Arkusz E.13 : 2019 - czerwiec - zad. 04

Oznaczenie: E.13-04-19.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Uruchom lokalną sieć komputerową. W tym celu wykonaj montaż okablowania sieciowego, konfigurację urządzeń sieciowych, serwera i stacji roboczej.

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do dowolnego gniazda panelu krosowego wg sekwencji T568A.

2. Drugi koniec kabla UTP podłącz do modułu keystone gniazda naściennego. Zmontuj gniazdo naścienne z jednym modułem keystone.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego kabla. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego kabla

3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem. Port 4 przełącznika należy podłączyć do gniazda na stanowisku egzaminacyjnym oznaczonym jako E-X, gdzie X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego.

Schemat połączenia

Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q!wertyuiop

4. Skonfiguruj ruter z Wi-Fi według zaleceń:

 • adres IP/maska interfejsu LAN: 10.10.10.1/24
 • serwer DHCP: wyłączony
 • wyłączona sieć bezprzewodowa
 • adres IP/maska interfejsu WAN: 88.88.88.1/30
 • brama domyślna: 88.88.88.2
 • serwer DNS: 8.8.8.8
 • ustaw przekierowanie portu 3389 z interfejsu WAN do serwera.

5. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń:

 • adres IP/maska: 10.10.10.2/24
 • brama domyślna (jeśli to konieczne): 10.10.10.1
 • utworzony VLAN 802.1q o nazwie VLAN_101 i ID=101
 • utworzony VLAN 802.1q o nazwie VLAN_102 i ID=102
 • ustaw jako VLAN_101 o ID=101 do zarządzania przełącznikiem
 • porty 1 i 2 przypisane do VLAN_101 bez znakowania
 • porty 3 i 4 przypisane do VLAN_102 bez znakowania

6. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN_101
 • adres IP/maska: 10.10.10.3/24
 • brama domyślna: adres IP rutera z WiFi
 • serwer DNS: adres IP rutera z WiFi

7. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN_102
 • adres IP/maska: 192.168.0.X gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: brak

8. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • nazwa połączenia: WAN
 • adres IP/maska: 88.88.88.2/30
 • brama domyślna: adres IP rutera z WiFi
 • serwer DNS: 8.8.8.8

9. Na serwerze za pomocą polecenia ping sprawdź komunikację z ruterem z WiFi, przełącznikiem, drukarką oraz stacją roboczą. Drukarka sieciowa dostępna jest przez sieć lokalną sali egzaminacyjnej i korzysta z adresu 192.168.0.200, obsługuje protokół RAW przez port TCP/IP.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, przełącznikami oraz stacją roboczą. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

10. Na serwerze utwórz użytkownika lokalnego:

 • Nazwa użytkownika: jkowalski
 • Pełnaełna nazwa: Jan Kowalski
 • Hasło docelowe: zaq1@wsx

11. Utwórz folder C:\wspólne

12. Ustaw zabezpieczenia utworzonego folderu tylko dla:

 • Administratorzy – Pełna kontrola
 • jkowalski – Modyfikacja

13. Na serwerze zezwól na połączenie z pulpitem zdalnym z uwierzytelnieniem na poziomie sieci.

14. Zezwól użytkownikowi jkowalski na połączenie z pulpitem zdalnym.

15. Sprawdź czy na stacji roboczej można połączyć się z pulpitem serwera.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia sprawdzenia dostępności udostępnionej witryny ze stacji roboczej.
UWAGA!
Urządzenia sieciowe pracują obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła ustaw je na Q!wertyuiop
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • konfiguracja urządzeń sieciowych
 • konfiguracja interfejsów sieciowych serwera i stacji roboczej
 • konfiguracja usług serwera

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń.