Arkusz E.13 : 2018 - styczeń - zad. 05

Oznaczenie: E.13-05-18.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego według sekwencji T568B do dowolnego gniazda

2. Drugi koniec kabla UTP zakończ wtykiem RJ45 według sekwencji T568B

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy - wtyk. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie z rysunkiem.

Rys. Schemat połączenia urządzeń sieciowych

4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera Q@wertyuiop
Hasło do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

5. Skonfiguruj ruter z WiFi według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, ustaw hasło na zaq1@WSX

 • adres IP interfejsu LAN: 192.168.100.1/24
 • serwer DHCP włączony, z zakresem dzierżawy 192.168.100.50 – 192.168.100.100
 • w puli DHCP ustawiona rezerwacja dla pierwszego interfejsu sieciowego serwera, dla adresu 192.168.100.99
 • adres IP interfejsu WAN: 10.100.100.1/29
 • brama dla interfejsu WAN: 10.100.100.2
 • serwer DNS dla interfejsu WAN: 8.8.8.8

6. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika. Jeżeli przełącznik wymaga zmiany hasła, ustaw hasło na zaq1@WSX

 • adres IP: 192.168.30.1/24
 • jeżeli to konieczne brama domyślna: 192.168.30.2
 • nowy VLAN z ID 21
 • porty 1 i 2 przypisane do utworzonego VLAN’u bez znakowania

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

7. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN1
 • adres IP: uzyskaj automatycznie
 • serwer DNS: uzyskaj automatycznie

8. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN2
 • adres IP: 192.168.30.2/24

9. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • nazwa połączenia: WAN
 • adres IP: 10.100.100.2/29
 • brama domyślna: adres IP WAN rutera
 • serwer DNS: 8.8.8.8

10. Na serwerze sprawdź komunikację: serwera z przełącznikiem, serwera z ruterem z WiFi (interfejs LAN i WAN), serwera ze stacją roboczą oraz trasę połączenia ze stacją roboczą. Do sprawdzenia zastosuj polecenia ping oraz tracert

UWAGA!
Po wykonaniu poleceń zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, przełącznikiem oraz trasy połączenia ze stacją roboczą. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

Skonfiguruj na serwerze kontroler domeny oraz serwer FTP

11. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local. Hasło dla konta Administrator trybu przywracania usług katalogowych ustaw na Q!wertyuiop

UWAGA!
Jeżeli będziesz musiał zmienić hasło konta Administrator, ustaw nowe hasło na Q!wertyuiop

12. W domenie egzamin.local w jednostce organizacyjnej Users utwórz grupę uniwersalną Pracownicy

13. W grupie Pracownicy utwórz konto użytkownika z poniższymi danymi:

 • Pełna nazwa: Adam Nowak
 • Nazwa użytkownika: anowak
 • Hasło docelowe: zaq1@WSX

14. Dodaj odpowiednią rolę i uruchom usługę rutingu w sieci LAN

15. Skonfiguruj Serwer FTP powiązany z interfejsem sieciowym serwera LAN2

16. Utwórz na serwerze folder C:\WSPOLNY_FTP i udostępnij go pod nazwą zasobu wspolny_ftp

17. Do udostępnionego folderu ustaw uprawnienia sieciowe oraz zabezpieczenia tylko dla:

 • Administratorzy – Pełna Kontrola
 • Użytkownicy uwierzytelnieni – Odczyt
 • Użytkownicy anonimowi FTP – Odczyt
 • Anna Nowak – Modyfikacja

18. Na serwerze w katalogu C:\WSPOLNY_FTP utwórz plik o nazwie haslo.txt a w nim zapisz numer stanowiska, PESEL oraz hasło do logowania na konto Administrator

19. Podłącz stację roboczą do utworzonej domeny

20. Zainstaluj na stacji roboczej program FileZilla, którego wersja instalacyjna znajduje się w katalogu C:\Klient_FTP na stacji roboczej

21. Zaloguj się ze stacji roboczej do Serwera FTP. Za pośrednictwem konta użytkownika anonimowego pobierz z serwera plik haslo.txt i zapisz go na pulpicie stacji roboczej

UWAGA!
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera, stacji roboczej oraz urządzeń sieciowych. Nie zmieniaj haseł kont administratora.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane sieciowe interfejsy stacji roboczej i serwera
 • skonfigurowany kontroler domeny i serwer FTP

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i połączenia urządzeń.