Arkusz E.13 : 2017 - czerwiec - zad. 02

Oznaczenie: E.13-02-17.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego wg sekwencji T568B, do dowolnego gniazda.

2. Drugi koniec kabla UTP podłącz do modułu Keystone wg sekwencji T568B, zmontuj gniazdo naścienne z jednym modułem.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy - gniazdo. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie z poniższym schematem.

UWAGA!
Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się gniazdo RJ45 oznaczone E – numer stanowiska egzaminacyjnego z doprowadzoną siecią komputerową sali egzaminacyjnej, do której podłączona jest drukarka.

Schemat połączenia urządzeń sieciowych

4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera Q@wertyuiop
Hasło do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenie sieciowe

5. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń. Urządzenie ma przywrócone ustawienia fabryczne, dokumentacja przełącznika jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika.

 • adres IP: 172.20.0.3; jeżeli to konieczne, maska podsieci o prefiksie 24
 • jeżeli to konieczne brama domyślna: 172.20.0.254
 • utworzony VLAN o ID=11 i nazwie VLAN11
 • utworzony VLAN o ID=12 i nazwie VLAN12
 • porty 2 i 3 przypisane do VLAN11 bez tagowania
 • porty 4 i 1 przypisane do VLAN12 bez tagowania

Skonfiguruj sieciowe interfejsy serwera i stacji roboczej

6. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC1
 • adres IP: 192.168.20.1x/24, gdzie x to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: localhost

7. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC2
 • adres IP: 172.20.0.1/24
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: localhost

8. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • adres IP: 172.20.0.2/24
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: adres IP serwera

9. Na serwerze sprawdź komunikację ze stacją roboczą oraz drukarką, zastosuj polecenie ping. Drukarka korzysta z adresu 192.168.20.250

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera ze stacją roboczą oraz drukarką. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

Skonfiguruj kontroler domeny

10. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local. Hasło dla konta Administrator trybu przywracania usług katalogowych ustaw na Q!wertyuiop

UWAGA!
Jeżeli będziesz musiał zmienić hasło konta Administrator, nowe hasło ustaw na Q!wertyuiop

11. Utwórz folder C:\Profiles i ustaw zabezpieczenia:

 • Użytkownicy – Zapis, Odczyt z opcją tylko ten folder
 • Administratorzy – Pełna Kontrola

12. Udostępnij utworzony folder pod nazwą zasobu profiles$ i przypisz uprawnienia: Wszyscy – Pełna kontrola.

13. W domenie utwórz jednostkę organizacyjną Pracownicy

14. W jednostce organizacyjnej Pracownicy utwórz konto użytkownika z poniższymi danymi:

 • imię i nazwisko: Adam Nowak
 • nazwa logowania: anowak
 • hasło docelowe: zaq1@WSX

15. Przypisz utworzonemu użytkownikowi profil zlokalizowany w udostępnionym zasobie profiles$.

16. Podłącz stację roboczą do utworzonej domeny.

17. Zaloguj się na stacji roboczej na konto użytkownika Adam Nowak.

UWAGA!
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera, stacji roboczej i przełącznika oraz nie zmieniaj haseł kont administratora urządzeń sieciowych.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenie sieciowe
 • skonfigurowane sieciowe interfejsy stacji roboczej i serwera
 • skonfigurowany kontroler domeny

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenie urządzeń.