Arkusz EE.08 : 2019 - czerwiec - zad. 05

Oznaczenie: EE.08-05-19.06   Limit czasu: 150 minut

Wykorzystując dostępne narzędzia, elementy i urządzenia sieciowe, podzespoły komputera oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania i podłączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź modernizację stacji roboczej, konfigurację urządzenia sieciowego oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera.

Podczas konfiguracji serwera oraz stacji roboczej Windows wykorzystaj konto administrator z hasłem Egzamin08!@

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

 • wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego według sekwencji T568B
 • drugi koniec kabla UTP zakończ wtyczką RJ45 tak, aby uzyskać połączenie proste
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego okablowania. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonanego połączenia panel krosowy – wtyczka.

2. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej

Schemat połączenia urządzeń

Schemat połączenia urządzeń

3. Zmodernizuj stację roboczą oraz sporządź w systemie Windows specyfikację techniczną zainstalowanej i zapasowej pamięci RAM:

 • korzystając z programu CPU-Z dostępnego na nośniku DANE/PROGRAMY sprawdź parametry zainstalowanej pamięci RAM. Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający przeprowadzone testy. Zrzut zapisz na pulpicie konta lokalnego Administrator jako plik graficzny RAM1.jpg
 • wymień zainstalowaną pamięć RAM na zapasową
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zapasowej pamięci RAM zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych oraz uruchomienia systemu operacyjnego Windows.
 • sprawdź parametry zapasowej pamięci RAM. Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający przeprowadzone testy. Zrzut zapisz na pulpicie konta lokalnego Administrator jako plik graficzny RAM2.jpg
 • na pulpicie konta lokalnego Administrator utwórz plik edytora tekstowego o nazwie PORÓWNANIE-RAM i przygotuj w nim tabelę zgodną z tabelą Specyfikacja pamięci RAM w arkuszu egzaminacyjnym. W przygotowanej tabeli zapisz odczytane parametry.

4. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń, wykonaj zrzuty ekranowe dokumentujące konfigurację. Zrzuty umieść w dokumencie edytora tekstu. Dokument nazwij konfiguracja_przełącznika i umieść na pulpicie konta Administrator stacji roboczej:

UWAGA!
Przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze PRZEŁĄCZNIK na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY. Jeśli przełącznik zażąda zmiany hasła, ustaw je na ZAQ!2wsx
 • adres IP: 10.0.0.1/24
 • brama domyślna: 10.0.0.2
 • włączone VLAN 802.1q
 • utworzony VLAN o nazwie DRUKARKA (jeżeli jest taka opcja) oraz ID = 101
 • utworzony VLAN o nazwie KOMPUTER (jeżeli jest taka opcja) oraz ID = 102
 • porty 1 i 3 przypisane do VLAN DRUKARKA
 • porty 2 i 4 przypisane do VLAN KOMPUTER
 • wyłącz nieużywane (niewykorzystywane) porty przełącznika

5. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej w systemach Windows:

UWAGA!
drukarka ma ustawiony adres 192.168.0.200
 • Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:
  • nazwa połączenia: DRUKARKA
  • adres IP: 192.168.0.x/24, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego
  • brama domyślna: brak
  • serwer DNS: 127.0.0.1
 • Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:
  • nazwa połączenia: KOMPUTER
  • adres IP: 10.0.0.2/24
  • brama domyślna: brak
  • serwer DNS: 127.0.0.1
 • Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieci przewodowej według poniższych zaleceń:
  • nazwa połączenia: KOMPUTER
  • adres IP: 10.0.0.3/24
  • brama domyślna: brak
  • serwer DNS: IP serwera
 • Za pomocą polecenia PING wykonaj test połączenia serwera z drukarką, przełącznikiem i stacją roboczą.
UWAGA!
Po wykonaniu polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z drukarką, przełącznikiem oraz stacją roboczą. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

6. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem Windows:

 • promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę o nazwie egzamin.local w nowym lesie. Jako hasło konta Administrator dla trybu przywracania usług katalogowych ustaw ZAQ!2wsx
 • w domenie egzamin.local utwórz jednostkę organizacyjną o nazwie Pracownicy, a w niej utwórz konto użytkownika z następującymi ustawieniami:
  • pełna nazwa: Jan Kowalski
  • nazwa logowania: jkowalski
  • hasło: zaq1@WSX
 • utwórz na serwerze folder C:\Profiles i udostępnij go pod nazwą zasobu profiles$
 • do udostępnionego zasobu ustaw uprawnienia sieciowe: Wszyscy – Pełna kontrola
 • do utworzonego folderu ustaw zabezpieczenia tylko dla: Administratorzy – Pełna kontrola, Użytkownicy – Zapis (tylko ten folder)
 • użytkownikowi jkowalski ustaw ścieżkę profilu mobilnego zlokalizowanego w udostępnionym zasobie, w folderze jkowalski
 • dodaj stację roboczą do domeny egzamin.local
 • zaloguj się na stacji roboczej na konto jkowalski, następnie wyloguj się z zalogowanego konta.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:

 • wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń
 • zmodernizowana stacja robocza
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowany serwer

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego oraz modernizacji stacji roboczej.

Tabela 1: Specyfikacja pamięci RAM - Wzór

specyfikacja-pamieci-ram-wzor-EE