Arkusz E.13 : 2020 - czerwiec - zad. 01

Oznaczenie: E.13-01-20.06-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do modułu Keystone gniazda sieciowego, według sekwencji T568B, zmontuj gniazdo sieciowe.

2. Drugi koniec kabla UTP zakończ wtykiem RJ45, zgodnie z sekwencją T568B.

UWAGA!
Po wykonaniu podłączenia kabla do gniazda sieciowego i zakończeniu go wtykiem, zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem, na którym cyfry oznaczają numery portów przełączników. Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się gniazdo RJ45 z doprowadzoną siecią komputerową sali egzaminacyjnej, do której podłączona jest drukarka.

Schemat podłączeń urządzeń w sieci lokalnej

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

1. Skonfiguruj przełącznik 1 według zaleceń.

Ustawienia adresu IP:

 • adres IP i maska: 10.20.100.2/24
 • brama domyślna: 10.20.100.1 (jeżeli jest to możliwe)

2. Skonfiguruj przełącznik 2 według zaleceń.

Ustawienia adresu IP:

 • adres IP i maska: 192.168.0.200/24
 • brama domyślna: 192.168.0.254 (jeżeli jest to możliwe)

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

3. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera według zaleceń:

 • pierwszy interfejs sieciowy:
  • nazwa połączenia: LAN1
  • adres IP i maska: IP 10.20.100.1/24
  • brama domyślna: brak
  • serwer DNS: 127.0.0.1
 • drugi interfejs sieciowy:
  • nazwa połączenia: LAN2
  • adres IP i maska: 192.168.0.X/24, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego
  • brama domyślna: 192.168.0.254
  • serwer DNS: 127.0.0.1

4. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:

 • adres IP i maska: 10.20.100.3/24
 • brama domyślna: adres IP serwera
 • serwer DNS: adres IP serwera

5. Za pomocą polecenia ping sprawdź komunikacje między następującymi urządzeniami:

 • serwerem i przełącznikiem nr 1
 • serwerem i przełącznikiem nr 2
 • serwerem i stacją roboczą
 • serwerem i drukarką sieciową o adresie IP 192.168.0.250
UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z przełącznikiem 1, serwera z przełącznikiem 2, serwera ze stacją roboczą. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

Skonfiguruj domenę Active Directory i podłącz drukarkę sieciową

6. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie: egzaminX.local, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego. Hasło dla konta Administratora trybu przywracania usług katalogowych ustaw na Q@wertyuiop

UWAGA!
Jeżeli przy uruchomieniu kontrolera domeny system poprosi o zmianę hasła, ustaw je na Q!wertyuiop

7. W domenie egzaminX.local, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego, załóż jednostkę organizacyjną hurtownia, w niej konto sprzedawca1 z hasłem Sprzed@wca1 należące do grupy Użytkownicy domeny.

8. Przydziel użytkownika sprzedawca1 do odpowiedniej grupy, by miał możliwość tworzenia kopii zapasowych systemu.

9. Podłącz stację robocza do domeny.

10. Na serwerze zainstaluj drukarkę sieciową na porcie TCP/IP. Drukarka ma ustawiony adres IP 192.168.0.250/24. Udostępnij ją w sieci pod nazwą drukarkaX, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego.

11. Na stacji roboczej utwórz plik tekstowy zawierający twój numer stanowiska egzaminacyjnego i numer PESEL, połącz się z drukarką sieciową i wydrukuj go na drukarce.

UWAGA!
Urządzenia sieciowe pracują obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze na pulpicie konta Administrator.
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop.
Nie zmieniaj haseł kont administratora urządzeń sieciowych, jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX.
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowana domena Active Directory i podłączona drukarka sieciowa

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenie urządzeń.