruchamiana przez BIOS komputera odpowiada za
A. przeprowadzenie testu poprawności działania podstawowych podzespołów komputera, wykonywanego przy każdym uruchomieniu lub restarcie
B. predefiniowane typy schematów zarządzania energią oraz daje możliwość zdefiniowania własnych ustawień
C. kolejność przeszukiwania zainstalowanych urządzeń w celu znalezienia sektora startowego podczas uruchamiania komputera
D. włączenie lub wyłączenie automatycznego rozpoznawania urządzeń pracujących w standardzie P&P
5. Pamięć podręczna Intel Smart Cache wbudowana w procesory wielordzeniowe np. Intel Core Duo to pamięć
A. Cache L1 współdzielona przez wszystkie rdzenie
B. Cache L1 podzielona równo pomiędzy rdzenie
C. Cache L2 lub Cache L3, współdzielona przez wszystkie rdzenie
D. Cache L2 lub Cache L3, podzielona równo pomiędzy rdzenie
6. Asynchronicznym interfejsem szeregowym zgodnym ze standardem RS-232 jest port
A. COM
B. ECP
C. EPP
D. LPT
7. Aby możliwe było wykorzystanie macierzy RAID 1, potrzeba minimum
A. 4 dysków
B. 5 dysków
C. 3 dysków
D. 2 dysków
8. Na schemacie mikroprocesora wskazany strzałką blok jest odpowiedzialny za
A. wykonywanie operacji arytmetycznych i logicznych na liczbach
B. przetwarzanie wskaźnika na następną instrukcję programu
C. przechowywanie obecnie przetwarzanej instrukcji
D. przechowywanie kolejnych adresów pamięci z rozkazami
9. Które medium transmisyjne wykorzystują myszki bluetooth do komunikacji z komputerem?
A. Fale radiowe w paśmie 2,4 GHz
B. Promieniowanie podczerwone
C. Promieniowanie ultrafioletowe
D. Fale radiowe w paśmie 800/900 MHz
10. Wskaż znak umieszczany na urządzeniach elektrycznych przeznaczonych do obrotu i sprzedaży w Unii Europejskiej
A. A
B. B
C. C
D. D
11. Toner jest materiałem eksploatacyjnym drukarki
A. laserowej
B. sublimacyjnej
C. atramentowej
D. igłowej
12. Układ RAMDAC
A. jest charakterystyczny dla standardu ATA
B. zawiera konwerter analogowo-cyfrowy
C. stanowi stopień wyjściowy karty graficznej
D. jest charakterystyczny dla standardu S-ATA
13. Technologia Hot swap zapewnia
A. możliwość automatycznego instalowania sterowników po podłączeniu urządzenia
B. jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych
C. przesyłanie danych tylko w jednym kierunku, lecz szybciej
D. możliwość podłączenia urządzenia do włączonego komputera
14. Na podstawie oznaczenia pamięci DDR3 PC3-16000 można stwierdzić, że pamięć ta:
A. pracuje z częstotliwością 16000 MHz
B. ma przepustowość 160 GB/s
C. ma przepustowość 16 GB/s
D. pracuje z częstotliwością 160 MHz
15. Przedstawione na rysunku ustawienia dotyczą
A. Karty sieciowej
B. Modemu
C. Skanera
D. Drukarki
16. W nowoczesnych ekranach dotykowych poprawność działania ekranu zapewnia mechanizm wykrywający zmianę
A. pola elektrostatycznego
B. oporu między przezroczystymi diodami wtopionymi w ekran
C. położenia ręki dotykającej ekran poprzez zastosowanie kamery
D. pola elektromagnetycznego
17. We wtyczce zasilania SATA został uszkodzony żółty przewód. Oznacza to, że złącze nie podaje napięcia o wartości
A. 12V
B. 8,5V
C. 3,3V
D. 5V
18. Na rysunku przedstawiono grot wkrętaka typu
A. krzyżowego
B. torx
C. tri-wing
D. imbus
19. W tabeli zamieszczono podstawowe dane techniczne dwóch interfejsów. Wynika z nich, że SATA w porównaniu z ATA ma
A. większą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu
B. większą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu
C. mniejszą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu
D. mniejszą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu
20. W dokumentacji technicznej procesora umieszczonego na płycie głównej komputera szybkość zegara podaje się w
A. kHz
B. s
C. GHz
D. GHz/s
21. Komunikat tekstowy BIOS POST firmy Award o treści "Display switch is set incorrectly" wskazuje na
A. brak urządzenia rozruchowego
B. nieprawidłowy tryb wyświetlania obrazu
C. usterkę pamięci operacyjnej
D. błąd inicjalizacji dysku twardego
22. Podczas pracy wskaźnik przewodowej myszy optycznej nie reaguje na przesuwanie urządzenia po padzie, dopiero po odpowiednim ułożeniu myszy kursor zaczyna zmieniać położenie. Objawy te wskazują na uszkodzenie
A. kabla.
B. ślizgaczy.
C. przycisków.
D. baterii.
23. Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne, na którym umieszczony jest znak przedstawiony na rysunku, należy
A. Przekazać do punktu odbioru zużytej elektroniki
B. Przekazać do punktu skupu złomu
C. Wyrzucić do pojemników oznaczonych tym znakiem
D. Wyrzucić do pojemników na śmieci bytowe
24. Czynności samokontrolujące komputer po włączeniu zasilania oznaczone są skrótem
A. MBR
B. CPU
C. POST
D. BIOS
25. Który z interfejsów jest portem równoległym?
A. USB
B. IEEE1394
C. RS232
D. IEEE1284
26. Element oznaczony cyfrą 1 na schemacie karty dźwiękowej
A. zamienia sygnał audio na sygnał wideo
B. usuwa dźwięk pochodzący z kilku źródeł
C. eliminuje szumy na linii, wykorzystując krótkie próbki szumu.
D. tworzy dźwięk o odpowiednim czasie trwania, wykorzystując krótkie próbki dźwięku
27. Przedstawiony symbol, stosowany w dokumentacji technicznej, oznacza
A. wymóg selektywnej zbiórki sprzętu elektronicznego.
B. konieczność utylizacji wszystkich elementów elektrycznych.
C. zielony punkt upoważniający do wniesienia opłaty pieniężnej na rzecz organizacji odzysku opakowań.
D. brak możliwości składowania odpadów aluminiowych oraz innych tworzyw metalicznych.
28. Jakie oznaczenie zgodnie z Dyrektywami Rady Europy musi posiadać komputer, by mógł być dopuszczony do sprzedaży na terenie Polski?
A. A
B. B
C. C
D. D
29. Urządzeniem wskazującym, które reaguje na zmiany pojemności elektrycznej, jest
A. touchpad
B. trackpoint
C. mysz
D. dżojstik
30. Transmisję danych z maksymalną przepustowością 6Gb/s umożliwia interfejs
A. USB 3.0
B. USB 2.0
C. SATA 3
D. SATA 2
31. Materiałem eksploatacyjnym, stosowanym w rzutniku multimedialnym, jest
A. bęben światłoczuły
B. filament
C. fuser
D. lampa projekcyjna
32. Numer przerwania przydzielony dla karty sieciowej został przedstawiony w postaci binarnej jako liczba 10101. Jaka to liczba dziesiętna?
A. 21
B. 41
C. 15
D. 20
33. Na rysunku karta rozszerzeń oznaczona jest numerem
A. 6
B. 1
C. 4
D. 7
34. Kamera cyfrowa przy zgrywaniu filmu transmituje na dysk 220 MB na minutę. Na podstawie diagramu wybierz interfejs o najmniejszej szybkości transferu zapewniający warunki takiej transmisji
A. USB 2
B. 1394a
C. USB 1
D. 1394b
35. Do zasilacza UPS o mocy rzeczywistej 480 W nie należy podłączać
A. urządzeń sieciowych typu router
B. drukarki laserowej
C. modemu ADSL
D. monitora
36. Prawidłowym wynikiem mnożenia dwóch liczb binarnych 11100110 i 00011110 jest liczba
A. 0110 1001 0000 0000 (2)
B. 64400 (o)
C. 6900 (h)
D. 6900 (10)
37. Który typ pamięci należy umieścić na płycie głównej komputera w miejscu wskazanym strzałką?
A. FLASH
B. SO-DIMM DDR2
C. SIMM
D. SD-RAM DDR3
38. Rysunek przedstawia pamięć
A. SIMM
B. SDRAM DIMM
C. Compact Flash
D. DDR DIMM
39. Do sprawdzenia prawidłowych przebiegów i wartości napięć układu urządzenia elektronicznego można użyć
A. testera płyt głównych
B. miernika uniwersalnego
C. oscyloskopu cyfrowego
D. watomierza
40. Tabela przedstawia parametry trzech dysków twardych standardu Ultra320 SCSI. Dyski te mogą pracować z maksymalnym transferem wewnętrznym
A. 320 GB/s
B. 132 MB/s
C. 320MB/S
D. 200MB/S
Sprawdź odpowiedzi!