Arkusz E.13 : 2019 - styczeń - zad. 03

Oznaczenie: E.13-03-19.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Skonfiguruj urządzenia lokalnej sieci komputerowej z funkcją monitorowania ruchu sieciowego. W tym celu wykonaj montaż okablowania sieciowego, konfigurację urządzeń sieciowych, serwera i stacji roboczej.

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego wg sekwencji T568A, do dowolnego gniazda.

2. Drugi koniec kabla UTP podłącz do modułu keystone gniazda naściennego.

3. Zmontuj gniazdo naścienne z jednym modułem keystone.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego połączenia. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

4. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop

5. Ruter pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX Skonfiguruj ruter według zaleceń:

 • adres IP interfejsu WAN 90.0.0.9/29
 • brama domyślna 90.0.0.10
 • serwer DNS 8.8.8.8
 • adres IP interfejsu LAN: 192.168.0.1/24
 • serwer DHCP włączony
 • pula adresów przydzielanych przez serwer DHCP 192.168.0.10 ÷ 192.168.0.20
 • rezerwacja adresu 192.168.0.18 dla adresu MAC interfejsu sieciowego stacji roboczej
 • wyłączona (niedostępna) sieć bezprzewodowa

6. Przełącznik pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła ustaw na zaq1@WSX. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń:

 • adres IP: 192.168.0.2/24
 • jeżeli to konieczne ustaw adres bramy domyślnej na 192.168.0.1
 • ustaw port 3 przełącznika w tryb mirroringu (monitoringu) tak, by trafiał do niego dwukierunkowy ruch z portu 1

7. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN1
 • adres IP: 192.168.0.3/24
 • adres bramy: adres rutera
 • serwer DNS: adres rutera

8. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN
 • adres IP: automatycznie, odśwież adres tak, aby stacja robocza pobrała adres zarezerwowany w DHCP
 • serwer DNS: automatycznie

9. Na serwerze za pomocą polecenia ping sprawdź komunikację serwera z przełącznikiem, ruterem oraz stacją roboczą.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera ze z przełącznikami, ruterem oraz stacją roboczą. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

10. Na serwerze utwórz użytkownika o nazwie: jkowalski, pełnej nazwie: Jan Kowalski i haśle docelowym: zaq1@WSX

11. Utworzonego użytkownika przypisz do grupy Administratorzy.

12. Zaloguj się na serwerze na utworzone konto.

13. Na stacji roboczej w celu monitoringu ruchu sieciowego zainstaluj program Wireshark.

14. Za pomocą programu Wireshark zweryfikuj połączenie ze stroną logowania interfejsu Web routera, w tym celu:

 • przechwyć pakiety sieciowe dla operacji połączenia serwera ze stroną Web rutera (strona logowania)
 • utwórz odpowiedni filtr, który w przechwyconych pakietach pozostawi jedynie pakiety HTTP lub HTTPS komunikacji serwera z ruterem
UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość wykonania tego polecenia. Zaprezentuj egzaminatorowi przechwycone pakiety HTTP lub HTTPS.
Nie zmieniaj haseł kont administratora urządzeń sieciowych.
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe stacji roboczej i serwera
 • wykonany monitoring ruchu sieciowego

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego.