Arkusz E.13 : 2020 - czerwiec - zad. 03

Oznaczenie: E.13-03-20.06-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

W ramach modernizacji lokalnej sieci komputerowej połącz i skonfiguruj urządzenia zgodnie ze schematem, tak aby możliwa była komunikacja stacji roboczej z ruterem WiFi i serwerem, oraz komunikacja serwera z drukarką i stacją roboczą.

1. Jeden koniec kabla UTP zakończ wtykiem RJ45 wg sekwencji T568B.

2. Podłącz drugi koniec kabla UTP do dowolnego gniazda panelu krosowego wg sekwencji T568B.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego połączenia. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem. Przełącznik nr 2 należy podłączyć do gniazda na stanowisku egzaminacyjnym oznaczonym jako E-X, gdzie X oznacza numer stanowiska.

Schemat podłączeń urządzeń w sieci lokalnej

4. Skonfiguruj interfejsy sieciowe rutera WiFi według zaleceń:

 • interfejs WAN:
  • konfiguracja automatyczna
 • interfejs LAN:
  • adres IP/maska interfejsu LAN: 172.10.16.1/24

5. Skonfiguruj serwer DHCP rutera WiFi według zaleceń:

 • zakres adresów IP: 172.10.16.40 ÷ 172.10.16.69
 • brama domyślna: 172.10.16.1 (o ile urządzenie tego wymaga)
 • preferowany serwer DNS: 172.10.16.100
 • rezerwacja adresu IP 172.10.16.100 dla serwera, interfejs LAN1.

6. Przełącznik nr 1 skonfiguruj według zaleceń.

 • adres IP/maska: 172.10.16.10/24
 • brama domyślna: 172.10.16.1 (o ile urządzenie tego wymaga)
 • utworzony VLAN o ID=100
 • utworzony VLAN o ID=200
 • porty 1, 4 przypisane do VLAN 100 bez tagowania
 • porty 2, 3 przypisane do VLAN 200 bez tagowania

7. Przełącznik nr 2 skonfiguruj według zaleceń.

 • adres IP/maska: 192.168.0.X/24, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego, np. stanowisko nr 1 – 192.168.0.1, stanowisko nr 2 – 192.168.0.2
 • brama domyślna: adres IP interfejsu LAN2 serwera (o ile urządzenie tego wymaga)
UWAGA!
Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła – ustaw hasło: zaq1@WSX

8. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera według zaleceń:

 • pierwszy interfejs
  • nazwa połączenia: LAN1
  • adres IP/maska: przydzielany z serwera DHCP
  • brama domyślna oraz DNS: przydzielany z serwera DHCP
 • drugi interfejs
  • nazwa połączenia: LAN2
  • adres IP: 192.168.0.100+X /24, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego np. stanowisko nr 1 – 192.168.0.101, stanowisko nr 2 – 192.168.0.102
  • adres serwera DNS: 127.0.0.1

9. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według zaleceń.

 • nazwa połączenia: LAN3
 • adres IP/maska: 192.168.0.60+X /24, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego, np. stanowisko nr 1 – 192.168.0.61, stanowisko nr 2 – 192.168.0.62
 • brama domyślna oraz DNS: adres IP interfejsu LAN2 serwera

10. Sprawdź poleceniem ipconfig /all ustawienia, które otrzymał z serwera DHCP interfejs LAN1 na serwerze.

11. Wykorzystując polecenie ping, sprawdź komunikacje między następującymi urządzeniami:

 • serwerem i ruterem WiFi
 • serwerem i stacją roboczą
 • stacją roboczą i drukarką
UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia ustawień interfejsu LAN1na serwerze, komunikacji serwera z ruterem WiFi i stacją roboczą oraz stacji roboczej z drukarką. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

12. Dodaj rolę Active Directory i promuj serwer do roli kontrolera domeny z następującymi parametrami:

 • utwórz nową domenę w nowym lesie na poziomie funkcjonalności domeny Windows Server 2008
 • nazwa domeny: firmaX.local, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska nr 1 – firma1.local, np. dla stanowiska nr 2 – firma2.local
 • nazwa NETBIOS: FIRMAX, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska nr 1 – FIRMA1, dla stanowiska nr 2 – FIRMA2
 • hasło administratora trybu przywracania Usług katalogowych: W#ertyuiop
UWAGA!
Jeżeli system operacyjny wymusi zmianę hasła Administratora po restarcie – ustaw hasło: zaq1@WSX

13. W katalogu Active Directory załóż jednostkę organizacyjną: biuro, a w niej konta z nazwami logowania:

 • kierownik z uprawnieniami administratora domeny, z hasłem xsw2#EDC, włączona opcja Użytkownik nie może zmienić hasła
 • specjalista z uprawnieniami użytkownika domeny, z hasłem cde3$RFV, włączona opcja Użytkownik nie może zmienić hasła

14. Zainstaluj na serwerze drukarkę sieciową dostępną pod adresem IP 192.168.0.250 – nazwa drukarki: drukarka. Udostępnij drukarkę w sieci.

15. W zabezpieczeniach drukarki ustaw uprawnienia do zarządzania drukarką dla użytkownika specjalista.

16. Stację roboczą podłącz do domeny firmaX.local, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego, zaloguj się na konto domenowe specjalista.

17. Zainstaluj na stacji roboczej drukarkę udostępnioną na serwerze i wydrukuj dokument tekstowy zawierający numer Twojego stanowiska oraz Twój numer PESEL.

UWAGA!
Zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do drukowania. Drukowanie wykonaj w obecności egzaminatora.
UWAGA!
Urządzenia sieciowe pracują obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop – jeżeli system wymusi zmianę hasła – ustaw zaq1@WSX
Sterowniki do drukarki znajdują się na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator
Nie zmieniaj haseł kont administratora urządzeń sieciowych, jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła ustaw na zaq1@WSX
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowane usługi serwera i podłączona drukarka

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenie urządzeń.