Arkusz E.13 : 2019 - styczeń - zad. 09

Oznaczenie: E.13-09-19.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Uruchom lokalną sieć komputerową. W tym celu wykonaj montaż okablowania sieciowego, konfigurację urządzeń sieciowych, serwera i stacji roboczej.

1. Wykonaj kabel połączeniowy (patchcord) zakończony z obu stron wtykami RJ45 (8p8c) według sekwencji T568A.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego kabla. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego kabla.

2. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem. Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się gniazdo RJ45 z doprowadzoną siecią komputerową sali egzaminacyjnej, do której podłączona jest drukarka.

Schemat połączenia urządzeń sieciowych

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop

3. Skonfiguruj przełącznik 1, do którego podłączony jest serwer według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw je na zaq1@WSX

 • adres IP: 172.30.250.101/24, jeżeli jest wymagana brama domyślna to ustaw adres 172.30.250.253
 • załączona obsługa VLAN 802.1q (jeżeli nie jest włączona domyślnie)
 • utworzony VLAN o ID=1 i nazwie VLAN1, który jest VLAN-em do zarządzania przełącznikiem
 • utworzony VLAN o ID=2 i nazwie VLAN2
 • port 1 przypisany do VLAN1 bez tagowania
 • port 2 przypisany do VLAN2 bez tagowania
 • połączenie magistrali (trunk/tag) dla VLAN1 i VLAN2 na porcie 3 zgodnie ze dokumentacją sprzętową dostępną na stanowisku

4. Skonfiguruj przełącznik 2, do którego podłączona jest stacja robocza oraz drukarka według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych, zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX

 • adres IP: 172.30.250.102/24, jeżeli jest wymagana brama domyślna to ustaw adres 172.30.250.253
 • załączona obsługa VLAN 802.1q (jeżeli nie jest włączona domyślnie)
 • utworzony VLAN o ID=1 i nazwie VLAN1, który jest VLAN-em do zarządzania przełącznikiem
 • utworzony VLAN o ID=2 i nazwie VLAN2
 • port 1 przypisany do VLAN1 bez tagowania
 • port 2 przypisany do VLAN2 bez tagowania
 • połączenie magistrali (trunk/tag) dla VLAN1 i VLAN2 na porcie 3 zgodnie ze dokumentacją sprzętową dostępną na stanowisku

5. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy (podłączony do portu 1 przełącznika 1) według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN1
 • adres IP: 172.30.250.x/24, gdzie x to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: 127.0.0.1

6. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy (podłączony do portu 2 przełącznika 1) według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN2
 • adres IP: 192.168.0.1x/24, gdzie x to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: 127.0.0.1

7. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według zaleceń.

 • nazwa połączenia: LAN
 • adres IP: 172.30.250.250/24
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: adres IP serwera

8. Na serwerze za pomocą polecenia ping sprawdź komunikację serwera z przełącznikami, drukarką oraz stacją roboczą. Drukarka ma przypisany adres IP 192.168.0.200

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z przełącznikami, drukarką oraz stacją roboczą. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

9. Na serwerze ustaw nazwę komputera na serwer-x, gdzie x to numer twojego stanowiska.

10. Zainstaluj drukarkę na serwerze. Drukarka umożliwia drukowanie przez port TCP/IP protokołem RAW. Korzysta z adresu 192.168.0.200. Z serwera wydrukuj stronę testową.

11. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local. Hasło dla konta Administrator trybu przywracania usług katalogowych ustaw na Q!wertyuiop

UWAGA!
Jeżeli będziesz musiał zmienić hasło konta Administrator, nowe hasło ustaw na Q!wertyuiop

12. W domenie egzamin.local utwórz jednostkę organizacyjną Testerzy

13. W jednostce organizacyjnej Testerzy utwórz konto użytkownika z poniższymi danymi:

 • imię i nazwisko: Jan Kowalski
 • nazwa logowania: jkowalski
 • hasło docelowe: zaq1@WSX
 • godziny logowania do domeny: poniedziałek – niedziela 7:00 – 21:00

14. Na serwerze w katalogu głównym utwórz folder Dane i udostępnij go w sieci pod nazwą Dane_kopia. Skonfiguruj dla folderu zabezpieczenia i uprawnieniami: Administratorpełna kontrola, Jan Kowalski - modyfikacja.

15. Na serwerze zainstaluj i uruchom serwer WWW.

16. Skonfiguruj serwer WWW tak, aby plik o nazwie start.html zapisany w lokalizacji domyślnej strony Internetowej wyświetlał napis:

EGZAMIN E.13 - ZIMA 2019

17. Serwer WWW powinien być powiązany z adresem interfejsu sieciowego serwera LAN1.

18. Podłącz stację roboczą do domeny egzamin.local.

19. Na stacji roboczej sprawdź, czy po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu http://172.30.250.x wyświetla się strona WWW serwera, przeglądarka ma wyświetlić tekst:

EGZAMIN E.13 - ZIMA 2019

UWAGA!
Przed wykonaniem powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do drukowania. Uruchom wykonanie wydruku po uzyskaniu zgody od przewodniczącego ZN.
Nie zmieniaj haseł kont administratora urządzeń sieciowych.
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonany kabel połączeniowy i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe stacji roboczej i serwera
 • skonfigurowane usługi serwera

oraz przebieg wykonania kabla połączeniowego.