Arkusz E.13 : 2018 - czerwiec - zad. 01

Oznaczenie: E.13-01-18.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Wykonaj kabel połączeniowy (patchcord) zakończony wg sekwencji T568B.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego kabla. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego kabla.

2. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem. Cyfry oznaczają numery gniazd (portów) urządzenia i numery interfejsów sieciowych serwera.

UWAGA!
Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się gniazdo RJ45 oznaczone E-numer stanowiska egzaminacyjnego z doprowadzoną siecią komputerową sali egzaminacyjnej, do której podłączona jest drukarka.

Schemat połączenia

3. Skonfiguruj przełącznik, do którego podłączony jest serwer według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw je na zaq1@WSX

 • adres IP: 10.10.10.1/24
 • brama: 10.10.10.2
 • utworzony VLAN o ID=10 i nazwie VLAN10
 • do VLAN10 przypisane są porty 1, 2 bez tagowania
 • port 3 przypisany do VLAN'u domyślnego bez tagowania.

4. Skonfiguruj ruter, do którego podłączony jest serwer według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw je na zaq1@WSX

 • adres IP interfejsu LAN: 10.11.11.1/24
 • serwer DHCP włączony
 • zakres dzierżawy DHCP 10.11.11.10 - 10.11.11.20

5. Skonfiguruj punkt dostępowy sieci bezprzewodowej według zaleceń:

 • SSID: stanowisko_X, gdzie X to numer twojego stanowiska egzaminacyjnego
 • szyfrowanie: WPA2/AES lub WPA2/CCMP (w zależności od dostępności w urządzeniu)
 • zabezpieczenie: PSK z hasłem: X_St@nowisko lub XStanowisko, gdzie X to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego
 • Nr kanału: 7

6. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN1
 • adres IP: 10.11.11.2/24
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: 10.11.11.2 lub 127.0.0.1

7. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN2
 • adres IP: 192.168.0.x/24, gdzie x to numer twojego stanowiska egzaminacyjnego
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: brak

8. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieci przewodowej według zaleceń:

 • nazwa połączenia: SWITCH
 • adres IP: 10.10.10.2/24
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: brak

9. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieci bezprzewodowej według zaleceń:

 • podłącz do utworzonej sieci bezprzewodowej
 • uzyskaj adres IPv4 automatycznie
 • serwer DNS: 10.11.11.2

10. Na serwerze za pomocą polecenia ping sprawdź komunikację serwera z drukarką oraz stacją roboczą. Drukarka ma przypisany adres IP: 192.168.0.200

UWAGA!
Po wykonaniu poleceń zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji: serwera z drukarką oraz serwera ze stacją roboczą. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

11. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local. Hasło dla konta Administrator trybu przywracania usług katalogowych ustaw na Q!wertyuiop

12. Zainstaluj drukarkę na serwerze. Drukarka umożliwia drukowanie przez port TCP/IP protokołem RAW. Korzysta z ona adresu 192.168.0.200

UWAGA!
Po zainstalowaniu drukarki zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do wydruku strony testowej.

13. Wydrukuj stronę testową

14. W domenie egzamin.local utwórz jednostkę organizacyjną Pracownicy

15. W jednostce organizacyjnej Pracownicy utwórz konto użytkownika z poniższymi danymi:

 • imię i nazwisko: Jan Kowalski
 • nazwa logowania: jkowalski
 • hasło docelowe: zaq1@WSX

16. Utwórz folder C:/Projekty i ustaw zabezpieczenia dla:

 • Administratorzy: Pełna kontrola
 • jkowalski: Modyfikacja
 • Użytkownicy: Odczyt i wykonanie

17. Udostępnij utworzony folder pod nazwą zasobu projekty i ustaw uprawnienia: WszyscyPełna kontrola

18. Podłącz stację roboczą do domeny

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop. Jeżeli będziesz musiał zmienić hasło konta Administrator, nowe hasło ustaw na Q!wertyuiop
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonany kabel połączeniowy i połączenie fizyczne urządzeń
 • konfiguracja urządzeń sieciowych
 • konfiguracja interfejsów sieciowych serwera i stacji roboczej
 • konfiguracja usług serwera

oraz przebieg wykonania kabla połączeniowego i podłączenia urządzeń.