Arkusz E.13 : 2020 - styczeń - zad. 04

Oznaczenie: E.13-04-20.01-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń.

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do modułu Keystone gniazda sieciowego według sekwencji T568A, zmontuj gniazdo sieciowe.

2. Drugi koniec kabla UTP podłącz według sekwencji T568A do dowolnego gniazda w panelu krosowniczym.

UWAGA!
Po wykonaniu podłączenia kabla do gniazda sieciowego i panelu krosowniczego zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych połącz urządzenia zgodnie ze schematem, na którym cyfry oznaczają numery portów przełączników.

Schemat podłączeń urządzeń w sieci lokalnej

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

1. Skonfiguruj ruter z WiFi według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX

 • ustawienia adresu WAN:
  • adres IP i prefiks maski: 17.17.0.2/16
  • brama domyślna: 17.17.0.1
  • serwer DNS: 8.8.8.8
 • ustawienia adresu LAN:
  • adres IP i prefiks maski: 172.20.0.1/27
 • serwer DHCP: wyłączony
 • sieć WiFi: wyłączona

2. Skonfiguruj przełącznik nr 1, do którego podłączone są ruter z WiFi, serwer oraz przełącznik nr 2 według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła ustaw na zaq1@WSX

 • ustawienia adresu IP:
  • adres IP/maska: 192.168.20.1/25 przypisany do VLAN3
  • jeżeli jest wymagana brama domyślna: 192.168.20.10
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN2 z ID=2, z przypisanymi portami 1 i 3 bez znakowania (w trybie dostępu)
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN3 z ID=3, z przypisanymi portami 2 i 4 bez znakowania (w trybie dostępu)
 • pozostałe porty są przypisane do VLAN’u domyślnego

3. Skonfiguruj przełącznik nr 2, do którego podłączona jest stacja robocza według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX

 • Ustawienia adresu IP:
  • adres IP/maska: 192.168.20.2/25
  • jeżeli jest wymagana brama domyślna: 192.168.20.10
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN3 z ID=3, z przypisanymi portami 1 i 2 bez znakowania (w trybie dostępu)

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

4. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera według zaleceń:

 • pierwszy interfejs sieciowy:
  • nazwa połączenia: LAN1
  • adres IP/maska: 172.20.0.2/27
  • brama domyślna: adres IP rutera
  • serwer DNS: 127.0.0.1
 • drugi interfejs sieciowy:
  • nazwa połączenia: LAN2
  • adres IP/maska: 192.168.20.10/25
  • brama domyślna: brak
  • serwer DNS: 127.0.0.1

5. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN2
 • adres IP, maska i brama domyślna: przydzielane automatycznie
 • serwer DNS: przydzielanie automatyczne

6. Za pomocą polecenia ping sprawdź komunikacje między następującymi urządzeniami:

 • serwerem i ruterem
 • serwerem i przełącznikiem 1
 • serwerem i przełącznikiem 2
UWAGA!
Po wykonaniu poleceń zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, serwera z przełącznikiem 1, serwera z przełącznikiem 2. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

Skonfiguruj usługi sieciowe serwera

7. Na serwerze dodaj rolę serwera DHCP z następującymi parametrami:

 • nazwa zakresu: zakres_LAN2
 • zakres adresów: od 192.168.20.11 do 192.168.20.50, prefiks maski /25
 • czas dzierżawy - 2 dni
 • serwer DNS - adres IP serwera (LAN2), nazwa domeny - egzamin.local
 • zastrzeżenie adresu 192.168.20.20 dla interfejsu sieciowego stacji roboczej

8. Dodaj i skonfiguruj usługę rutingu z translacją adresów sieciowych, gdzie adres publiczny to 172.20.0.2

9. Dodaj rolę serwera DNS. Dodaj strefę wyszukiwania do przodu sprzet.local

10. W strefie sprzet.local dodaj rekord typu A wiążący nazwę domenową ruter.sprzet.local z adresem interfejsu LAN rutera

11. Na stacji roboczej odnów adres IP i połącz się z ruterem, wpisując nazwę domenową w przeglądarce stron WWW http://ruter.sprzet.local

UWAGA!
Zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do wyświetlenia strony rutera.
UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowane usługi sieciowe serwera

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenie urządzeń.