Arkusz INF.02 : 2022 - czerwiec - zad. 03

Oznaczenie: INF.02-03-22.06-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne narzędzia, elementy i urządzenia sieciowe, podzespoły komputera oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania, modernizację stacji roboczej i połączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź konfigurację urządzeń sieciowych oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera.

Do konfiguracji serwera oraz stacji roboczej z zainstalowanym systemem Windows i Linux wykorzystaj:

 • dla systemu Windows konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx
 • dla systemu Linux konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto z prawem podniesienia uprawnień do root z hasłem ZAQ!2wsx)

1. Korzystając z dostępnych podzespołów komputerowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym przeprowadź modernizację i identyfikację pamięci RAM stacji roboczej w systemie Linux:

 • zamontuj moduł pamięci oznaczony jako RAM1
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.
 • wykorzystując dostępne narzędzia systemowe sprawdź parametry pamięci RAM1 ujęte w Tabeli 1. Specyfikacja pamięci RAM. Odczytane dane zapisz do tabeli 1 w arkuszu egzaminacyjnym
 • na dysku utwórz katalog /Test_1 Wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzone testy, zapisz je w plikach graficznych w katalogu /Test_1
 • zamontuj na płycie głównej komputera drugi moduł pamięci oznaczony jako RAM2
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.
 • wykorzystując dostępne narzędzia systemowe sprawdź parametry zamontowanej pamięci operacyjnej RAM2 ujęte w tabeli 1
 • na dysku utwórz katalog /Test_2 Wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzone testy, zapisz je w plikach graficznych w katalogu /Test_2
 • zapisz odczytane parametry pamięci RAM2 w tabeli 1 w arkuszu egzaminacyjnym

2. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

 • wykonaj podłączenie kabla U/UTP do dowolnego gniazda panelu krosowego według sekwencji T568A
 • drugi koniec kabla U/UTP podłącz do modułu Keystone według sekwencji T568A, zmontuj kompletne gniazdo naścienne z jednym modułem Keystone
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego okablowania. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonanego połączenia panel krosowy – gniazdo naścienne.

3. Skonfiguruj ruter według zaleceń:

 • adres IP interfejsu LAN: 172.22.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0
 • serwer DHCP włączony
 • zakres dzierżawy DHCP: 172.22.0.5 ÷ 172.22.0.10

Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze RUTER na nośniku opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, ustaw je na ZAQ!2wsx

UWAGA!
Po wykonaniu konfiguracji zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień rutera.

4. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń:

 • adres IP: 192.168.100.2 z maską podsieci 255.255.255.0
 • adres bramy domyślnej: 192.168.100.1, jeżeli jest wymagany
 • utwórz VLAN o ID = 100 i nazwie VLAN100, jeżeli ustawienie nazwy jest możliwe
 • do VLAN100 przypisz porty 1, 2 i 3 bez tagowania
 • utwórz VLAN o ID = 444 i nazwie VLAN444, jeżeli ustawienie nazwy jest możliwe
 • do VLAN444 przypisz port 4 bez tagowania

Przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze PRZEŁĄCZNIK na nośniku opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY.

UWAGA!
Po wykonaniu konfiguracji zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień przełącznika.

5. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem.

Schemat połączenia urządzeń sieciowych

6. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera w systemie Windows Serwer:

 • skonfiguruj interfejs sieciowy podłączony do portu 3 przełącznika:
  • nazwa połączenia: IP1
  • adres IP: 172.22.0.3 z maską podsieci 255.255.255.0
  • brama domyślna: adres IP rutera
  • serwer DNS: 172.22.0.3 lub 127.0.0.1
 • skonfiguruj interfejs sieciowy podłączony do portu 4 przełącznika:
  • nazwa połączenia: IP2
  • adres IP: 192.168.100.1
  • maska podsieci 255.255.255.0

7. Skonfiguruj usługę sieciową na serwerze z zainstalowanym systemem Windows Server:

 • dodaj rolę Serwera sieci Web
 • w katalogu głównym dysku C:\ utwórz folder STRONA_TESTOWA
 • w folderze C:\STRONA_TESTOWA utwórz plik o nazwie index.html z zawartością:
<html>
  <body>
   <p>Strona testowa - egzamin INF.02</p>
  </body>
</html>
 • utwórz nową witrynę WWW o nazwie TESTOWA uruchamianą plikiem index.html. Witryna powinna być powiązana z interfejsem sieciowym IP1 serwera
 • utwórz konto użytkownika WEBMASTER z hasłem Webm@ster! należącego do grupy użytkowników zaawansowanych
 • udostępnij w sieci folder zawierający witrynę WWW pod nazwą testowe_www oraz nadaj uprawnienia i zabezpieczenia tak, aby tylko użytkownik Administrator miał pełną kontrolę do zasobu, a użytkownik WEBMASTER mógł modyfikować stronę
 • wyświetl w przeglądarce internetowej zawartość strony WWW. Strona powinna być dostępna pod adresem http://172.22.0.3. Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający wyświetlenie strony w przeglądarce, zapisz go pod nazwą strona_WWW na pulpicie konta Administrator

8. Skonfiguruj system Linux na stacji roboczej:

 • skonfiguruj interfejs sieciowy:
  • adres IP: pobierany automatycznie
  • serwer DNS: adres interfejsu IP1 serwera
 • za pomocą polecenia systemowego wyświetl uzyskany automatycznie adres IP
 • na stacji roboczej wyświetl w przeglądarce internetowej stronę WWW dostępną pod adresem http://172.22.0.3
 • za pomocą poleceń systemowych sprawdź komunikację stacji roboczej z serwerem i ruterem
UWAGA!
Po wykonaniu testu komunikacji zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji stacji roboczej z serwerem i ruterem oraz wykonaj test wyświetlenia strony internetowej dostępnej pod adresem http://172.22.0.3. Należy również wyświetlić automatycznie uzyskany na stacji roboczej adres IP. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.
UWAGA!
Po zakończeniu prac nie wylogowuj się i nie wyłączaj komputerów oraz urządzeń sieciowych znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.
UWAGA!
Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • montaż pamięci i okablowania sieciowego oraz połączenie fizyczne urządzeń
 • diagnostyka
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowany serwer

oraz przebieg montażu pamięci RAM i okablowania sieciowego.

Tabela 1. Specyfikacja pamięci RAM