Arkusz E.13 : 2017 - styczeń - zad. 03

Oznaczenie: E.13-03-17.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj montaż okablowania sieciowego.

1. Wykonaj podłącznie kabla UTP do panelu krosowego wg sekwencji T568B.

2. Drugi koniec kabla UTP zakończ wtyczką RJ45 wg sekwencji T568B.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy – wtyczka RJ45. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie z poniższym schematem.

UWAGA!
Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się gniazdo RJ45 oznaczone A – numer stanowiska egzaminacyjnego z doprowadzoną siecią komputerową sali egzaminacyjnej, do której podłączona jest drukarka.

Schemat połączenia urządzeń sieciowych

4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

5. Skonfiguruj ruter według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera.

 • adres IP interfejsu LAN: 10.0.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0
 • serwer DHCP włączony
 • zakres dzierżawy DHCP 10.0.0.3 - 10.0.0.3
 • ustawiona rezerwacja DHCP dla karty Wi-Fi stacji roboczej na adres 10.0.0.3

6. Skonfiguruj punkt dostępowy sieci bezprzewodowej na ruterze według zaleceń:

 • SSID: egzamin_x, gdzie x to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego
 • szyfrowanie: WPA2
 • zabezpieczenie hasłem x_egzamin, gdzie x to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego
 • numer kanału x, gdzie x to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

7. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC1
 • adres IP: 10.0.0.2 z maską podsieci 255.255.255.0
 • brama domyślna: adres IP rutera
 • serwer DNS: 127.0.0.1

8. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy serwera według zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC2
 • adres IP: 10.0.1.2x z maską podsieci 255.255.255.0 gdzie x to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego

9. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieci bezprzewodowej według zaleceń:

 • uzyskaj adres IPv4 automatycznie
 • serwer DNS: 10.0.0.2

10. Podłącz stację roboczą do utworzonej sieci bezprzewodowej.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższych prac zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia sprawdzenia nadania adresu IP interfejsowi sieci bezprzewodowej stacji roboczej oraz sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, drukarką i stacją roboczą za pomocą polecenia ping.
W obecności egzaminatora sprawdź, czy stacja robocza pobrała dla interfejsu sieci bezprzewodowej nowy adres IP. W tym celu wykorzystaj polecenie ipconfig. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność komunikacji pomiędzy wymienionymi urządzeniami.

Udostępnij na serwerze zasoby sieciowe

11. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local. Hasło dla konta Administrator trybu przywracania usług katalogowych ustaw na Q!wertyuiop

UWAGA!
Jeżeli będziesz musiał zmienić hasło konta Administrator, nowe hasło ustaw na Q!wertyuiop

12. W domenie utwórz jednostkę organizacyjną Pracownicy

13. W jednostce organizacyjnej Pracownicy utwórz konto użytkownika z danymi:

 • Imię i nazwisko: Jan Kowalski
 • Nazwa logowania: jkowalski
 • Hasło docelowe: zaq1@WSX

14. Na serwerze zainstaluj drukarkę sieciową. Drukarka jest dostępna przez port TCP/IP pod adresem 10.0.1.1 protokołem RAW. Sterowniki do drukarki są dostępne na pulpicie konta Administrator serwera, w folderze sterowniki do drukarki.

15. Udostępnij zainstalowaną drukarkę pod nazwą drukarka

16. Ustaw zabezpieczenia do drukarki:

 • Administratorzy - Zarządzanie drukarką i dokumentami, Drukowanie
 • Jan Kowalski - Drukowanie
 • TWÓRCA-WŁAŚCICIEL - Zarządzanie dokumentami

17. Dodaj stację roboczą do domeny egzamin.local

18. Na stacji roboczej zaloguj się na konto jkowalski

19. Na stacji roboczej podłącz się do udostępnionej drukarki i wydrukuj stronę testową.

UWAGA!
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera i stacji roboczej oraz nie zmieniaj domyślnych haseł urządzeń sieciowych i kont użytkowników

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe stacji roboczej i serwera
 • skonfigurowany system i udostępnione zasoby sieciowe

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenie urządzeń.