Arkusz E.13 : 2018 - czerwiec - zad. 11

Oznaczenie: E.13-11-18.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Zamontuj na kablu UTP wtyk RJ45 według sekwencji T568A.

2. Drugi koniec kabla UTP podłącz do panelu krosowego zgodnie z zastosowaną sekwencją.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu okablowania zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia wtyk – panel. W obecności egzaminatora sprawdź testerem poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem łącząc przełącznik nr 2 z gniazdem na stanowisku egzaminacyjnym oznaczonym jako E-X, gdzie X oznacza numer stanowiska.

Rys. Schemat połączenia urządzeń sieciowych

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera Q@wertyuiop
Hasło do konta Administrator stacji roboczej systemu Windows to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

4. Ruter i przełączniki sieciowe pracują na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze, na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera i dokumentacja przełącznika. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, hasło ustaw na zaq1@WSX

5. Skonfiguruj interfejsy sieciowe rutera według zaleceń:

 • interfejs WAN:
  • adres IP: 192.168.0.X /24
  • brama domyślna: 192.168.0.253
  • preferowany DNS: 8.8.4.4
 • interfejs LAN:
  • adres IP: 192.168.128.1/26

6. Wyłącz usługę DHCP na ruterze.

7. Przełącznik nr 1 skonfiguruj według zaleceń:

 • adres IP: 192.168.128.3/26
 • brama domyślna: 192.168.128.1/26

8. Przełącznik nr 2 skonfiguruj według zaleceń:

 • adres IP: 192.168.0.252/24
 • brama domyślna: 192.168.0.253

Skonfiguruj serwer

9. Skonfiguruj interfejs sieciowy serwera, podłączony do przełącznika sieciowego według zaleceń:

 • nazwa połączenia: ETH2
 • statyczny adres IP: 192.168.128.2/26
 • brama domyślna: 192.168.128.1
 • serwer DNS: 8.8.4.4

10. Zainstaluj usługę serwera DHCP z następującą konfiguracją:

 • nazwa domeny: egzamin.local
 • serwer DNS: 8.8.4.4
 • nazwa zakresu: lokalny
 • pula adresów: 192.168.128.1 ÷ 192.168.128.100
 • brama domyślna: 192.168.128.1
 • wykluczenie adresów: 192.168.128.1 ÷ 192.168.128.10
 • czas dzierżawy: 2 dni
 • rezerwacja adresu 192.168.128.11 dla adresu MAC stacji roboczej

11. Utwórz folder C:\Dane i udostępnij go z domyślną nazwą jako zasób ukryty (specjalny). Skonfiguruj folder tak, aby wyłącznie wbudowane grupy lokalne: operatorzy drukarek i administratorzy posiadały możliwość korzystania z niego przez sieć z pełną kontrolą.

12. Skonfiguruj możliwość zarządzania serwerem za pomocą zdalnego pulpitu z poziomu stacji roboczej.

13. Włącz nasłuch pakietów w programie Wireshark dla interfejsu ETH2 w celu przechwycenia ruchu sieciowego kierowanego na serwer. Nie wyłączaj nasłuchu do momentu wykonania czynności kontrolnych z punktu 17.

Skonfiguruj stację roboczą i wykonaj czynności kontrolne

14. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej, podłączony do przełącznika sieciowego według zaleceń:

 • nazwa połączenia: ETH1
 • automatyczna konfiguracja adresacji IP oraz adresu DNS z serwera DHCP

15. Na stacji roboczej zainstaluj drukarkę sieciową dostępną pod adresem 192.168.0.200

UWAGA!
Po zainstalowaniu drukarki zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do wydruku strony testowej.

16. Wydrukuj stronę testową.

17. Wykonaj czynności kontrolne ze stacji roboczej, weryfikujące poprawność konfiguracji infrastruktury sieciowej:

 • zweryfikuj poleceniami ping połączenie z ruterem i serwerem
 • zatrzymaj nasłuch pakietów w programie Wiershark na serwerze oraz przez zastosowanie odpowiednich filtrów wyświetl wyniki zawierające tylko protokół ICMP
 • połącz się z serwerem przy użyciu zdalnego pulpitu
UWAGA!
Po wykonaniu czynności kontrolnych z punktu 17 zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do zademonstrowania ich egzaminatorowi.
UWAGA!
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera, stacji roboczej oraz urządzeń sieciowych. Nie zmieniaj haseł kont administratora.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowany serwer
 • skonfigurowana stacja robocza i wyniki czynności kontrolnych

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego.