Test 40 pytań E.12

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Który standard szyfrowania należy wybrać podczas konfiguracji karty sieciowej, aby zabezpieczyć transmisję bezprzewodową?
A. WPA
B. MAC
C. PPP
D. EAP
2. Procesor Athlon 2800+ to
A. procesor firmy Intel taktowany częstotliwością 2,8 GB
B. procesor firmy AMD taktowany częstotliwością 2,8 GB
C. procesor firmy AMD o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością 2,8 GHz
D. procesor firmy Intel o wydajności podobnej do procesora Pentium 4 taktowanego częstotliwością 2,8 GHz
3. Dla zamiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
A. DPI
B. DTP
C. OCR
D. OMR
4. Adres MAC karty sieciowej zapisany w postaci binarnej wynosi 00000000-00010100-10000101-10001011-01101011-10001010. Który z zapisów jest postacią heksadecymalną tego adresu?
A. 00-12-85-8B-6B-8A
B. 00-14-85-8B-6B-8A
C. 00-14-85-8C-6C-8B
D. 00-16-83-8C-6B-8B
5. Po instalacji z domyślnymi ustawieniami system Windows XP NIE OBSŁUGUJE systemu plików
A. EXT
B. NTFS
C. FAT16
D. FAT32
6. W drukarce laserowej do utrwalania wydruku wykorzystuje się
A. rozgrzane wałki
B. promienie lasera
C. taśmy transmisyjne
D. głowice piezoelektryczne
7. W czasie przeprowadzania procedury POST na ekranie pojawia się komunikat "CMOS Battery State Low". Co w takiej sytuacji należy zrobić, aby komunikat nie pojawił się w przyszłości
A. Podłączyć zasilanie sieciowe
B. Wymienić akumulatory laptopa na nowe
C. Wymienić baterię na płycie głównej komputera
D. Ustawić poprawnie opcje konfiguracyjne CMOS dotyczące zasilania
8. Liczba 257 dziesiętnie to
A. 1 0000 0001 dwójkowo
B. 1000 0000 dwójkowo
C. FF szesnastkowo
D. F0 szesnastkowo
9. Toner jest materiałem eksploatacyjnym drukarki
A. igłowej
B. laserowej
C. atramentowej
D. sublimacyjnej
10. W systemie Linux polecenie chown umożliwia
A. przeniesienie pliku
B. zmianę właściciela pliku
C. naprawę systemu plików
D. zmianę parametrów pliku
11. Interface USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do
A. 120 MB/s
B. 400 Mb/s
C. 4 GB/s
D. 5 Gb/s
12. Na płycie głównej pokazanej na schemacie, moduły pamięci RAM można zainstalować w gnieździe oznaczonym cyfrą
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
13. Emisja sygnałów dźwiękowych: jednego długiego i dwóch krótkich przez BIOS firmy AMI oznacza
A. uszkodzenie pamięci
B. błąd parzystości pamięci
C. błąd karty graficznej
D. uszkodzenie zegara systemowego
14. Rysunek przedstawia pamięć
A. SIMM
B. DDR DIMM
C. SDRAM DIMM
D. Compact Flash
15. W systemie Linux program fsck pozwala na
A. zlokalizowanie i naprawę uszkodzonych sektorów na dysku twardym
B. usuwanie błędnych wpisów w rejestrze systemowym
C. testowanie wydajności karty sieciowej
D. monitorowanie stanu procesora
16. Na zdjęciu jest widoczny tylny panel komputera. Jak nazywa się wejście oznaczone strzałką?
A. LPT
B. USB
C. COM
D. FireWire
17. Aby wymontować dysk twardy zamocowany w laptopie za pomocą przedstawionych śrub montażowych, najlepiej użyć wkrętaka typu
A. spanner
B. philips
C. imbus
D. torx
18. W systemie operacyjnym Linux ilość wolnego miejsca na dyskach można sprawdzić poleceniem
A. du
B. df
C. fstab
D. mkfs
19. Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym podczas wymiany podzespołów komputerowych, technik powinien zastosować
A. matę i opaskę antystatyczną
B. odzież poliestrową
C. rękawice gumowe
D. okulary ochronne
20. Zastosowanie polecenia net localgroup w systemie Windows spowoduje
A. skompresowanie wszystkich plików
B. wyświetlanie zdefiniowanych w systemie lokalnych grup użytkowników
C. utworzenie dowolnej grupy użytkowników
D. defragmentację plików
21. Złącze IrDA do komunikacji bezprzewodowej jest
A. złączem pozwalającym transmitować dane na odległość 100m
B. rozwinięciem systemu BlueTooth
C. złączem szeregowym
D. złączem radiowym
22. Przedstawiony na rysunku symbol oznacza produkt
A. nadający się do powtórnego przetworzenia
B. przeznaczony do powtórnego użycia
C. biodegradowalny
D. niebezpieczny
23. Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest
A. automatycznie uruchamianie ostatnio otwartej gry
B. automatyczne tworzenie kopii danych na nowo podłączonym nośniku pamięci
C. wykrycie nowo podłączonego sprzętu i automatycznie przydzielenie mu zasobów
D. automatyczne odinstalowywanie sterowników, które przez dłuższy czas nie były używane
24. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows należy wykonać
A. kopię rejestru
B. defragmentację dysku
C. czyszczenie rejestru
D. oczyszczanie dysku
25. Wskaż program DTP
A. MS Visio
B. MS Word
C. MS Excel
D. MS Publisher
26. Firma potrzebuje drukarki służącej do drukowania trwałych kodów kreskowych oraz etykiet na folii i powierzchniach z tworzyw sztucznych. Jaką drukarkę musi zakupić?
A. Igłową
B. Termiczną
C. Mozaikową
D. Termotransferową
27. Komponentem płyty głównej odpowiedzialnym za komunikację pomiędzy procesorem a pozostałymi elementami płyty jest
A. chipset
B. BIOS ROM
C. pamięć RAM
D. układ chłodzenia
28. W systemie operacyjnym wystąpił błąd sterownika TWAIN. Może być on powodem niepoprawnej pracy
A. plotera
B. skanera
C. drukarki
D. klawiatury
29. Najmniej inwazyjnym, lecz skutecznym sposobem leczenia komputera zainfekowanego wirusem typu rootkit jest
A. przeinstalowanie systemu operacyjnego
B. usunięcie podejrzanych procesów z Menadżera zadań
C. uruchomienie specjalnego programu wykrywającego rootkity z zewnętrznego nośnika(np. LiveCD)
D. zainstalowanie najlepszego programu antywirusowego i włączenie go w tryb monitora - z czasem wirus zostanie sam wykryty
30. Jeśli podczas uruchamiania się systemu BIOS firmy AWARD komputer wydał długi sygnał i dwa krótkie, oznacza to, że wystąpił błąd
A. płyty głównej
B. karty graficznej
C. pamięci Flash - BIOS
D. kontrolera klawiatury
31. Przedstawiony na rysunku symbol graficzny oznacza opakowanie
A. zgodne z normą TCO
B. wielokrotnego użytku
C. nadającego się do recyklingu
D. wyprodukowane z surowców wtórnych
32. Do oprogramowania typu malware (z ang. malicious software) nie należy oprogramowanie typu:
A. computer aided manufacturing
B. scumware
C. keylogger
D. exploit
33. Najbardziej zaawansowany tryb pracy portu równoległego standardu IEEE-1284 tworzący dwukierunkową magistralę 8-bitową mogącą przesyłać zarówno dane, jak i adresy z maksymalną szybkością transmisji do 2,3 MB/s, pozwalający na podłączenie do 64 urządzeń, to
A. EPP Mode
B. Byte Mode
C. Nibble Mode
D. Compatilibility Mode
34. Elementem służącym do utrwalania tonera na papierze podczas wydruku z drukarki laserowej jest
A. wałek grzewczy
B. bęben światłoczuły
C. elektroda ładująca
D. listwa czyszcząca
35. Blok funkcjonalny RAMDAC na schemacie blokowym przedstawia
A. przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM
B. przetwornik analogowo-cyfrowy z pamięcią RAM
C. pamięć RAM karty graficznej
D. pamięć ROM karty graficznej
36. ACPI jest interfejsem umożliwiającym
A. konwersję sygnału analogowego na cyfrowy
B. transfer danych pomiędzy dyskiem twardym a napędem optycznym
C. zarządzanie konfiguracją i energią dostarczaną do poszczególnych urządzeń komputera
D. przeprowadzenie testu poprawności działania podstawowych podzespołów komputera, np. procesora.
37. Proces, w wyniku którego pliki zgromadzone na dysku twardym są zapisywane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, jest nazywany
A. defragmentacją danych
B. kodowaniem danych
C. konsolidacją danych
D. fragmentacją danych
38. Minimalną długość hasła użytkownika w systemie Windows można ustawić za pomocą polecenia
A. net user
B. net config
C. net accounts
D. net computer
39. W tabeli zamieszczono dane katalogowe procesora AMD Athlon 1333 Model 4 Thunderbird. Z jaką częstotliwością realizowane są przesłania międzyrejestrowe?
A. 133 MHz
B. 266 MHz
C. 1333 MHz
D. 2666 MHz
40. Liczby 1001 oraz 100 w wierszu pliku /etc/passwd oznaczają
A. liczbę udanych i nieudanych prób logowania
B. identyfikatory użytkownika i grupy w systemie
C. numer koloru czcionki i numer koloru tła w terminalu
D. liczbę dni od ostatniej zmiany hasła i liczbę dni do wygaśnięcia hasła
Sprawdź odpowiedzi!