Arkusz EE.08 : 2020 - czerwiec - zad. 03

Oznaczenie: EE.08-03-20.06-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Za pomocą dostępnych narzędzi oraz oprogramowania znajdującego się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania sieciowego i podzespołów oraz podłączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź diagnostykę podzespołów, konfigurację urządzeń sieciowych oraz wykonaj konfigurację systemów zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera. Postępuj według podanych wskazań.

Do konfiguracji serwera Linux wykorzystaj konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto z uprawnieniami użytkownika root). 

Do diagnostyki i konfiguracji stacji roboczej wykorzystaj następujące konta: 

 • w systemie Windows konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx
 • w systemie Linux konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto z uprawnieniami użytkownika root

1. Wykonaj montaż dysku twardego

 • zamontuj w serwerze dysk twardy opisany jako SERWER LINUX
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu Linux w wersji serwerowej

2. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego według sekwencji T568B, drugi koniec kabla UTP zakończ wtyczką RJ45 według sekwencji T568B

UWAGA!
Po wykonaniu okablowania zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonanego połączenia panel krosowy – wtyczka RJ45

3. Na serwerze w systemie Linux przeprowadź test systemu oraz zainstalowanych podzespołów

 • wykorzystując dostępne narzędzia systemowe sprawdź parametry systemu oraz podzespołów ujęte w Tabeli 1. Specyfikacja systemu i podzespołów znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym. Jako dokumentację czynności zapisz do plików SO, CPU, RAM oraz MAINBOARD wyniki działania narzędzi systemowych wykorzystanych do identyfikacji wskazanych parametrów. Pliki zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • wyniki odczytanych parametrów zanotuj w Tabeli 1 

4. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń. Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający wykonaną konfigurację urządzenia. Zrzut zapisz jako plik graficzny na nośniku USB opisanym EGZAMIN w folderze KONFIGURACJA-PRZEŁĄCZNIKA

UWAGA!
Przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze PRZEŁĄCZNIK na nośniku opisanym MATERIAŁY
 • adres IP: 10.0.0.3 z maską: 255.255.255.0 jeśli jest wymagana
 • brama domyślna: adres IP interfejsu serwera podłączonego do przełącznika
 • nowy VLAN o nazwie VL33 z ID ustawionym na 33 
 • porty 2 i 4 przypisane do VLAN’u VL33, bez tagowania 

5. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej 

Schemat połączeń urządzeń

6. Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows.

 • interfejs sieci przewodowej:
  • nazwa połączenia: LAN002 
  • adres IP uzyskiwany automatycznie 
  • serwer DNS: localhost
 • nazwa komputera - Stacja-X, gdzie X oznacza numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego
 • utwórz konto użytkownika o nazwie student z hasłem Stud3nt1
 • ustaw datę wygaśnięcia konta student na 1.02.2025 r. 
 • wymuś dla użytkownika student zmianę hasła przy kolejnym logowaniu
 • skonfiguruj politykę haseł, aby system wymagał od użytkowników hasła o długości minimalnej 9 znaków
 • jako tapetę Pulpitu ustaw plik water.jpg znajdujący się na nośniku opisanym MATERIAŁY

7. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem Linux

 • interfejs sieciowy serwera, podłączony do przełącznika:
  • adres IP: 10.0.0.1/24
  • serwer DNS: localhost
 • interfejs sieciowy serwera, podłączony do drukarki
  • adres IP: 192.168.100.3 /24
 • usługa DHCP zainstalowana na serwerze
  • zakres adresów: 10.0.0.5 ÷ 10.0.0.33
  • zarezerwowany adres 10.0.0.4 dla interfejsu przewodowego laptopa, który w chwili obecnej nie jest podłączony do sieci lokalnej. Nazwa hosta to Laptop001. Dane dotyczące kart sieciowych laptopa zostały zapisane w pliku laptop001.png na nośniku USB opisanym MATERIAŁY
 • wykonaj archiwum zawierające plik konfiguracyjny interfejsów sieciowych serwera o nazwie kopia.tar i umieść je na dysku USB opisanym EGZAMIN
 • utwórz konto Drukarz
 • utwórz grupę użytkowników Drukarze
 • dodaj konto Drukarz do grupy użytkowników Drukarze

8. Wykonaj test połączenia serwera z przełącznikiem, drukarką i stacją roboczą oraz sprawdź poprawność nadania adresów IP dla serwera i poprawność konfiguracji usługi DHCP

UWAGA!
Zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do sprawdzenia konfiguracji serwera oraz sieci. W obecności egzaminatora przeprowadź sprawdzenie konfiguracji połączeń sieciowych serwera i konfiguracji usługi DHCP oraz sprawdzenie komunikacji serwera z przełącznikiem, stacją roboczą i drukarką. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów: 

 • montaż dysku i okablowania oraz połączenie fizyczne urządzeń
 • diagnostyka i specyfikacja systemu i podzespołów
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe 
 • skonfigurowany serwer 
 • skonfigurowana stacja robocza 

oraz przebieg montażu i podłączenia urządzeń sieciowych.

UWAGA!
Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Tabela 1. Specyfikacja systemu i podzespołów