Arkusz E.13 : 2019 - styczeń - zad. 07

Oznaczenie: E.13-07-19.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Uruchom lokalną sieć komputerową. W tym celu wykonaj montaż okablowania sieciowego, konfigurację urządzeń sieciowych, serwera i stacji roboczej.

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego wg sekwencji T568A do dowolnego gniazda.

2. Drugi koniec kabla UTP zakończ wtykiem RJ45.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego połączenia. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

Schemat połączenia urządzeń sieciowych

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop

4. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN1
 • adres IP: 172.30.30.1/24
 • brama domyślna: 172.30.30.2
 • serwer DNS: 127.0.0.1

5. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN2
 • adres IP: 172.31.31.1/24
 • serwer DNS: 127.0.0.1

6. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według zaleceń.

 • nazwa połączenia: LAN
 • adres IP: automatycznie
 • serwer DNS: automatycznie

7. Na serwerze zainstaluj i uruchom usługę DHCP z konfiguracją:

 • ogranicz powiązanie serwera DHCP jedynie do interfejsu sieciowego LAN2
 • obsługa zakresu adresowego 172.31.31.10 ÷ 172.31.31.20 o nazwie zakres 1
 • dla zakresu 1 opcja Router ustawiona na adres serwera
 • dla zakresu 1 opcja Domena nadrzędna ustawiona na egzamin.local
 • dla zakresu 1 opcja serwer DNS ustawiona na adres serwera
 • dla adresu MAC przełącznika 2 ustawione zastrzeżenie na adres IP 172.31.31.20
 • dla adresu MAC interfejsu sieciowego stacji roboczej ustawione zastrzeżenie na adres IP 172.31.31.19

8. Na serwerze zainstaluj i uruchom usługę Routing LAN.

9. Usługa Routing ma wykonywać translację adresów sieciowych dla połączeń z LAN2 do LAN1.

10. Na serwerze zainstaluj i uruchom usługę DNS.

11. Ruter pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX. Skonfiguruj ruter według zaleceń:

 • adres IP interfejsu LAN: 172.30.30.2/24
 • serwer DHCP wyłączony

12. Przełącznik 1 pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX. Skonfiguruj przełącznik 1 według zaleceń:

 • adres IP: 172.30.30.20/24
 • jeżeli to konieczne ustaw adres bramy domyślnej 172.30.30.1

13. Przełącznik 2 pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX. Skonfiguruj przełącznik 2 według zaleceń:

 • adres IP: automatycznie
 • odśwież adres IP

14. Na serwerze za pomocą polecenia ping sprawdź komunikację serwera z przełącznikiem 1, przełącznikiem 2, ruterem oraz stacją roboczą.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera ze z przełącznikami, ruterem oraz stacją roboczą. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.
Nie zmieniaj haseł kont administratora urządzeń sieciowych.
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe stacji roboczej i serwera
 • skonfigurowane usługi serwerowe
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego.