Arkusz E.13 : 2019 - czerwiec - zad. 03

Oznaczenie: E.13-03-19.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Uruchom lokalną sieć komputerową. W tym celu wykonaj montaż okablowania sieciowego, konfigurację urządzeń sieciowych, serwera i stacji roboczej

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do dowolnego gniazda panelu krosowego wg sekwencji T568B.

2. Drugi koniec kabla UTP podłącz do modułu keystone gniazda naściennego. Zmontuj gniazdo naścienne z jednym modułem keystone.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego kabla. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego kabla.

3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem. Port 4 przełącznika należy podłączyć do gniazda na stanowisku egzaminacyjnym oznaczonym jako E-X, gdzie X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego.

Schemat połączenia

Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q!wertyuiop

4. Skonfiguruj ruter z Wi-Fi według zaleceń:

 • adres IP/maska interfejsu LAN: 10.0.0.1/24
 • serwer DHCP: wyłączony
 • wyłączona sieć bezprzewodowa
 • adres IP/maska interfejsu WAN: 90.90.90.1/30
 • brama domyślna: 90.90.90.2
 • serwer DNS: 8.8.8.8
 • ustaw przekierowanie portu 80 z interfejsu WAN do serwera.

5. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń:

 • adres IP/maska: 10.0.0.2/24
 • brama domyślna (jeśli to konieczne): 10.0.0.1
 • utworzony VLAN 802.1q o nazwie VLAN_101 i ID=101
 • utworzony VLAN 802.1q o nazwie VLAN_102 i ID=102
 • ustaw jako VLAN_101 o ID=101 do zarządzania przełącznikiem
 • porty 1 i 2 przypisane do VLAN_101 bez znakowania
 • porty 3 i 4 przypisane do VLAN_102 bez znakowania

6. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN_101
 • adres IP/maska: 10.0.0.3/24
 • brama domyślna: adres IP rutera z WiFi
 • serwer DNS: adres IP rutera z WiFi

7. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN_102
 • adres IP/maska: 192.168.0.X gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: brak

8. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • nazwa połączenia: WAN
 • adres IP/maska: 90.90.90.2/30
 • brama domyślna: adres IP rutera z WiFi
 • serwer DNS: 8.8.8.8

9. Na serwerze za pomocą polecenia ping sprawdź komunikację z ruterem z WiFi, przełącznikiem, drukarką oraz stacją roboczą. Drukarka sieciowa dostępna jest przez sieć lokalną sali egzaminacyjnej i korzysta z adresu 192.168.0.200, obsługuje protokół RAW przez port TCP/IP.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, przełącznikami oraz stacją roboczą. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

10. Na serwerze dodaj rolę Serwer sieci Web, obsługujący protokół HTTP

11. Utwórz folder C:\www

12. Ustaw zabezpieczenia utworzonego folderu tylko dla:

 • Administratorzy – Pełna kontrola
 • Użytkownicy – Odczyt i wykonanie
 • ISS_IUSRS – Odczyt i wykonanie

13. W utworzonym folderze utwórz plik o nazwie test.html zawierający tekst: "Strona testowa"

14. Utwórz nową witrynę sieci Web o nazwie Testowa udostępniającą zawartość utworzonego folderu, tylko pod adresem IP interfejsu LAN_101 i portem 80

15. Dla utworzonej witryny ustaw domyślny dokument na test.html

16. Sprawdź czy na stacji roboczej wyświetla się udostępniona witryna po wpisaniu do przeglądarki adresu WAN rutera.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia sprawdzenia dostępności udostępnionej witryny ze stacji roboczej.
UWAGA!
Urządzenia sieciowe pracują obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła ustaw je na Q!wertyuiop
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • konfiguracja urządzeń sieciowych
 • konfiguracja interfejsów sieciowych serwera i stacji roboczej
 • konfiguracja usług serwera

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń.