Arkusz E.13 : 2019 - styczeń - zad. 02

Oznaczenie: E.13-02-19.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Skonfiguruj urządzenia lokalnej sieci komputerowej z funkcją monitorowania ruchu sieciowego. W tym celu wykonaj montaż okablowania sieciowego, konfigurację urządzeń sieciowych, serwera i stacji roboczej.

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego wg sekwencji T568B, do dowolnego gniazda.

2. Drugi koniec kabla UTP podłącz do modułu keystone gniazda naściennego.

3. Zmontuj gniazdo naścienne z jednym modułem keystone.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego połączenia. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

4. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop

5. Ruter pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX. Skonfiguruj ruter według zaleceń:

 • adres IP interfejsu WAN 80.0.0.1/30
 • brama domyślna 80.0.0.2
 • serwer DNS 8.8.8.8
 • adres IP interfejsu LAN: 10.0.0.1/24
 • serwer DHCP włączony
 • pula adresów przydzielanych przez serwer DHCP 10.0.0.10 ÷ 10.0.0.20
 • rezerwacja adresu 10.0.0.20 dla adresu MAC interfejsu sieciowego LAN1 serwera
 • wyłączona (niedostępna) sieć bezprzewodowa

6. Przełącznik pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń:

 • adres IP: 10.0.0.2/24
 • jeżeli to konieczne ustaw adres bramy domyślnej na 10.0.0.1
 • ustaw port 3 przełącznika w tryb mirroringu (monitoringu) tak, by trafiał do niego dwukierunkowy ruch z portu 1

7. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN1
 • adres IP: automatycznie, odśwież adres tak, aby serwer pobrał adres zarezerwowany w DHCP
 • serwer DNS: automatycznie

8. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według zaleceń

 • nazwa połączenia: LAN
 • adres IP: 10.0.0.3/24
 • adres bramy: adres rutera
 • serwer DNS: adres rutera

9. Na serwerze za pomocą polecenia ping sprawdź komunikację serwera z przełącznikiem, ruterem oraz stacją roboczą.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera ze z przełącznikami, ruterem oraz stacją roboczą. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

10. Na stacji roboczej w celu monitoringu ruchu sieciowego zainstaluj program Wireshark.

11. Na stacji roboczej utwórz użytkownika o nazwie: audytor i haśle docelowym: zaq1@WSX

12. Utworzonego użytkownika przypisz do grupy Administratorzy.

13. Zaloguj się na użytkownika audytor.

14. Za pomocą programu Wireshark zweryfikuj działanie usługi DHCP, w tym celu:

 • przechwyć pakiety sieciowe dla operacji zwolnienia adresu na serwerze
 • przechwyć pakiety sieciowe dla operacji odnowienia adresu na serwerze
 • utwórz odpowiedni filtr, który w przechwyconych pakietach pozostawi jedynie pakiety DHCP
UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość wykonania tego polecenia. Zaprezentuj egzaminatorowi przechwycone pakiety DHCP.
Nie zmieniaj haseł kont administratora urządzeń sieciowych.
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe stacji roboczej i serwera
 • wykonany monitoring ruchu sieciowego

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego.