Arkusz E.13 : 2018 - styczeń - zad. 06

Oznaczenie: E.13-06-18.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego według sekwencji T568A do dowolnego gniazda

2. Drugi koniec kabla UTP podłącz do modułu Keystone, zmontuj gniazdo naścienne z jednym modułem

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy – gniazdo. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie rysunkiem.

UWAGA!
Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się gniazdo RJ45 oznaczone A – numer stanowiska egzaminacyjnego z doprowadzoną siecią komputerową sali egzaminacyjnej, do której podłączona jest drukarka.

Schemat połączenia urządzeń sieciowych

4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera Q@wertyuiop
Hasło do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

5. Skonfiguruj ruter z WiFi według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, ustaw hasło na zaq1@WSX

 • adres IP interfejsu LAN: 192.168.150.1/24
 • serwer DHCP wyłączony
 • sieć WiFi wyłączona

6. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika. Jeżeli przełącznik wymaga zmiany hasła, ustaw hasło na zaq1@WSX

 • adres IP: 192.168.150.2/24
 • jeżeli to konieczne brama domyślna: 192.168.150.1
 • nowy VLAN z ID 13
 • porty 1, 2 i 3 przypisane do utworzonego VLAN’u bez znakowania
 • wyłącz pozostałe nieużywane porty

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

7. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC1
 • adres IP: 192.168.150.3 z maską podsieci 255.255.255.0
 • brama domyślna: adres IP rutera
 • serwer DNS: adres IP rutera

8. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy serwera według poniższych zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC2
 • adres IP: 192.168.10.1x z maską podsieci 255.255.255.0, gdzie x to numer twojego stanowiska egzaminacyjnego (np. stanowisko nr 1 adres IP 192.168.10.11)

9. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • uzyskaj adres IPv4 automatycznie
 • uzyskaj adres serwera DNS automatycznie
UWAGA!
Po wykonaniu prac zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, przełącznikiem i drukarką za pomocą polecenia ping. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność komunikacji pomiędzy wymienionymi urządzeniami.

Skonfiguruj usługi sieciowe serwera

10. Zmień nazwę serwera na serwer-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego

11. Dodaj odpowiednią rolę i uruchom usługę rutingu w sieci LAN

12. Zainstaluj i uruchom usługę DHCP obsługującą adresy IPv4

13. Skonfiguruj usługę DHCP wg poniższych zaleceń:

 • zakres: 192.168.150.40 – 192.168.150.200 z maską podsieci 255.255.255.0
 • czas dzierżawy: 5 dni
 • brama domyślna: 192.168.150.3
 • nazwa domeny nadrzędnej: egzamin.local
 • serwer DNS nazw preferowanych: localhost
 • zastrzeżenie dla interfejsu sieciowego stacji roboczej na adres 192.168.150.200
 • wykluczenie zakresu adresów IP: 192.168.150.160 - 192.168.150.165

14. Na stacji roboczej odnów adres IP

UWAGA!
Po wykonaniu polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia sprawdzenia odnowienia adresu IP. W obecności egzaminatora sprawdź, czy stacja robocza pobrała nowy adres IP oraz sprawdź trasę połączenia stacji roboczej z drukarką o adresie IP 192.168.10.254. W tym celu wykorzystaj polecenie ipconfig oraz tracert.

Zainstaluj i skonfiguruj drukarkę

15. Na serwerze zainstaluj drukarkę sieciową. Drukarka jest dostępna przez port TCP/IP pod adresem 192.168.10.254 z protokołem RAW. Sterowniki do drukarki dostępne są na pulpicie konta Administrator w folderze sterowniki dla drukarki

16. Wydrukuj stronę testową

17. Na serwerze utwórz konto użytkownika z poniższymi danymi:

 • Pełna nazwa: Adam Nowak
 • Nazwa użytkownika: anowak
 • Hasło docelowe: zaq1@WSX
 • Grupy: użytkownicy oraz użytkownicy kopii zapasowej
 • Godziny logowania:
  • poniedziałek – środa 7:00 – 19:00
  • czwartek – sobota 8:00 – 20:00

18. Drukarkę należy udostępnić w sieci pod nazwą drukarka-egzamin oraz ustawić jej uprawnienia sieciowe tylko dla:

 • Administratorzy – Drukowanie, Zarządzanie dokumentami, Zarządzanie drukarką
 • Użytkownicy kopii zapasowej – Drukowanie, Zarządzanie dokumentami
 • Adam Nowak – Drukowanie
UWAGA!
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera i stacji roboczej oraz nie zmieniaj domyślnych haseł urządzeń sieciowych i kont użytkowników.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 5 rezultatów:

 • okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowane usługi sieciowe serwera
 • zainstalowana i skonfigurowana drukarka

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego.