EE.08 / INF.02 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna liczba pytań EE.08 / INF.02 zgromadzonych w naszej bazie: 2227

1. Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych
A. Czteroparowy kabel kat. 5
B. Kabel światłowodowy
C. Fale radiowe
D. Mikrofale
2. Który przyrząd jest narzędziem stosowanym do ściągania izolacji?
A. A
B. B
C. C
D. D
3. Dziedziczenie uprawnień polega na:
A. nadawaniu uprawnień użytkownikowi przez administratora
B. przekazywaniu uprawnień jednego użytkownika drugiemu
C. przeniesieniu uprawnień z obiektu podrzędnego na obiekt nadrzędny
D. przeniesieniu uprawnień z obiektu nadrzędnego na obiekt podrzędny
4. Liczba dziesiętna 512 w systemie binarnym ma postać
A. 1000000
B. 10000000
C. 1000000000
D. 100000
5. Na komputerze podłączonym do Internetu, w programie antywirusowym bazę wirusów należy aktualizować co najmniej
A. raz w tygodniu
B. raz dziennie
C. raz w miesiącu
D. raz do roku
6. Serwerem DNS w systemie Linux jest
A. BIND
B. ProFTPD
C. CUPS
D. APACHE
7. Atak komputerowy, polegający na wyłudzaniu poufnych informacji osobistych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję, to
A. backscatter
B. spoofing
C. spam
D. phishing
8. W ramce umieszczono wyniki badania dysku twardego. Jakie działania należy podjąć po ich analizie, aby poprawić sprawność dysku?
A. Sformatować dysk
B. Podzielić dysk na partycje
C. Oczyścić dysk
D. Zdefragmentować dysk
9. Elementem eksploatacyjnym drukarki laserowej NIE JEST
A. głowica
B. bęben
C. lampa czyszcząca
D. wałek grzewczy
10. Które karty sieciowe o podanych adresach MAC zostały wyprodukowane przez tego samego producenta?
A. 00:16:B9:00:1F:FE oraz 00:16:B9:00:2F:FE
B. 00:16:B9:00:1F:FE oraz 00:16:B8:00:2F:FE
C. 00:17:B9:00:1F:FE oraz 00:16:B9:00:2F:FE
D. 00:17:B9:00:1F:FE oraz 00:16:B9:00:1F:FE
11. Które narzędzie jest stosowane do weryfikacji sterowników w systemie Windows?
A. verifier
B. debug
C. sfc
D. replace
12. Aby w systemie Windows zmienić port zainstalowanej drukarki, należy wykorzystać funkcję
A. Ostatnia znana dobra konfiguracja
B. Właściwości drukarki.
C. Preferencje drukowani
D. Menedżer zadań.
13. Partycja, na której zainstalowany jest system operacyjny, nazywana jest partycją
A. wymiany
B. systemową
C. folderową
D. rozszerzoną
14. Zamieszczona specyfikacja sprzętowa dotyczy
A. konwertera mediów.
B. przełącznika.
C. bramki VOIP.
D. modemu ADSL.
15. Która licencja umożliwia bezpłatne wykorzystywanie programu, pod warunkiem, że użytkownik zatroszczy się o środowisko naturalne?
A. OEM
B. Donationware
C. Greenware
D. Adware
16. Termin SLI dotyczy
A. modemów
B. kart graficznych
C. dysków twardych
D. kart sieciowych
17. Która topologia fizyczna jest stosowana w sieciach o topologii logicznej Token Ring?
A. Pierścienia
B. Siatki
C. Gwiazdy
D. Magistrali
18. Widoczny na schemacie symbol okablowania oznacza kabel
A. ethernetowy krosowany.
B. ethernetowy prosty.
C. światłowodowy.
D. szeregowy.
19. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach nakazuje
A. składowanie odpadów maksymalnie przez 1 rok
B. poddanie odpadów w pierwszej kolejności odzyskowi
C. spalenie odpadów w jak najwyższej temperaturze
D. neutralizację odpadów w dowolny sposób w jak najkrótszym czasie
20. Który program został zastosowany w systemie Linux do szybkiego skanowania sieci?
A. webmin
B. iptraf
C. nmap
D. ttcp
21. Wskaż należność brutto za wykonanie wymienionych w tabeli czynności serwisowych, jeśli koszt jednej roboczogodziny wynosi 120,00 zł netto, a stawka podatku VAT wynosi 23%.
A. 300,00 zł
B. 480,00 zł
C. 231,00 zł
D. 369,00 zł
22. W systemie Linux, aby zmienić nowo tworzonym użytkownikom domyślny katalog domowy na katalog /users/home/new, należy użyć polecenia
A. useradd /users/home/new -D -f
B. /users/home/new -n -D useradd
C. useradd -D -b /users/home/new
D. /users/home/new useradd -s -D
23. Protokół TCP (Transmission Control Protocol) działa w trybie
A. bezpołączeniowym
B. połączeniowym
C. sekwencyjnym
D. hybrydowym
24. Aby odczytać adres serwera DNS w konfiguracji karty sieciowej systemu z rodziny Windows należy wykonać polecenie
A. arp -a
B. ipconfig /all
C. ping
D. ipconfig
25. Transfer danych napędu DVD dla prędkości przesyłu x48 wynosi
A. 64800 KiB/s
B. 32400 KiB/s
C. 10800 KiB/s
D. 54000 KiB/s
26. Na podstawie oznaczenia pamięci DDR3 PC3-16000 można stwierdzić, że pamięć ta:
A. pracuje z częstotliwością 16000 MHz
B. ma przepustowość 160 GB/s
C. pracuje z częstotliwością 160 MHz
D. ma przepustowość 16 GB/s
27. Aby zabezpieczyć komunikację terminalową z serwerem, należy użyć połączenia z wykorzystaniem protokołu
A. Telnet
B. SSH
C. TFTP
D. SFTP
28. Norma PN-EN 50174 nie zawiera wytycznych dotyczących
A. wykonania instalacji wewnątrz budynków
B. wykonania instalacji na zewnątrz budynków
C. zapewnienia jakości instalacji okablowania
D. uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych
29. Który rodzaj medium transmisyjnego jest określany jako standard 100BaseTX i jaka jest uzyskiwana w nim maksymalna prędkość transmisji danych?
A. Kabel UTP kategorii 5e o prędkości transmisji do 1000 Mb/s
B. Kabel UTP kategorii 5 o prędkości transmisji do 100 Mb/s
C. Światłowód wielomodowy o prędkości transmisji do 100 Mb/s
D. Światłowód jednomodowy o prędkości transmisji do 1000 Mb/s
30. Jak nazywa się port panelu tylnego komputera zamieszczony na rysunku?
A. FIRE WIRE
B. D-SUB
C. HDMI
D. DVI
31. Jak nazywa się w systemie Windows profil użytkownika tworzony podczas pierwszego logowania do komputera i przechowywany na lokalnym dysku twardym komputera, a każda jego zmiana dotyczy jedynie komputera, na którym została wprowadzona?
A. Mobilny
B. Tymczasowy
C. Obowiązkowy
D. Lokalny
32. Korzystając z zamieszczonej w tabeli specyfikacji płyty głównej, określ maksymalną liczbę kart rozszerzeń, które można podłączyć do magistrali Peripheral Component Interconnect
A. 1
B. 5
C. 3
D. 2
33. Którym elementem sieci SIP jest telefon IP?
A. Terminalem końcowym
B. Serwerem rejestracji SIP
C. Serwerem przekierowań
D. Serwerem Proxy SIP
34. Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele routingu hosta?
A. netstat -r
B. ipconfig /release
C. netstat -n
D. ipconfig /renew
35. Metoda dostępu do medium transmisyjnego z wykrywaniem kolizji w sieciach LAN jest
A. IPX/SPX
B. NetBEUI
C. WINS
D. CSMA/CD
36. Jaka jest liczba pinów we wtyczce SATA?
A. 5
B. 4
C. 9
D. 7
37. Aby w systemie Windows wykonać śledzenie trasy pakietów do serwera strony internetowej, należy wykorzystać polecenie
A. tracert
B. ping
C. iproute
D. netstat
38. Protokołem sieciowym definiującym mechanizmy stosowane do zarządzania urządzeniami sieciowymi jest
A. Intenet Control Message Protocol (ICMP)
B. Internet Group Management Protocol (IGMP)
C. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
D. Simple Network Management Protocol (SNMP)
39. W trybie graficznym systemów Ubuntu lub SuSE Linux, do zainstalowania aktualizacji oprogramowania systemu można użyć programów
A. Synaptic lub YaST
B. Shutter lub J-Pilot
C. Chromium lub XyGrib
D. Pocket lub Dolphin
40. Aby uzupełnić prawidłową składnię prezentowanego polecenia, które udostępnia folder Dane pod nazwą test, w miejscu kropek należy wpisać słowo
A. view
B. use
C. connect
D. share
Sprawdź odpowiedzi!