Arkusz E.13 : 2020 - czerwiec - zad. 02

Oznaczenie: E.13-02-20.06-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

W ramach modernizacji lokalnej sieci komputerowej wykonaj zlecone działania.

1. Jeden koniec kabla UTP zakończ wtykiem RJ45 wg sekwencji T568B.

2. Podłącz drugi koniec kabla UTP do modułu Keystone wg sekwencji T568B i zmontuj gniazdo sieciowe.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego połączenia. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

Schemat podłączeń urządzeń w sieci lokalnej

4. Skonfiguruj interfejsy sieciowe rutera według zaleceń:

 • interfejs WAN:
  • konfiguracja automatyczna
 • interfejs LAN:
  • adres IP/maska interfejsu LAN: 192.168.10.1/24

5. Skonfiguruj sieć bezprzewodową rutera według zaleceń:

 • nazwa sieci: egzaminX, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego
 • rozgłaszanie SSID – włączone
 • zabezpieczenia – WPA2 Personal
 • hasło: XEgzamin, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego

6. Skonfiguruj serwer DHCP rutera według zaleceń:

 • serwer DHCP – wyłączony

7. Przełącznik 1 skonfiguruj według zaleceń:

 • adres IP/maska: 192.168.10.2/24
 • brama domyślna: 192.168.10.1
 • utworzony VLAN o ID = 14
 • utworzony VLAN o ID = 23
 • porty 1, 4 nietagowane (w trybie dostępu) – przypisane do VLAN 14
 • port 2 nietagowany (w trybie dostępu) – przypisany do VLAN 23
 • port 3 tagowany (w trybie trunk) – przypisany do VLAN 14 i VLAN 23

8. Przełącznik 2 skonfiguruj według zaleceń:

 • adres IP/maska: 192.168.0.X/24, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 01 – 192.168.0.1
 • brama domyślna: adres IP interfejsu NIC3 serwera
 • utworzony VLAN o ID=14
 • utworzony VLAN o ID=23
 • porty 1, 4 nietagowane (w trybie dostępu) – przypisane do VLAN 14
 • port 2 nietagowany (w trybie dostępu) – przypisane do VLAN 23
 • port 3 tagowany (w trybie trunk) – przypisany do VLAN 14 i VLAN 23

9. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC4
 • adres IP/maska: 192.168.0.(200+X)/24, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 01 – 192.168.0.201
 • brama domyślna: adres IP interfejsu NIC3 serwera
 • adres serwera DNS: adres IP interfejsu NIC3 serwera

10. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera według zaleceń:

 • pierwszy interfejs
  • nazwa połączenia: NIC2
  • adres IP: 192.168.10.20/24
  • brama domyślna: 192.168.10.1
  • serwer DNS: 192.168.10.1
 • drugi interfejs
  • nazwa połączenia: NIC3
  • adres IP: 192.168.0.(100+X)/24, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 1 – 192.168.0.101, dla stanowiska 10 – 192.168.0.110

11. Na serwerze zainstaluj i skonfiguruj serwer DNS o nazwie egzamin.local ze strefą wyszukiwania do przodu.

12. W strefie wyszukiwania do przodu egzamin.local serwera DNS utwórz rekordy typu A zgodnie z Tabelą nr 1.

Tabela nr 1. Wykaz rekordów typu A w strefie wyszukiwania do przodu

13. Zainstaluj i uruchom na serwerze usługę rutingu z translacją adresów sieciowych, wskazując NIC2 jako interfejs publiczny.

14. Wykorzystując polecenie ping i stosując nazwy domenowe urządzeń, sprawdź komunikację między następującymi urządzeniami:

 • stacją roboczą i ruterem (ruter.egzamin.local)
 • serwerem i przełącznikiem nr 1 (switch1.egzamin.local)
 • serwerem i stacją roboczą (host.egzamin.local)
UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji stacji roboczej z ruterem oraz serwera z przełącznikiem nr 1 i stacją roboczą. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.
UWAGA!
urządzenia sieciowe pracują obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator
hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop
sterowniki do drukarki znajdują się na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator
nie zmieniaj haseł kont administratora urządzeń sieciowych, jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła ustaw na zaq1@WSX
po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowane usługi serwera

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenie urządzeń.