Arkusz E.13 : 2020 - czerwiec - zad. 04

Oznaczenie: E.13-04-20.06-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń.

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do modułu Keystone gniazda sieciowego, według sekwencji T568B, zmontuj gniazdo sieciowe.

2. Drugi koniec kabla UTP podłącz, według sekwencji T568B, do dowolnego gniazda w panelu krosowniczym.

UWAGA!
Po wykonaniu podłączenia kabla do gniazda sieciowego i panelu krosowniczego, zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) połącz urządzenia zgodnie ze schematem, na którym cyfry oznaczają numery portów przełączników. Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się gniazdo RJ45 z doprowadzoną siecią komputerową sali egzaminacyjnej, do której podłączona jest drukarka.

Schemat podłączeń urządzeń w sieci lokalnej

Skonfiguruj urządzenia sieciowe.

1. Skonfiguruj ruter według zaleceń:

 • ustawienia adresu WAN - pobierane z serwera DHCP
 • ustawienia adresu LAN:
  • adres IP/prefiks maski: 10.20.30.1/26
 • serwer DHCP: wyłączony
 • sieć WiFi: wyłączona

2. Skonfiguruj przełącznik 1 według zaleceń:

 • ustawienia adresu IP:
  • adres IP i prefiks maski: 10.20.30.2/26 (przypisany do VLAN 2)
  • jeżeli jest wymagany adres bramy domyślnej: 10.20.30.1
 • utworzony VLAN z nazwą SIEC2 i ID = 2, z przypisanymi portami 1, 2, 3 i 4 bez znakowania (w trybie dostępu)
 • pozostałe porty są przypisane do VLAN’u domyślnego

3. Skonfiguruj przełącznik 2 według zaleceń:

 • ustawienia adresu IP:
  • adres IP i prefiks maski: 10.20.30.3/26 (przypisany do VLAN 2)
  • jeżeli jest wymagany adres bramy domyślnej: 10.20.30.1
 • utworzony VLAN z nazwą SIEC2 i ID = 2, z przypisanymi portami 1, 2 bez znakowania (w trybie dostępu)
 • pozostałe porty są przypisane do VLAN’u domyślnego

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej.

4. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera według zaleceń:

 • pierwszy interfejs sieciowy:
  • nazwa połączenia: LAN1
  • adres IP i prefiks maski: 10.20.30.10/26
  • brama domyślna: adres IP rutera
  • serwer DNS: 127.0.0.1
 • drugi interfejs sieciowy:
  • nazwa połączenia: LAN2
  • pierwszy adres IP i prefiks maski: 172.18.0.1/24
  • brama domyślna: puste
  • serwer DNS: 127.0.0.1

5. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN2
 • adres IP, maska i brama domyślna: przydzielane automatycznie
 • serwer DNS: przydzielany automatycznie

6. Za pomocą polecenia ping sprawdź komunikacje między następującymi urządzeniami:

 • serwerem i ruterem
 • serwerem i przełącznikiem 1
 • serwerem i przełącznikiem 2
UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, serwera z przełącznikiem 1, serwera z przełącznikiem 2. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

Skonfiguruj usługi sieciowe serwera.

7. Na serwerze dodaj rolę serwera DHCP z następującymi parametrami:

 • nazwa zakresu: SIEC3
 • zakres adresów: od 172.18.0.30 do 172.18.0.100, prefiks maski /24
 • czas dzierżawy - 4 dni
 • serwer DNS - adres IP interfejsu LAN2 serwera, nazwa domeny egzamin.local
 • zastrzeżenie adresu 172.18.0.30 dla stacji roboczej

8. Dodaj i skonfiguruj usługę serwera FTP, dodaj witrynę FTP o nazwie ftp_archiwum z następującymi ustawieniami:

 • folder macierzysty C:\stronawww
 • przypisany adres IP 172.18.0.1
 • uwierzytelnianie anonimowe
 • dostęp dla wszystkich użytkowników, zezwolenie na odczyt i zapis

9. Dodaj rolę serwera DNS. Dodaj strefę wyszukiwania do przodu o nazwie archiwum.local

10. W strefie archiwum.local dodaj rekord wiążący nazwę domenową serwer.archiwum.local z adresem IP interfejsu LAN2 serwera

11. W strefie archiwum.local dodaj rekord CNAME przypisujący nazwę komputer.archiwum.local do nazwy serwer.archiwum.local

12. Na stacji roboczej w przeglądarce internetowej połącz się z serwerem FTP, wpisując kolejno nazwy domenowe:

 • ftp://serwer.archiwum.local
 • ftp://komputer.archiwum.local
UWAGA!
Zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do wyświetlenia stron z witryną FTP
UWAGA!
Urządzenia sieciowe pracują obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Nie zmieniaj haseł kont administratora urządzeń sieciowych, jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowane usługi sieciowe serwera

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenie urządzeń.