Arkusz E.13 : 2018 - styczeń - zad. 08

Oznaczenie: E.13-08-18.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego według sekwencji T568B do dowolnego gniazda

2. Drugi koniec kabla UTP zakończ wtykiem RJ45 według sekwencji T568B

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy – wtyk. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie z rysunkiem.

Schemat połączenia urządzeń sieciowych

4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera Q@wertyuiop
Hasło do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

5. Skonfiguruj ruter z WiFi według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, ustaw hasło na zaq1@WSX

 • adres IP interfejsu LAN: 10.10.10.1/25
 • serwer DHCP włączony, z zakresem dzierżawy adresów IP 10.10.10.10 – 10.10.10.30
 • w puli DHCP ustawiona rezerwacja dla pierwszego interfejsu sieciowego serwera (LAN1), dla adresu IP 10.10.10.30
 • przekierowanie portu protokołu HTTP z interfejsu WAN do serwera w sieci lokalnej o adresie IP 10.10.10.30
 • adres IP interfejsu WAN: 30.30.30.1/25
 • brama dla interfejsu WAN: 30.30.30.2
 • serwer DNS dla interfejsu WAN: 8.8.8.8

6. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika. Jeżeli przełącznik wymaga zmiany hasła, ustaw hasło na zaq1@WSX

 • adres IP: 172.27.10.1, maska podsieci o prefiksie 25
 • jeżeli to konieczne brama domyślna: 172.27.10.2

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

7. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN1
 • uzyskaj adres IPv4 automatycznie
 • uzyskaj adres serwera DNS automatycznie

8. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN2
 • adres IP: 172.27.10.2/25

9. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • nazwa połączenia: WAN
 • adres IP: 30.30.30.2/25
 • brama domyślna: adres IP WAN rutera
 • serwer DNS: 8.8.8.8

10. Na serwerze sprawdź komunikację: serwera z ruterem z WiFi, serwera z przełącznikiem oraz trasę połączenia ze stacją roboczą. Do sprawdzenia zastosuj polecenia ping oraz tracert

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, przełącznikiem oraz trasy połączenia ze stacją roboczą. Sprawdź, czy serwer pobrał nowy adres IP. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

Skonfiguruj kontroler domeny i usługi sieciowe

11. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local. Hasło dla konta Administrator trybu przywracania usług katalogowych ustaw na Q!wertyuiop

UWAGA!
Jeżeli będziesz musiał zmienić hasło konta Administrator, nowe hasło ustaw na Q!wertyuiop

12. W domenie utwórz jednostkę organizacyjną Redaktorzy

13. W domenie, w jednostce organizacyjnej Redaktorzy utwórz konto użytkownika z poniższymi danymi:

 • imię i nazwisko: Anna Kowalik
 • nazwa logowania: akowalik
 • hasło docelowe: zaq1@WSX
 • godziny logowania: poniedziałek – sobota 9:00 – 19:00, niedziela 8:00 – 18:00

14. W domenie utwórz tylko dla konta Anna Kowalik nową zasadę GPO o nazwie: panel, odbierającą dostęp użytkownikowi do Panelu Sterowania

15. Utwórz na serwerze folder C:\Wydarzenia i udostępnij jako zasób ukryty pod nazwą zasobu wydarzenia_2018

16. Do utworzonego folderu ustaw uprawnienia sieciowe i zabezpieczenia tylko dla: Administratorzy i Użytkownicy uwierzytelnieniPełna Kontrola, Anna Kowalikodczyt

17. Na serwerze uruchom usługę serwera HTTP ze stroną domyślną start.html, zawierający napis: "Wydanie_specjalne _E.13_2018"

18. Dodaj stację roboczą do utworzonej domeny

19. Zaloguj się na stacji roboczej na konto użytkownika Anna Kowalik

20. Sprawdź poprawność konfiguracji GPO poprzez podjęcie próby uruchomienia panelu sterowania. Zrób zrzut ekranu potwierdzający wykonanie działania kontrolnego, zapisz go na stacji roboczej, na pulpicie konta Administrator w folderze o nazwie Sprawdzenie pod nazwą panel

21. Sprawdź poprawność konfiguracji serwera HTTP poprzez wyświetlenie w przeglądarce internetowej stacji roboczej utworzonej witryny sieci Web. Zrób zrzut ekranu potwierdzający wykonanie działania kontrolnego, zapisz je na stacji roboczej, na pulpicie konta Administrator w folderze o nazwie Sprawdzenie

UWAGA!
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera i stacji roboczej oraz nie zmieniaj domyślnych haseł urządzeń sieciowych i kont użytkowników.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe stacji roboczej i serwera
 • skonfigurowany kontroler domeny i usługi sieciowe
 • wykonane działania kontrolne

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego.