Test 40 pytań E.12

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Polecenie msconfig uruchamia w systemie Windows:
A. panel sterowania
B. menedżera zadań
C. menedżera plików
D. narzędzie konfiguracji systemu
2. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
A. FPU
B. ALU
C. RPU
D. AND
3. W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
A. nie może należeć do żadnej grupy
B. może należeć tylko do grupy globalnej
C. może należeć tylko do grupy o nazwie Goście
D. może należeć do grup lokalnych i do grup globalnych
4. W systemach Linux, aby dodać repozytorium, można użyć poleceń
A. zypper ar oraz add-apt-repository
B. zypper ref oraz add-apt-repository
C. zypper rr oraz remove-apt-repository
D. zypper lr oraz remove-apt-repository
5. W systemie Linux dla uzyskania uprawnień administratora należy w oknie terminala użyć polecenia
A. df
B. su root
C. $HOME
D. uname -s
6. Materiałem eksploatacyjnym dla kolorowej drukarki laserowej jest
A. przetwornik CMOS
B. podajnik papieru
C. kartridż z tonerem
D. pamięć wydruku
7. Jaką kartę rozszerzeń komputera przedstawiono na zdjęciu?
A. sieciową
B. graficzną
C. dźwiękową
D. telewizyjną (TV)
8. Do zasilacza UPS o mocy rzeczywistej 480 W nie należy podłączać
A. urządzeń sieciowych typu router
B. drukarki laserowej
C. modemu ADSL
D. monitora
9. Technika zwana rytownictwem odnosi się do zasady działania plotera
A. tnącego
B. laserowego
C. solwentowego
D. grawerującego
10. Procesory CISC charakteryzują się
A. dużą liczbą rozkazów
B. prostą i szybką jednostką sterującą
C. niewielką liczbą trybów adresowania
D. ograniczaną komunikacją pomiędzy pamięcią a procesorem
11. W hurtowni materiałów budowlanych istnieje konieczność jednoczesnego drukowania faktur w kilku egzemplarzach. Należy użyć drukarki
A. igłowej
B. laserowej
C. atramentowej
D. termosublimacyjnej
12. Liczba szesnastkowa 29A zapisana w systemie binarnym będzie miała postać:
A. 1010011010
B. 1001011010
C. 1010010110
D. 1000011010
13. Przy uruchomieniu komputera pojawia się komunikat: CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup. Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
A. usunięcie pliku setup
B. wejście do BIOS-u komputera
C. skasowanie zawartości pamięci CMOS
D. przejście do konfiguracji systemu Windows
14. Który zapis w systemie binarnym odpowiada liczbie 111 zapisanej w systemie dziesiętnym?
A. 1101111
B. 1110111
C. 1111110
D. 1111111
15. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to po uruchomieniu systemu w normalnym trybie klawiatura działa prawidłowo. Wskazuje to na
A. niepoprawne ustawienia BIOS
B. uszkodzony kontroler klawiatury
C. uszkodzony zasilacz
D. uszkodzone porty USB
16. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
A. FPU
B. ALU
C. RPU
D. AND
17. Programem, który dostarcza najwięcej informacji diagnostycznych o procesorze CPU, jest
A. GPU-Z
B. HD Tune
C. HWiNFO
D. Memtest86+
18. Tabela przedstawia parametry trzech dysków twardych standardu Ultra320 SCSI. Dyski te mogą pracować z maksymalnym transferem wewnętrznym
A. 132 MB/s
B. 320MB/S
C. 200MB/S
D. 320 GB/s
19. Program WinRaR wyświetlił okienko informacyjne pokazane na rysunku. Z jakiego typu licencji na program korzystał do tej pory użytkownik?
A. adware
B. freeware
C. shareware
D. public domain
20. Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorskie zostaną naruszone, gdy udostępni
A. otrzymany dokument urzędowy.
B. własne autorskie filmy z demonstracji ulicznych.
C. wykonane przez siebie zdjęcia obiektów wojskowych.
D. obraz płyty systemu operacyjnego Windows 7 Home
21. Które złącze karty graficznej NIE jest interfejsem cyfrowym?
A. DVI-D
B. HDMI
C. Display Port
D. D-SUB 15pin
22. Której liczbie dziesiętnej odpowiada liczba FF zapisana w systemie szesnastkowym?
A. 248
B. 250
C. 254
D. 255
23. W którym miejscu znajduje się nagłówek i stopka w dokumencie tekstowym Word?
A. Nagłówek jest drukowany na górnym marginesie, natomiast stopka jest drukowana na dolnym marginesie
B. Nagłówek jest drukowany na dolnym marginesie, natomiast stopka jest drukowana na górnym marginesie
C. Nagłówek znajduje się na początku dokumentu, natomiast stopka na końcu dokumentu
D. Na parzystych stronach dokumentu
24. Program df działający w systemach rodziny Linux umożliwia wyświetlenie
A. nazwy bieżącego katalogu
B. tekstu pasującego do wzorca
C. zawartości ukrytego katalogu
D. informacji o wolnej przestrzeni dyskowej
25. Przy pomocy taśmy 60-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera
A. tylko dyski SCSI
B. tylko dyski EIDE
C. napędy ATAPI
D. wszystkie powyższe urządzenia
26. Na zdjęciu przedstawiono
A. modem kablowy
B. kartę telewizyjną
C. kartę sieci bezprzewodowej
D. moduł łączący komputer z UPS
27. Partycja, na której zainstalowany jest system operacyjny, nazywana jest partycją
A. rozszerzoną
B. systemową
C. folderową
D. wymiany
28. Który z wymienionych systemów operacyjnych nie jest obsługiwany przez system plików ext4?
A. Fedora
B. Gentoo
C. Mandriva
D. Windows
29. W drukarce laserowej do utrwalenia na kartce wydruku wykorzystuje się
A. rozgrzane wałki
B. promienie lasera
C. taśmy transmisyjne
D. głowice piezoelektryczne
30. Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjnym do zautomatyzowania najczęściej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie plików lub folderów?
A. Konfiguracyjny
B. Systemowy
C. Wsadowy
D. Inicjujący
31. Rysunek przedstawia wejście typu
A. USB
B. LPT
C. COM
D. FireWire
32. Użycie komendy perfmon w wierszu poleceń systemu Windows spowoduje
A. wykonanie kopii zapasowej systemu
B. włączenie szyfrowania zawartości folderu bieżącego
C. uruchomienie narzędzia Monitor wydajności
D. aktualizację systemu operacyjnego za pomocą usługi Windows Update
33. Licencja Windows OEM nie pozwala na wymianę
A. sprawnego zasilacza na model o lepszych parametrach
B. sprawnej płyty głównej na model o lepszych parametrach
C. sprawnej karty graficznej na model o lepszych parametrach
D. sprawnego dysku twardego na model o lepszych parametrach
34. Aby zmienić właściciela pliku w systemie Linux, należy użyć polecenia
A. ps
B. pwd
C. chown
D. chmod
35. Kod BREAK odczytywany przez układ elektroniczny klawiatury oznacza
A. zwolnienie klawisza
B. awarię kontrolera klawiatury
C. uruchomienie funkcji czyszczącej bufor
D. konieczność ustawienia wartości opóźnienia powtarzania znaków
36. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
A. tworzy partycję rozszerzoną.
B. tworzy partycję podstawową.
C. jest wykonywane przez producenta dysku.
D. umieszcza program rozruchowy w MBR
37. W systemie Windows 7, do modyfikacji konfiguracji rozruchowej komputera za pomocą linii poleceń, należy zastosować polecenie
A. bootcfg
B. bootfix
C. bcdedit
D. config
38. Program tar umożliwia
A. zarządzanie pakietami
B. archiwizowanie plików
C. konfigurowanie karty sieciowej
D. wyświetlanie listy aktywnych procesów
39. System S.M.A.R.T przeznaczony jest do monitorowania pracy i wykrywania błędów
A. płyty głównej
B. kart rozszerzeń
C. dysków twardych
D. napędów płyt CD/DVD
40. Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest
A. automatycznie uruchamianie ostatnio otwartej gry
B. automatyczne tworzenie kopii danych na nowo podłączonym nośniku pamięci
C. wykrycie nowo podłączonego sprzętu i automatycznie przydzielenie mu zasobów
D. automatyczne odinstalowywanie sterowników, które przez dłuższy czas nie były używane
Sprawdź odpowiedzi!