Arkusz EE.08 : 2020 - czerwiec - zad. 01

Oznaczenie: EE.08-01-20.06-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Za pomocą dostępnych narzędzi oraz oprogramowania znajdującego się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania sieciowego i podzespołów oraz podłączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź diagnostykę podzespołów, konfigurację urządzeń sieciowych oraz wykonaj konfigurację systemów zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera. Postępuj według podanych wskazań. 

Do konfiguracji serwera Windows wykorzystaj konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx.

Do diagnostyki i konfiguracji stacji roboczej wykorzystaj następujące konta:

 • w systemie Windows konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx
 • w systemie Linux konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto z uprawnieniami użytkownika root)

1. Wykonaj montaż dysku twardego

a) zamontuj w serwerze dysk twardy opisany jako SERWER WINDOWS

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu Windows w wersji serwerowej

2. Wykonaj okablowanie sieciowe

a) wykonaj kabel połączeniowy prosty, zakończony według sekwencji T568B

UWAGA!
Po wykonaniu okablowania zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonania kabla prostego

3. Na stacji roboczej w systemie Windows przeprowadź test zainstalowanej i zapasowej karty graficznej

 • zainstaluj program GPU-Z i za jego pomocą sprawdź parametry zainstalowanej karty graficznej, ujęte w Tabeli 1. Porównanie kart graficznych. Tabela znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym. Wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzone testy, a następnie zapisz je w jednym pliku graficznym pod nazwą Test_karty1 na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • wyniki testu przeprowadzonego w programie GPU-Z zanotuj w Tabeli 1. Porównanie kart graficznych
 • zdemontuj kartę graficzną zainstalowaną na płycie głównej stacji roboczej, a w przypadku karty zintegrowanej – wyłącz ją w BIOS lub Menedżerze urządzeń
 • zamontuj zapasową kartę graficzną
UWAGA!
Po zdemontowaniu karty graficznej lub po wyłączeniu wbudowanej karty graficznej zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do montażu zapasowej karty. Przebieg montażu będzie obserwowany przez egzaminatora. Po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych czynności montażowych i uruchomienia systemu
 • zainstaluj sterowniki, a następnie, wykorzystując program GPU-Z, sprawdź parametry zapasowej karty graficznej. Wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzone testy. Zrzuty zapisz w jednym pliku graficznym pod nazwą Test_karty2 na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • wyniki testu przeprowadzonego w programie GPU-Z zanotuj w Tabeli 1. Porównanie kart graficznych w kolumnie Zapasowa karta graficzna
 • dokonaj wyboru karty, która będzie miała większą wydajność podczas obróbki grafiki 3D w programie o zalecanych wymaganiach:

zalacane-wymagania-EE.08-01-20.06-SG

 • Swój wybór uzasadnij w Tabeli 1

4. Skonfiguruj ruter według zaleceń. Wykonaj zrzuty ekranu potwierdzające wykonaną konfigurację rutera. Zrzuty zapisz jako pliki graficzne na nośniku USB opisanym EGZAMIN w folderze KONFIGURACJA-RUTERA

UWAGA!
Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze RUTER na nośniku opisanym MATERIAŁY
 • adres IP dla interfejsu LAN: 192.168.100.1/24
 • serwer DHCP włączony, zakres adresów: 192.168.100.25 - 192.168.100.65
 • adres 192.168.100.26 zarezerwowany dla interfejsu stacji roboczej, podłączonej do przełącznika
 • adres IP interfejsu WAN: 10.10.10.2/28, brama: 10.10.10.1 
 • serwer DNS dla interfejsu WAN: 8.8.8.8, drugi serwer DNS: 8.8.3.3, jeśli jest wymagany

5. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń. Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający wykonaną konfigurację przełącznika. Zrzut zapisz jako plik graficzny na nośniku USB opisanym EGZAMIN w folderze KONFIGURACJA-PRZEŁĄCZNIKA

UWAGA!
przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze PRZEŁĄCZNIK na nośniku opisanym MATERIAŁY
 • adres IP: 192.168.100.3 z maską 255.255.255.0, jeśli jest wymagana
 • brama domyślna: adres IP rutera, jeśli jest wymagana 

6. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej

Schemat połączenia urządzeń

schemat połączenia urządzeń

7. Na stacji roboczej skonfiguruj system Linux.

 • skonfiguruj interfejs sieciowy:
  • nazwa połączenia: NET2
  • adres IP uzyskiwany automatycznie
  • serwer DNS: localhost
 • utwórz grupę użytkowników o nazwie Dzial-HR
 • utwórz konto użytkownika o nazwie Kadrowa z hasłem K@drow@1
 • dodaj użytkownika Kadrowa do grupy użytkowników Dział-HR
 • w katalogu domowym użytkownika administrator utwórz katalog o nazwie Pobory
 • zmień właściciela katalogu Pobory na użytkownika Kadrowa
 • wyodrębnij z archiwum Z1.7z plik obiekt.jpg i ustaw go jako tapetę

8. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem Windows.

 • interfejs sieciowy serwera, podłączony do przełącznika:
  • nazwa połączenia: NET1
  • adres IP: 192.168.100.10/24
  • serwer DNS: localhost
 • drugi interfejs sieciowy serwera wyłączony
 • promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie ee08.local. Jako hasło dla konta Administrator trybu przywracania usług katalogowych ustaw zaq1@WSX
 • w domenie ee08.local utwórz jednostkę organizacyjną o nazwie Zarząd,  a w niej konto użytkownika z następującymi ustawieniami:
  • pełna nazwa: Anna Kowal
  • nazwa logowania: Sekretarka1
  • hasło: Sekret@rka1
  • użytkownik nie może zmienić hasła
 • zainstaluj drukarkę sieciową. Drukarka jest dostępna przez port TCP/IP pod adresem 192.168.100.250 z protokołem RAW. Sterowniki znajdują się na nośniku opisanym MATERIAŁY.
 • udostępnij drukarkę pod nazwą Drukarka-X, gdzie X oznacza numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego 
 • wydrukuj stronę testową drukarki. Wydruk pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym
UWAGA!
Zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – wykonanie wydruku. Strona testowa zostanie Ci przekazana przez przewodniczącego ZN lub członka komisji egzaminacyjnej.
 • skonfiguruj zainstalowaną drukarkę:
  • dostępność od godziny 7:00 do godziny 20:00
  • liczba stron na arkusz: 2
  • orientacja: pozioma

9. Wykorzystując Wiersz poleceń oraz Terminal, wykonaj test połączenia serwera z ruterem, przełącznikiem, drukarką i stacją roboczą oraz sprawdź poprawność nadania adresów IP dla interfejsu stacji roboczej

UWAGA!
Zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, przełącznikiem, stacją roboczą i drukarką oraz sprawdzenia poprawności nadania adresu IP dla stacji roboczej. W obecności egzaminatora przeprowadź test komunikacji połączonych urządzeń sieciowych.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:

 • montaż okablowania i podzespołów oraz połączenie fizyczne urządzeń
 • diagnostyka i specyfikacja podzespołów
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe 
 • skonfigurowany serwer 
 • skonfigurowana stacja robocza 
 • zainstalowana i skonfigurowana drukarka sieciowa 

oraz przebieg montażu i podłączenia urządzeń sieciowych.

UWAGA!
Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE

Tabela 1. Porównanie kart graficznych