Arkusz E.13 : 2019 - styczeń - zad. 08

Oznaczenie: E.13-08-19.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Uruchom lokalną sieć komputerową. W tym celu wykonaj montaż okablowania sieciowego, konfigurację urządzeń sieciowych, serwera i stacji roboczej.

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego wg sekwencji T568B do dowolnego gniazda.

2. Drugi koniec kabla UTP podłącz do modułu Keystone, zmontuj gniazdo naścienne z jednym modułem.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy – gniazdo. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

Schemat połączenia urządzeń sieciowych

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop

4. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych, zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX

 • adres IP: 10.0.0.1/24, jeżeli to konieczne ustaw adres bramy domyślnej 10.0.0.2
 • załączona obsługa VLAN 802.1q
 • utworzony VLAN o ID=101 i nazwie LAN1
 • utworzony VLAN o ID=102 i nazwie LAN2
 • port 1 przypisany do VLAN o nazwie LAN1 bez tagowania
 • port 2 przypisany do VLAN o nazwie LAN1 bez tagowania
 • port 3 przypisany do VLAN o nazwie LAN2 bez tagowania
 • port 4 przypisany do VLAN o nazwie LAN2 bez tagowania
 • jeżeli przełącznik może być konfigurowany tylko z VLAN o ID=1, to ustaw zezwolenie na konfigurację z VLAN o ID=101

5. Skonfiguruj ruter z WiFi według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX

 • adres IP interfejsu LAN: 10.1.0.1/24
 • serwer DHCP wyłączony
 • punkt dostępu sieci bezprzewodowej wyłączony

6. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN1
 • adres IP: 10.0.0.2/24
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: 127.0.0.1

7. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN2
 • adres IP: 10.1.0.2/24
 • brama domyślna: 10.1.0.1
 • serwer DNS: 127.0.0.1

8. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN
 • adres IP: 10.0.0.3/24
 • brama domyślna: adres IP serwera
 • serwer DNS: adres IP serwera

9. Skonfiguruj serwer w roli serwera rutingu z translacją adresów sieciowych między interfejsami sieciowymi LAN1 i LAN2. LAN1 ma być interfejsem prywatnym, LAN2 - publicznym.

10. Dodaj na serwerze rolę DNS.

11. Utwórz strefę wyszukiwania do przodu o nazwie egzamin.local.

12. W utworzonej strefie dodaj rekordy typu A:

 • nazwa ruter powiązana z adresem IP rutera
 • nazwa przelacznik powiązana z adresem IP przełącznika
 • nazwa serwer powiązana z interfejsem LAN1 serwera

13. Na stacji roboczej utwórz folder C:\kopia i ustaw zabezpieczenia tylko dla: AdministratorzyPełna Kontrola.

14. Na stacji roboczej udostępnij utworzony folder pod nazwą zasobu kopia$ i ustaw uprawnienia: AdministratorzyPełna kontrola.

15. Na serwerze wykonaj kopię zapasową folderu, w którym przechowywany jest profil konta Administrator. Kopia powinna zastać zapisana do zasobu udostępnionego na stacji roboczej.

16. Sprawdź komunikację pomiędzy stacją roboczą a innymi urządzeniami sieciowymi (ruterem, przełącznikiem i serwerem) stosując polecenie ping wraz z nazwami zarejestrowanymi w strefie egzamin.local.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji stacji roboczej z przełącznikiem, serwerem oraz ruterem. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej.
Zostaw otwarty program konfiguracyjny rutera i przełącznika

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe stacji roboczej i serwera
 • skonfigurowane usługi serwera

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego.