EE.08 / INF.02 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna ilość pytań EE.08 / INF.02 zgromadzonych w naszej bazie: 2147

1. Serwer obsługujący żądania protokołu komunikacyjnego HTTP to serwer
A. FTP
B. DNS
C. WWW
D. DHCP
2. Które polecenie systemu Linux wyświetla i umożliwia zmiany tablicy trasowania pakietów sieciowych?
A. nslookup
B. route
C. ifconfig
D. netstat
3. W komputerze zamontowano nowy dysk twardy o pojemności 8 TB i podzielono go na 2 partycje, każda po 4 TB wielkości. Którego typu tablicy partycji należy użyć, aby można było dokonać takiego partycjonowania?
A. MBR
B. GPT
C. FAT32
D. SWAP
4. Adres IP serwera, na którym jest zainstalowana domena www.wp.pl to 212.77.98.9. Co jest przyczyną sytuacji przedstawionej na zrzucie ekranowym?
A. Domena o nazwie www.wp.pl jest niedostępna w sieci
B. Stacja robocza i domena www.wp.pl nie pracują w tej samej sieci
C. Nie ma w sieci serwera o adresie IP 212.77.98.9
D. Błędny adres serwera DNS lub brak połączenia z serwerem DNS
5. Aby sprawdzić statystyki użycia pamięci wirtualnej w systemie Linux, należy sprawdzić zawartość pliku
A. /proc/vmstat
B. /etc/inittab
C. xload
D. pagefile.sys
6. Schemat przedstawia zasadę działania sieci VPN o nazwie
A. Site - to - Site
B. Gateway
C. L2TP
D. Client - to - Site
7. Wskaż, które zdanie opisujące zaporę sieciową jest fałszywe
A. Jest zainstalowana na każdym przełączniku
B. Jest elementem systemu operacyjnego Windows
C. Jest elementem oprogramowania większości ruterów
D. Jest narzędziem zabezpieczającym sieć przed włamaniami
8. Komputer ma adres IP 192.168.0.1, maska podsieci to 255.255.255.0. Który adres jest adresem rozgłoszeniowym podsieci, do której należy ten komputer?
A. 192.168.0.31
B. 192.168.0.255
C. 192.168.0.63
D. 192.168.0.127
9. Protokołem kontrolnym rodziny TCP/IP, którego rolą jest między innymi wykrywanie awarii urządzeń sieciowych, jest
A. IMAP
B. SMTP
C. ICMP
D. FDDI
10. AppLocker to narzędzie w systemach Windows Server służące do
A. nadawania uprawnień do plików i katalogów zawierających dane użytkownik
B. szyfrowania partycji systemowej, z wyjątkiem partycji rozruchowej.
C. zarządzania partycjami dysków twardych przy użyciu interpretera poleceń PowerShell.
D. tworzenia reguł kontrolujących uruchamianie aplikacji dla użytkowników lub grup.
11. Aby zapisać 10 GB danych na jednej płycie DVD, należy użyć nośnika typu
A. DVD-5
B. DVD-18
C. DVD-9
D. DVD-10
12. Aby podłączyć do komputera drukarkę igłową o przedstawionych parametrach, należy kabel dołączony do drukarki zamocować w porcie
A. Ethernet.
B. FireWire.
C. USB.
D. Centronics.
13. Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
A. terytorialnej
B. dalekosiężnej
C. pasywnej
D. aktywnej
14. Odnalezienie głównego rekordu rozruchowego, wczytującego system z aktywnej partycji umożliwia
A. GUID Partition Table
B. POST
C. CDDL
D. BootstrapLoader
15. Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie
A. tracert
B. ping
C. nslookup
D. route
16. Skrót MAN oznacza sieć
A. lokalną
B. rozległą
C. bezprzewodową
D. miejską
17. Ile bitów ma adres logiczny IPv6?
A. 64
B. 16
C. 128
D. 32
18. Które urządzenie należy zastosować do podziału domeny rozgłoszeniowej?
A. Przełącznik
B. Koncentrator
C. Most
D. Ruter
19. Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?
A. 128
B. 62
C. 64
D. 126
20. Zwykły użytkownik systemu Linux, który chce usunąć konto innego użytkownika razem z jego katalogiem domowym, powinien wydać polecenie
A. userdel -d nazwa_użytkownika
B. sudo userdel nazwa_użytkownika
C. sudo userdel -r nazwa_użytkowania
D. userdel nazwa_użytkownika
21. Aby zwiększyć wydajność procesora rodziny Intel poprzez jego "podkręcenie" (ang. overclocking) można zastosować procesor oznaczony
A. literą B
B. literą Y
C. literą U
D. literą K
22. W systemie Windows Professional do konfiguracji czasu dostępności drukarki należy wykorzystać zakładkę
A. Zaawansowane we Właściwościach drukarki.
B. Zabezpieczenia we Właściwościach drukarki.
C. Konfiguracja w Preferencjach drukowania.
D. Ustawienia w Preferencjach drukowania.
23. W systemie Linux polecenie tty umożliwia
A. zmianę bieżącego katalogu na katalog domowy użytkownika.
B. wysłanie sygnału zakończenia procesu.
C. uruchomienie programu listującego zawartość pamięci operacyjnej.
D. wyświetlenie nazwy terminala.
24. Jeżeli rozdzielczość myszy wynosi 200 dpi a monitora Full HD, to przeciągnięcie kursora w poprzek ekranu wymaga przesunięcia myszy o
A. około 25 cm
B. 480 i
C. około 35 cm
D. 1080 px
25. Które urządzenie diagnostyczne jest przedstawione na rysunku i opisane w specyfikacji przedstawionej w tabeli?
A. Analizator sieci bezprzewodowych
B. Diodowy tester okablowania
C. Reflektometr optyczny
D. Multimetr cyfrowy
26. Na rysunkach technicznych instalacji sieci komputerowej wraz z dedykowaną jej instalacją elektryczną symbolem przedstawionym na rysunku oznacza się gniazdo
A. elektryczne bez styku ochronnego
B. komputerowe
C. telefoniczne
D. elektryczne ze stykiem ochronnym
27. Czynnym elementem elektronicznym jest
A. tranzystor.
B. rezystor.
C. cewka.
D. kondensator.
28. Wskaż rysunek przedstawiający kondensator stały
A. A
B. B
C. C
D. D
29. Do sprawdzenia indeksu stabilności systemu Windows Server należy wykorzystać narzędzie
A. Dziennik zdarzeń
B. Menedżer zadań
C. Monitor niezawodności
D. Zasady grupy
30. Zadaniem usługi DNS jest
A. translacja nazw domenowych na adresy IP
B. translacja adresów IP na nazwy domenowe
C. sprawdzanie poprawności adresów domenowych
D. sprawdzenie poprawności adresów IP
31. Wskaż technologię wykorzystywaną do udostępniania Internetu wraz z usługą telewizji kablowej, w której jako medium transmisyjne jest wykorzystywany światłowód oraz kabel koncentryczny
A. PLC
B. HFC
C. xDSL
D. GPRS
32. Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej?
A. 2 złącza ISA, 4 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM
B. 2 złącza ISA, 3 złącza PCI, 4 złącza pamięci DIMM
C. 4 złącza ISA, 2 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM
D. 3 złącza ISA, 4 złącza PCI, 2 złącza pamięci DIMM
33. Do której klasy adresów IP należy adres 130.140.0.0?
A. Do klasy A
B. Do klasy C
C. Do klasy B
D. Do klasy D
34. Serwisant wykonał w ramach zlecenia czynności wymienione w tabeli. Koszt zlecenia obejmuje cenę usług zawartych w tabeli oraz koszt pracy serwisanta, którego stawka godzinowa wynosi 60,00 zł netto. Ustal całkowity koszt zlecenia brutto. Stawka podatku VAT na usługi wynosi 23%.
A. 400,00 zł
B. 492,00 zł
C. 455,20 zł
D. 436,80 zł
35. Którym poleceniem w systemie Linux można założyć uzytkowników?
A. usermod
B. net user
C. useradd
D. usersadd
36. W wyniku wykonania przedstawionych poleceń systemu Linux interfejs sieciowy eth0 otrzyma
A. adres IP 10.0.0.10, maskę /16, bramę 10.0.0.100
B. adres IP 10.0.0.100, maskę /24, bramę 10.0.0.10
C. adres IP 10.0.0.100, maskę /22, bramę 10.0.0.10
D. adres IP 10.0.0.10, maskę /24, bramę 10.0.0.255
37. W układzie SI jednostką miary napięcia jest
A. wolt
B. wat
C. amper
D. herc
38. Jeżeli na danej przestrzeni będą działały równocześnie dwie sieci WLAN standardy 802.11g, to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń należy im przydzielić kanały o numerach różniących się o
A. 2
B. 4
C. 3
D. 5
39. Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
A. VDSL
B. ATM
C. Frame Relay
D. X . 25
40. W dokumentacji technicznej procesora producent umieścił wyniki testu przeprowadzonego za pomocą programu CPU-Z. Wynika z niego, że procesor ma
A. 5 rdzeni
B. 6 rdzeni
C. 4 rdzenie
D. 2 rdzenie
Sprawdź odpowiedzi!