Test 40 pytań EE.08

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Który typ dysków jest podłączany do gniazda IDE płyty głównej komputera?
A. SSD
B. ATA
C. SCSI
D. FLASH
2. Które urządzenie sieciowe pozwala połączyć sieć LAN z WAN?
A. Hub
B. Router
C. Switch
D. Repeater
3. Diody elektroluminescencyjne RGB są źródłem światła w skanerach
A. bębnowych
B. płaskich CIS
C. płaskich CCD
D. kodów kreskowych
4. Wynikiem dodawania liczb 33(8) oraz 71(8) jest liczba
A. 1010101(2)
B. 1100101(2)
C. 1001100(2)
D. 1010100(2)
5. Topologia fizyczna sieci, w której jako medium transmisyjne stosuje się fale radiowe, jest nazywana topologią
A. ad-hoc
B. magistrali
C. pierścienia
D. CSMA/CD
6. Liczbami 25 i 27, na przedstawionej płycie głównej komputera, oznaczono złącza
A. PS 2
B. RS 232
C. USB
D. LPT
7. Urządzenie komputerowe, które bezwzględnie powinno być podłączone do sieci za pośrednictwem UPS, to
A. dysk zewnętrzny
B. drukarka atramentowa
C. serwer sieciowy
D. ploter
8. W wyniku wykonania przedstawionych poleceń systemu Linux interfejs sieciowy eth0 otrzyma
A. adres IP 10.0.0.10, maskę /24, bramę 10.0.0.255
B. adres IP 10.0.0.10, maskę /16, bramę 10.0.0.100
C. adres IP 10.0.0.100, maskę /22, bramę 10.0.0.10
D. adres IP 10.0.0.100, maskę /24, bramę 10.0.0.10
9. Tabela przedstawia parametry trzech dysków twardych standardu Ultra320 SCSI. Dyski te mogą pracować z maksymalnym transferem wewnętrznym
A. 132 MB/s
B. 320MB/S
C. 200MB/S
D. 320 GB/s
10. Jaka jest kolejność we wtyku RJ-45 zgodnie z normą TIA/EIA-568 dla zakończenia typu T568B?
A. Biało-niebieski, niebieski, biało-brązowy, brązowy, biało-zielony, zielony, biało-pomarańczowy, pomarańczowy
B. Biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy, brązowy
C. Biało-brązowy, brązowy, biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony
D. Biało-zielony, zielony, biało-pomarańczowy, pomarańczowy, niebieski, biało-niebieski, biało-brązowy, brązowy
11. Na płycie głównej uległa uszkodzeniu zintegrowana karta sieciowa. Komputer nie posiada dysku twardego ani żadnych innych napędów takich jak stacja dysków czy CD-ROM. Klient twierdzi, że w sieci firmowej komputery nie posiadają żadnych napędów i wszystko "czyta" się z serwera. W celu zapewnienia utraconej funkcjonalności należy zamontować
A. w komputerze dysk twardy
B. w komputerze napęd CD-ROM
C. w gnieździe rozszerzeń kartę sieciową samodzielnie wspierającą funkcję Postboot Execution Enumeration
D. w gnieździe rozszerzeń kartę sieciową samodzielnie wspierającą funkcję Preboot Execution Environment
12. Podczas montażu sieci komputerowej, przy wierceniu otworów w ścianach, NIE NALEŻY używać
A. okularów ochronnych
B. ubrania roboczego
C. obuwia roboczego
D. rękawic ochronnych
13. Komputer wyposażony w BIOS firmy Award wygenerował komunikat o treści Primary/Secondary master/slave hard disk fail. Komunikat ten może oznaczać konieczność wymiany
A. klawiatury
B. karty graficznej
C. dysku twardego
D. pamięci operacyjnej
14. Protokołem sieciowym definiującym mechanizmy stosowane do zarządzania urządzeniami sieciowymi jest
A. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
B. Intenet Control Message Protocol (ICMP)
C. Internet Group Management Protocol (IGMP)
D. Simple Network Management Protocol (SNMP)
15. Który protokół jest wykorzystywany tylko w sieciach lokalnych, w których pracują komputery z systemami operacyjnymi firmy Microsoft?
A. TCP/IP
B. IPX/SPX
C. NetBEUI
D. AppleTalk
16. Jaką funkcję pełni układ zaznaczony strzałką na schemacie karty graficznej?
A. Oblicza kolory każdego wyświetlanego piksela
B. Ustala widoczność i przesłanianie się obiektów na ekranie
C. Wykonuje kalkulacje oświetlenia, uwzględniając położenie światła
D. Oblicza wygląd i położenie wielokątów, z których zbudowany jest obiekt
17. Domyślnie, w systemie Linux, twardy dysk w standardzie SATA oznaczony jest
A. fda
B. sda
C. ida
D. ide
18. Która licencja umożliwia bezpłatne wykorzystywanie programu, pod warunkiem, że użytkownik zatroszczy się o środowisko naturalne?
A. Donationware
B. Greenware
C. Adware
D. OEM
19. Na rysunku przedstawiono
A. kartę sieciową
B. patch panel
C. przełącznik
D. koncentrator
20. Zwykły użytkownik systemu Linux, który chce usunąć konto innego użytkownika razem z jego katalogiem domowym, powinien wydać polecenie
A. userdel nazwa_użytkownika
B. userdel -d nazwa_użytkownika
C. sudo userdel nazwa_użytkownika
D. sudo userdel -r nazwa_użytkowania
21. Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?
A. Channel Width
B. Wireless Channel
C. Transmission Rate
D. Wireless Network Name
22. Przedstawiony na rysunku wtyk (złącze męskie modularne) jest zakończeniem kabla
A. światłowodowego
B. koncentrycznego
C. F/UTP
D. U/UTP
23. Serwerem DNS w systemie Linux jest
A. CUPS
B. BIND
C. APACHE
D. ProFTPD
24. W systemach Windows można przypisać użytkownika do dowolnej grupy za pomocą przystawki
A. certsrv
B. fsmgmt
C. lusrmgr
D. services
25. Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
A. Mobilny
B. Lokalny
C. Tymczasowy
D. Obowiązkowy
26. Aby w systemie Windows Server wykonać rezerwację adresów IP na podstawie adresów fizycznych MAC urządzeń, należy skonfigurować usługę
A. DNS
B. NAT
C. RRAS
D. DHCP
27. W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy
A. ping
B. tracert
C. ipconfig
D. nslookup
28. Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma
A. IEEE 802.3i
B. IEEE 802.3u
C. IEEE 802.3x
D. IEEE 802.3ab
29. Interfejs UDMA to interfejs
A. równoległy, wykorzystywany między innymi do podłączenia kina domowego do komputera
B. szeregowy, który służy do wymiany danych pomiędzy pamięcią RAM a dyskami twardymi
C. równoległy, który został zastąpiony przez interfejs SATA
D. szeregowy, używany do podłączania urządzeń wejścia
30. Do zarządzania programami i usługami uruchamianymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 należy wykorzystać program
A. config.sys
B. autorun.inf
C. autoexec.bat
D. msconfig.exe
31. Plik zaszyfrowany przez użytkownika za pomocą systemu NTFS 5.0 jest każdorazowo automatycznie szyfrowany podczas
A. zapisywania go na dysku
B. kopiowania go przez sieć
C. wysyłania go pocztą e-mail
D. odczytywania go przez innego użytkownika
32. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
A. identyfikacji komputera w sieci
B. lokalizacji zasobów sieciowych
C. zdalnego połączenia z innym hostami
D. wirtualizacji fizycznych komputerów
33. ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzrowanie adresu IP na
A. adres poczty e-mail
B. nazwę domenową
C. nazwę komputera
D. adres sprzętowy.
34. Niekorzystną cechą macierzy RAID 0 jest
A. replikacja danych na n-dyskach
B. brak odporności na awarię choćby jednego dysku
C. konieczność posiadania dodatkowego dysku zapisującego sumy kontrolne
D. zmniejszenie szybkości zapisu/odczytu w porównaniu z pojedynczym dyskiem
35. Ile wynosi maksymalna szybkość transmisji danych w sieci lokalnej, w której do budowy okablowania strukturalnego zastosowano przewód UTP kat.5e?
A. 10 Mb/s
B. 100 Mb/s
C. 1 Gb/s
D. 10 Gb/s
36. Rysunek przedstawia symbol graficzny
A. rutera
B. mostu
C. przełącznika
D. punktu dostępowego
37. Pierwszą czynnością niezbędną do zabezpieczenia rutera przed dostępem do jego panelu konfiguracyjnego przez osoby niepowołane jest
A. włączenie filtrowania adresów MAC
B. włączenie szyfrowania kluczem WEP
C. zmiana domyślnej nazwy sieci (SSID) na unikatową
D. zmiana nazwy login i hasła wbudowanego konta administratora
38. Przedstawione na rysunku ustawienia dotyczą
A. Karty sieciowej
B. Modemu
C. Drukarki
D. Skanera
39. Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
A. Dodanie pamięci RAM
B. Dodanie dysków fizycznych
C. Montaż kolejnego procesora
D. Montaż kolejnej karty sieciowej
40. Który standard wykorzystuje częstotliwość 5 GHz?
A. 802.11g
B. 802.11a
C. 802.11b
D. 802.11
Sprawdź odpowiedzi!