Arkusz INF.02 : 2022 - czerwiec - zad. 04

Oznaczenie: INF.02-04-22.06-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne narzędzia, elementy i urządzenia sieciowe, podzespoły komputera oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania, modernizację stacji roboczej i połączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź konfigurację urządzeń sieciowych oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera.

Do konfiguracji serwera oraz stacji roboczej z zainstalowanym systemem Windows i Linux wykorzystaj:

 • dla systemu Windows konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx
 • dla systemu Linux konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto z prawem podniesienia uprawnień do root z hasłem ZAQ!2wsx)

1. Korzystając z dostępnych podzespołów komputerowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym dokonaj identyfikacji podzespołów oraz przeprowadź montaż podzespołów na stacji roboczej:

 • przed rozpoczęciem prac montażowych wypełnij Tabelę 1. Specyfikacja podzespołów i elementów stacji roboczej
UWAGA!
Po wypełnieniu tabeli 1 zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny specyfikacji oraz montażu. Przebieg montażu podzespołów będzie obserwowany przez egzaminatora.
 • zamontuj w zestawie komputerowym zapasowy dysk twardy oraz podłącz kable sygnałowe i zasilające do dysku twardego. Zamontuj na płycie głównej pamięci RAM oznaczone jako RAM1 i RAM2

2. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

 • wykonaj kabel połączeniowy (patchcord) zakończony z obu stron wtykiem 8P8C według sekwencji T568B
 • do wykonania zadania użyj kabla U/UTP typu linka
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego okablowania. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonanego połączenia.

3. Skonfiguruj ruter według zaleceń:

 • dla interfejsu WAN ustaw:
  • adres IP: 89.90.90.1/24
  • brama domyślna 89.90.90.2
  • adres DNS: 194.204.159.34
 • dla interfejsu LAN ustaw:
  • adres IP: 172.18.56.1/24
  • serwer DHCP włączony z zakresem dzierżawy od 172.18.56.10 do 172.18.56.20
  • na serwerze DHCP wykonaj rezerwację adresu 172.18.56.15 dla interfejsu sieciowego 1IP serwera oraz ustaw adres serwera DNS na taki sam jak zarezerwowany adres serwera
  • ustaw dla usługi FTP przekierowanie portów interfejsu WAN (np. poprzez DMZ) na interfejs sieciowy 1IP serwera

Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze RUTER na nośniku opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, ustaw je na ZAQ!2wsx

UWAGA!
Po wykonaniu konfiguracji zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień rutera.

4. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń:

 • adres IP 192.168.0.10/24
 • adres bramy domyślnej: 192.168.0.2, jeżeli jest wymagany
 • utwórz VLAN o ID = 23 i nazwie VLAN23, jeśli ustawienie nazwy jest możliwe
 • przypisz porty 2 i 3 do utworzonej sieci VLAN bez tagowania

Przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze PRZEŁĄCZNIK na nośniku opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY.

UWAGA!
Po wykonaniu konfiguracji zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień przełącznika.

5. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem.

Schemat połączenia urządzeń sieciowych

6. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera w systemie Windows Server:

 • skonfiguruj interfejs sieciowy serwera podłączony do portu 2 przełącznika:
  • nazwa połączenia: 1IP
  • adres IP: uzyskiwany automatycznie
  • serwer DNS: uzyskiwany automatycznie
 • skonfiguruj interfejs sieciowy serwera podłączony do portu 4 przełącznika:
  • nazwa połączenia: 2IP
  • adres IP: 192.168.0.2 z maską podsieci 255.255.255.0

7. Skonfiguruj serwer w systemie Windows Server:

 • utwórz konto lokalnego użytkownika:
  • pełna nazwa: Jan Kowalski
  • nazwa logowania: jkowalski
  • hasło docelowe: zaq1@WSX
 • utwórz folder C:\Pisma, w folderze utwórz plik tekstowy o nazwie zdam_to.txt
 • folder udostępnij pod nazwą Pisma i ustaw uprawnienia i zabezpieczenia dla użytkowników: Administrator i jkowalskiPełna kontrola
 • zainstaluj i uruchom serwer FTP oraz skonfiguruj nową witrynę FTP o nazwie: Pisma_ftp udostępniającą zawartość folderu C:\Pisma, powiązaną z adresem interfejsu 1IP serwera bez protokołu SSL
 • skonfiguruj dla witryny FTP uwierzytelnianie i autoryzację dla użytkowników anonimowych z uprawnieniami do odczytu i zapisu
 • stosując na serwerze dostępne polecenia systemowe sprawdź komunikację między:
  • serwerem a przełącznikiem
  • serwerem a ruterem
 • upewnij się czy konfiguracja systemu operacyjnego serwera zezwala na wykonanie tego testu
UWAGA!
Po wykonaniu testu komunikacji zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z przełącznikiem i ruterem oraz wyświetl automatycznie uzyskany na serwerze adres IP. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

8. Skonfiguruj system Linux na stacji roboczej:

 • skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy:
  • nazwa połączenia: IP
  • adres IP: 89.90.90.2 z maską podsieci 255.255.255.0
  • brama: 89.90.90.1
  • serwer DNS: 194.204.159.34
 • na stacji roboczej wyświetl zawartość folderu udostępnionego na serwerze FTP pod adresem ftp://172.18.56.15
UWAGA!
Po wykonaniu testu wyświetlenia strony zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny oraz wykonaj test wyświetlenia zawartości folderu udostępnionego na serwerze FTP pod adresem ftp://172.18.56.15 Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.
UWAGA!
Po zakończeniu prac nie wylogowuj się i nie wyłączaj komputerów oraz urządzeń sieciowych znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.
UWAGA!
Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • montaż okablowania sieciowego oraz połączenie fizyczne urządzeń
 • diagnostyka i montaż podzespołów
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowany serwer
 • skonfigurowana stacja robocza

oraz przebieg montażu podzespołów i okablowania sieciowego.

Tabela 1. Specyfikacja podzespołów i elementów stacji roboczej