Arkusz EE.08 : 2022 - styczeń - zad. 02

Oznaczenie: EE.08-02-22.01-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych narzędzi, oprogramowania oraz elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania, podłączenie urządzeń sieciowych oraz przeprowadź konfigurację urządzeń sieciowych i systemów zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej i serwera, a także diagnostykę podzespołów komputera.

Podczas konfiguracji systemów Windows skorzystaj z konta Administrator z hasłem Egzamin2021!@

Podczas konfiguracji systemów Linux skorzystaj z konta administrator z hasłem Egzamin2021!@ konto z prawem podniesienia do root z hasłem Egzamin2021!@

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

 • wykonaj podłączenie kabla U/UTP do panelu krosowego według sekwencji T568B
 • drugi koniec kabla U/UTP podłącz do gniazda naściennego z zamontowanym modułem Keystone według sekwencji T568B
 • zmontuj kompletne gniazdo naścienne
UWAGA!
Po wykonaniu montażu okablowania oraz gniazda z modułem Keystone zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego okablowania. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonanego połączenia panel krosowy – gniazdo naścienne.

2. Zamontuj w serwerze dysk twardy opisany jako SERWER1_WINDOWS

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu Windows w wersji serwerowej.

3. Skonfiguruj ruter zgodnie z zaleceniami:

 • adres IP dla interfejsu LAN: 172.16.1.1/26
 • serwer DHCP wyłączony
 • adres IP interfejsu WAN: 30.30.30.30/24, adres bramy 30.30.30.31, jeśli jest wymagany
 • serwer DNS dla interfejsu WAN: 7.7.7.7 oraz drugi serwer DNS: 6.6.7.7, jeśli jest wymagany
UWAGA!
Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze RUTER na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY.
UWAGA!
Po wykonaniu konfiguracji rutera zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zaprezentowania ustawień urządzenia.

4. Skonfiguruj przełącznik zgodnie z następującymi zaleceniami:

 • adres IP: 192.168.10.1/26
 • brama domyślna (jeśli jest wymagana): adres interfejsu serwer_switch
UWAGA!
Przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze PRZEŁĄCZNIK na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY.
UWAGA!
Po wykonaniu konfiguracji przełącznika zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zaprezentowania ustawień urządzenia.

5. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej.

Schemat połączenia urządzeń

6. Przeprowadź na stacji roboczej test komputera za pomocą dostępnych w systemie operacyjnym Linux narzędzi. Uzyskane wyniki testów, w postaci zrzutów ekranowych, zapisz w pliku edytora tekstu o nazwie TestowanieLinuxa i umieść go na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN. Uzyskane wyniki zapisz także w Tabeli 1. Test systemu operacyjnego oraz zasobów stacji roboczej znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym.

7. Na stacji roboczej skonfiguruj system Linux. Wykonaj zrzuty ekranowe potwierdzające wykonaną konfigurację stacji roboczej. Zrzuty zapisz jako pliki graficzne na dysku USB opisanym EGZAMIN w katalogu Konfiguracja_stacji_roboczej

 • skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:
  • nazwa połączenia: LAN_stacja
  • adres IP: 192.168.10.2, maska 26 bitowa
  • serwer DNS: adres interfejsu serwer_switch
 • po 60 minutach bezczynności praca komputera powinna być wstrzymana/uśpiona

8. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows:

 • skonfiguruj interfejs sieciowy serwera podłączony do rutera:
  • nazwa połączenia: serwer_ruter
  • adres IP: 172.16.1.2/26
  • serwer DNS: localhost
 • skonfiguruj interfejs sieciowy serwera podłączony do przełącznika:
  • nazwa połączenia: serwer_switch
  • adres IP: 192.168.10.3/26
  • serwer DNS: localhost
 • zainstaluj usługę DNS i skonfiguruj ją zgodnie z zaleceniami:
  • utworzona strefa wyszukiwania do przodu o nazwie serwer.local
  • nowy rekord hosta o nazwie komputer.dns (FQDN komputer.dns.serwer.local) w utworzonej strefie
  • adres IPv4 rekordu: 192.168.10.70
 • promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę o nazwie serwer.local w nowym lesie. Jako hasło konta Administrator dla trybu przywracania usług katalogowych ustaw Egzamin21!@
 • w domenie serwer.local utwórz jednostkę organizacyjną o nazwie Programiści, a w niej utwórz konto użytkownika z następującymi ustawieniami:
  • pełna nazwa: Jan Nowak
  • nazwa logowania: programista
  • hasło: Progr@mista!2
 • utwórz regułę o nazwie port_2345 blokującą połączenia wychodzące dla protokołu TCP na porcie 2345
 • za pomocą poleceń systemowych wykonaj test połączenia serwera z ruterem, przełącznikiem i stacją roboczą
UWAGA!
Zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, przełącznikiem i stacją roboczą. Ponownie w obecności egzaminatora przeprowadź test komunikacji połączonych urządzeń sieciowych.

9. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. W kosztorysie uwzględnij podatek VAT w wysokości 23%:

 • plik wykonany zgodnie z przykładową Tabelą 2. Kosztorys - wzór zapisz pod nazwą Kosztorys na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN
 • w polu [RABAT TAK/NIE] należy wstawić tekst TAK lub NIE
 • obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie po wypełnieniu kolumny Cena netto (w zł), z uwzględnieniem podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie po wypełnieniu kolumny Cena brutto (w zł) oraz Ilość
 • sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) powinno odbywać się automatycznie
 • w przypadku, gdy w polu [RABAT TAK/NIE] wprowadzono wartość TAK, całkowita wartość kosztorysu jest automatycznie pomniejszana o 10%
 • w przypadku, gdy w polu [RABAT TAK/NIE] wprowadzono wartość NIE, w polu [Informacje o rabacie] automatycznie pojawia się napis: RABAT 0 zł

Cennik usług komputerowych

Lp. Nazwa usługi Wartość usługi netto (w zł)
1. Konfiguracja systemu Windows / Linux 70
2. Instalacja oprogramowania narzędziowego 70
3. Konfiguracja oprogramowania narzędziowego  35
4. Testowanie zasobów komputera  50
5. Instalacja systemu Windows / Linux 100
6. Montaż okablowania  30
7. Zabezpieczenie danych 40
8. Konfiguracja przełącznika 20
9. Konfiguracja rutera 30
UWAGA!
Po zakończeniu prac nie wylogowuj się i nie wyłączaj komputerów oraz urządzeń sieciowych, znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:

 • wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń
 • diagnostyka systemu operacyjnego oraz podzespołów
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowany serwer
 • skonfigurowana stacja robocza
 • kosztorys

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń sieciowych.

UWAGA!
Zawartość dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Tabela 1. Test systemu operacyjnego oraz zasobów stacji roboczej

Tabela 2. Kosztorys - wzór