Arkusz EE.08 : 2020 - styczeń - zad. 03

Oznaczenie: EE.08-03-20.01-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne narzędzia, elementy i urządzenia sieciowe, podzespoły komputera oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania i podłączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź konfigurację dysku serwera, konfigurację urządzenia sieciowego oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera. 

Do konfiguracji serwera oraz stacji roboczej z zainstalowanym systemem Windows i Linux wykorzystaj:

 • w systemie Windows konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx
 • dla systemu Linux konto root z hasłem ZAQ!2wsx i konto użytkownika egzamin z hasłem ZAQ!2wsx

Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego wg sekwencji T568A, do dowolnego gniazda

2. Drugi koniec kabla UTP podłącz do modułu Keystone wg sekwencji T568A, zmontuj gniazdo naścienne z jednym modułem.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy - gniazdo. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego połączenia. 

3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

Schemat połączenia urządzeń

schemat połączeń

 

4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

 • hasło do konta Administrator serwera to ZAQ!2wsx 
 • hasło do konta Administrator/Root stacji roboczej to ZAQ!2wsx

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera oraz zamontuj dysk twardy:

5. Zamontuj dysk twardy oznaczony jako SERWER1

6. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: IP1 
 • adres IP: 172.22.0.3 z maską podsieci 255.255.255.0
 • brama domyślna: adres IP rutera
 • serwer DNS: 172.22.0.3 lub 127.0.0.1 

7. Skonfiguruj drugi interfejs sieciowy serwera według zaleceń: 

 • nazwa połączenia: IP2
 • adres IP: 192.168.100.1
 • maska podsieci: 255.255.255.0

Skonfiguruj urządzenia sieciowe:

8. Skonfiguruj ruter według zaleceń

Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze na pulpicie konta Administrator

 • adres IP interfejsu LAN: 172.22.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0
 • serwer DHCP włączony 
 • zakres dzierżawy DHCP 172.22.0.5 ÷ 172.22.0.10

9. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze na pulpicie konta Administrator 

 • adres IP: 192.168.100.2 z maską podsieci 255.255.255.0
 • adres bramy domyślnej: 192.168.100.1 (jeżeli jest to możliwe)
 • utworzony VLAN o ID=100 i nazwie VLAN100
 • utworzony VLAN o ID=444 i nazwie VLAN444 
 • do VLAN100 przypisane są porty 1, 2 i 3 bez tagowania
 • do VLAN444 przypisane są pozostałe porty bez tagowania

Skonfiguruj usługi serwera: 

10. Zainstaluj i uruchom na serwerze usługę rutingu z translacją adresów sieciowych 

11. Na serwerze uruchom usługę serwera IIS (Internetowych Usług Informacyjnych)

12. W katalogu głównym dysku C: utwórz folder STRONA_TESTOWA i skopiuj do niego z pulpitu plik o nazwie startowy.html

13. Stwórz nową witrynę WWW o nazwie TESTOWA uruchamianą plikiem startowy.html zlokalizowanym w katalogu C:STRONA_TESTOWA. Witryna powinna być powiązana z pierwszym interfejsem sieciowym serwera IP1 

14. Na serwerze utwórz konto użytkownika WEBMASTER z hasłem Webm@ster2018 należącego do grupy użytkowników zaawansowanych 

15. Udostępnij w sieci folder zawierający witrynę WWW pod nazwą testowe_www i nadaj uprawnienia i zabezpieczenia tak, aby tylko Administrator miał pełną kontrolę do zasobu a WEBMASTER mógł modyfikować stronę

16. Na serwerze wyświetl w przeglądarce internetowej zawartość strony WWW. Strona powinna być dostępna pod adresem http://172.22.0.3. Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający wykonanie działania kontrolnego, zapisz pod nazwą strona_WWW na pulpicie konta Administrator 

Montaż pamięci RAM, dysku twardego oraz skonfigurowany system Linux na stacji roboczej

Korzystając z dostępnych podzespołów komputerowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, przeprowadź montaż podzespołów stacji roboczej oraz wykonaj konfigurację systemu operacyjnego Linux według przedstawionych wskazań. W tym celu:

17. Podłącz w zestawie komputerowym dysk twardy oznaczony nazwą Linux oraz przewody sygnałowe ATA/SATA i zasilające do dysku twardego.

18. Zamontuj moduł pamięci oznaczony napisem RAM1

UWAGA!
Przed zamontowaniem modułów pamięci zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki gotowość do wykonania montażu. Po uzyskaniu zgody przystąpienia do czynności montażowych.

19. Wykorzystując program CPU-G dostępny na nośniku opisanym jako Programy, sprawdź parametry pamięci (typ, pojemność, częstotliwość pracy oraz opóźnienie), a dane zapisz w arkuszu w Tabeli 1. Specyfikacja pamięci RAM

20. W katalogu głównym dysku Linux utwórz folder /DANE, wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzone testy, zapisz je w pliku graficznym w folderze /DANE pod nazwą CPUG_sprawdzenie

21. Zamontuj na płycie głównej komputera drugi moduł pamięci oznaczony jako RAM2

UWAGA!
Przed zamontowaniem modułów pamięci zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki gotowość do wykonania montażu. Montaż pamięci będzie obserwowany i oceniany przez egzaminatora. Po uzyskaniu zgody, przystąp do dalszych czynności montażowych.

22. Wykorzystując program CPU-G sprawdź parametry zamontowanej pamięci operacyjnej (typ, pojemność, częstotliwość pracy oraz opóźnienie). Wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzone testy, a następnie zapisz je w pliku graficznym w folderze /DANE pod nazwą CPUG_Test_2 oraz zapisz w arkuszu w Tabeli 1. Specyfikacja pamięci RAM

23. Skonfiguruj system Linux na stacji roboczej. W tym celu:

 • skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:
  • adres IP: pobierany automatycznie
  • serwer DNS: adres pierwszego interfejsu sieciowego serwera
 • sprawdź w terminalu jaki adres IP otrzymał interfejs sieciowy stacji roboczej (poprawność działania serwera DHCP) w tym celu zastosuj polecenie ifconfig. Udokumentuj nadany adres za pomocą zrzutu ekranowego zapisanego w pliku graficznym o nazwie Linux_IP w folderze /DANE
 • sprawdź komunikację między stacją roboczą a serwerem, komunikację między stacją roboczą a ruterem. Wykonaj zrzuty ekranu potwierdzające realizację działań kontrolnych. Zapisz je w pliku graficznym pod nazwą sprawdzenie w folderze /DANE

24. Na stacji roboczej wyświetl w przeglądarce internetowej zawartość strony WWW skonfigurowanej na serwerze http://172.22.0.3. Wykonaj zrzut z ekranu potwierdzający wykonanie działania kontrolnego, zapisz pod nazwą stronaWWW_Linux w folderze /DANE

Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów: 

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowany przełącznik oraz ruter
 • skonfigurowane interfejsy serwera oraz zamontowany dysk
 • skonfigurowane usługi serwera
 • montaż pamięci RAM, dysku twardego oraz skonfigurowany system Linux na stacji roboczej

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego. 

Tabela 1. Specyfikacja pamięci RAM