Arkusz E.13 : 2021 - styczeń - zad. 01

Oznaczenie: E.13-01-21.01-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

 1. Zakończ kabel UTP wtykiem RJ45 według sekwencji T568B.
 2. Drugi koniec kabla UTP podłącz do modułu Keystone gniazda zgodnie z zastosowaną sekwencją. Zmontuj gniazdo sieciowe.
UWAGA!
Po wykonaniu montażu okablowania zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia wtyk – gniazdo naścienne. W obecności egzaminatora sprawdź testerem poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem podłączając ruter do gniazda na stanowisku egzaminacyjnym oznaczonym jako E-X, gdzie X oznacza numer stanowiska.

Schemat połączenia urządzeń sieciowych

UWAGA!

– Hasło do konta Administrator serwera to Q@wertyuiop

– Hasło do konta Administrator stacji roboczej systemu Windows to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

4. Ruter i przełączniki sieciowe pracują na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze, na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera i dokumentacja przełącznika. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, hasło ustaw na zaq1@WSX

5. Skonfiguruj interfejsy sieciowe rutera według zaleceń:

 • interfejs WAN:
  • adres IP: 192.168.0.X/24, gdzie X oznacza numer stanowiska
  • brama domyślna: 192.168.0.200
  • preferowany DNS: 8.8.8.8
 • interfejs LAN:
  • adres IP: 172.31.16.129/25
 • wyłącz usługę DHCP

6. Przełącznik nr 1 skonfiguruj według zaleceń:

 • adres IP: 172.31.16.221/25
 • utworzony VLAN o ID=100 i nazwie VLAN100
 • do VLAN100 przypisane są porty: 2, 3 bez tagowania.
 • port 4 pracuje w trybie trunk/tag

7. Przełącznik nr 2 skonfiguruj według zaleceń:

 • adres IP: 172.31.16.222/25
 • utworzony VLAN o ID=100 i nazwie VLAN100
 • do VLAN100 przypisane są porty: 1 bez tagowania
 • port 4 pracuje w trybie trunk/tag

Skonfiguruj serwer

8. Skonfiguruj interfejs sieciowy serwera, podłączony do przełącznika sieciowego według zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC2
 • statyczny adres IP: 172.31.16.254/25
 • brama domyślna: 172.31.16.129
 • serwer DNS: 127.0.0.1

9. Utwórz folder C:\witryna, a w nim plik index.html zawierający twój numer stanowiska oraz PESEL.

10. Promuj serwer do roli serwera sieci Web oraz skonfiguruj witrynę WWW z podanymi parametrami:

 • nazwa witryny WWW: Egzamin powiązana z adresem interfejsu sieciowego serwera NIC2
 • katalog skojarzony z witryną: C:\witryna
 • dokument uruchamiający witrynę: index.html

11. Zainstaluj, uruchom i skonfiguruj na serwerze usługę DNS według zaleceń:

 • utwórz strefę wyszukiwania do przodu o nazwie egzamin.local
 • stwórz nowy rekord hosta A o nazwie www i powiąż z adresem 172.31.16.254

Skonfiguruj stację roboczą i wykonaj czynności kontrolne

12. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej, podłączony do przełącznika sieciowego według zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC1
 • statyczny adres IP: 172.31.16.130/25
 • brama domyślna: 172.31.16.129
 • serwer DNS: 172.31.16.254

13. Wykonaj następujące czynności kontrolne ze stacji roboczej, weryfikujące poprawność konfiguracji infrastruktury sieciowej:

 • zweryfikuj poleceniami ping połączenie z ruterem i serwerem
 • sprawdź działanie strony internetowej pod adresem http://172.31.16.254 i www.egzamin.local
UWAGA!
Po wykonaniu czynności kontrolnych z punktu 13 zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do zademonstrowania ich egzaminatorowi.
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera, stacji roboczej oraz urządzeń sieciowych. Nie zmieniaj haseł kont administratora.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowany serwer
 • skonfigurowana stacja robocza i wyniki testów kontrolnych

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego.