Test 40 pytań E.12

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Rejestr mikroprocesora zwany licznikiem rozkazów zawiera
A. liczbę rozkazów wykonanych przez procesor do danego momentu
B. liczbę rozkazów pozostałych do wykonania do końca programu
C. adres rozkazu przeznaczonego do wykonania jako następny
D. liczbę cykli zegara liczoną od początku pracy programu
2. Materiałem eksploatacyjnym dla kolorowej drukarki laserowej jest
A. przetwornik CMOS
B. podajnik papieru
C. kartridż z tonerem
D. pamięć wydruku
3. W drukarce laserowej do utrwalania wydruku wykorzystuje się
A. rozgrzane wałki
B. promienie lasera
C. taśmy transmisyjne
D. głowice piezoelektryczne
4. Zapis "10 W" w dokumentacji technicznej głośnika komputerowego odnosi się do jego
A. mocy
B. napięcia
C. zakresu pracy
D. częstotliwości
5. Gorące podłączenie (hot-plug) oznacza, że podłączane urządzenie jest
A. sterowane temperaturą
B. kompatybilne z komputerem
C. sprawne po zainstalowaniu właściwych sterowników
D. sprawne zaraz po podłączeniu, bez konieczności wyłączania bądź restartowania systemu
6. Aby udrożnić zatkane dysze kartridża drukarki atramentowej, należy
A. przemyć dyszę specjalnym środkiem chemicznym
B. oczyścić dysze za pomocą sprężonego powietrza
C. przeczyścić dysze drobnym papierem ściernym
D. oczyścić dysze za pomocą drucianych zmywaków
7. Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać
A. aktualizację systemu
B. kopię zapasową danych programu
C. aktualizację systemu operacyjnego
D. bezpieczne zamknięcie systemu operacyjnego
8. Co pozwala utrzymać równomierny rozkład ciepła między procesorem a radiatorem?
A. Mieszanka termiczna
B. Pasta grafitowa
C. Silikonowy spray
D. Klej
9. Pewną liczbę naturalną w systemie szesnastkowym zapisano następująco: 41. Wskaż tę liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym
A. 65
B. 75
C. 81
D. 91
10. Wskaż nieprawidłowy podział dysku MBR na partycje
A. 3 partycje podstawowe i 1 rozszerzona
B. 2 partycje podstawowe i 1 rozszerzona
C. 1 partycja podstawowa i 1 rozszerzona
D. 1 partycja podstawowa i 2 rozszerzone
11. Uruchomienie systemu Windows jest niemożliwe z powodu usterki programowej. Aby dokonać możliwie najmniej inwazyjnej diagnozy i usunięcia tej usterki, wskazane jest
A. uruchomienie komputera w trybie awaryjnym
B. wykonanie reinstalacji systemu Windows
C. wykonanie diagnostyki podzespołów
D. wykonanie wymiany podzespołów
12. Oznakowanie CE informuje, że
A. wyrób jest zgodny z normami ISO
B. wyrób jest wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej
C. producent sprawdził produkt pod względem wydajności i ergonomii
D. wyrób spełnia wymagania pod względem bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska
13. Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
A. debuger
B. emulator
C. interpreter
D. kompilator
14. Magistrala zakończona elementem przedstawionym na rysunku jest charakterystyczna dla interfejsu
A. SCSI
B. SATA
C. ATAPI
D. UDMA
15. Przedstawiona na rysunku usterka, widoczna na ekranie komputera, nie może być spowodowana przez
A. przegrzewanie się karty graficznej
B. złe napięcia podawane przez zasilacz
C. uszkodzenie modułów pamięci operacyjnej
D. spalenie rdzenia lub pamięci karty graficznej po overclockingu
16. Złącze szeregowe na płycie głównej, służące do podłączania kart rozszerzeń o różnej, w zależności od wariantu, liczbie pinów nosi nazwę
A. ISA
B. PCI
C. AGP
D. PCI Express
17. Parametr pamięci RAM nazywany czasem opóźnienia jest definiowany jako
A. RAS to CAS Delay
B. Command Rate
C. RAS Precharge
D. CAS Latency
18. Program komputerowy służący do zarządzania strukturą plików i katalogów, to:
A. system plików
B. edytor tekstowy
C. menedżer plików
D. menedżer urządzeń
19. Ile maksymalnie partycji podstawowych możemy utworzyć na dysku twardym z MBR?
A. 4
B. 8
C. 24
D. 26
20. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
A. zmiany kodu programu
B. używania programu bezterminowo
C. kopiowania programu na nośniki zewnętrzne
D. korzystania z usług udostępnionych przez serwer
21. Wskaż złącze, które NIE występuje w zasilaczach ATX
A. MPC
B. PCI-E
C. DE-15/HD-15
D. SATA Connector
22. Jaką nazwę nosi niepożądane oprogramowanie komputerowe instalowane najczęściej bez wiedzy użytkownika?
A. Shareware
B. Slackware
C. Freeware
D. Malware
23. Które złącze karty graficznej NIE jest interfejsem cyfrowym?
A. DVI-D
B. HDMI
C. Display Port
D. D-SUB 15pin
24. W systemie Linux do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów służy polecenie:
A. ps
B. sed
C. proc
D. sysinfo
25. Rodzina protokołów, której cechą jest wspólna technika szyfrowania, to
A. PPP
B. SSH
C. UDP
D. SPX/IPX
26. Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorskie zostaną naruszone, gdy udostępni
A. otrzymany dokument urzędowy.
B. własne autorskie filmy z demonstracji ulicznych.
C. wykonane przez siebie zdjęcia obiektów wojskowych.
D. obraz płyty systemu operacyjnego Windows 7 Home
27. Najbardziej efektywnym sposobem sporządzania codziennej archiwizacji pojedynczego pliku o rozmiarze 4,8 GB, na pojedynczym stanowisku komputerowym bez dostępu do sieci jest
A. nagranie na płytę DVD-5 w standardzie ISO
B. użycie pamięci USB z systemem plików NTFS
C. użycie pamięci USB z systemem plików FAT32
D. spakowanie i przechowywanie w lokalizacji sieciowej
28. Magistrala, która łączy w komputerze procesor z kontrolerem pamięci, składająca się z szyny adresowej, szyny danych i linii sterujących, nosi nazwę
A. AGP – Accelerated Graphics Port
B. FSB – Front Side Bus
C. ISA – Industry Standard Architecture
D. PCI – Peripheral Component Interconnect
29. Technika zwana rytownictwem odnosi się do zasady działania plotera
A. tnącego
B. laserowego
C. solwentowego
D. grawerującego
30. Liczba dziesiętna 512 w systemie binarnym ma postać
A. 100000
B. 1000000
C. 10000000
D. 1000000000
31. Na zdjęciu przedstawiono złącza karty graficznej. Złącze cyfrowe to
A. wyłącznie złącze 1
B. wyłącznie złącze 2
C. wyłącznie złącze 3
D. złącze 1 i 2
32. Ustawienia wszystkich użytkowników komputera zapisane są w gałęzi rejestru o akronimie
A. HKU
B. HKCR
C. HKCC
D. HKLM
33. W nowoczesnych ekranach dotykowych poprawność działania ekranu zapewnia mechanizm wykrywający zmianę
A. oporu między przezroczystymi diodami wtopionymi w ekran
B. położenia ręki dotykającej ekran poprzez zastosowanie kamery
C. pola elektrostatycznego
D. pola elektromagnetycznego
34. Materiał eksploatacyjny drukarki 3D to
A. fluid
B. filament
C. katalizator
D. pył węglowy
35. Program df działający w systemach rodziny Linux umożliwia wyświetlenie
A. nazwy bieżącego katalogu
B. tekstu pasującego do wzorca
C. zawartości ukrytego katalogu
D. informacji o wolnej przestrzeni dyskowej
36. Niektóre systemy operacyjne są wielodostępne (multiuser). Systemy takie
A. równocześnie wykonują wiele programów (zadań)
B. sterują układem (klasterem) niezależnych komputerów
C. stosowane są głównie w przemyśle i systemach sterowania
D. oprócz wielozadaniowości z wywłaszczeniem realizują funkcję przydzielania czasu użytkownikom
37. W celu przywrócenia prawidłowych wersji plików systemowych, w systemie Windows stosowane jest narzędzie
A. sfc
B. debug
C. verifer
D. replace
38. Liczba 45(H) zapisana w systemie ósemkowym ma postać
A. 102
B. 105
C. 108
D. 110
39. W systemie operacyjnym Fedora katalogi domowe użytkowników umieszczone są w katalogu
A. /bin
B. /user
C. /users
D. /home
40. Który interfejs pozwala przesyłać dane w postaci cyfrowej i analogowej pomiędzy komputerem a monitorem?
A. HDMI
B. DVI-I
C. DFP
D. DISPLAY PORT
Sprawdź odpowiedzi!