Arkusz E.13 : 2019 - styczeń - zad. 01

Oznaczenie: E.13-01-19.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Uruchom lokalną sieć komputerową. W tym celu wykonaj montaż okablowania sieciowego, konfigurację urządzeń sieciowych, serwera i stacji roboczej.

1. Wykonaj kabel połączeniowy (patchcord) zakończony z obu stron wtykami RJ45 (8p8c) według sekwencji T568B.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego kabla. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego kabla.

2. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem. Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się gniazdo RJ45 z doprowadzoną siecią komputerową sali egzaminacyjnej, do której podłączona jest drukarka.

Schemat połączenia

Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q!wertyuiop

3. Skonfiguruj przełącznik 1, do którego podłączony jest serwer według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw je na zaq1@WSX

 • adres IP: 192.168.0.101/24, jeżeli jest wymagana brama domyślna to ustaw adres 192.168.0.253
 • załączona obsługa VLAN 802.1q (jeżeli nie jest włączona domyślnie)
 • utworzony VLAN o ID=1 i nazwie VLAN1, który jest VLAN-em do zarządzania przełącznikiem
 • utworzony VLAN o ID=2 i nazwie VLAN2
 • port 1 przypisany do VLAN1 bez tagowania
 • port 2 przypisany do VLAN2 bez tagowania
 • połączenie magistrali (trunk/tag) dla VLAN1 i VLAN2 na porcie 3 zgodnie ze dokumentacją sprzętową dostępną na stanowisku

4. Skonfiguruj przełącznik 2, do którego podłączone są stacja robocza oraz drukarka według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie kontaAdministrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw je na zaq1@WSX

 • adres IP: 192.168.0.102/24, jeżeli jest wymagana brama domyślna to ustaw adres 192.168.0.253
 • załączona obsługa VLAN 802.1q (jeżeli nie jest włączona domyślnie)
 • utworzony VLAN o ID=1 i nazwie VLAN1, który jest VLAN-em do zarządzania przełącznikiem
 • utworzony VLAN o ID=2 i nazwie VLAN2
 • port 1 przypisany do VLAN1 bez tagowania
 • port 2 przypisany do VLAN2 bez tagowania
 • połączenie magistrali (trunk/tag) dla VLAN1 i VLAN2 na porcie 3 zgodnie ze dokumentacją sprzętową dostępną na stanowisku

5. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy (podłączony do portu 1 przełącznika 1) według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN1
 • adres IP: 192.168.0.x/24, gdzie x to numer twojego stanowiska egzaminacyjnego
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: 127.0.0.1

6. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy (podłączony do portu 2 przełącznika 1) według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN2
 • adres IP: 192.168.1.1/24
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: 127.0.0.1

7. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN
 • adres IP: 192.168.1.2/24
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: adres IP serwera

8. Na serwerze za pomocą polecenia ping sprawdź komunikację serwera z przełącznikami, drukarką oraz stacją roboczą. Drukarka ma przypisany adres IP 192.168.0.200

9. Na serwerze ustaw nazwę komputera na serwer-x gdzie x to numer twojego stanowiska egzaminacyjnego

10. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local. Hasło dla konta Administrator trybu przywracania usług katalogowych ustaw na Q!wertyuiop

11. W domenie egzamin.local utwórz jednostkę organizacyjną Pracownicy

12. W jednostce organizacyjnej Pracownicy utwórz konto użytkownika z poniższymi danymi:

 • imię i nazwisko: Jan Kowalski
 • nazwa logowania: jkowalski
 • hasło docelowe: zaq1@WSX

13. Zainstaluj drukarkę na serwerze. Drukarka umożliwia drukowanie przez port TCP/IP protokołem RAW. Korzysta z adresu 192.168.0.200

14. Udostępnij drukarkę pod nazwą zasobu drukarka

15. Ustaw zabezpieczenia do drukarki:

 • Administratorzy: pełne uprawnienia
 • jkowalski: drukowanie
 • TWÓRCA-WŁAŚCICIEL: zarządzanie dokumentami

16. Podłącz stację roboczą do domeny egzamin.local

17. Na stacji roboczej zaloguj się na konto domenowe jkowalski i podłącz udostępnioną drukarkę.

18. Ze stacji roboczej wydrukuj stronę testową

UWAGA!
Przed wykonaniem powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do drukowania. Uruchom wykonanie wydruku po uzyskaniu zgody od przewodniczącego ZN. Nie zmieniaj haseł kont administratora urządzeń sieciowych. Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej.
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop. Jeżeli będziesz musiał zmienić hasło konta Administrator, nowe hasło ustaw na Q!wertyuiop
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonany kabel połączeniowy i połączenie fizyczne urządzeń
 • konfiguracja urządzeń sieciowych
 • konfiguracja interfejsów sieciowych serwera i stacji roboczej
 • konfiguracja usług serwera

oraz przebieg wykonania kabla połączeniowego i podłączenia urządzeń.