Arkusz E.13 : 2017 - czerwiec - zad. 03

Oznaczenie: E.13-03-17.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Przeprowadź modernizację lokalnej sieci komputerowej.

Wykonaj montaż okablowania sieciowego i połącz urządzenia sieciowe.

1. Zmontuj gniazdo naścienne. Jeden koniec kabla UTP podłącz do modułu Keystone gniazda według sekwencji T568A

2. Zakończ kabel UTP wtyczką RJ45 zgodnie z zastosowaną sekwencją.

3. Sprawdź poprawność połączenia za pomocą testera okablowania.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia gniazdo - wtyk RJ45. W obecności egzaminatora sprawdź ponownie poprawność wykonanego połączenia.

4. Wykorzystując kable połączeniowe, połącz ze sobą urządzenia zgodnie z zamieszonym schematem. Cyfry oznaczają numery gniazd urządzenia i numery interfejsów sieciowych serwera.

Schemat połączenia urządzeń sieciowych

5. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

UWAGA!
hasło do konta Administrator serwera Q@wertyuiop
hasło do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

6. Skonfiguruj ruter z WiFi według poniższych zaleceń. Urządzenie ma przywrócone ustawienia fabryczne, dokumentacja rutera jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera.

 • adres IP interfejsu LAN: 10.10.10.1, maska podsieci 255.255.255.0
 • DHCP włączony, ustawiony zakres adresów DHCP 10.10.10.10 - 10.10.10.20
 • czas dzierżawy adresu IP 4 dni
 • serwerowi ma być przydzielany adres IP 10.10.10.10
 • stacji roboczej ma być przydzielany adres IP 10.10.10.20

7. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń. Urządzenie ma przywrócone ustawienia fabryczne, dokumentacja przełącznika jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika.

 • adres IP: 10.10.10.2; jeżeli to konieczne, maska podsieci 255.255.255.0
 • jeżeli to konieczne, brama domyślna: 10.10.10.1
 • utworzony VLAN o ID=11 i nazwie VLAN11
 • utworzony VLAN o ID=12 i nazwie VLAN12
 • do VLAN11 przypisane są porty 1, 2 i 3 bez tagowania
 • do VLAN12 przypisane są pozostałe porty bez tagowania

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

8. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • nazwa połączenia: IP_1
 • adres IP, maska podsieci i adres bramy pobierany automatycznie
 • adres serwera DNS: 8.8.8.8

9. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy serwera według poniższych zaleceń:

 • nazwa połączenia: IP_2
 • adres IP: 192.168.20.x (x - numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego)
 • maska podsieci 255.255.255.0

10. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • uzyskaj adres IP automatycznie
 • adres serwera DNS: 8.8.8.8

11. Używając polecenia ping, sprawdź komunikację stacji roboczej z serwerem, ruterem z WiFi oraz przełącznikiem.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji stacji roboczej z serwerem, ruterem z WiFi oraz przełącznikiem. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

Skonfiguruj serwer HTTP oraz ustawienia kopii zapasowych serwera

12. Na serwerze uruchom usługę serwera HTTP ze stroną domyślną start.html, zawierającą napis: "EGZAMIN E.13".

13. Na serwerze i stacji roboczej załóż konto użytkownika pomocnik z hasłem Pom0cnik

14. Na serwerze i stacji roboczej dodaj użytkownika pomocnik do grupy Operatorzy kopii zapasowych.

15. Na stacji roboczej utwórz folder C:\kopie_serwera i udostępnij go w sieci. W zabezpieczeniach folderu zezwól użytkownikowi pomocnik na modyfikację.

16. Na serwerze dodaj funkcję tworzenia kopii zapasowych.

17. Korzystając z poświadczeń konta pomocnik, skonfiguruj tworzenie kopii zapasowej:

 • ma być archiwizowany folder C:\Użytkownicy (C:\Users)
 • kopia ma być uruchamiana codziennie o godzinie 20:00
 • pliki mają zostać zapisane w folderze kopie_serwera na stacji roboczej
 • uruchom harmonogram, wykonaj pierwszą kopię zapasową danych z serwera

18. Sprawdź poprawność konfiguracji serwera HTTP poprzez wyświetlenie w przeglądarce internetowej stacji roboczej utworzonej witryny sieci Web.

Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający wykonanie działania kontrolnego, zapisz go na stacji roboczej na pulpicie konta Administrator w folderze o nazwie sprawdzenie.

UWAGA!
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera, stacji roboczej i przełącznika oraz nie zmieniaj haseł kont administratora urządzeń sieciowych.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy stacji roboczej i serwera
 • skonfigurowany serwer HTTP oraz ustawienia kopii zapasowych serwera

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i połączenia urządzeń sieciowych.