Arkusz E.13 : 2018 - czerwiec - zad. 10

Oznaczenie: E.13-10-18.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Zamontuj na kablu UTP wtyk RJ45 według sekwencji T568B.

2. Drugi koniec kabla UTP podłącz do panelu krosowego zgodnie z zastosowaną sekwencją.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu okablowania zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia wtyk – panel. W obecności egzaminatora sprawdź testerem poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem podłączając ruter do gniazda na stanowisku egzaminacyjnym oznaczonym jako E-X, gdzie X oznacza numer stanowiska.

Rys. Schemat połączenia urządzeń sieciowych

4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera Q@wertyuiop
Hasło do konta Administrator stacji roboczej systemu Windows to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

5. Ruter i przełączniki sieciowe pracują na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze, na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera i dokumentacja przełącznika. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, hasło ustaw na zaq1@WSX

6. Skonfiguruj interfejsy sieciowe rutera według zaleceń:

 • interfejs WAN:
  • adres IP: 192.168.0.X/24, gdzie X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego
  • brama domyślna: 192.168.0.253
  • preferowany DNS: 8.8.8.8
 • interfejs LAN:
  • adres IP: 10.0.11.1/25

7. Skonfiguruj serwer DHCP rutera dla sieci lokalnej według zaleceń:

 • zakres adresów IP: 10.0.11.10 ÷ 10.0.11.100
 • brama domyślna: 10.0.11.1
 • preferowany serwer DNS: 8.8.8.8
 • rezerwacja adresu 10.0.11.11 dla adresu MAC stacji roboczej

8. Przełącznik nr 1 skonfiguruj według zaleceń:

 • adres IP: 10.0.11.3/25
 • brama domyślna: 10.0.11.1

9. Przełącznik nr 2 skonfiguruj według zaleceń:

 • adres IP: 10.0.11.4/25
 • brama domyślna: 10.0.11.1

Skonfiguruj serwer

10. Skonfiguruj interfejs sieciowy serwera, podłączony do przełącznika sieciowego według zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC1
 • statyczny adres IP: 10.0.11.2/25
 • brama domyślna: 10.0.11.1
 • serwer DNS: 8.8.8.8

11. Zainstaluj na serwerze drukarkę sieciową dostępną pod adresem 192.168.0.200 oraz:

 • udostępnij drukarkę pod nazwą Drukarka w godzinach 8:00 ÷ 20:00
UWAGA!
Po zainstalowaniu drukarki zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do wydruku strony testowej.

12. Wydrukuj stronę testową z serwera

13. Włącz na serwerze nasłuch pakietów w programie Wireshark dla interfejsu NIC1 w celu przechwycenia ruchu sieciowego kierowanego na serwer. Nie wyłączaj nasłuchu do momentu wykonania czynności kontrolnych z punktu 16.

Skonfiguruj stację roboczą i wykonaj czynności kontrolne

14. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej, podłączony do przełącznika sieciowego według zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC2
 • automatyczna konfiguracja adresacji IP oraz adresu DNS z serwera DHCP

15. Zainstaluj drukarkę na stacji roboczej udostępnioną na serwerze pod nazwa Drukarka i wydrukuj stronę testową.

16. Wykonaj następujące czynności kontrolne ze stacji roboczej, weryfikujące poprawność konfiguracji infrastruktury sieciowej:

 • zweryfikuj poleceniami ping połączenie z ruterem i serwerem
 • zatrzymaj nasłuch pakietów w programie Wireshark na serwerze oraz przefiltruj wyniki zawierające wyłącznie protokół ICMP
UWAGA!
Po wykonaniu czynności kontrolnych z punktu 16 zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do zademonstrowania ich egzaminatorowi.
UWAGA!
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera, stacji roboczej oraz urządzeń sieciowych. Nie zmieniaj haseł kont administratora.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowany serwer
 • skonfigurowana stacja robocza i ocena testów kontrolnych

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego.