Arkusz E.13 : 2019 - styczeń - zad. 04

Oznaczenie: E.13-04-19.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Uruchom lokalną sieć komputerową. W tym celu wykonaj montaż okablowania sieciowego, konfigurację urządzeń sieciowych, serwera i stacji roboczej.

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego wg sekwencji T568A, do dowolnego gniazda.

2. Drugi koniec kabla UTP podłącz do modułu Keystone, zmontuj gniazdo naścienne z jednym modułem.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy - gniazdo. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop

4. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępną jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX

 • adres IP: 192.168.1.1/24, jeżeli to konieczne ustaw adres bramy domyślnej 192.168.1.2
 • załączona obsługa VLAN 802.1q
 • utworzony VLAN o ID=101 i nazwie LAN1
 • utworzony VLAN o ID=102 i nazwie LAN2
 • port 1 przypisany do VLAN o nazwie LAN1 bez tagowania
 • port 2 przypisany do VLAN o nazwie LAN1 bez tagowania
 • port 3 przypisany do VLAN o nazwie LAN2 bez tagowania
 • port 4 przypisany do VLAN o nazwie LAN2 bez tagowania
 • jeżeli przełącznik może być konfigurowany tylko z VLAN o ID=1, to ustaw zezwolenie na konfigurację z VLAN o ID=101

5. Skonfiguruj ruter z WiFi według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępną jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła ustaw na zaq1@WSX

 • adres IP interfejsu LAN: 192.168.2.1/24
 • serwer DHCP wyłączony
 • punkt dostępu sieci bezprzewodowej wyłączony

6. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: KS1
 • adres IP: 192.168.1.2/24
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: 127.0.0.1

7. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: KS2
 • adres IP: 192.168.2.2/24
 • brama domyślna: 192.168.2.1
 • serwer DNS: 127.0.0.1

8. Na stacji roboczej interfejs sieciowy ma pobierać adresy IP i serwera DNS automatycznie.

9. Na serwerze dodaj rolę DNS.

10. Na serwerze zainstaluj i uruchom usługę DHCP z konfiguracją:

 • obsługa zakresu adresowego 192.168.1.3 ÷ 192.168.1.20 z maską podsieci 255.255.255.0
 • nazwa zakresu dowolna
 • opcja Router ustawiona na adres serwera
 • opcja serwer DNS ustawiona na adres serwera
 • dodaj zastrzeżenie dla stacji roboczej dla adresu IP 192.168.1.3

11. Skonfiguruj serwer w roli rutera LAN z translacją sieciową między interfejsami sieciowymi KS1 i KS2. KS1 ma być interfejsem prywatnym, KS2 - publicznym.

12. Na stacji roboczej utwórz folder C:\kopia i ustaw zabezpieczenia tylko dla:

 • AdministratorzyPełna Kontrola

13. Udostępnij utworzony folder pod nazwą zasobu kopia$ i ustaw uprawnienia: AdministratorzyPełna kontrola.

14. Na serwerze wykonaj kopię zapasową Stanu systemu oraz folderu Dokumenty konta Administrator do zasobu udostępnionego na stacji roboczej.

15. Na stacji roboczej za pomocą polecenia ping sprawdź komunikację z przełącznikiem, serwerem oraz ruterem.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji z przełącznikiem, serwerem oraz ruterem. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej.
Zostaw otwarty program konfiguracyjny rutera i przełącznika.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe stacji roboczej i serwera
 • skonfigurowane usługi serwera

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego.