Arkusz E.13 : 2020 - styczeń - zad. 03

Oznaczenie: E.13-03-20.01-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

W ramach modernizacji lokalnej sieci komputerowej połącz i skonfiguruj urządzenia zgodnie ze schematem, tak aby możliwa była komunikacja stacji roboczej z ruterem z WiFi i serwerem oraz komunikacja serwera z drukarką i stacją roboczą.

1. Jeden koniec kabla UTP zakończ wtykiem RJ45 według sekwencji T568B.

2. Podłącz drugi koniec kabla UTP do modułu Keystone według sekwencji T568B i zamontuj gniazdo sieciowe.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego połączenia. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem. Przełącznik nr 2 należy podłączyć do gniazda na stanowidku egzaminacyjnym oznaczonym jako E-X, gdzie X to numer stanowiska.

Schemat podłączeń urządzeń w sieci lokalnej

4. Skonfiguruj interfejsy sieciowe rutera WiFi według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX

 • interfejs WAN:
  • konfiguracja automatyczna
 • interfejs LAN:
  • adres IP/maska interfejsu LAN: 172.16.10.1/24

5. Skonfiguruj serwer DHCP rutera z WiFi według zaleceń:

 • zakres adresów IP: 172.16.10.20 ÷ 172.16.10.49
 • brama domyślna: 172.16.10.1 (jeżeli konfiguracja bramy jest wymagana)
 • preferowany serwer DNS: 172.16.10.40
 • rezerwacja adresu IP dla stacji roboczej na 172.16.10.30

6. Skonfiguruj przełącznik nr 1, do którego podłączone są ruter, stacja robocza i jeden interfejs sieciowy serwera według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX.

 • adres IP/maska: 172.16.10.2/24
 • brama domyślna: 172.16.10.1 (jeżeli konfiguracja bramy jest wymagana)

7. Skonfiguruj przełącznik nr 2, do którego podłączony jest drugi interfejs sieciowy serwera i gniazdo sieci lokalnej według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX.

 • adres IP/maska: 192.168.0.X/24, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego
 • brama domyślna: 192.168.0.50+X, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego (jeżeli konfiguracja bramy jest wymagana), np. dla stanowiska numer 1 – 192.168.0.51, dla stanowiska numer 11 – 192.168.0.61
 • utworzony VLAN o ID=10 i nazwie VLAN10
 • utworzony VLAN o ID=20 i nazwie VLAN20
 • porty 1, 4 przypisane do VLAN 10 bez tagowania
 • porty 2, 3 przypisane do VLAN 20 bez tagowania

8. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN1
 • adres IP/maska: przydzielany z serwera DHCP
 • adres bramy i DNS: przydzielany z serwera DHCP

9. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera według zaleceń:

 • pierwszy interfejs
  • nazwa połączenia: LAN2
  • adres IP: 172.16.10.40/24
  • brama domyślna: 172.16.10.1
  • DNS: 127.0.0.1
 • drugi interfejs
  • nazwa połączenia: LAN3
  • adres IP: 192.168.0.50+X/24, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska numer 1 – 192.168.0.51, dla stanowiska numer 11 – 192.168.0.61

10. Sprawdź poleceniem ifconfig /all ustawienia, które otrzymał z serwera DHCP interfejs LAN1 na stacji roboczej.

11. Wykorzystując polecenie ping, sprawdź komunikację między następującymi urządzeniami:

 • stacją roboczą i ruterem WiFi
 • stacją roboczą i serwerem
 • serwerem i stacją roboczą
 • serwerem i drukarką
UWAGA!
Po wykonaniu poleceń zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia ustawień interfejsu LAN1 na stacji roboczej, komunikacji stacji roboczej z ruterem WiFi i interfejsem LAN2 serwera oraz serwera ze stacją roboczą i drukarką. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

12. Promuj serwer do roli kontrolera domeny z następującymi parametrami:

 • utwórz nową domenę w nowym lesie na poziomie funkcjonalności domeny Windows Server 2008 R2
 • nazwa domeny: firmaX.local, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego
 • nazwa NETBIOS: FIRMAX, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego
 • hasło dla konta Administratora trybu przywracania Usług katalogowych, ustaw na: 12#ertyuiop
UWAGA!
Jeżeli system operacyjny wymusi zmianę hasła Administratora po restarcie systemu – ustaw hasło: zaq1@WSX

13. W domenie utwórz jednostkę organizacyjną o nazwie: kadry, a w niej konta z uprawnieniami logowania:

 • kierownik z uprawnieniami administratora domeny, z hasłem xsw2#EDC, włączona opcja Użytkownik nie może zmienić hasła
 • specjalista z uprawnieniami użytkownika domeny, z hasłem cde3$RFV, włączona opcja Użytkownik nie może zmienić hasła

14. Zainstaluj drukarkę na serwerze. Drukarka umożliwia drukowanie na porcie TCP/IP pod adresem IP: 192.168.0.250. Udostępnij drukarke w sieci pod nazwą drukarka.

15. W zabezpieczeniach drukarki ustaw uprawnienia do zarządzania drukarką dla użytkownika kierownik.

16. Stację roboczą podłącz do domeny FirmaX.local, gdzie X to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego i zaloguj się na konto domenowe kierownik.

17. Zainstaluj na stacji roboczej drukarkę udostępnioną na serwerze i wydrukuj dokument tekstowy zawierający numer Twojego stanowiska oraz Twój numer PESEL. Wydruk dołącz do arkusza egzaminacyjnego.

UWAGA!
Zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do drukowania. Drukowanie wykonaj w obecności egzaminatora.
UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop jeżeli system wymusi zmianę hasła to ustaw na zaq1@WSX.
Sterowniki do drukarki znajdują się na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator.
Nie zmieniaj haseł kont administratora urządzeń sieciowych, jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła to ustaw na zaq1@WSX.
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowane usługi serwera i podłączona drukarka

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenie urządzeń.