Arkusz INF.02 : 2021 - czerwiec - zad. 01

Oznaczenie: INF.02-01-21.06-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne narzędzia oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania i podłączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź diagnostykę podzespołów, konfigurację urządzeń sieciowych oraz wykonaj konfigurację systemów zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera.

Do diagnostyki i konfiguracji serwera z zainstalowanym systemem Linux wykorzystaj konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto z prawem podniesienia uprawnień do root). Do konfiguracji stacji roboczej wykorzystaj w systemie Windows konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

 • wykonaj kabel połączeniowy typu patchcord według sekwencji T568B
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego kabla. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera poprawność wykonanego kabla.

2. Skonfiguruj ruter według następujących zaleceń:

 • adres IP dla interfejsu LAN: 172.20.0.1/24
 • serwer DHCP włączony, zakres adresów 172.20.0.100 ÷ 172.20.0.149
 • adres IP 172.20.0.110 zarezerwowany dla karty WiFi stacji roboczej
 • adres IP interfejsu WAN: 80.80.80.5/29 oraz brama: 80.80.80.1
 • serwer DNS dla interfejsu WAN: 8.8.8.8 oraz drugi serwer DNS: 8.8.4.4, jeśli jest wymagany

Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze RUTER na nośniku opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY.

3. Skonfiguruj punkt dostępowy sieci bezprzewodowej (w ruterze WiFi lub punkcie dostępowym) według następujących zaleceń:

 • częstotliwość pracy: 2,4 GHz
 • SSID: WIFI_X, gdzie X oznacza 5 ostatnich cyfr z numeru PESEL zdającego (lub innego numeru, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny)
 • szyfrowanie: WPA2-PSK
 • hasło: Bezprzewodowa_X, gdzie X to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego, − numer kanału: 2
UWAGA!
Jeżeli na stanowisku zamiast rutera WiFi znajdują się dwa urządzenia: ruter i punkt dostępowy, do punktu dostępowego należy przypisać adres 172.20.0.4/24.
UWAGA!
Po wykonaniu konfiguracji zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień rutera i punktu dostępowego.

4. Skonfiguruj przełącznik według następujących zaleceń:

 • adres IP: 172.20.0.2 z maską 255.255.255.0
 • brama domyślna: adres IP rutera

Przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze PRZEŁĄCZNIK na nośniku opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY.

UWAGA!
Po wykonaniu konfiguracji zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień przełącznika.

5. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem.

UWAGA!
W przypadku, gdy na stanowisku jest oddzielny punkt dostępowy należy go wpiąć w port 3 przełącznika.

Schemat połączenia urządzeń

6. Przeprowadź na serwerze w systemie Linux diagnostykę podzespołów i systemu:

 • na nośniku USB opisanym EGZAMIN-x, gdzie x oznacza numer stanowiska, utwórz katalogi SO oraz RAM
 • za pomocą dostępnych narzędzi systemowych sprawdź parametry systemu operacyjnego oraz pamięci RAM ujęte w Tabeli 1. Specyfikacja systemu i podzespołów. Jako dokumentację wykonaj zrzut ekranu lub przekierowanie stdout uruchomionych poleceń do plików tekstowych, uporządkowanych tematycznie w katalogach SO oraz RAM
 • w Tabeli 1 znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym zapisz wyniki przeprowadzonych testów. W przypadku braku możliwości identyfikacji parametru przez system zapisz „brak danych” w odpowiedniej komórce tabeli

7. Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows:

 • wyłącz przewodowe połączenie sieciowe
 • podłącz system do utworzonej sieci bezprzewodowej
 • skonfiguruj interfejs sieci bezprzewodowej według następujących zaleceń:
  • nazwa połączenia: WIFI
  • adres IP oraz DNS uzyskiwany automatycznie
 • skonfiguruj system tak, aby użytkownicy systemu nie mieli możliwości uruchamiania programu Notatnik

8. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem Linux:

 • skonfiguruj interfejs sieciowy serwera podłączony do przełącznika, według następujących zaleceń:
  • adres IP: 172.20.0.3/24
  • brama domyślna: 172.20.0.1
  • serwer DNS: 172.20.0.1
 • wyłącz drugi interfejs sieciowy serwera
 • na serwerze utwórz konto użytkownika anowak z hasłem XSW@3edc oraz grupę użytkowników o nazwie Dyrekcja
 • do grupy Dyrekcja dodaj konto anowak
 • wykonaj test komunikacji serwera z ruterem i przełącznikiem
UWAGA!
Po wykonaniu testu komunikacji zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem i przełącznikiem. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.
UWAGA!
Po zakończeniu prac nie wylogowuj się i nie wyłączaj komputerów oraz urządzeń sieciowych znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń
 • diagnostyka i specyfikacja systemu i podzespołów
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowany system Linux na serwerze
 • skonfigurowany system Windows na stacji roboczej

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego.

UWAGA!
Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Tabela 1. Specyfikacja systemu i podzespołów