EE.08 / INF.02 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna liczba pytań EE.08 / INF.02 zgromadzonych w naszej bazie: 2227

1. Zdjęcie przedstawia
A. chłodzenie aktywne chipsetu
B. wentylator procesora
C. chłodzenie pasywne chipsetu
D. wentylator karty graficznej
2. Active Directory w systemach MS Windows Server 2000 i MS Windows Server 2003 to
A. logiczna grupa komputerów, które mają możliwość komunikowania się w sieci i wzajemnego udostępniania zasobów
B. usługa katalogowa, która przechowuje informacje dotyczące obiektów w sieci i udostępnia je użytkownikom oraz administratorom sieci
C. grupa komputerów połączonych w sieć, składająca się z serwera pełniącego rolę kontrolera oraz stacji roboczych – klientów
D. baza danych zawierająca informacje o użytkownikach sieci, ich hasłach dostępu i uprawnieniach
3. Które pole jest zawarte w nagłówku protokołu UDP?
A. Numer potwierdzenia
B. Wskaźnik pilności
C. Numer sekwencyjny
D. Suma kontrolna
4. Które elementy systemu komputerowego podlegają utylizacji w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania z uwagi na zawartość niebezpiecznych substancji lub pierwiastków chemicznych?
A. Radiatory
B. Przewody
C. Tonery
D. Obudowy komputerów
5. Wskaż polecenie systemu Linux służące do wyświetlenia numeru identyfikacyjnego użytkownik
A. whoami
B. users
C. id
D. who
6. Aby w systemie Windows zmienić port zainstalowanej drukarki, należy wykorzystać funkcję
A. Ostatnia znana dobra konfiguracja
B. Menedżer zadań.
C. Preferencje drukowani
D. Właściwości drukarki.
7. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii
A. magistrali
B. siatki
C. drzewa
D. gwiazdy
8. Chusteczki nasączone płynem o właściwościach antystatycznych są przeznaczone do czyszczenia
A. ekranów monitorów CRT
B. wałków olejowych w drukarkach laserowych
C. ekranów monitorów LCD
D. rolek prowadzących papier w drukarkach atramentowych
9. Najbardziej zaawansowany tryb pracy portu równoległego standardu IEEE-1284 tworzący dwukierunkową magistralę 8-bitową mogącą przesyłać zarówno dane, jak i adresy z maksymalną szybkością transmisji do 2,3 MB/s, pozwalający na podłączenie do 64 urządzeń, to
A. Nibble Mode
B. Byte Mode
C. Compatilibility Mode
D. EPP Mode
10. Numer IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami
A. oktetów
B. dekad
C. bitów
D. helów
11. Na wyświetlaczu drukarki pojawił się komunikat "PAPER JAM". Aby usunąć usterkę, należy w pierwszej kolejności
A. załadować papier do podajnika
B. zlokalizować miejsce zacięcia papieru w drukarce
C. wymienić pojemnik z materiałem drukującym
D. zainstalować podajnik papieru w drukarce
12. Aby zapisać dane na płycie pokazanej na rysunku, jest potrzebny napęd
A. HD-DVD
B. CD-R/RW
C. Blu-ray
D. DVD-R/RW
13. Martwy piksel, będący wadą monitorów LCD, to punkt pozostający niezmiennie w kolorze
A. fioletowym
B. czarnym
C. żółtym
D. szarym
14. Na zdjęciu przedstawiono kartę
A. graficzną AGP
B. graficzną PCI
C. telewizyjną PCI Express
D. telewizyjną EISA
15. Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać
A. defragmentację dysku
B. backup dysku
C. oczyszczanie dysku
D. sprawdzanie dysku
16. Urządzeniem, które służy do wycinania kształtów oraz grawerowania między innymi w materiałach drewnianych, szklanych i metalowych, jest ploter
A. laserowy
B. tnący
C. bębnowy
D. solwentowy
17. Konwerter RAMDAC przetwarza sygnał
A. zmienny na stały
B. analogowy na cyfrowy
C. stały na zmienny
D. cyfrowy na analogowy
18. Przedstawione na rysunku urządzenie wraz ze specyfikacją techniczną można wykorzystać do pomiarów okablowania
A. światłowodowego
B. telefonicznego
C. koncentrycznego
D. skrętki cat. 5e/6
19. Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
A. 1 punktu rozdzielczego na cały wielopiętrowy budynek
B. 1 punktu rozdzielczego na każde 100 m2 powierzchni
C. 1 punktu rozdzielczego na każde 250 m2 powierzchni
D. 1 punktu rozdzielczego na każde piętro
20. Jakie jest zastosowanie noża uderzeniowego?
A. Do montażu skrętki w gniazdach sieciowych.
B. Do cięcia przewodów światłowodowych.
C. Do cięcia przewodów miedzianych.
D. Do montażu złącza F na kablu koncentrycznym.
21. Przedstawiony symbol graficzny oznacza
A. przetwornik cyfrowo-analogowy
B. generator dźwięku
C. przetwornik analogowo-cyfrowy
D. filtr dolnoprzepustowy
22. Do cech pojedynczego konta użytkownika pracującego w systemie Windows Serwer należy
A. maksymalna wielkość pulpitu użytkownika
B. maksymalna wielkość pojedynczego pliku jaką użytkownik może zapisać na dysku serwera
C. numer telefonu, pod który ma oddzwonić serwer w przypadku nawiązania połączenia telefonicznego przez tego użytkownika
D. maksymalna wielkość profilu użytkownika
23. Program wykorzystywany do przechwytywania analizy ruchu sieciowego, to
A. keylogger
B. sniffer
C. viewer
D. spywer
24. Który protokół komunikacyjny wykorzystuje port 53?
A. SMTP
B. DNS
C. FTP
D. HTTP
25. Materiałem eksploatacyjnym stosowanym w drukarkach tekstylnych jest
A. taśma woskowa
B. fuser
C. atrament sublimacyjny
D. filament
26. Za przydzielanie czasu procesora do określonych zadań odpowiada
A. Pamięć RAM
B. Cache procesora
C. Chipset
D. System operacyjny
27. Brak odporności na utratę danych z uwagi na fizyczną awarię jednego z dysków jest cechą
A. RAID 1
B. RAID 0
C. RAID 2
D. RAID 3
28. Który protokół jest wykorzystywany tylko w sieciach lokalnych, w których pracują komputery z systemami operacyjnymi firmy Microsoft?
A. TCP/IP
B. IPX/SPX
C. NetBEUI
D. AppleTalk
29. Jak nazywa się współpracujące z monitorami CRT urządzenie wskazujące z końcówką wyposażoną w światłoczuły element, która poprzez dotknięcie ekranu monitora powoduje przesłanie sygnału do komputera, umożliwiając w ten sposób lokalizację kursora?
A. Ekran dotykowy
B. Touchpad
C. Pióro świetlne
D. Trackball
30. Narzędzia dostrajania oraz Unity Tweak Tool to narzędzia systemu Linux służące do
A. personalizacji systemu
B. konfiguracji zapory systemowej
C. zarządzania kontami użytkownika
D. nadawania uprawnień do zasobów systemowych
31. Które urządzenie w sieci lokalnej NIE DZIELI obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
A. Przełącznik
B. Router
C. Most
D. Koncentrator
32. Użytkownik chce zabezpieczyć mechanicznie dane na karcie pamięci przed przypadkowym skasowaniem. Takie zabezpieczenie umożliwia karta
A. MMC
B. SD
C. MS
D. CF
33. Które z protokołów przekazują okresowe kopie tablic rutingu do sąsiedniego rutera i NIE MAJĄ pełnej informacji o odległych ruterach?
A. RIP, IGRP
B. OSPF, RIP
C. EIGRP, OSPF
D. EGP, BGP
34. Urządzenie peryferyjne przedstawione na rysunku to skaner biometryczny, wykorzystujący do autoryzacji
A. rysy twarzy
B. brzmienie głosu
C. linie papilarne
D. kształt dłoni
35. Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?
A. Częściowej siatki
B. Punkt-Punkt
C. Gwiazdy
D. Pełnej siatki
36. Informacje przedstawione na wydruku zostały wyświetlone w wyniku wywołania
A. route change
B. ipconfig /all
C. traceroute –src
D. netstat -r
37. W dwóch przyległych pomieszczeniach pewnej firmy występują bardzo silne zakłócenia elektromagnetyczne. Aby zapewnić możliwie największą przepustowość podczas pracy istniejącej sieci LAN, jako medium transmisyjne należy zastosować
A. kabel telefoniczny
B. kabel światłowodowy
C. skrętkę nieekranowaną
D. fale elektromagnetyczne w zakresie podczerwieni
38. Przedstawiony zestaw komputerowy jest niekompletny. Który element nie został uwzględniony w tabeli, a jest niezbędny do prawidłowego działania zestawu i należy go dodać?
A. Pamięć RAM
B. Zasilacz
C. Wentylator procesora
D. Karta graficzna
39. Przedstawiony schemat przedstawia zasadę działania
A. skanera płaskiego
B. plotera grawerującego
C. drukarki laserowej
D. drukarki 3D
40. Aby zwiększyć wydajność procesora rodziny Intel poprzez jego "podkręcenie" (ang. overclocking) można zastosować procesor oznaczony
A. literą U
B. literą B
C. literą K
D. literą Y
Sprawdź odpowiedzi!