Arkusz E.13 : 2017 - czerwiec - zad. 01

Oznaczenie: E.13-01-17.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego wg sekwencji T568A

2. Drugi koniec kabla UTP zakończ wtyczką RJ45 wg sekwencji T568A

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy - wtyczka RJ45. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

UWAGA!
Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się gniazdo RJ45 oznaczone E – numer stanowiska egzaminacyjnego z doprowadzoną siecią komputerową sali egzaminacyjnej, do której podłączona jest drukarka.

Schemat połączenia urządzeń sieciowych

4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera Q@wertyuiop
Hasło do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenie sieciowe

5. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń. Urządzenie ma przywrócone ustawienia fabryczne, dokumentacja przełącznika jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika.

 • adres IP: 10.0.0.2; jeżeli to konieczne, maska podsieci o prefiksie 24
 • jeżeli to konieczne, brama domyślna: 10.0.0.254
 • utworzony VLAN o ID=11 i nazwie VLAN11
 • utworzony VLAN o ID=12 i nazwie VLAN12
 • porty 2 i 3 przypisane do VLAN11 bez tagowania
 • porty 4 i 1 przypisane do VLAN12 bez tagowania

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

6. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC1
 • adres IP: 192.168.20.1x/24, gdzie x to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: localhost

7. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC2
 • adres IP: 10.0.0.1/24
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: localhost

8. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według zaleceń:

 • adres IP: 10.0.0.3/24
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: adres IP serwera

9. Na serwerze sprawdź komunikację ze stacją roboczą oraz drukarką, zastosuj polecenie ping. Drukarka korzysta z adresu 192.168.20.250

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera ze stacją roboczą oraz drukarką. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

Skonfiguruj kontroler domeny

10. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local. Hasło dla konta Administrator trybu przywracania usług katalogowych ustaw na Q!wertyuiop

UWAGA!
Jeżeli będziesz musiał zmienić hasło konta Administrator, nowe hasło ustaw na Q!wertyuiop

11. Utwórz folder C:\Domowy i ustaw zabezpieczenia: Użytkownicy – Odczyt z opcją tylko ten folder, Administratorzy – Pełna Kontrola.

12. Udostępnij utworzony folder pod nazwą zasobu domowy$ i przypisz uprawnienia: Wszyscy – Pełna kontrola.

13. W domenie utwórz jednostkę organizacyjną Kadry

14. W jednostce organizacyjnej Kadry utwórz konto użytkownika z poniższymi danymi:

 • imię i nazwisko: Anna Wiśniewska
 • nazwa logowania: awisniewska
 • hasło docelowe: zaq1@WSX

15. Przekieruj folder macierzysty użytkownika awisniewska do zasobu domowy$. Zmapuj go pod literę H:.

16. Podłącz stację roboczą do utworzonej domeny.

17. Zaloguj się na stacji roboczej na konto użytkownika Anna Wiśniewska.

UWAGA!
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera, stacji roboczej i przełącznika oraz nie zmieniaj haseł kont administratora urządzeń sieciowych.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenie sieciowe
 • skonfigurowane sieciowe interfejsy stacji roboczej i serwera
 • skonfigurowany kontroler domeny

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenie urządzeń.