EE.08 / INF.02 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna ilość pytań EE.08 / INF.02 zgromadzonych w naszej bazie: 1877

1. Kompatybilne podzespoły oznaczono w tabeli numerami
A. 1, 4, 6
B. 1, 3, 5
C. 2, 4, 6
D. 2, 4, 5
2. Wynik działania polecenia ls -l użytego w systemie Linux przedstawia rysunek
A. A
B. B
C. C
D. D
3. Które polecenie powinien zastosować root w systemie Ubuntu Linux, aby zaktualizować wszystkie pakiety (cały system) do nowej wersji wraz z nowym jądrem?
A. apt-get upgrade
B. apt-get dist-upgrade
C. apt-get update
D. apt-get install nazwa_pakietu
4. Na przedstawionej płycie głównej możliwy jest montaż procesora z obudową typu
A. PGA
B. SECC
C. LGA
D. SPGA
5. Do sprawdzenia prawidłowych przebiegów i wartości napięć układu urządzenia elektronicznego można użyć
A. testera płyt głównych
B. watomierza
C. miernika uniwersalnego
D. oscyloskopu cyfrowego
6. Którą z opcji konfiguracji ustawień użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami w systemie Windows, umożliwia przystawka secpol?
A. Zezwolenie na zmianę czasu systemowego
B. Czyszczenie historii niedawno otwieranych dokumentów
C. Blokadę określonych elementów w panelu sterowania
D. Odebranie możliwości zapisu na płytach CD
7. W systemie Windows użycie prezentowanego polecenia spowoduje tymczasową zmianę koloru
A. tła i czcionki okna Windows
B. tła okna wiersza poleceń
C. paska nazwy okna Windows
D. czcionki wiersza poleceń
8. Na komputerze podłączonym do Internetu, w programie antywirusowym bazę wirusów należy aktualizować co najmniej
A. raz do roku
B. raz w miesiącu
C. raz dziennie
D. raz w tygodniu
9. Udostępnianie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer
A. SQUID
B. APACHE
C. SAMBA
D. POSTFIX
10. Które karty sieciowe o podanych adresach MAC zostały wyprodukowane przez tego samego producenta?
A. 00:16:B9:00:1F:FE oraz 00:16:B8:00:2F:FE
B. 00:17:B9:00:1F:FE oraz 00:16:B9:00:1F:FE
C. 00:16:B9:00:1F:FE oraz 00:16:B9:00:2F:FE
D. 00:17:B9:00:1F:FE oraz 00:16:B9:00:2F:FE
11. Na zdjęciu przedstawiono kartę
A. telewizyjną PCI Express
B. telewizyjną EISA
C. graficzną PCI
D. graficzną AGP
12. Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym dla hosta o adresie IP 171.25.172.29 i masce sieci 255.255.0.0?
A. 171.25.172.255
B. 171.25.255.0
C. 171.25.255.255
D. 171.25.0.0
13. Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt małej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez:
A. zwiększenie pamięci RAM
B. zamontowanie dodatkowego dysku
C. zamontowanie dodatkowej pamięci cache procesora
D. zwiększenie rozmiaru pliku virtualfile.sys
14. Apache jest serwerem
A. DHCP
B. Baz danych
C. DNS
D. WWW
15. Użytkownik systemu operacyjnego Linux chce przypisać adres IP 152.168.1.200 255.255.0.0 interfejsowi sieciowemu. Które polecenie powinien wydać, mając uprawnienia root?
A. ip addr add 152.168.1.200 255.255.0.0 dev eth1
B. netsh interface IP 152.168.1.200/16 /add
C. netsh interface IP 152.168.1.200 255.255.0.0 /add
D. ip addr add 152.168.1.200/16 dev eth1
16. Bez zezwolenia posiadacza autorskich praw majątkowych do programu komputerowego jego legalny użytkownik, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych
A. nie może wykonać żadnej kopii programu
B. może wykonać jedną kopię, jeśli jest to niezbędne do korzystania z programu
C. może wykonać dowolną liczbę kopii programu na własny użytek
D. może rozpowszechniać program
17. Aby uzyskać przepustowość na poziomie 4 GB/s w każdą stronę, należy zamontować w zestawie komputerowym kartę graficzną wykorzystującą interfejs
A. PCI-Express x 1 wersja 3.0
B. PCI-Express x 8 wersja 1.0
C. PCI-Express x 4 wersja 2.0
D. PCI-Express x 16 wersja 1.0
18. Jaką liczbę adresów urządzeń sieciowych zapewnia do dyspozycji stosowanie klasy adresowej C w sieciach opartych na rodzinie protokołów TCP/IP?
A. 100
B. 254
C. 256
D. 200
19. Do pomiaru wartości mocy pobieranej przez komputer należy użyć
A. testera zasilaczy
B. amperomierza
C. woltomierza
D. watomierza
20. Który typ pamięci należy umieścić na płycie głównej komputera w miejscu wskazanym strzałką?
A. SD-RAM DDR3
B. SO-DIMM DDR2
C. FLASH
D. SIMM
21. Do uruchomienia edytora rejestru w systemie Windows należy użyć narzędzia
A. cmd
B. msconfig
C. ipconfig
D. regedit
22. Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej?
A. 3 złącza ISA, 4 złącza PCI, 2 złącza pamięci DIMM
B. 2 złącza ISA, 3 złącza PCI, 4 złącza pamięci DIMM
C. 2 złącza ISA, 4 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM
D. 4 złącza ISA, 2 złącza PCI, 3 złącza pamięci DIMM
23. Interfejs HDMI komputera pozwala na przesyłanie sygnału
A. cyfrowego audio
B. cyfrowego video
C. cyfrowego video i audio
D. analogowego audio i video
24. Który z protokołów przesyła datagramy użytkownika NIE GWARANTUJĄC ich dostarczenia?
A. TCP
B. ICMP
C. UDP
D. HTTP
25. Fragment pliku httpd.conf serwera Apache ma postać jak na rysunku. Aby sprawdzić poprawne działanie strony WWW na serwerze, należy w przeglądarce wpisać
A. http://localhost:8080
B. http://localhost
C. http://localhost:8012
D. http://localhost:apache
26. Elementem służącym do utrwalania tonera na papierze podczas wydruku z drukarki laserowej jest
A. listwa czyszcząca
B. bęben światłoczuły
C. elektroda ładująca
D. wałek grzewczy
27. AES (ang. Advanced Encryption Standard)
A. wykorzystuje symetryczny algorytm szyfrujący
B. jest poprzednikiem DES (ang. Data Encryption Standard)
C. nie może być wykorzystany przy szyfrowaniu plików
D. nie może być zaimplementowany sprzętowo
28. Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
A. DHCP
B. ARP
C. HTTP
D. DNS
29. Liczbie 16 bitowej 0011110010101110 zapisanej w systemie dwójkowym odpowiada w systemie szesnastkowym liczba
A. 3DAE
B. 3DFE
C. 3CBE
D. 3CAE
30. Ramka z danymi wysłanymi z komputera PC1 do serwera www znajduje się pomiędzy ruterem R1 a ruterem R2 (punkt A). Które adresy są w niej zawarte?
A. Źródłowy adres IP komputera PC1, docelowy adres IP serwera, adres źródłowy MAC komputera PC1, adres docelowy MAC serwera
B. Źródłowy adres IP komputera PC1, docelowy adres IP serwera, adres źródłowy MAC rutera R1, adres docelowy MAC rutera R2
C. Źródłowy adres IP komputera PC1, docelowy adres rutera R2, adres źródłowy MAC komputera PC1, adres docelowy MAC serwera
D. Źródłowy adres IP rutera R1, docelowy adres IP rutera R2, adres źródłowy MAC komputera PC1, adres docelowy MAC serwera
31. Jaki protokół odpowiada za zamianę adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?
A. RARP
B. SNMP
C. ARP
D. SMTP
32. Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem
A. NAT
B. IDS
C. SPI
D. DMZ
33. Jaka kopia w procesie archiwizacji plików pozostawia znacznik archiwizacji?
A. Normalna
B. Różnicowa
C. Całościowa
D. Przyrostowa
34. W ilu podsieciach pracują komputery o adresach: 192.168.5.12/25, 192.168.5.200/25 i 192.158.5.250/25?
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
35. Urządzeniem, które zapewni ochronę przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci i może pełnić inne dodatkowe funkcje, jak np. szyfrowanie przesyłanych danych czy automatyczne powiadamianie administratora systemu o włamaniu, jest
A. punkt dostępowy
B. regenerator
C. koncentrator
D. firewall sprzętowy
36. Magistrala zakończona elementem przedstawionym na rysunku jest charakterystyczna dla interfejsu
A. SATA
B. SCSI
C. UDMA
D. ATAPI
37. Użytkownik systemu Windows za pomocą programu Cipher może
A. chronić dane przez szyfrowanie plików
B. przeskanować system w poszukiwania malware
C. wykonać przyrostową kopię zapasową plików systemowych
D. usunąć konto użytkownika wraz z jego profilem oraz dokumentami
38. Aby w systemie Windows Server wykonać rezerwację adresów IP na podstawie adresów fizycznych MAC urządzeń, należy skonfigurować usługę
A. DHCP
B. RRAS
C. NAT
D. DNS
39. Protokołem pakietów użytkownika wykonującym usługę bezpołączeniowego dostarczania datagramów jest
A. IP
B. TCP
C. ARP
D. UDP
40. Komunikat "BIOS checksum error" wyświetlany podczas uruchomienia komputera oznacza najczęściej
A. Uszkodzoną lub rozładowaną baterię na płycie głównej
B. Błąd pamięci operacyjnej
C. Brak nośnika z systemem operacyjnym
D. Uszkodzony wentylator procesora
Sprawdź odpowiedzi!