Test 40 pytań E.12

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
A. aktywne
B. pasywne
C. wymuszone
D. symetryczne
2. Pewną liczbę naturalną w systemie szesnastkowym zapisano następująco: 41. Wskaż tę liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym
A. 65
B. 75
C. 81
D. 91
3. Na dysku należy zapisać 100 tysięcy pojedynczych plików, każdy o rozmiarze 2570 bajtów. Zapisane pliki zajmą najmniej miejsca na dysku o jednostce alokacji wynoszącej
A. 8192 bajty
B. 4096 bajtów
C. 3072 bajty
D. 2048 bajtów
4. Analizując rysunek zauważamy, że limit zadeklarowanej pamięci wynosi 620976 KB. Widać jednocześnie, że zainstalowanej pamięci fizycznej w analizowanym systemie jest mniej niż pamięci zadeklarowanej. Jaki typ pamięci decyduje w tym wypadku o zwiększeniu limitu pamięci zadeklarowanej ponad wielkość zainstalowanej pamięci fizycznej?
A. Pamięć cache procesora
B. Pamięć pliku stron
C. Pamięć RAM
D. Pamięć jądra
5. Liczba 110011(2) zapisana w systemie dziesiętnym ma postać
A. 50
B. 51
C. 52
D. 53
6. Aby możliwe było wykorzystanie macierzy RAID 1, potrzeba minimum
A. 2 dysków
B. 3 dysków
C. 4 dysków
D. 5 dysków
7. Program WinRaR wyświetlił okienko informacyjne pokazane na rysunku. Z jakiego typu licencji na program korzystał do tej pory użytkownik?
A. adware
B. freeware
C. shareware
D. public domain
8. Element oznaczony cyfrą 1 na schemacie karty dźwiękowej
A. zamienia sygnał audio na sygnał wideo
B. usuwa dźwięk pochodzący z kilku źródeł
C. eliminuje szumy na linii, wykorzystując krótkie próbki szumu.
D. tworzy dźwięk o odpowiednim czasie trwania, wykorzystując krótkie próbki dźwięku
9. Odpowiednikiem macierzy RAID 1 w systemie Windows jest wolumin
A. dublowany
B. rozłożony
C. łączony
D. prosty
10. Technika zwana rytownictwem odnosi się do zasady działania plotera
A. tnącego
B. laserowego
C. solwentowego
D. grawerującego
11. Co należy zrobić z wiadomością pocztową od nieznanej osoby, zawierającą niepewny załącznik?
A. Nie otwierać wiadomości, natychmiast ją usunąć
B. Otworzyć załącznik, jeśli jest w nim wirus, natychmiast go zamknąć
C. Otworzyć wiadomość i odpowiedzieć na nią, pytając co zawiera załącznik
D. Otworzyć załącznik i zapisać go na dysku twardym, a następnie sprawdzić plik programem antywirusowym
12. W systemie Windows XP na komputerze klienckim, plik "hosts" jest plikiem tekstowym, który służy do mapowania
A. dysków twardych
B. nazw hostów na adresy IP
C. nazw hostów na adresy MAC
D. nazw hostów przez serwery DNS
13. Na schemacie, przedstawiającym budowę modemu, za funkcję modulacji i demodulacji odpowiada podzespół oznaczony cyfrą
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
14. Ogólne informacje o zdarzeniach systemowych w systemie Linux są przechowywane w
A. pliku messages
B. programie perfmon
C. rejestrze systemowym
D. bibliotece RemoteApp
15. Termin SLI dotyczy
A. dysków twardych
B. kart graficznych
C. kart sieciowych
D. modemów
16. W komputerach wykonujących zadania serwerowe, wymagające dużej wydajności, nalezy zastosować dysk
A. SAS
B. ATA
C. USB
D. SATA
17. Nośniki danych takie jak dysk twardy przechowują informacje w porcjach zwanych sektorami, które mają rozmiar
A. 128B
B. 512B
C. 512KB
D. 1024KB
18. Na rysunku przedstawiono grot wkrętaka typu
A. torx
B. imbus
C. tri-wing
D. krzyżowego
19. W serwerach warto stosować dyski obsługujące tryb Hot plugging, ponieważ
A. prędkość zapisu wzrasta do 250 MB/s
B. czas odczytu wzrasta trzykrotnie w porównaniu z trybem Cable select
C. zwiększa się pojemność dysku poprzez automatyczną kompresję danych
D. jest możliwe podłączenie oraz odłączenie dysku przy włączonym zasilaniu serwera
20. Kamera cyfrowa przy zgrywaniu filmu transmituje na dysk 220 MB na minutę. Na podstawie diagramu wybierz interfejs o najmniejszej szybkości transferu zapewniający warunki takiej transmisji
A. USB 1
B. 1394a
C. USB 2
D. 1394b
21. Interfejs równoległy, którego magistrala składa się z 8 linii danych, 4 linii sterujących, 5 linii statusu, nie zawiera linii zasilających oraz który zapewnia transmisję na odległość do 5 metrów, jeśli przewody sygnałowe są skręcane z przewodami masy, w przeciwnym wypadku na odległość do 2 metrów, nosi nazwę
A. USB
B. LPT
C. EISA
D. AGP
22. Które z poleceń należy wydać w systemie Windows 7, aby bezpośrednio z wiersza poleceń uruchomić program Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi?
A. wf.msc
B. services.msc
C. perfmon.msc
D. compmgmt.msc
23. Na nowym komputerze program antywirusowy należy zainstalować
A. w trakcie instalacji systemu operacyjnego
B. przed zainstalowaniem systemu operacyjnego
C. zaraz po zainstalowaniu systemu operacyjnego
D. po zainstalowaniu pobranych z internetu programów
24. Wskaż znak umieszczany na urządzeniach elektrycznych przeznaczonych do obrotu i sprzedaży w Unii Europejskiej
A. A
B. B
C. C
D. D
25. Parametry którego urządzenia można monitorować za pomocą S.M.A.R.T.?
A. Dysku twardego
B. Płyty głównej
C. Procesora
D. Chipsetu
26. Ile dział elektronowych posiada matryca LCD?
A. 3
B. 2
C. 1
D. 0
27. Kopia różnicowa polega na
A. kopiowaniu tylko plików, które zostały utworzone od czasu ostatniej kopii pełnej
B. kopiowaniu tylko plików, które zostały zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej
C. kopiowaniu tylko plików, które zostały utworzone lub zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej
D. kopiowaniu tylko tej części plików, która została dopisana od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej
28. Użycie polecenia attrib +h +s +r przykład.txt w linii poleceń systemu Windows spowoduje
A. zabezpieczenie pliku przykład.txt hasłem hsr
B. zapisanie ciągu znaków hsr w pliku przykład.txt
C. nadanie dla pliku przykład.txt atrybytów: ukryty, systemowy, tylko do odczytu
D. nadanie dla pliku przykład.txt atrybytów: ukryty, skompresowany, tylko do odczytu
29. Które z poleceń systemu Linux powoduje zakończenie procesu?
A. kill
B. end
C. null
D. dead
30. Aby w systemie Windows utworzyć nową partycję podstawową, należy użyć przystawki
A. gpedit.msc
B. certmgr.msc
C. fsmgmt.msc
D. diskmgmt.msc
31. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
A. aktywne
B. pasywne
C. wymuszone
D. symetryczne
32. Diody elektroluminescencyjne RGB są źródłem światła w skanerach
A. bębnowych
B. płaskich CIS
C. płaskich CCD
D. kodów kreskowych
33. Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorskie zostaną naruszone, gdy udostępni
A. otrzymany dokument urzędowy
B. własne autorskie filmy z demonstracji publicznych
C. wykonane przez siebie zdjęcia obiektów wojskowych
D. obraz płyty systemu operacyjnego Windows 7 Home
34. Wynikiem sumowania liczb binarnych 1001101 i 11001 jest
A. 1000110
B. 1100111
C. 1000111
D. 1100110
35. W wyniku użycia narzędzia diagnostycznego chkdsk otrzymano informacje widoczne na zrzucie ekranu. Jaką wielkość posiada pojedynczy klaster dysku?
A. 1 972 kB
B. 2 140 kB
C. 4 kB
D. 8 kB
36. Liczba 10011001100 zapisana w postaci heksadecymalnej ma postać
A. 4CC
B. 2E4
C. EF4
D. 998
37. Aby zwiększyć bezpieczeństwo prywatnych danych sesji na stronie WWW jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki
A. blokady wyskakujących okienek
B. powiadamiania o wygasłych certyfikatach
C. funkcji zapamiętywania haseł
D. blokady uruchamiania skryptów
38. Schemat blokowy przedstawia
A. streamer
B. dysk twardy
C. napęd dyskietek
D. napęd DVD-ROM
39. Najbardziej zaawansowany tryb pracy portu równoległego standardu IEEE-1284 tworzący dwukierunkową magistralę 8-bitową mogącą przesyłać zarówno dane, jak i adresy z maksymalną szybkością transmisji do 2,3 MB/s, pozwalający na podłączenie do 64 urządzeń, to
A. EPP Mode
B. Byte Mode
C. Nibble Mode
D. Compatilibility Mode
40. Aby chronić system przed atakami z sieci określanymi mianem phishing, nie zaleca się
A. korzystania z bankowości elektronicznej
B. używania starszych przeglądarek internetowych
C. korzystania z serwisów WWW używających protokołu HTTPS
D. uaktualniania oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej
Sprawdź odpowiedzi!