Arkusz E.13 : 2016 - czerwiec - zad. 09

Oznaczenie: E.13-09-16.05   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj montaż okablowania sieciowego.

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego wg sekwencji T568A.

2. Drugi koniec kabla UTP zakończ wtyczką RJ45 wg sekwencji T568A.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy - wtyk RJ45. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie z poniższym schematem.

4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera to Q@wertyuiop
Hasło do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

5. Skonfiguruj ruter z WiFi według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze, na pulpicie administratora w folderze dokumentacja rutera. Zalecenia konfiguracji rutera:

 • adres IP interfejsu WAN 90.0.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0 brama 90.0.0.2 DNS 9.9.9.9 jeżeli to konieczne drugi DNS 9.9.5.5
 • adres IP interfejsu LAN 172.16.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0
 • serwer DHCP wyłączony

6. Serwer ma posiadać ustawienia protokołu TCP/IP do pracy w dwóch sieciach 172.16.0.0/24 i 172.16.1.0/24 i mieć uruchomioną usługę rutingu pomiędzy tymi sieciami. Skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy serwera według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN1
 • adres IP: 172.16.0.2 z maską podsieci 255.255.255.0
 • brama domyślna: adres twojego rutera
 • serwer DNS: localhost

7. Skonfiguruj drugi interfejs sieciowy serwera według zaleceń:

 • nazwa połączenia LAN2
 • adres IP: 172.16.1.2 z maską podsieci 255.255.255.0
 • serwer DNS: localhost

8. Zainstaluj i uruchom na serwerze usługę rutingu z translacją adresów sieciowych, gdzie interfejs LAN1 będzie interfejsem publicznym.

9. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:

 • adres IP 172.16.1.1 z maską podsieci 255.255.255.0
 • brama domyślna: adres twojego serwera
 • serwer DNS: adres twojego serwera

10. Na stacji roboczej na pulpicie administratora utwórz plik haslo.txt, a w nim zapisz login i hasło konta administratora rutera.

11. Na stacji roboczej sprawdź komunikację między stacją roboczą a serwerem oraz między stacją roboczą a ruterem z WiFi (interfejsem LAN). W tym celu zastosuj polecenie ping. Wykonaj zrzuty z ekranu potwierdzające realizację działań kontrolnych, zapisz je na pulpicie konta Administrator stacji roboczej w folderze o nazwie sprawdzenie.

Skonfiguruj serwer

12. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local. Hasło dla konta Administrator trybu przywracania usług katalogowych ustaw na Q!wertyuiop

UWAGA!
Jeżeli będziesz musiał zmienić hasło konta Administrator, nowe ustaw na Q!wertyuiop

13. W domenie utwórz jednostkę organizacyjną Pracownicy.

14. W domenie, w jednostce organizacyjnej Pracownicy utwórz konto użytkownika z poniższymi danymi:

 • imię i nazwisko: Adam Nowak
 • nazwa logowania: anowak
 • hasło docelowe: zaq1@WSX

15. Utwórz na serwerze folder C:\dane i udostępnij go pod nazwą zasobu dane.

16. Do utworzonego folderu ustaw uprawnienia sieciowe tylko dla:

 • Administratorzy - Pełna kontrola
 • Adam Nowak - Zmiana

oraz zabezpieczenia tylko dla:

 • Administratorzy - Pełna kontrola
 • Adam Nowak - Modyfikacja

17. Podłącz stację roboczą do utworzonej domeny.

18. Przenieś obiekt podłączonej stacji roboczej do jednostki organizacyjnej Pracownicy.

19. Zaloguj się na stacji roboczej na konto anowak, mapuj utworzony zasób sieciowy pod literę K: tak, aby dysk sieciowy mapowany był automatycznie po zalogowaniu.

UWAGA!
Nie zmieniaj dowolnie hasła konta Administratora serwera oraz stacji roboczej.
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj (zamykaj) serwera oraz stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowany ruter z WiFi
 • skonfigurowane interfejsy stacji roboczej i serwera
 • skonfigurowane usługi sieciowe
 • skonfigurowany serwer plików

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenie urządzeń.