EE.09 / INF.03 / E.14 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna liczba pytań EE.09 / INF.03 / E.14 zgromadzonych w naszej bazie: 1045

1. Baza danych zawiera tabelę uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL
A. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko IN "M%";
B. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko IN "M%";
C. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko = "M%";
D. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko LIKE "M%";
2. Kod strony WWW napisanej w języku PHP
A. jest wykonywany po stronie serwera
B. jest wykonywany po stronie klienta
C. jest przetwarzany na tych samych zasadach co JavaScript
D. może być uruchomiony bez obsługi serwera WWW
3. Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript?
A. 2 3 4 6
B. 3 4 6
C. 3 4 6 8
D. 6
4. Który odnośnik jest prawidłowo zdefiniowany?
A. <a href="http://strona.pl">strona</a>
B. <a src="www.strona.pl">strona</a>
C. <a href=http://strona.pl>strona</a>
D. <a href="http::/strona.pl>strona</a>
5. Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
A. NEW TABLE
B. ADD TABLE
C. CREATE TABLE
D. PLUS TABLE
6. Który z paragrafów został sformatowany przedstawionym stylem zakładając, że pozostałe własności paragrafu przyjmują wartości domyślne?
A. A
B. B
C. C
D. D
7. Funkcja CONCAT() w języku SQL odpowiada za
A. przycięcie wyświetlanego tekstu
B. usunięcie wskazanego tekstu
C. wyznaczenie z wejściowego tekstu podłańcucha znaków
D. łączenie wyświetlanego tekstu
8. Które polecenie SQL zamieni w tabeli tab w kolumnie kol wartość Ania na Zosia?
A. UPDATE tab SET kol='Zosia' WHERE kol='Ania';
B. UPDATE tab SET kol='Ania' WHERE kol='Zosia';
C. ALTER TABLE tab CHANGE kol='Ania' kol='Zosia';
D. ALTER TABLE tab CHANGE kol='Zosia' kol='Ania';
9. Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?
A. Formularz
B. Raport
C. Tabela
D. Zapytanie
10. Do optymalnej realizacji algorytmu szukającego największej z trzech podanych liczb a, b i c, wystarczy zastosować
A. jedną pętlę
B. dwa warunki
C. dwie tablice
D. pięć zmiennych
11. Funkcją agregującą zwracającą liczbę rekordów jest
A. COUNT
B. AVG
C. NUMBER
D. SUM
12. Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programów, to
A. Kompilowanie
B. Normalizacja
C. standaryzacja
D. Debugowanie
13. Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML jest realizowane przy użyciu znacznika
A. <meta>
B. <link>
C. <style>
D. <css>
14. Zapisaną językiem PHP funkcję o nazwie policz wywołano z argumentem $Z = 1. Jaki wynik zostanie zwrócony?
A. 7
B. 13
C. 1
D. 4
15. Zgodnie z właściwościami ACID dotyczącymi wykonywania transakcji wymaganie izolacji (ang. isolation) oznacza, że
A. po wykonaniu transakcji system bazy danych będzie spójny.
B. pod pewnymi warunkami dane zmieniane przez transakcję mogą zostać wycofane.
C. w przypadku konfliktu z inną transakcją, obie modyfikują te same dane w tym samym czasie.
D. jeżeli dwie transakcje wykonują się współbieżnie, to zwykle nie widzą wprowadzanych przez siebie zmian.
16. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
A. #AB1A1D
B. #EE0C0C
C. #2551212
D. #FF0C0C
17. Który typ języka PHP umożliwia przechowywanie wielu wartości z możliwością ich indeksowania?
A. double
B. float
C. array
D. boolean
18. Aby usunąć tabelę należy zastosować kwerendę
A. UNIQUE
B. DELETE
C. DROP TABLE
D. TRUNCATE TABLE
19. Wskaż poprawny składniowo warunek zapisany w języku PHP i sprawdzający brak połączenia z bazą MySQL.
A. if {mysqli_connect_error()}{}
B. if (mysql_connect_error())()
C. if {mysql_connect_errno()}{}
D. if (mysqli_connect_errno()){}
20. Program zapisany w języku PHP ma za zadanie obliczyć średnią pozytywnych ocen ucznia od 2 do 6. Warunek wybierania ocen w pętli liczącej średnią powinien zawierać wyrażenie logiczne
A. $ocena >= 2 or $ocena <= 6
B. $ocena > 2 or $ocena < 6
C. $ocena >= 2 and $ocena <= 6
D. $ocena > 2 and $ocena < 6
21. Chcąc zdefiniować marginesy wewnętrzne dla danych: margines górny 50px, dolny 40px, prawy 20px i lewy 30px należy użyć składni CSS
A. padding: 50px, 20px, 40px, 30px;
B. padding: 50px, 40px, 20px, 30px;
C. padding: 20px, 40px, 30px, 50px;
D. padding: 40px, 30px, 50px, 20px;
22. Tworząc tabelę w języku SQL, zdefiniowano dla kolumny klucz główny. Aby zabezpieczyć ją przed wstawieniem wartości pustej, należy zastosować atrybut
A. UNIQUE
B. NOT NULL
C. DEFAULT
D. NULL
23. Rozproszonym systemem kontroli wersji projektu programistycznego jest
A. Eclipse.
B. GIT.
C. TotalCommander.
D. FileZilla.
24. Aby zapisać prostą animację na potrzeby strony internetowej, można skorzystać z formatu
A. JPG
B. PNG
C. GIF
D. CDR
25. Który zapis definiuje w języku JavaScript komentarz jednoliniowy?
A. ?
B. /*
C. //
D. #
26. Wskaż funkcję PHP, za pomocą której odczytana zawartość pliku jest zapisywana do zmiennej reprezentującej ciąg znaków.
A. fwrite();
B. file_get_contents();
C. eof();
D. get_file();
27. Dana jest tabela zwierzeta z polami: nazwa, gatunek, gromada, cechy, dlugosc_zycia. Dla dowolnego zestawu danych, aby wyświetlić nazwy tych zwierząt, które żyją przynajmniej 20 lat oraz są ssakami, należy wydać zapytanie:
A. SELECT nazwa FROM zwierzeta WHERE dlugosc_zycia >=20 OR gromada = 'ssak';
B. SELECT nazwa FROM zwierzeta WHERE dlugosc_zycia >=20 AND gromada = 'ssak';
C. SELECT nazwa FROM zwierzeta WHERE gromada = 'ssak';
D. SELECT nazwa FROM zwierzeta WHERE dlugosc_zycia >=20;
28. Dana jest tabela oceny o polach id, nazwisko, imie, ocena. Przedstawione zapytanie jest przykładem
A. sumy.
B. łączenia.
C. selekcji.
D. rekurencji.
29. Na przedstawionej tabeli samochody wykonano zapytanie SQL: SELECT model FROM samochody WHERE rocznik=2016; W wyniku podanego zapytania zostaną zwrócone następujące wartości:
A. Punto, Corsa, Astra, Corolla, Yaris
B. Fiat, Opel, Toyota
C. Czerwony, grafitowy
D. Punto, Corsa, Corolla
30. Co spowoduje fragment skryptu w języku JavaScript?
A. Przypisze zmiennej s fragment napisu ze zmiennej n, o określonej przez zmienną length długości
B. Przypisze zmiennej s wartość odpowiadającą długości napisu ze zmiennej n
C. Przypisze zmienną n do zmiennej s
D. Wyświetli długość napisu ze zmiennej n
31. Zapis znacznika HTML w postaci
A. jest poprawny, po wybraniu odnośnika aktualna strona zostanie przewinięta do elementu o nazwie "hobby"
B. jest niepoprawny, zastosowano błędnie znak # w atrybucie href
C. jest niepoprawny, w atrybucie href należy podać adres URL
D. jest poprawny, po wybraniu odnośnika otworzy się strona internetowa o adresie "hobby"
32. Która z przedstawionych funkcji języka PHP zamieni słowo "kota" na słowo "mysz" w napisie "ala ma kota"?
A. str_replace( "kota", "mysz", "ala ma kota");
B. str_replace("ala ma kota", "kota", "mysz");
C. replace("ala ma kota", "kota", "mysz");
D. replace("kota", "mysz", "ala ma kota");
33. Według którego parametru oraz dla ilu tabel zostaną zwrócone wiersze na liście w wyniku przedstawionego zapytania?
A. Według parametru wyrob_id dla wyłącznie dla trzech tabel
B. Według parametru nr_id dla wszystkich tabel
C. Według parametru nr_id wyłącznie dla trzech tabel
D. Według parametru wyrob_id wyłącznie dla trzech tabel
34. Jaką funkcję pełni kwerenda krzyżowa w bazie MS Access?
A. Modyfikuje istniejące dane w tabeli
B. Prezentuje zliczone wartości z pola i przyporządkowuje je w wiersze i kolumny
C. Dołącza do wybranej tabeli rekordy z innej tabeli
D. Usuwa rekordy tabel według podanych kryteriów
35. Przedstawiony kod języka PHP
A. jest błędny, nieznany operator =>
B. jest błędny, indeksami tablicy mogą być tylko liczby całkowite
C. definiuje tablicę z trzema wartościami
D. definiuje tablicę z sześcioma wartościami
36. Parametr face znacznika <font> służy do określenia
A. barwy czcionki
B. efektów czcionki
C. nazwy czcionki
D. wielkości czcionki
37. Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr
A. antyaliasingu
B. pikselizacji
C. szumu
D. gradientu
38. Formatem bezstratnej kompresji dźwięku jest
A. AAC
B. FLAC
C. WWA
D. MP3
39. Wskaż znacznik pozwalający na zapisanie tekstu nieprawidłowego lub nieodpowiedniego w sposób przekreślony.
A. <em> </em>
B. <sub> </sub>
C. <b> </b>
D. <s> </s>
40. Aby zadeklarować pole klasy, do którego mają dostęp jedynie metody tej klasy i pole to nie jest dostępne dla klas pochodnych, należy użyć kwalifikatora dostępu
A. public
B. protected
C. published
D. private

Oto polecana książka warta uwagi!
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Uwaga - w dniach od 06.02.2024 do 15.02.2024 trwa w Helion.pl walentynkowa akcja promocyjna "Pokochaj kodowanie!" - otrzymujemy drugą książkę gratis albo -35% na jedną książkę drukowaną oraz -40% na ebooka. Zobacz promocję walentynkową tutaj.

Sprawdź odpowiedzi!

Komentarze, pytania?

Czy macie jakieś pytania, sugestie, uwagi? A może zauważyliście literówkę albo błąd? Dajcie koniecznie znać: kontakt@pasja-informatyki.pl. Dziękujemy za poświęcony czas - to dzięki Wam serwis staje się coraz lepszy!

Polecamy: Sekurak Academy 2024

Sekurak Academy 2024

Akademia Sekuraka 2024 zapewnia dostęp do minimum 15 szkoleń online z bezpieczeństwa IT oraz dostęp do materiałów z edycji Sekurak Academy z roku 2023! Przy zakupie możecie skorzystać z kodu: pasja-akademia w koszyku, uzyskując rabat -30% na bilety w wersji "Standard" - warto korzystać! Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Książka: Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT

Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT

Niedawno wystartował dodruk świetnej, rozchwytywanej książki pt. "Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT, Tom I" (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpisz go w koszyku), dzięki któremu otrzymacie 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla naszych Widzów! Jest to pierwszy tom serii o ITsec, który wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

Pomóż dzieciom: Pajacyk.pl

Polska Akcja Humanitarna od wielu lat dożywia dzieci. Proszę, poświęć teraz dosłownie chwilę i pomóż klikając w oznaczony strzałką (w witrynie pajacyk.pl) zielony brzuszek Pajacyka. Dziękujemy za poświęcenie chwili! <3