EE.08 / INF.02 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna liczba pytań EE.08 / INF.02 zgromadzonych w naszej bazie: 2227

1. Ile urządzeń może być podłączonych do portu IEEE1394?
A. 55
B. 63
C. 8
D. 1
2. Urządzenie przedstawione na rysunku to
A. wtórnik
B. koncentrator
C. bramka VoIP
D. ruter
3. W metodzie dostępu do nośnika CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) stacja, która zamierza rozpocząć nadawanie, nasłuchuje czy w sieci odbywa się ruch, a następnie
A. wysyła zgłoszenie żądania transmisji
B. po wykryciu ruchu w sieci czeka aż nośnik będzie wolny
C. oczekuje żetonu zezwalającego rozpoczęcie nadawania
D. oczekuje na nadanie priorytetu transmisji przez koncentrator
4. W systemie Windows 7, do modyfikacji konfiguracji rozruchowej komputera za pomocą linii poleceń, należy zastosować polecenie
A. bcdedit
B. bootcfg
C. bootfix
D. config
5. W jakich jednostkach wyrażony przesłuch zbliżny NEXT?
A. w amperach
B. w dżulach
C. w omach
D. w decybelach
6. Który protokół warstwy aplikacji definiuje wysyłanie poczty elektronicznej?
A. DNS (Domain Name System)
B. FTP (File Transfer Protocol)
C. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
D. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
7. Które z poleceń należy wydać w systemie Windows 7, aby bezpośrednio z wiersza poleceń uruchomić program Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi?
A. wf.msc
B. perfmon.msc
C. compmgmt.msc
D. services.msc
8. Po wydaniu polecenia net accounts /MINPWLEN:11 systemu Windows, wartość 11 zostanie ustawiona dla
A. maksymalnej liczby dni ważności konta
B. minimalnej liczby znaków w hasłach użytkowników
C. minimalnej liczby minut, przez które użytkownik może być zalogowany
D. maksymalnej liczby dni między zmianami haseł użytkowników
9. Na przedstawionej płycie głównej możliwy jest montaż procesora z obudową typu
A. SPGA
B. SECC
C. PGA
D. LGA
10. Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?
A. RAID-0
B. RAID-1
C. RAID-5
D. RAID-2
11. W przedstawionej na schemacie płycie głównej złącze PCI oznaczone jest numerem
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
12. Którym programem NIE można się posłużyć, aby odzyskać dane w systemie Windows na podstawie wcześniej utworzonej kopii?
A. Clonezilla
B. Acronis True Image
C. Norton Ghost
D. FileCleaner
13. Urządzeniem stosowanym do przekształcania otrzymanych ramek w sygnały, które później są przesyłane w obrębie sieci komputerowej, jest
A. punkt dostępu
B. konwerter mediów
C. regenerator
D. karta sieciowa
14. Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt małej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez:
A. zwiększenie pamięci RAM
B. zwiększenie rozmiaru pliku virtualfile.sys
C. zamontowanie dodatkowej pamięci cache procesora
D. zamontowanie dodatkowego dysku
15. Interfejsem wewnętrznym komputera jest
A. AGP
B. PCMCIA
C. IrDA
D. D-SUB
16. W systemie Linux, aby wyszukać wszystkie pliki z rozszerzeniem txt, które znajdują się w katalogu /home/user i zaczynają się na literę a lub literę b lub literę c, należy wydać polecenie
A. ls /home/user/[!abc]*.txt
B. ls /home/user/abc*.txt
C. ls /home/user/a?b?c?.txt
D. ls /home/user/[a-c]*.txt
17. Autor zamieszczonego oprogramowania zezwala na jego bezpłatne używanie jedynie w przypadku
A. zaakceptowania ograniczenia czasowego podczas instalacji
B. uiszczenia dobrowolnej opłaty na cele charytatywne
C. wysłania tradycyjnej kartki pocztowej do autora
D. przesłania przelewu z kwotą $1 na konto autora
18. Interfejs UDMA to interfejs
A. równoległy, który został zastąpiony przez interfejs SATA
B. równoległy, wykorzystywany między innymi do podłączenia kina domowego do komputera
C. szeregowy, używany do podłączania urządzeń wejścia
D. szeregowy, który służy do wymiany danych pomiędzy pamięcią RAM a dyskami twardymi
19. Złącze szeregowe na płycie głównej, służące do podłączania kart rozszerzeń o różnej, w zależności od wariantu, liczbie pinów nosi nazwę
A. PCI Express
B. AGP
C. ISA
D. PCI
20. Który z elementów pokazanych na schemacie karty dźwiękowej na rysunku służy do cyfrowego przetwarzania sygnałów?
A. Mikser
B. Procesor DSP
C. Przetwornik A/D
D. Syntezator
21. Do zbudowania programowej macierzy dyskowej RAID-1 należy użyć minimum
A. 1 dysku podzielonego na dwie partycje
B. 2 dysków
C. 4 dysków
D. 3 dysków
22. Przedstawione parametry katalogowe dotyczą routera posiadającego pamięć masową
A. 680 MB
B. 32 MB
C. 3 MB
D. 64 MB
23. W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa
A. DHCP
B. RDS
C. RADIUS
D. DNS
24. Serwerowa płyta główna do poprawnego działania wymaga pamięci z rejestrem. Który z wymienionych modułów pamięci będzie kompatybilny z taką płytą
A. Kingston 4GB 1600 MHz DDR3 ECC CL11 DIMM 1,5V
B. Kingston 4GB 1333 MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM
C. Kingston 8GB 1333 MHz DDR3 ECC Reg CL9 DIMM 2Rx8
D. Kingston Hynix B 8GB 1600 MHz DDR3L CL11 ECC SODIMM 1,35V
25. Którą z opcji menu przełącznika należy wybrać, by przywrócić mu ustawienia fabryczne?
A. Reset System
B. Reboot Device
C. Save Configuration
D. Firmware Upgrade
26. Najbardziej efektywnym sposobem sporządzania codziennej archiwizacji pojedynczego pliku o rozmiarze 4,8 GB, na pojedynczym stanowisku komputerowym bez dostępu do sieci jest
A. spakowanie i przechowywanie w lokalizacji sieciowej
B. użycie pamięci USB z systemem plików FAT32
C. nagranie na płytę DVD-5 w standardzie ISO
D. użycie pamięci USB z systemem plików NTFS
27. Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym dla hosta o adresie IP 171.25.172.29 i masce sieci 255.255.0.0?
A. 171.25.255.255
B. 171.25.0.0
C. 171.25.255.0
D. 171.25.172.255
28. Zamontowanie w komputerze przedstawionej karty umożliwi
A. zwiększenie przepustowości magistrali komunikacyjnej komputera
B. podłączenie dodatkowego urządzenia peryferyjnego na przykład skanera lub plotera
C. rejestrację, przetwarzanie oraz odtwarzanie obrazu telewizyjnego
D. bezprzewodowe podłączenie do sieci LAN za pomocą interfejsu BNC
29. Wskaż, które zdanie opisujące zaporę sieciową jest fałszywe
A. Jest elementem systemu operacyjnego Windows
B. Jest zainstalowana na każdym przełączniku
C. Jest elementem oprogramowania większości ruterów
D. Jest narzędziem zabezpieczającym sieć przed włamaniami
30. Jaki pierwszy znak w nazwie pliku w systemie Windows oznacza plik tymczasowy?
A. *
B. &
C. #
D. ~
31. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
A. symetryczne
B. pasywne
C. wymuszone
D. aktywne
32. Liczba dziesiętna o wartości 128(d) będzie w systemie heksadecymalnym miała wartość
A. 10H
B. 128H
C. 10000000H
D. 80H
33. Zgodnie z normą PN-EN 50174 okablowanie poziome w systemie okablowania strukturalnego to część okablowania pomiędzy
A. punktem rozdzielczym a gniazdem użytkownika
B. gniazdkiem użytkownika a terminalem końcowym
C. punktami rozdzielczymi w głównych pionach budynku
D. serwerem a szkieletem sieci
34. Który z parametrów czasowych pamięci RAM jest nazywany czasem dostępu?
A. CL
B. CR
C. RAT
D. RCD
35. W systemie Linux mamy następujące prawa dostępu do pewnego pliku rwxr--r-- . Jakim poleceniem zmienimy je na rwxrwx---?
A. chmod 221 nazwapliku
B. chmod 770 nazwapliku
C. chmod 544 nazwapliku
D. chmod 755 nazwapliku
36. Urządzenie peryferyjne przedstawione na rysunku to skaner biometryczny, wykorzystujący do autoryzacji
A. kształt dłoni
B. rysy twarzy
C. linie papilarne
D. brzmienie głosu
37. Na którym rysunku został przedstawiony panel krosowniczy?
A. A
B. B
C. C
D. D
38. Użytkownik komputera testujący połączenia sieciowe poleceniem ping otrzymał wynik jak na rysunku. Co jest przyczyną braku odpowiedzi serwera przy pierwszej probie, przy założeniu, że domena wp.pl ma adres 212.77.100.101?
A. Brak przypisanego karcie sieciowej serwera DHCP.
B. Brak adresu domyślnej bramy w konfiguracji karty sieciowej.
C. Brak adresów serwera DNS w konfiguracji karty sieciowej.
D. Błędny adres IP przepisany karcie sieciowej.
39. Komunikat tekstowy KB/Interface error, wyświetlony na ekranie komputera z BIOS POST firmy AMI, informuje o błędzie
A. baterii CMOS
B. pamięci GRAM
C. rozdzielczości karty graficznej
D. sterownika klawiatury
40. Jakie polecenie w systemach Windows/Linux jest zwyczajowo stosowane do śledzenia trasy pakietów w sieciach IP?
A. tracert/traceroute
B. ping
C. router
D. netstat
Sprawdź odpowiedzi!