Arkusz E.13 : 2018 - styczeń - zad. 07

Oznaczenie: E.13-07-18.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

1. Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

2. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego według sekwencji T568B do dowolnego gniazda

Drugi koniec kabla UTP zakończ wtykiem RJ45 wg sekwencji T568B

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy – wtyk RJ45. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie z rysunkiem.

UWAGA!
Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się gniazdo RJ45 oznaczone A – numer stanowiska egzaminacyjnego z doprowadzoną siecią komputerową sali egzaminacyjnej, do której podłączona jest drukarka.

Schemat połączenia urządzeń sieciowych

4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera Q@wertyuiop
Hasło do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

5. Skonfiguruj ruter z WiFi według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, ustaw hasło na zaq1@WSX

 • adres IP interfejsu LAN: 172.20.20.10/25
 • serwer DHCP włączony, z zakresem dzierżawy 172.20.20.50 – 172.20.20.80
 • w puli DHCP ustawiona rezerwacja dla interfejsu sieciowego stacji roboczej, dla adresu 172.20.20.80
 • sieć WiFi wyłączona

6. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika. Jeżeli przełącznik wymaga zmiany hasła, ustaw hasło na zaq1@WSX

 • adres IP: 172.20.20.20/25
 • jeżeli to konieczne brama domyślna: 172.20.20.10
 • nowy VLAN z ID 33
 • porty 1, 2 i 3 przypisane do utworzonego VLAN’u bez znakowania

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

7. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC1
 • adres IP: 172.20.20.30/25
 • brama domyślna: adres IP rutera
 • serwer DNS: adres IP rutera

8. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy serwera według poniższych zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC2
 • adres IP: 192.168.10.2x/25 (x to numer twojego stanowiska egzaminacyjnego, np. stanowisko nr 1 adres IP 192.168.10.21)

9. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • uzyskaj adres IPv4 automatycznie
 • uzyskaj adres serwera DNS automatycznie
UWAGA!
Po wykonaniu prac zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia sprawdzenia komunikacji serwera z przełącznikiem, ruterem i drukarką za pomocą polecenia ping. Sprawdź, czy stacja robocza pobrała nowy adres IP. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność komunikacji pomiędzy wymienionymi urządzeniami.

Skonfiguruj usługi serwera

10. Zmień nazwę serwera na serwer-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego

11. Dodaj odpowiednią rolę i uruchom usługę rutingu w sieci LAN

UWAGA!
Po wykonaniu polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia sprawdzenia połączenia stacji roboczej z drukarką. Drukarka ma ustawiony adres IP 192.168.10.254. W obecności egzaminatora sprawdź trasę połączenia stacji roboczej z drukarką. W tym celu wykorzystaj polecenie ipconfig oraz tracert.

12. Zainstaluj i uruchom na serwerze usługę DNS

13. Na serwerze DNS utwórz strefę wyszukiwania do przodu typ strefy: strefa podstawowa, nazwa firmaPC.local

14. W rekordzie serwera nazw wprowadź adresy IP odpowiadające twojemu serwerowi

15. W strefie wyszukiwania do przodu firmaPC.local utwórz rekord hosta o nazwie www powiązany z adresem IP interfejsu sieciowego serwera podłączonego do przełącznika

16. W strefie wyszukiwania do przodu egzamin.local utwórz rekord nazwy kanonicznej o nazwie kopia z przekierowaniem na host docelowy www.firmaPC.local

17. Utwórz na serwerze, na dysku C:\, folder o nazwie firma_www, a w nim plik o nazwie start.html, zawierający tekst „Strona w przygotowaniu”

18. Promuj serwer do roli serwera sieci web (IIS)

19. Skonfiguruj witrynę zgodnie z zaleceniami:

 • Nazwa witryny website
 • Udostępniana zawartość folderu C:\firma_www
 • Powiązana z protokołem http, z interfejsem sieciowym serwera NIC1
 • Dokument domyślny: start.html
 • Witryna ma się uruchamiać w przeglądarce po wpisaniu adresu: www.firmaPC.local

20. Na stacji roboczej wyświetl w przeglądarce internetowej zawartość witryny www. Wykonaj zrzut z ekranu potwierdzający wykonanie działania kontrolnego, zapisz go na pulpicie konta Administrator stacji roboczej w folderze o nazwie potwierdzenie

Zainstaluj i skonfiguruj drukarkę

21. Na serwerze zainstaluj drukarkę sieciową. Drukarka jest dostępna przez port TCP/IP pod adresem 192.168.10.254 z protokołem RAW. Sterowniki do drukarki dostępne są na pulpicie konta Administrator w folderze sterowniki dla drukarki

22. Wydrukuj stronę testową

23. Na serwerze utwórz konto użytkownika z poniższymi danymi:

 • Pełna nazwa: Jan Kowalski
 • Nazwa użytkownika: jkowalski
 • Hasło docelowe: zaq1@WSX

24. Drukarkę udostępnij w sieci pod nazwą serwer_wydruku_x, gdzie x to numer twojego stanowiska egzaminacyjnego, w godzinach 8:00 – 20:00

25. Udostępnionej drukarce ustaw uprawnienia sieciowe tylko dla:

 • Administratorzy – Drukowanie, Zarządzanie dokumentami, Zarządzanie drukarką
 • Jan Kowalski – Drukowanie
UWAGA!
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera i stacji roboczej oraz nie zmieniaj domyślnych haseł urządzeń sieciowych i kont użytkowników.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 5 rezultatów:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowane usługi serwera
 • zainstalowana i skonfigurowana drukarka

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego.