Arkusz EE.08 : 2020 - styczeń - zad. 04

Oznaczenie: EE.08-04-20.01-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne narzędzia, elementy i urządzenia sieciowe, podzespoły komputera oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania i podłączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź konfigurację dysku serwera, konfigurację urządzenia sieciowego oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera.

Do konfiguracji serwera oraz stacji roboczej z zainstalowanym systemem Windows i Linux wykorzystaj:  

 • w systemie Windows konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx
 • dla systemu Linux konto root z hasłem ZAQ!2wsx i konto użytkownika egzamin z hasłem ZAQ!2wsx 

Wykonaj montaż okablowania sieciowego

1. Wykonaj kabel UTP zakończony z obu stron wtykiem RJ45 według sekwencji T568B.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość przeprowadzenia testu poprawności wykonania przewodu. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego połączenia. 

2. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

Schemat połączenia urządzeń

schemat połączeń

3. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

 • hasło do konta Administrator serwera to ZAQ!2wsx
 • hasło do konta Administrator/Root stacji roboczej to ZAQ!2wsx

Skonfiguruj serwer oraz zamontuj dysk twardy

4. Zamontuj dysk twardy w serwerze oznaczony jako SERWER1

5. Skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy serwera według zaleceń:

 • nazwa połączenia: 1IP 
 • adres IP: uzyskiwany jest automatycznie 
 • serwer DNS: uzyskiwany jest automatycznie

6. Skonfiguruj drugi interfejs sieciowy serwera według zaleceń:

 • nazwa połączenia: 2IP
 • adres IP: 192.168.0.2 z maską podsieci 255.255.255.0

7. Na serwerze utwórz konto lokalnego użytkownika z poniższymi danymi:

 • pełna nazwa: Jan Kowalski
 • nazwa logowania: jkowalski
 • hasło docelowe: zaq1@WSX

8. Utwórz na serwerze folder C:Pisma, udostępnij go pod nazwą „Pisma” i ustaw uprawnienia i zabezpieczenia dla użytkowników: Administrator i Jan KowalskiPełna kontrola.

9. Na serwerze zainstaluj i uruchom serwer FTP oraz skonfiguruj nową witrynę FTP o nazwie: Pisma_ftp udostępniającą zawartość folderu C:Pisma, powiązaną z adresem pierwszego interfejsu (1IP) serwera. 

10. Skonfiguruj dla witryny FTP uwierzytelnianie i autoryzację dla użytkowników anonimowych z uprawnieniami do odczytu i zapisu

11. Stosując na serwerze odpowiednie polecenia sprawdź komunikację między: 

 • serwerem a przełącznikiem 
 • serwerem a ruterem
 • serwerem a stacją roboczą

oraz wyświetl pełną konfigurację interfejsów sieciowych serwera. 

Wykonaj zrzuty ekranu potwierdzające wykonanie działań kontrolnych, zapisz je w postaci plików graficznych na serwerze w folderze C:Pisma pod nazwami:

 • konfiguracja_interfejsu_serwera.jpg
 • komunikacja_z_ruterem.jpg
 • komunikacja_z_przełącznikiem.jpg
 • komunikacja_ze_stacją.jpg

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

12. Skonfiguruj ruter według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na pulpicie serwera, na koncie administratora

Zalecenia konfiguracji rutera dla interfejsu WAN: 

 • adres IP: 89.90.90.1/24 
 • brama: 89.90.90.2
 • adres DNS: 194.204.159.34

Zalecenia konfiguracji rutera dla interfejsu LAN:

 • adres IP: 172.118.56.1/24
 • serwer DHCP włączony z zakresem dzierżawy 172.118.56.10 ÷ 172.118.56.20 
 •  na serwerze DHCP ustawiona jest rezerwacja dla pierwszego interfejsu sieciowego serwera (1IP), dla adresu 172.118.56.15
 • ustawione przekierowanie portu interfejsu WAN na pierwszy interfejs sieciowy serwera (1IP) dla usługi FTP
 • skonfigurowana opcja DMZ i odblokowane wszystkie porty na ruterze dla interfejsu 1IP serwera 

13. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na pulpicie serwera na koncie administratora

 • adres IP: 192.168.0.10
 • nowy VLAN z ID ustawionym na 23 i nazwą VLAN23
 • porty 2 i 3 przypisane do utworzonego VLAN’u bez tagowania

Specyfikacja podzespołów i elementów zmontowanej stacji roboczej oraz zainstalowana pamięć RAM

Korzystając z dostępnych podzespołów komputerowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, przeprowadź montaż podzespołów stacji roboczej oraz wykonaj konfigurację systemu operacyjnego Linux według przedstawionych wskazań. W tym celu: 

14. Przed rozpoczęciem prac montażowych wypełnij Tabelę 1. „Specyfikacja podzespołów i elementów”.

Tabela 1. Specyfikacja podzespołów i elementów

Po wypełnieniu tabeli podłącz w zestawie komputerowym dysk twardy oznaczony nazwą Linux oraz kable sygnałowe ATA/SATA i zasilające do dysku twardego. Zamontuj pamięć RAM oznaczoną jako RAM1 i RAM2 na płycie głównej oraz przeprowadź montaż zapasowej karty sieciowej. W tym celu wymontuj lub wyłącz w BIOS-ie kartę sieciową oraz zamontuj z dostępnych na stanowisku elementów zastępczych kartę sieciową. 

UWAGA!
Po zamontowaniu pamięci RAM, karty sieciowej i dysku oraz podłączeniu kabli sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

Skonfigurowany system Linux na stacji roboczej

15. Skonfiguruj system Linux. W tym celu:

 • zaloguj do systemu Linux. Konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto należące do grupy root) oraz konto root z hasłem ZAQ!2wsx
 • skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:
  • nazwa połączenia: IP
  • adres IP: 89.90.90.2 z maską podsieci 255.255.255.0
  • brama: 89.90.90.1
  • serwer DNS: 194.204.159.34
 • w systemie Linux uruchom terminal i wykonaj w nim następujące działania:
  • wyślij do pliku o nazwie „zawartosc_etc” wylistowaną zawartość folderu /etc i zapisz go na nośniku USB o nazwie EGZAMIN
  • na stacji roboczej wyświetl w przeglądarce internetowej zawartość udostępnionego folderu FTP skonfigurowanego na serwerze (ftp://172.118.56.15) zawierającego utworzone wcześniej pliki

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowany serwer oraz zainstalowany dysk twardy 
 • specyfikacja podzespołów i elementów zmontowanej stacji roboczej oraz zainstalowana pamięć RAM 
 • skonfigurowany system Linux na stacji roboczej 

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego.