Arkusz E.13 : 2020 - styczeń - zad. 02

Oznaczenie: E.13-02-20.01-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

W ramach modernizacji lokalnej sieci komputerowej wykonaj zlecone działania.

1. Jeden koniec kabla UTP zakończ wytkiem RJ45 wg sekwencji T568B.

2. Podłącz drugi koniec kabla UTP do dowolnego gniazda panelu krosowniczego wg sekwencji T568B.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego połączenia. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzania zgodnie ze schematem, na którym cyfry oznaczają numery portów przełączników.

Schemat połączeń urządzeń w sieci lokalnej

4. Skonfiguruj ruter WiFi według zaleceń:

 • interfejs sieciowy WAN:
  • konfiguracja automatyczna
 • interfejs sieciowy LAN:
  • adres IP/maska interfejsu LAN: 172.16.10.1/24
 • serwer DHCP - wyłączony

5. Skonfiguruj sieć bezprzewodową rutera WiFi według zaleceń:

 • nazwa sieci: egzaminX (gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego)
 • kanał - 8
 • rozgłaszanie SSID - wyłączone
 • Zabezpieczenia - WPA2 Personal
 • Hasło: XEgzamin (gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego)

6. Skonfiguruj przełącznik nr 1, do którego podłączony jest serwer według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX.

 • adres IP/maska: 172.16.10.2/24
 • brama domyślna: 172.16.10.1
 • utworzony VLAN o ID = 12 i nazwie VLAN12
 • utworzony VLAN o ID = 34 i nazwie VLAN34
 • port 1 nietagowany (w trybie dostępu) – przypisany do VLAN 12
 • port 2 tagowany (w trybie trunk) – przypisany do VLAN 12 i VLAN 34
 • porty 3, 4 nietagowane (w trybie dostępu) – przypisane do VLAN 34

7. Skonfiguruj przełącznik nr 2, do którego podłączona jest stacja robocza według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator.  Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX.

 • adres IP/maska: 192.168.0.X/24, gdzie X to numer stanowiska, np. dla stanowiska 1 – 192.168.0.1, dla stanowiska 10 – 192.168.0.10
 • brama domyślna: 192.168.0.(100+X), gdzie X to numer stanowiska, np. dla stanowiska 1 – 192.168.0.101, dla stanowiska 10 – 192.168.0.110
 • utworzony VLAN o ID=12 i nazwie VLAN12
 • utworzony VLAN o ID=34 i nazwie VLAN34
 • port 1 nietagowany (w trybie dostępu) – przypisany do VLAN 12
 • port 2 tagowany (w trybie trunk) – przypisany do VLAN 12 i VLAN 34
 • porty 3, 4 nietagowane (w trybie dostępu) – przypisane do VLAN 34

8. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN4
 • adres IP/maska: przydzielany z serwera DHCP

9. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera według zaleceń:

 • pierwszy interfejs
  • nazwa połączenia: LAN2
  • adres IP: 172.16.10.20/24
  • brama domyślna: 172.16.10.1
  • serwer DNS: 172.16.10.1
 • drugi interfejs
  • nazwa połączenia: LAN3
  • adres IP: 192.168.0.(100+X)/24, gdzie X to numer stanowiska, np. dla stanowiska 01 – 192.168.0.101, dla stanowiska 10 – 192.168.0.110

10. Na serwerze zainstaluj i skonfiguruj usługę DHCP z poniższą konfiguracją:

 • zakres adresów IP 192.168.0.200 ÷ 192.168.0.254 o nazwie zakres0
 • dla zakresu0 opcja Router ustawiona na adres IP interfejsu LAN3 serwera
 • zastrzeżony adres 192.168.0.(200+X) dla interfejsu sieciowego stacji roboczej, gdzie X to numer stanowiska, np. dla stanowiska 1 – 192.168.0.201, dla stanowiska 10 – 192.168.0.210

11. Zainstaluj i uruchom na serwerze usługę rutingu z translacją adresów sieciowych, wskazując LAN2 jako interfejs publiczny.

12. Na stacji roboczej sprawdź poleceniem ipconfig /all ustawienia, które otrzymał z serwera DHCP interfejs sieciowy LAN4.

13. Wykorzystując polecenie ping, sprawdź komunikację między następującymi urządzeniami:

 • stacją roboczą i ruterem z WiFi
 • serwerem i przełącznikiem 1
 • serwerem i przełącznikiem 2
UWAGA!
Po wykonaniu poleceń zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia ustawień interfejsu LAN4 na stacji roboczej, komunikacji stacji roboczej z ruterem z WiFi, serwera z przełącznikiem 1 i przełącznikiem 2. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.
UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop.
Sterowniki do drukarki znajdują się na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator.
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowane usługi serwera

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenie urządzeń.