Test 40 pytań EE.08

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów wyłącznie jednej organizacji, w której mogą istnieć usługi, realizowane przez serwery w sieci LAN, np. strony WWW, poczta elektroniczna to
A. Intranet
B. Internet
C. Infranet
D. Extranet
2. W systemie plików NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie
A. zapisu
B. odczytu
C. modyfikacji
D. odczytu i wykonania
3. Użytkownik komputera testujący połączenia sieciowe poleceniem ping otrzymał wynik jak na rysunku. Co jest przyczyną braku odpowiedzi serwera przy pierwszej probie, przy założeniu, że domena wp.pl ma adres 212.77.100.101?
A. Błędny adres IP przepisany karcie sieciowej.
B. Brak przypisanego karcie sieciowej serwera DHCP.
C. Brak adresów serwera DNS w konfiguracji karty sieciowej.
D. Brak adresu domyślnej bramy w konfiguracji karty sieciowej.
4. Koprocesor arytmetyczny, którego rolą w mikroprocesorze jest dokonywanie obliczeń na liczbach zmiennoprzecinkowych został na schemacie oznaczony cyfrą
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
5. Transmisja danych typu półduplex jest transmisją
A. dwukierunkową jednoczesną
B. dwukierunkową naprzemienną
C. jednokierunkową z kontrolą parzystości
D. jednokierunkową z trybem bezpołączeniowym
6. Który interfejs pozwala przesyłać dane w postaci cyfrowej i analogowej pomiędzy komputerem a monitorem?
A. HDMI
B. DVI-I
C. DFP
D. DISPLAY PORT
7. Który z interfejsów jest portem równoległym?
A. USB
B. RS232
C. IEEE1394
D. IEEE1284
8. W tabeli zamieszczono dane katalogowe procesora AMD Athlon 1333 Model 4 Thunderbird. Z jaką częstotliwością realizowane są przesłania międzyrejestrowe?
A. 133 MHz
B. 266 MHz
C. 1333 MHz
D. 2666 MHz
9. Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?
A. Hub
B. Router
C. Switch
D. Access Point
10. Bęben światłoczuły jest stosowany w drukarkach
A. igłowych
B. laserowych
C. atramentowych
D. termosublimacyjnych
11. W celu zwolnienia adresu IP dla danej karty sieciowej w systemie Windows, należy zastosować polecenie systemowe
A. ipconfig /renew
B. ipconfig /release
C. ipconfig /flushdns
D. ipconfig /displaydns
12. Oblicz koszt brutto kabla UTP Cat 6 użytego do połączenia 5 punktów abonenckich z punktem dystrybucyjnym, wiedząc, że średnia długość pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym wynosi 8 m oraz że cena brutto 1 m kabla wynosi 1 zł. Przy obliczeniach należy uwzględnić zapas 2m kabla na każdy punkt abonencki.
A. 32 zł
B. 40 zł
C. 45 zł
D. 50 zł
13. Spośród wymienionych płyt głównych najmniejsze rozmiary ma format
A. Micro BTX
B. Mini ATX
C. Flex ATX
D. Mini ITX
14. Skrót WAN oznacza
A. miejską sieć komputerową
B. lokalną sieć komputerową
C. rozległą sieć komputerową
D. prywatną sieć komputerową
15. Zakres we/wy kontrolera DMA zapisany w postaci heksadecymalnej wynosi 0094-009F, a w systemie dziesiętnym
A. 73-249
B. 148-159
C. 1168-3984
D. 2368-2544
16. W systemie binarnym wynikiem sumowania liczb dwójkowych 1001101 i 11001 jest
A. 1101100
B. 1100110
C. 1110001
D. 1101101
17. Specyfika pracy firmy wymaga posługiwania się systemami plików charakteryzujących się dużym bezpieczeństwem i możliwością szyfrowania danych. W tym celu należy zastosować system operacyjny Windows
A. 2000/7/XP
B. NC
C. NTSC
D. Server
18. Cookie nazywa się plik
A. graficzny przechowujący obraz witryny sieci Web
B. tekstowy, z którego korzystają wszystkie witryny sieci
C. graficzny, z którego korzystają wszystkie witryny sieci
D. tekstowy, przechowujący informacje dla danej witryny sieci Web
19. Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, odługości segmentu nie przekraczającym 185 m?
A. 100Base-T4
B. 10Base-2
C. 100Base-T2
D. 10Base-5
20. Koprocesor (Floating Point Unit) w komputerze służy do wykonywania
A. podprogramów
B. operacji na liczbach całkowitych
C. operacji na liczbach naturalnych
D. operacji zmiennoprzecinkowych
21. Na nowym komputerze program antywirusowy należy zainstalować
A. w trakcie instalacji systemu operacyjnego
B. przed zainstalowaniem systemu operacyjnego
C. zaraz po zainstalowaniu systemu operacyjnego
D. po zainstalowaniu pobranych z internetu programów
22. W hurtowni materiałów budowlanych istnieje konieczność jednoczesnego drukowania faktur w kilku egzemplarzach. Należy użyć drukarki
A. igłowej
B. laserowej
C. atramentowej
D. termosublimacyjnej
23. Szkodliwe oprogramowanie, które w celu umożliwienia ataku na zainfekowany komputer może np. otworzyć jeden z portów, to
A. trojan
B. exploit
C. wabbit
D. keylogger
24. Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest:
A. 2000::/3
B. FF00::/8
C. FE80::/10
D. ::/128
25. Który parametr okablowania strukturalnego określa stosunek mocy sygnału testowego w jednej z par do mocy sygnału wyindukowanego w sąsiedniej parze na tym samym końcu kabla?
A. Przenik zdalny
B. Przenik zbliżny
C. Suma przeników zdalnych
D. Suma przeników zbliżnych i zdalnych
26. W systemie Windows XP na komputerze klienckim, plik "hosts" jest plikiem tekstowym, który służy do mapowania
A. dysków twardych
B. nazw hostów na adresy IP
C. nazw hostów na adresy MAC
D. nazw hostów przez serwery DNS
27. Protokół, który tłumaczy nazwy domenowe na adresy IP, to
A. DNS (Domain Name System)
B. ARP (Address Resolution Protocol)
C. ICMP (Internet Control Message Protocol)
D. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
28. W adresowaniu klasowym adres IP 74.100.7.8 należy do
A. klasy A
B. klasy D
C. klasy B
D. klasy C
29. Za pomocą narzędzia diagnostycznego Tracert można ustalić trasę do punktu docelowego. Przez ile routerów przeszedł pakiet wysłany do hosta 172.16.0.99?
A. 2
B. 4
C. 5
D. 24
30. Zgodnie z przedstawionym w tabeli standardem opisu pamięci PC-100 wskaż pamięć, która ma maksymalny czas dostępu 6 nanosekund i minimalne opóźnienie między sygnałami CAS i RAS wynoszące 2 cykle zegara
A. PC100-322-60
B. PC100-323-70
C. PC100-332-70
D. PC100-333-60
31. Zapisywanie kluczy rejestru do pliku nazywamy
A. eksportowaniem rejestru
B. kopiowaniem rejestru
C. modyfikacją rejestru
D. edycją rejestru
32. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
A. reguł
B. serwisów
C. plików CLI
D. kontroli pasma zajętości
33. Który z wymienionych adresów IP v.4 jest adresem klasy C?
A. 10.0.2.0
B. 223.0.10.1
C. 191.11.0.10
D. 126.110.10.0
34. Jakie polecenie umożliwia mapowanie zasobów sieciowych w Windows Serwer?
A. net map
B. network
C. net use
D. net add
35. Przedstawione polecenia, uruchomione w interfejsie CLI rutera firmy CISCO, spowodują
A. dopuszczenie ruchu pochodzącego z sieci o adresie 10.0.0.1
B. określenie puli adresów wewnętrznych 10.0.0.1 ÷ 255.255.255.0
C. ustawienie interfejsu zewnętrznego o adresie 10.0.0.1/24 dla technologii NAT
D. ustawienie interfejsu wewnętrznego o adresie 10.0.0.1/24 dla technologii NAT
36. Symulowanie stanów logicznych obwodów cyfrowych umożliwia
A. sonometr
B. kalibrator
C. impulsator
D. sonda logiczna
37. W drukarce laserowej do utrwalania wydruku wykorzystuje się
A. rozgrzane wałki
B. promienie lasera
C. taśmy transmisyjne
D. głowice piezoelektryczne
38. Jaki wyraz należałoby wstawić w wykropkowanym miejscu na schemacie blokowym ilustrującym budowę systemu operacyjnego?
A. Sterowniki
B. Powłoka
C. Programy użytkowe
D. Benchmarki
39. Na podstawie przedstawionego cennika oblicz, jaki będzie koszt brutto jednego dwumodułowego podwójnego natynkowego gniazda abonenckiego.
A. 18,00 zł
B. 25,00 zł
C. 28,00 zł
D. 32,00 zł
40. Aby wyeliminować podstawowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem pracy na komputerze podłączonym do sieci Internet, w pierwszej kolejności należy
A. odsunąć komputer od źródła ciepła, nie przygniatać przewodów zasilających komputera i urządzeń peryferyjnych
B. zainstalować program antywirusowy, zaktualizować bazy wirusów, włączyć firewall i wykonać aktualizację systemu
C. wyczyścić wnętrze jednostki centralnej, nie jeść i nie pić przy komputerze oraz nie podawać swojego hasła innym użytkownikom
D. sprawdzić temperaturę podzespołów, podłączyć komputer do zasilacza UPS oraz nie wchodzić na podejrzane strony internetowe
Sprawdź odpowiedzi!