Arkusz E.13 : 2019 - czerwiec - zad. 05

Oznaczenie: E.13-05-19.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Przeprowadź modernizację lokalnej sieci komputerowej, w tym celu wykonaj zlecone działania.

1. Kabel UTP zakończ z jednej strony wtykiem RJ45, zgodnie z sekwencją T568B, drugi koniec kabla podłącz do modułu keystone gniazda sieciowego, zgodnie z sekwencją T568B oraz zmontuj gniazdo.

UWAGA!
Po wykonaniu połączenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia za pomocą testera.

2. Za pomocą kabli połączeniowych (typu patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

Schemat połączenia

Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q!wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

3. Skonfiguruj interfejsy sieciowe rutera z WiFi według zaleceń:

 • interfejs WAN: konfiguracja automatyczna
 • interfejs LAN: adres IP/maska: 172.18.20.1/24

4. Włącz i skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej na ruterze z WiFi:

 • nazwa sieci: egzaminX, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego
 • kanał 9
 • rozgłaszanie SSID - wyłączone
 • zabezpieczenia - WPA2 Personal (WPA-PSK)
 • hasło: EgzaminX, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego

5. Skonfiguruj przełącznik nr 1 według zaleceń:

 • adres IP/maska: 172.18.20.2/24
 • brama domyślna (jeśli to konieczne): 172.18.20.1
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN100 i ID=100, który jest VLAN-em do zarządzania przełącznikiem, z przypisanymi portami 2 i 3 bez tagowania
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN101 i ID=101, z przypisanym portem 4 bez tagowania
 • konfiguracja portu 1 ma umożliwiać przesyłanie danych z VLAN-ów o ID = 100 i ID = 101, port ma umożliwiać przesyłanie ramek ze znacznikiem
 • pozostałe porty są przypisane do VLAN’u domyślnego

6. Skonfiguruj przełącznik nr 2 według zaleceń:

 • adres IP/maska: 172.18.20.3/24
 • brama domyślna (jeśli to konieczne): 172.18.20.1
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN100 i ID=100, który jest VLAN-em do zarządzania przełącznikiem, z przypisanym portem 2 bez tagowania
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN101 i ID=101, z przypisanymi portami 3 i 4 bez tagowania
 • konfiguracja portu 1 ma umożliwiać przesyłanie danych z VLAN-ów o ID = 100 i ID = 101, port ma umożliwiać przesyłanie ramek ze znacznikiem
 • pozostałe porty są przypisane do VLAN’u domyślnego

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

7. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN1
 • adres IP/maska: 172.18.20.10/24
 • brama domyślna: 172.18.20.1
 • serwer DNS: 127.0.0.1

8. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: DRUK
 • adres IP/maska: 192.168.0.X gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: brak

9. Skonfiguruj interfejs sieciowy bezprzewodowy stacji roboczej według zaleceń:

 • adres IP/maska: 172.18.20.20/24
 • brama domyślna: 172.18.20.1
 • serwer DNS: 172.18.20.10

10. Przyłącz stację roboczą do utworzonej sieci bezprzewodowej.

11. Na serwerze za pomocą polecenia ping sprawdź komunikację z interfejsem LAN rutera z WiFi, przełącznikami, drukarką sieciową oraz stacją roboczą. Drukarka sieciowa dostępna jest przez sieć lokalną sali egzaminacyjnej i korzysta z adresu 192.168.0.200, obsługuje protokół RAW przez port TCP/IP.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera ze stacja roboczą, z interfejsem LAN rutera z WiFi, z drukarką i przełącznikami. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

Skonfiguruj usługę Active Directory na serwerze i podłącz drukarkę

12. Promuj serwer do roli kontrolera domeny z następującymi parametrami:

 • utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local
 • nazwa NETBIOS: EGZAMIN

13. W domenie egzamin.local utwórz jednostkę administracyjną: Szkola, a w niej konta:

 • nauczyciel z hasłem Zxcvbnm0 z uprawnieniami administratora domeny
 • uczen1 z hasłem Qwertyu1 z uprawnieniami użytkownika domeny
 • uczen2 z hasłem Qwertyu1 z uprawnieniami użytkownika domeny

14. W jednostce organizacyjnej Szkola należy założyć grupy uniwersalne zabezpieczeń:

 • nauczyciele z członkiem nauczyciel
 • klasa1 z członkami uczen1, uczen2

15. Na serwerze zainstaluj drukarkę sieciową na lokalnym porcie TCP/IP. Adres IP drukarki 192.168.0.200. Udostępnij ją w sieci jako zasób drukarkaX, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego.

16. Stację roboczą podłącz do domeny egzamin.local i zaloguj się na konto domenowe nauczyciel.

17. Na stacji roboczej na koncie nauczyciel zainstaluj drukarkę udostępnioną na serwerze i wydrukuj stronę testową. Dołącz wydruk do arkusza egzaminacyjnego potwierdzając prawidłową instalację drukarki.

UWAGA!
Zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do drukowania. Drukowanie wykonaj w obecności egzaminatora.
UWAGA!
Urządzenia sieciowe pracują obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła ustaw je na zaq1@WSX
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowana usługa Active Directory i podłączona drukarka

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń.