Arkusz EE.08 : 2019 - czerwiec - zad. 06

Oznaczenie: EE.08-06-19.06   Limit czasu: 150 minut

Wykorzystując dostępne narzędzia, elementy i urządzenia sieciowe, podzespoły komputera oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania i podłączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź modernizację stacji roboczej, konfigurację urządzenia sieciowego oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera.

Do konfiguracji serwera oraz stacji roboczej w systemie Windows wykorzystaj konto administrator z hasłem Egzamin08!@

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

 • wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego według sekwencji T568A
 • drugi koniec kabla UTP zakończ wtyczką RJ45 tak, aby uzyskać połączenie proste
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego okablowania. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonanego połączenia panel krosowy – wtyczka.

2. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej.

Schemat połączenia urządzeń

Schemat połączenia urządzeń

3. Zmodernizuj stację roboczą oraz sporządź w systemie Windows specyfikację techniczną zainstalowaneji zapasowej karty graficznej:

 • korzystając z programu GPU-Z dostępnego na nośniku DANE/PROGRAMY sprawdź parametry zainstalowanej karty graficznej ujęte w Tabeli 1 zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym. Wykonaj zrzuty ekranu potwierdzające przeprowadzone testy. Zrzuty zapisz na pulpicie konta lokalnego Administrator jako plik edytora tekstowego pod nazwą GPU1
 • na pulpicie konta Administrator utwórz plik edytora tekstowego o nazwie PORÓWNANIE-GPU i utwórz w nim tabelę zgodną z Tabelą 1. W tabeli zapisz odczytane parametry dla zainstalowanej karty graficznej
 • wymień zainstalowaną kartę graficzną na zapasową. Jeżeli zainstalowana karta graficzna jest kartą wbudowaną wyłącz ją w BIOS lub Menadżerze urządzeń
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zapasowej pamięci RAM zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych oraz uruchomienia systemu operacyjnego Windows.
 • sprawdź parametry zapasowej karty graficznej. Wykonaj zrzuty ekranu potwierdzające przeprowadzone testy. Zrzuty zapisz na pulpicie konta Administrator jako plik edytora tekstu GPU2
 • zanotuj w tabeli pliku PORÓWNANIE-GPU odczytane parametry zapasowej karty graficznej

4. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń, wykonaj zrzuty ekranowe dokumentujące konfigurację. Zrzuty umieść w dokumencie edytora tekstu. Dokument nazwij konfiguracja_przełącznika i umieść na pulpicie konta Administrator stacji roboczej:

UWAGA!
Przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze PRZEŁĄCZNIK na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY. Jeśli przełącznik zażąda zmiany hasła, ustaw je na ZAQ!2wsx
 • adres IP: 172.16.0.1/24
 • brama domyślna: 172.16.0.2
 • włączone VLAN 802.1q
 • utworzony VLAN o nazwie DRUKARKA (jeżeli jest taka opcja) oraz ID = 101
 • utworzony VLAN o nazwie KOMPUTER (jeżeli jest taka opcja) oraz ID = 102
 • porty 1 i 3 przypisane do VLAN DRUKARKA
 • porty 2 i 4 przypisane do VLAN KOMPUTER
 • wyłącz pozostałe porty powyżej piątego

5. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej w systemach Windows:

UWAGA!
drukarka ma ustawiony adres 192.168.0.200
 • Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:
  • nazwa połączenia: DRUKARKA
  • adres IP: 192.168.0.x/24, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego
  • brama domyślna: brak
  • serwer DNS: 127.0.0.1
 • Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:
  • nazwa połączenia: KOMPUTER
  • adres IP: 172.16.0.2/24
  • brama domyślna: brak
  • serwer DNS: 127.0.0.1
 • Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieci przewodowej według poniższych zaleceń:
  • nazwa połączenia: KOMPUTER
  • adres IP: 172.16.0.3/24
  • brama domyślna: brak
  • serwer DNS: IP serwera
 • Za pomocą polecenia PING wykonaj test połączenia serwera z drukarką, przełącznikiem i stacją roboczą.
UWAGA!
Po wykonaniu polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z drukarką, przełącznikiem oraz stacją roboczą. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

6. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem Windows:

 • promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę o nazwie egzamin.local w nowym lesie. Jako hasło konta Administrator dla trybu przywracania usług katalogowych ustaw ZAQ!2wsx
 • w domenie egzamin.local utwórz jednostkę organizacyjną o nazwie Sekretariat, a w niej utwórz konto użytkownika z następującymi ustawieniami:
  • pełna nazwa: Anna Nowak
  • nazwa logowania: anowak
  • hasło: zaq1@WSX
 • utwórz na serwerze folder C:\Homes i udostępnij go pod nazwą zasobu homes$
 • do udostępnionego zasobu ustaw uprawnienia sieciowe: Wszyscy – Pełna kontrola
 • do utworzonego folderu ustaw zabezpieczenia tylko dla: Administratorzy – Pełna kontrola
 • użytkownikowi anowak ustaw ścieżkę katalogu macierzystego zlokalizowanego w udostępnionym zasobie w folderze anowak z mapowaniem pod literę M:
 • dodaj stację roboczą do domeny egzamin.local
 • zaloguj się na stacji roboczej na konto anowak, utwórz dowolny plik na dysku M:

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:

 • wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń
 • zmodernizowana stacja robocza
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowany serwer

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego oraz modernizacji stacji roboczej.

Tabela 1. Specyfikacja kart graficznych - Wzór

Specyfikacja kart graficznych