Arkusz EE.08 : 2020 - styczeń - zad. 01

Oznaczenie: EE.08-01-20.01-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne narzędzia, elementy i urządzenia sieciowe, podzespoły komputera oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania i podłączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź konfigurację dysku serwera, konfigurację urządzenia sieciowego oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera. 

Do konfiguracji serwera oraz stacji roboczej z zainstalowanym systemem Windows i Linux wykorzystaj: dla systemu Windows konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx a dla systemu Linux konto root z hasłem ZAQ!2wsx oraz konto użytkownika administrator z hasłem ZAQ!2wsx 

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

 • wykonaj podłączenie kabla UTP do modułu keystone gniazda naściennego według sekwencji T568B. Zmontuj gniazdo naścienne z jednym modułem
 • drugi koniec kabla UTP zakończ wtykiem RJ45 tak, aby uzyskać połączenie proste
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego okablowania. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonanego połączenia gniazdo – wtyk.

2. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem. 

Schemat połączenia urządzeń

schemat połączeń

3. W stacji roboczej zamontuj dysk oznaczony LINUX oraz pamięć RAM1

4. Skonfiguruj dysk serwera i przeprowadź diagnozę w systemie Windows Serwer: 

UWAGA!
Program CrystalDiskInfo dla systemu Windows dostępny jest w folderze CrystalDiskInfo na nośniku opisanym PROGRAMY
 • zamontuj dysk twardy z systemem Windows Serwer (oznaczony jako SERWER1) a następnie na wolnej przestrzeni dysku załóż partycję o maksymalnym rozmiarze i sformatuj ją na systemem plików NTFS oraz przypisz literę dysku X
 • wykorzystując program CrystalDiskInfo, odczytaj z dysku parametry systemu S.M.A.R.T o numerach: 01, 05, 0A, C5, C6, C7. W przypadku braku w/w parametrów dopuszcza się zapis N/A 
 • przygotuj dokument, zapisz numer i nazwę odczytanych parametrów oraz ich wartości. Utworzony dokument zapisz na pulpicie konta lokalnego Administrator pod nazwą SMART
 • wykonaj zrzuty ekranu potwierdzające przeprowadzoną diagnozę dysku. Zrzuty wklej do dokumentu tekstowego i zapisz na pulpicie konta lokalnego Administrator pod nazwą HDD

5. Skonfiguruj ruter według poniższych zaleceń, wykonaj zrzuty ekranowe dokumentujące konfigurację. Zrzuty umieść w dokumencie edytora tekstu. Dokument nazwij konfiguracja_ruter i umieść na pulpicie konta Administrator

UWAGA!
Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze RUTER na nośniku opisanym PROGRAMY. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, ustaw je na ZAQ!2wsx
 • adres IP interfejsu LAN: 10.0.0.1/24
 • serwer DHCP wyłączony
 • wyłączona sieć bezprzewodowa
 • adres IP interfejsu WAN: 90.90.90.1/30
 • brama domyślna interfejsu WAN: 90.90.90.2
 • serwer DNS interfejsu WAN: 8.8.8.8 
 • ustaw przekierowanie portu 80 z interfejsu WAN do serwera na port 8080

6. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera w systemie Windows i stacji roboczej w systemie Linux:

UWAGA!
Drukarka ma ustawiony adres 192.168.0.200
 • na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:
  • nazwa połączenia: LAN1
  • adres IP: 10.0.0.2/24 
  • brama domyślna: 10.0.0.1
  • serwer DNS: 10.0.0.1
 • na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według zaleceń: 
  • nazwa połączenia: LAN2 
  • adres IP: 192.168.0.x/24, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego
  • brama domyślna: brak 
  • serwer DNS: brak
 • na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieci przewodowej według zaleceń:
  • adres IP: 90.90.90.2/30 
 • na stacji roboczej ustaw bramę domyślną na 90.90.90.1 
 • na stacji roboczej ustaw serwer DNS na 8.8.8.8 
 • na serwerze za pomocą polecenia ping sprawdź komunikację z drukarką, ruterem oraz stacją roboczą
UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z drukarką, ruterem oraz stacją roboczą. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora. 

7. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem Windows Serwer: 

 • na serwerze dodaj rolę Serwer sieci Web, obsługujący protokół HTTP
 • utwórz folder C:www
 • ustaw zabezpieczenia utworzonego folderu tylko dla:
  • Administratorzy – Pełna kontrola 
  • Użytkownicy – Odczyt i wykonywanie 
 • w utworzonym folderze utwórz plik o nazwie test.html z zawartością:

zawartość pliku test.html

 • utwórz nową witrynę sieci Web udostępniającą zawartość utworzonego folderu, tylko pod adresem IP interfejsu LAN1 i portem 8080
 • dla utworzonej witryny ustaw domyślny dokument na test.html
 • sprawdź ze stacji roboczej, czy wyświetla się udostępniona witryna

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów: 

 • wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowany dysk serwera oraz zamontowana pamięć RAM
 • skonfigurowane urządzenie sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowany serwer 

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego.

UWAGA!
Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.